Pim Dwaalgast

5 Jun

lisi Pi in Fiberto eindredactflurvan
hei tv programma Vermlst. [nzlfn nveede
boek, Dwtiutijiist, wiirtlt dan uok icmand
HTmi5t:ceii7-jarigjO!ijJelje,inOverlaren
aan de Maas. De nioedcrvan hei ventje
neemt gck genocg geen contact op met de
omrocii. maarnii'pl de hulpin van een
vroegert vriend, de rx Eeemaii Max Mui
lelaar. Mel Imlji van /'n Chinese vriemlen
omdckl de wal onarthudoxe Maxal snel
dat hei op hei ocjg/o vrt'cd/;inicnver]a
ren een bmeincsl van pedoRelen is. Ver-
dachten te over; hei Is vonr fabcr dan ouk
eenhelp khiifom extfens nojiccn verras-
senda dadei vandaan ic toveren, Een wal
vlak vt-rhaal. ecu oiilknojjing met nogal
wal onivaarschiinli)klii'ikii, gelukklg hicr
endaaropgcflciinl mel wat humor. (FT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: