Pippa & Alex Loudon

5 Jun

http://www.telegraaf.nl/prive/9958893/__Pippa_dol_op_cricketspeler__.html?sn=prive

HOOFDSTUK ZEVEN
—————
WITTE HANDSCHOENTJES

Rond 1920 vertoeven de oudste dochters van Mien, Christina en Edith, in betere kringen. Eerst op een exclusieve kostschool in Doorn, later op 'de school met de witte handschoentjes' in Den Haag, waar uitsluitend adellijke kinderen zaten. Bijvoorxc2xacbeeld Jonkvrouwe Hetty Snouck Hurgronje, de moeder van de huidige president-directeur van AKZO, Mr. Loudon. Voordat we ons in die Haagsche Kringen begeven, snuffelen we even aan het gewone, volkse leven uit die tijd, aan de hand van enkele berichten uit het Doornsch Weekblad De Kaap, uit 1920. Mr. A. Baron Schimmelpenninck van de Oye van Hoevelaken is in die jaren burgemeester van Doorn. Hij heeft een omstreden ingezexc2xactene in zijn gemeente, de Duitse Keizer Wilhelm II die in de Eerste Wereldoorlog uit Duitsland was gevlucht. In januari 1920 maakt het Doornsch Weekxc2xacblad zich boos op 'de Entente'(de geallieerden), die om zijn uitlevexc2xacring vraagt. Nederxc2xacland weigert. In datzelfxc2xacde jaar ontmoeten Christina en Edith de keizer: samen met andere meisxc2xacjes van de kostschool voeren ze een toneelxc2xacstukje op voor de keizer.

Het Doornsch Weekblad maakt in 1920 melding van 'een roman-tisch gruwelstuk: een jonge man uit een dorpje in de Oekraine komt na drie jaar krijgsgevangenschap terug. Hij hoort van de herberxc2xacgier dat zijn ouders denken dat hij dood is. Hij besluit hen te verrassen. Hij gaat naar huis en vraagt om onderdak. Dat wordt geweigerd, maar als hij met wat bankbiljetten wapxc2xacpert, mag het. De ouders besluiten de 'vreemdeling' te verxc2xacmoorden, om zijn geld. De vader gaat eerst naar de herberg om zich moed in te drinken. Daar hoort hij van de herbergier dat zijn zoon terug is. Hij snelt naar huis. Echter te laat. De moeder trad hem met een bebloed mes tegemoet. Zij had wel gedurfd.'
In Amerika is een nieuwe dans ontstaan: de sigaret-dans, 'een wals waarbij de dansers, de dames zowel als de heeren, met een brandende sigaret in de mond dansen, en het licht in de balxc2xaczaal wordt uitgedraaid.'
Op 24 april 1920 meldt het Weekblad: 'Dit jaar gaat de Koninkxc2xaclijke Familie weer, evenals voor de oorlog gewoonte was, de zomer op Het Loo doorbrengen. Zoals men weet is gedurende de ganse mobilisatietijd van deze gewoonte afgeweken.'
De communisten in Amsterdam houden een geheime vergadering. Maar er staat toch een verslag in de krant. Rara, hoe kan dat? Bij de volgende vergadering treffen de communisten twee jourxc2xacnalisxc2xacten aan in een kast, met pen en blocnote in de aanslag. Op de vraag wat ze daar doen, is het antwoord: "De boel een beetje opruimen." Het tweetal wordt overgedragen aan de polixc2xactie, die echter weigert er verder werk van te maken.
Bij een zadelmaker in Veendam is het opgevallen dat er een kind ontxc2xacbreekt. De politie stelt een onderzoek in. Een zoon blijkt al acht jaar in een obscuur krot te leven, op een betonnen vloer, met wat lompen om het lijf. Op de vraag waarxc2xacom, zegt de vader: hij is te vies. Niemand in de buurt wist van het bestaan van de jongen af. Een slippertje van de moexc2xacder?
In de Verenigde Staten wordt het snelheidsrecord met een auto scherper gesteld en op 245 km p/u gebracht.
Op 29 mei meldt het Weekblad dat de president van Frankrijk, Deschaxc2xacnel, op zaterdagavond 22 mei uit de trein is gevallen. Hij had griep, en had eerst alle ramen gesloten. Later had hij het warm gekregen en wilde hij een raam opendoen. Daarbij is hij naar buiten gevalxc2xaclen. Niemand had iets gemerkt. Hij liep een paar kilomexc2xacter in het donker lang de spoorlijn, tot hij een wegwerker ontmoette en zich bekendmaakte. Hij werd toen met een auto opgexc2xachaald.
In de Troonrede van dinsdag 21 september 1920 heeft H.M. Koningin Wilhelmina als belangrijkste te melden dat ze 'de uiterste spaarxc2xaczaamxc2xacheid geboden acht.'
Het Weekblad van zaterdag 13 november: 'Maandagavond even over zevenen ontvingen wij het bericht dat Dr. Abraham Kuyper zacht en kalm was overxc2xacleden, op de leeftijd van 83 jaar.'
Ook in november:
'Nabij Zwolle zag men heel vroeg in den morgen een vrouw loopen in een weiland. Een half uur later vond men nabij die plaats aan de kant van de Nieuwe Vecht een dameshoed, die met een hoedenpen aan den grond was bevestigd. Aan die pen was een briefje, waarop te lezen stond: H. Schuitema en D. Schuiner, Assen. De politie werd gewaarschuwd en deze haalde na korte tijd op die plaats de lijken op van een jonge man en een jonge vrouw, beide ongeveer 25 jaar oud, die met een leeren riem aan elkander waren gebonden, met de gezichten naar elkaar toe. Zij hielden elkaar vast omstrengeld.'
Buitenlands nieuws: in Zuid-Wales is het wedden tot een epidexc2xacmische ziekte uitgegroeid. Iedere zondagavond wordt er in de kerk gewed op het nummer van het eerste gezang dat de voorganxc2xacger de gemeente zal laten zingen.
Dit is allemaal geen wereldnieuws, maar het helpt wel bij het besef dat er niet alleen hogere kringen waren, maar ook lagexc2xacre. Ketelbinkies uit Rotterdam werden met een xc3xa9xc3xa9n-twee-drie in Godsnaam in vreemde wateren ver van huis overboord gesmeten, Amsterdamse Ciskes de Ratten kleumden in koude donkere steegxc2xacjes waar Keetjes tippelden, Limburgse kinderen zogen hun longen vol stof uit de kolenmijn en Drentse Bartjes vertikten het om voor bruine bonen te bidden. Hun armoedige ouders deelden, behalve het leven, slechts xc3xa9xc3xa9n genot met hun soortgexc2xacnoten uit de betere kringen en deze lichamelijxc2xacke vreugxc2xacde die alle rangen en standen teboxc2xacvengaat, veroorzaakxc2xacte ook nog eens een hoge bezetxc2xactingsgraad van daglonershuisjes, tweexc2xachoog-achxc2xacters en plaggenxc2xachutxc2xacten. Het aantal onechte kinderen met een hoog inxc2xacteeltgehalte moet reusachtig zijn geweest, maar de bewijslast zal hier al even moeilijk te leveren zijn gexc2xacweest als in de hogere kringen.
Terug nu naar Den Haag, naar het topmilieu. Van plaggenhut naar paleis. Zoals gezegd: vlak voor het huwexc2xaclijk van Mien met Lier zijn Stien en Edith verxc2xactrokken naar kostschool Rodenstein in Doorn. Edith: 'Dat was een hele goeie school. Het werd allexc2xacmaal betaald door Prins Henxc2xacdrik. Hij had tegen mama gezegd dat ze ons een goede opvoexc2xacding moest geven.'
Edith heeft nog een foto van die school, uit 1920. 'Zelf heb ik maar een jaar op die school gezeten, ik had vreselijk last van heimwee. Stien is er wel gebleven, twee jaar.' Op de achterkant van de foto staan de namen van de keurige jongedaxc2xacmes die geportretteerd zijn. De namen spreken wederom boekdexc2xaclen: Madeleine Andrxc3xa9 de la Porte; Olga, Babs, Freule Eddy van Heeckeren van Walien; Baronesse Betsy van Ittersum Vos en Freule Alie Tuyl van Serooskerke. En daar tussendoor gekrabxc2xacbeld: Edith 'tien jaar'; Stientje 12 jaar. Edith: 'Ze waren allemaal van adel, alleen Stien en ik niet.'
Edith herinnert zich nog bij welke gelegenheid de foto werd gemaakt. 'We moesten een toneelxc2xacstukje opvoeren voor de Duitse keizer, die was daar in Doorn komen wonen, precies tegenover onze kostschool. We mochten we bij hem op bezoek, met ons toneelstukje. Die keizer is ook overleden in Doorn, dat weet ik nog wel.'
De naam van het toneelstukje staat achterop de foto. Het ging om de operette 'Jantje in Modderstad.'

Voor alle zekerheid -de Haagse kringen zijn klein en de oude dames bellen veel- doen we niet precies uit de doeken waarom we gexc3xafnteresseerd zijn in die school. Of de barones echt niets weet van de achtergronden van Edith is dan ook voor een klein beetje twijfel vatbaar, maar ook niet meer dan dat. Het feit dat je op die school zat maakte eigenlijk alle vragen overboxc2
xacdig. Als we vertrekken zien we op het dressoir een portretje van iemand die ons zeer bekend voorkomt. De barones verschaft opheldering: 'O, dat is mijn oudste zoon, Loudon. Hij is president-direcxc2xacteur van AKZO, hij is wel eens voor tv. Ik was in 1938 met mijn man voor drie jaar naar Indixc3xab gegaan. Hij is overleden en ik ben na de oorlog hertrouwd.' De barones gaat niet op details in, maar dat blijkt ook niet nodig. Het Nederxc2xaclands adelboek vertelt alles wat we willen weten over die eerste echtgenoot van de barones. Jonkheer Mr. Hugo Alexander Loudon, heette hij, en hij is geboren in Den Haag op 30 oktoxc2xacber 1908. Hij was commies op het departement van kolonixc3xabn, gedetaxc2xaccheerd bij de Algemene Secretarie van Nederlands-Indixc3xab te Buitenzorg. Hij is overxc2xacleden aan boord van het Japanse krijgsxc2xacgevanxc2xacgenschip Junyo Maru, dat werd getorpedeerd ter hoogte van Benkoelen, voor de westkust van Sumatra, op 18 september 1944.
Op 27 juni 1935 was hij in Den Haag getrouwd met Jonkvrouwe Henriette Arnoldine Snouck Hurgronje, Vrouwe van Hardenbroek, geboren in Den Haag op 8 juli 1912. Zij hertrouwde in 1947 met Mr. Gijsbert Carel Duco, Baron van Hardenbroek van Lockhorst. Hun oudste zoon: Jonkheer Mr. Aarnout Alexander Loudon, geboxc2xacren in Den Haag op 10 december 1936. Functie: voorzitter van de Raad van Bestuur van het chemie-concern AKZO.

Posted by Hein on 23/5/2011, 1:06:29, in reply to "Re: Pippa's Boyfriend Link to Dutch Monarchy?"
62.131.251.179

Not all the Dutch Loudon descendants were anobled. There is also a non-noble branch which can be found in the Nederland's Patriciaat.
Alex Loudon belongs to this branch. His Dutch grandfather Francis William Hope Loudon married British Lady Prudence Jellicoe, a daughter of the first Earl Jellicoe ans settled in Britain, thus returning to the country where his ancestors once came from.

–Previous Message–
: Let's answer your question.
:
: Alex Loudon is a scion of a Scottish family.
: Somewhere in the 18th century a kinsman of
: his distant ancestor (how closely related we
: don't know) ended up in The Netherlands and
: stayed here.
:
: The Dutch Loudons became members of the
: untitled nobility in The Netherlands and
: some made a name for themselves in the world
: of finance and business.
:
: The Loudons are among the circle of friends
: of the Dutch RF. At one time a Vanessa
: Loudon was linked to the Prince of Oranje by
: the gossip press but there is no prove that
: they were ever more than good friends.
:
: Hope this helps.
:
: –Previous Message–
: I read an artilce in the 23 May issue of
: "US" magazine about the Middleton
: family. In it they mention Pippa's
: boyfriend, Alex Loudoun, and say:
:
: " …he has a posh pedigree. The
: 30-year old son of a retired financier, he
: attended prestigious schools Eton and the
: London Business School; is a descendant of
: an earl; and is linked to Dutch monarchy.
: "
:
: Does anyone know what this link to is?
: Sorry if it has been mentioned before but is
: not found in a search of current posts.
:

Geplaatst door Hein op 23/5/2011, 1:06:29, in reply to "Re: Pippa's vriendje Link naar Nederlandse monarchie"
62.131.251.179

Niet alle Nederlandse Loudon afstammelingen waren anobled. Er is ook een niet-adellijke tak, die kan worden gevonden in het Nederland's Patriciaat.
Alex Loudon behoort tot deze branche. Zijn Nederlandse grootvader Francis William Hope Loudon trouwde Britse Lady Prudence Jellicoe, een dochter van de eerste graaf Jellicoe ans vestigde zich in Groot-Brittannixc3xab, aldus terugkeer naar het land waar zijn voorouders ooit vandaan kwamen.

– Vorige bericht –
: Laten we antwoord op uw vraag.
:
: Alex Loudon is een telg uit een Schotse familie.
: Ergens in de 18e eeuw een bloedverwant van
: Zijn verre voorouder (hoe nauw we verwant
: Weet niet) belandde in Nederland en
: Verbleef hier.
:
: De Nederlandse Loudons werd de leden van de
: Untitled adel in Nederland en
: Sommige een naam voor zichzelf in de wereld
: Van Financixc3xabn en het bedrijfsleven.
:
: De Loudons behoren tot de kring van vrienden
: Van de Nederlandse RF. Op een keer een Vanessa
: Loudon was gekoppeld aan de Prins van Oranje door
: De roddels druk maar er is geen bewijs dat
: Ze waren ooit meer dan goede vrienden.
:
: Hoop dat dit helpt.
:
: – Previous Message –
: Ik las een artilce in de 23 mei-nummer van
: "VS" magazine over de Middleton
: Familie. In het zij noemen Pippa's
: Vriendje, Alex Loudoun, en zeggen:
:
: "… Hij heeft een deftige stamboom De.
: 30-jarige zoon van een gepensioneerde financier, hij
: Bijgewoond prestigieuze Eton scholen en de
: London Business School; is een afstammeling van
: Een graaf, en is gekoppeld aan de Nederlandse monarchie.
: "
:
: Weet iemand wat deze link om is?
: Sorry als het al eerder genoemd, maar is
: Niet gevonden in een zoekopdracht van de huidige berichten.
:
:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: