Het proces van de brandmoord: eerwraak of 'stemmen in het hoofd'?

31 Oct

Zeist-narges-2

Was Aryan R. (29) de laatste schakel in een eerwraakcomplot, of was het een eenpersoonsactie? In Utrecht werd gisteren het proces in de Zeister brandmoord voortgezet.

Op 7 december 2009 stierf de 23-jarige Narges Achikzei een gruwelijke dood: op de galerij van een flat werd ze met benzine overgoten en in brand gestoken.

Haar Nederlandse ex-werkgever is ervan overtuigd dat de mooie Narges onder druk van haar Afghaanse familie moest trouwen met een Afghaanse man. Aanvankelijk leek de politie daar een heel eind in mee te gaan, maar tijdens de eerdere zittingen bleken daar toch weinig aanwijzingen voor. Verdachte Aryan R. ontkent dat ze de moord heeft gepleegd, maar hoe was ze er dan wxc3xa9l bij betrokken?

(verderop de reactie van deze ex-werkgever, Ralph G., die nog steeds een heel andere visie op de gebeurtenissen heeft, nu eerst het verslag van de zitting van gisteren, door een medewerkster)

"Net als bij de vorige zittingen is het ook vandaag erg druk. In de zaal en op de publieke tribune zit het vol met nabestaanden van Narges, familie van de verdachte, pers en politie. De rechtbank begint waar ze op 15 september gestopt was, met de behandeling van feiten. Tijdens dit eerste gedeelte van de zitting trilt Aryan over haar hele lichaam. Ze zit in elkaar gedoken op haar stoel en geeft heel zacht antwoord op de vragen die de rechter haar stelt.

Zeist-daderes-1

Ze antwoordt veelal ontkennend: zij heeft Narges niet in brand gestoken, ze is nog nooit bij haar thuis geweest en ze weet niet wat er gebeurd is. De familie van Narges laat van achter uit de zaal duidelijk merken dat ze haar niet geloven.

Op de vraag waarom ze dan in januari toch zelf naar de politie is gestapt zegt ze: "Ik zag de beelden op televisie en ik las het signalement in de krant. Toen dacht ik, dat kan ik wel zijn."

Bij de politie verklaarde ze: "Ik heb daar iets mee te maken. Ik heb daarover gedroomd. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar er was iets met een brand."

Ze heeft het er steeds over dat ze wel beelden in haar hoofd ziet van wat er gebeurd is, maar dat het lijkt of ze het heeft gedroomd. Ze zegt dat ze zich niet voorstellen dat ze Narges dit echt heeft aangedaan. Ook geeft ze aan dat ze absoluut geen reden had om Narges iets aan te doen.

Volgens een verklaring van een van Aryans beste vriendinnen ligt dit anders. Zij zegt dat Aryan al een tijdje verliefd was op Haroed, de verloofde van Narges, en dat ze het niet kon verkroppen dat Narges met hem ging trouwen. Toen ze hoorde dat Narges en Haroen zouden trouwen barstte ze zelfs in huilen uit: ze haatte Narges.

Zeist-flat-web

De officier van justitie vraagt aan Aryan hoe het zit met de stemmen in haar hoofd. Aryan zou verschillende stemmen horen in haar hoofd die haar opdracht geven zichzelf iets aan te doen. Dat doen ze nog steeds: als ze niet toegeeft aan die stemmen, of geesten, dan blijven ze net zo lang doorgaan totdat ze doet wat zij van haar vragen.

Zowel Aryan als haar advocaat en de rechtbank zijn af en toe lastig te verstaan. Dat is echter niet de grootste ergernis van vandaag: die wordt veroorzaakt door de ongeveer acht in de zaal aanwezige politiemensen die betrokken zijn bij het onderzoek. Gedurende de hele zitting gaan er telefoons af, wordt er hardop met elkaar gepraat, en steeds als er een vraag gesteld wordt aan de verdachte, zeggen zij het antwoord voor. Als de advocaat aan het woord is praten ze er doorheen, waardoor hij helemaal niet meer te verstaan is. De enige voor wie ze stil zijn is de officier van justitie. Als die aan het begin van zijn requisitoir een compliment maakt aan het politiewerk, zijn ze anderhalf uur stil.

Na een korte schorsing mag de verloofde van Narges gebruik maken van zijn spreekrecht als nabestaande. Daarvoor leest een van de rechters de verklaring van Nargesxe2x80x99 moeder en zus voor. Als de rechter de verklaring van de moeder voorleest lopen de emoties in de zaal hoog op. Toen zij bij het huis van haar dochter aankwam hoorde ze haar gillen: "Mama, mama, help me!" De politie liet haar niet door.

Het hele gezin is kapot van de dood van Narges xe2x80″ niets is meer hetzelfde. Haar ouders zitten allebei zwaar aan de medicijnen om toch nog wat nachtrust te krijgen, haar jongste broertje denkt steeds dat zij het is, als er wordt aangebeld.

Voordat Haroen aan het voorlezen van zijn verklaring begint wijst de rechter hem erop dat hij het puur mag hebben over wat Nargesxe2x80x99 dood met hem heeft gedaan xe2x80″ niet meer dan dat.

Met een gebroken stem vraagt Haroen om begrip voor als hij tijdens zijn verhaal emotioneel wordt. Hierna begint hij aan zijn verhaal, dat de gemoederen in de zaal niet onberoerd laat. Narges betekende alles voor hem, ze hadden zich al jaren verheugd op hun huwelijk, dat op 20 december zou gaan plaatsvinden.

Zeist-narges-1

Op 7 december spreekt hij haar kort aan de telefoon, als er bij haar wordt aangebeld. Er staat iemand aan de deur die een pakje komt bezorgen.

Even later belt ze weer terug. Ze zegt dat het raar is: er was helemaal niemand met een pakje. En dan begint ze te gillen. In paniek stapt Haroen in zijn auto en rijdt naar haar toe. "God weet hoe ik erheen ben gereden. Ik reed over fietspaden, iedereen toeterde, maar niemand had me tegen kunnen houden."

Heel even schiet het door zijn hoofd dat ze bang is voor insecten: misschien zat er wel een spin op haar schouder. Achteraf noemt hij het stom dat hij daar nog aan dacht, maar hij hoopte heel erg dat er niets aan de hand zou zijn.

Als hij bij de flat aankomt en ziet dat het terrein is afgezet, weet hij dat het mis is. Hij rent naar boven en hoort haar zijn naam gillen. Hij roept terug naar haar, maar wordt er niet doorgelaten. "Niemand toonde begrip."

Hij slaat met zijn vuist op tafel als hij vertelt over hoe hij de moeder van Narges tegenkomt, die vertelt dat ze in brand is gestoken. Ze wordt nog naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht xe2x80″ ze is voor tachtig procent verbrand, met grotendeels vierdegraads brandwonden. Ze is onherkenbaar verminkt, zwartgeblakerd. De artsen kunnen niets meer voor haar doen en moeten haar laten inslapen.

Overal in de zaal wordt gehuild, ook de familie van de verdachte houdt het niet droog. Een van de rechters grijpt in als Haroen zegt dat hij de verdachte iets zou kunnen aandoen. De zitting wordt opnieuw geschorst. Haroen is helemaal overstuur. Buiten de rechtszaal wordt hij overmand door emoties. Hij staat bij zijn vrienden wanneer hij door zijn benen zakt
en achterover valt.

Als de zitting na twee uur weer wordt hervat is het woord aan de deskundigen. Er zijn er twee aanwezig: mevrouw Muller van het Pieter Baan Centrum en meneer Brand, een psycholoog die door advocaat Willem-Jan Ausma is gevraagd Aryan te onderzoeken.

De reden voor Ausma om ook meneer Brand als deskundige te laten optreden is dat hij het eerder gedane onderzoek door het Pieter Baan Centrum niet vertrouwt. Volgens hem waren de onderzoekers bevooroordeeld en hebben zij daarom geen betrouwbare conclusies kunnen trekken.

Ausma-5-web

Allereerst mag meneer Brand zijn bevindingen toelichten. Het begint allemaal wat rommelig: Brand wil zelf vragen stellen en feiten checken en zijn belofte pas afleggen als hij zeker weet dat Aryan het goed vindt dat hij daar zit.

Het duurt even voor hij op gang is. Zijn conclusies staan zowat lijnrecht tegenover die van het Pieter Baan Centrum. Waar het PBC zegt dat Aryan volledig toerekeningsvatbaar moet worden verklaard, zegt Brand dat Aryan niet geheel in staat is om te beseffen wat ze heeft aangericht.

Ze heeft aan hem verteld dat ze vaak last heeft van impulswoede: zo heeft ze eens tijdens een woede-uitbarsting haar moeder geprobeerd te wurgen, en heeft ze ooit het matras van haar broer met een mes kapot gesneden.

Brand denkt dat er bij Aryan sprake is van een dissociatieve identiteitsstoornis. Kenmerken hiervan zijn onder andere het horen van stemmen, geheugenverlies, het hebben van meerdere persoonlijkheden, gevoelloosheid en extreem (gewelddadig) gedrag. Volgens Brand beleeft Aryan haar wereld soms door andere krachten, geesten. Dit moet volgens hem verder worden onderzocht in verband met verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Een van de rechters vraagt in hoeverre Brand denkt dat het gedrag van Aryan cultuurbepaald is. Met die vraag slaat zij volgens hem xe2x80x98de spijker op zijn kop.xe2x80x99 Brand heeft als psycholoog onder andere in India en Afrika gewerkt en maakte daar bijzondere dingen mee.

"Een arts daar kon meteen zien of iemand die binnenkwam psychotisch was, of dat die door geesten bevangen was. Iemand waarvan ik dacht: die is knettergek, stuurde zoxe2x80x99n arts na xc3xa9xc3xa9n blik al weg." Bij zo iemand was er dus geen sprake van een medische verklaring, maar van een morele verklaring, die cultureel bepaald is. Dit zou bij Aryan ook het geval kunnen zijn.

Zeist-daderes-2

Brand vervolgt met te zeggen dat hij denkt dat de kans op recidive bij Aryan erg groot is, omdat zij niet in staat is te beseffen wat woede met haar doet.

Ook is hij er van overtuigd dat ze de moord met voorbedachte raad heeft gepleegd. Dit wil alleen niet zeggen dat ze volledig toerekeningsvatbaar was, want "iemand kan knettergek zijn en toch in alle precisie een moord voorbereiden."

De deskundige van het Pieter Baan Centrum lijkt in het begin wat zenuwachtig. Ze laat veel xe2x80x98ehmxe2x80x99s vallen en heeft even wat moeite om haar zinnen te formuleren.

Ze vertelt over het uitgebreide onderzoek dat het PBC heeft uitgevoerd, waarbij  niet alleen naar Aryans functioneren tijdens de opname is gekeken, maar ook de omgeving en het verleden van Aryan zijn onderzocht. Ook het PBC heeft de mogelijkheid van een dissociatieve identiteitsstoornis onderzocht, maar daar geen aanwijzingen voor gevonden. Zij kwamen juist tot de conclusie dat Aryan een hele geremde en beheerste vrouw is, die altijd goed gefunctioneerd heeft.

Ze werkte tot op zekere hoogte mee aan de onderzoeken, maar als haar werd gevraagd naar de gebeurtenissen van 7 december, zweeg ze. Op dit punt konden zij haar dus niet verder onderzoeken, en de vraag is of het dan zin heeft om haar verder te behandelen.

Hierna is het de beurt aan de officier van justitie. Zijn requisitoir duurt ongeveer anderhalf uur, en hij gaat daarin vooral in op de bewijzen, de gevolgen voor de nabestaanden en de gruwelijkheid van de daad.

Allereerst laat hij een geluidsfragment horen van een 112-melding die op 7 december binnenkwam bij de brandweer. Te horen is een man die duidelijk in paniek is, verbijsterd door wat hij ziet: een vrouw die in brand staat. Ook laat hij fotoxe2x80x99s zien van het plaats delict. De laarzen van Narges staan nog tegen de zwartgeblakerde muur.

Volgens de officier van justitie kan wettig en overtuigend worden bewezen dat Aryan degene is die Narges heeft vermoord. Hij baseert zich onder meer op de camerabeelden, de verklaring van haar beste vriendin, de brandwond die Aryan zelf had aan haar hand, en op aangetroffen DNA-materiaal op een aansteker die op de galerij werd gevonden.

Ook acht hij bewezen dat dit alles met voorbedachte raad is gebeurd. Een aantal weken voor haar dood stuurde Aryan al smsxe2x80x99jes met een onbekend nummer en onder een andere naam naar Narges, waarin ze aangaf dat ze met haar wilde afspreken.

Mede doordat Aryan zelf niks loslaat over hetgeen gebeurd is, kan een stoornis bij haar niet worden bewezen. Het zou dus kunnen dat ze uit vrije wil en pure jaloezie de moord pleegde. De ernst van het gebeuren en de gruwelijkheid van de dood van Narges wegen zwaar mee in het vormen van de eis.

Nadat hij nog een gedetailleerde verklaring van de ambulancebroeders die Narges naar het brandwondencentrum vervoerden voorleest (xe2x80x98nog nooit zoiets gezienxe2x80x99, xe2x80x98konden geen bloedvat meer vindenxe2x80x99, xe2x80x98haar huid knisperde als een verbrand stuk krantenpapierxe2x80x99, xe2x80x98ze gilde het uit van de pijn bij elke aanrakingxe2x80x99), komt hij tot een eis: 23 jaar, met aftrek van de tijd die ze in voorarrest heeft gezeten.

Advocaat Ausma betoogt in zijn pleidooi dat er in deze zaak geen motief is. Hoewel er verschillende motieven zijn aangedragen, is voor niet xc3xa9xc3xa9n van de motieven hard bewijs gevonden.

 

 

Zeist-daderes-3

Volgens Ausma is Aryan bereid om mee te werken aan nader onderzoek, zo lang dat niet plaatsvindt in het Pieter Baan Centrum. Ze vindt de mensen daar vijandig. Het was een opluchting voor haar om met psycholoog Brand te praten: eindelijk iemand die echt luistert.

De zaak Andrea Luten wordt kort aangehaald. Een aantal jaren geleden leek deze zaak opgelost toen iemand was aangehouden voor de moord op het 15-jarige meisje. Hoewel het leek alsof de zaak bijna rond was, bleek hij het uiteindelijk toch niet gedaan te hebben.

Volgens Ausma is voorzichtigheid dan ook geboden: het kan altijd zo zijn dat iets niet is gebeurd op de manier die het meest voor de hand ligt.

Met betrekking tot de voorbedachte raad geeft Ausma aan dat iemand die met voorbedachte raad een moord pleegt, er daarna ook voor zorgt dat hij of zij een kloppend verhaal vertelt xe2x80″ de zogenaamde nabedachte raad. Dit is bij Aryan niet het geval. Zo heeft ze verschillende verklaringen afgelegd over hoe ze aan de brandwond op haar
hand zou zijn gekomen. Hij vraagt dan ook vrijspraak voor de voorbedachte raad.

Ausma is van mening dat er bij Aryan wel degelijk sprake is van een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis, aangezien ze voldoet aan alle symptomen. Het verklaart waarom ze gaten heeft in haar geheugen, dat ze verschillende persoonlijkheden aanneemt en af en toe woede-uitbarstingen heeft. Volledige toerekeningsvatbaarheid kan dus niet bewezen worden.

Volgens Ausma zijn de laatste jaren de strafmaat en de rol van de nabestaanden steeds groter geworden. Hoewel hij het ook goed vindt dat de nabestaanden spreekrecht hebben, is hij van mening dat de straf voor de verdachte los staat van het leed van de nabestaanden. Iedere moord is erg voor nabestaanden, maar het kan niet zo zijn dat hoe meer leed zij hebben (of tonen) hoe hoger de straf uitvalt. De strafbepaling moet nog steeds volgens de regels van de wet worden uitgevoerd.

Waar de meeste advocaten normaal gesproken hun best doen om ervoor te zorgen dat hun clixc3xabnt geen behandeling krijgt opgelegd, pleit Ausma voor zijn clixc3xabnte juist wel voor behandeling.

Aangezien zij nu bereid is mee te werken, kan worden aangetoond dat ze ontoerekeningsvatbaar was. Het alternatief is dat ze na het uitzitten van haar gevangenisstraf onbehandeld de maatschappij weer in komt. Aryan vindt zelf: "Als ik het gedaan heb, moet ik behandeld worden."

Er wordt een aantal vergelijkbare zaken aangehaald waarin de dader volledig toerekeningsvatbaar was en, evenals Aryan, een blanco strafblad had. In geen van deze zaken was de gevangenisstraf hoger dan 17 jaar, dus daar zou dit geen uitzondering op moeten zijn.

Het laatste woord is aan Aryan. "Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik zou wel willen helpen om meer te vertellen, maar ik kan me niks herinneren."

De uitspraak is op 16 december.

Tekst verslag: Anna Korterink

 

REACTIE EX-WERKGEVER RALPH G.

De ex-werkgever van Narges (en haar zus) is Ralph G., die er van het begin af aan van overtuigd is dat er mxc3xa9xc3xa9r aan de hand is, dat Aryan is gestuurd. Zijn reactie na het proces van gisteren:

Aryan heeft het gedaan, daarover bestaat geen twijfel. Over haar motief, betrokkenheid van anderen, de betrouwbaarheid van getuigen en de kwaliteit van het opsporingsonderzoek bestaat discussie.

Jaloezie-motief: Een getuige vertelde dat Aryan aan vrienden had verteld dat ze verliefd was op de verloofde van Narges. Ze zou de hele avond hebben gehuild na de trouwaankondiging.

Aryan ontkent dat ze verliefd was op Haroen. Ausma stelt dat Justitie het jaloezie-motief niet hard kan maken: "Ze had geen reden om Narges om te brengen. Zag haar niet als liefdesrivale. Als ze het toch heeft gedaan moet er iets anders aan de hand zijn."

Volgens een bekende hebben Aryan en Haroen elkaar misschien een aantal maal in hun leven ontmoet. Een psycholoog van PBC had al verklaard dat hij niet weet waarom ze het heeft gedaan.

Betrokkenheid van anderen: De officier van justitie vindt het moeilijk voorstelbaar dat Aryan dit alleen heeft gedaan. Duidelijk is dat de moord zeer nauwkeurig is gepland en zeer geniepig is uitgevoerd. Aryan zwijgt over betrokkenheid van anderen.

Betrouwbaarheid van getuigen: Narges' familie, verloofde en vrienden hebben direct na de brandmoord naar mij gewezen als moordenaar. Tientallen Afghanen hebben mijn naam genoemd op internetfora en beweerden stellig dat Narges in brand was gestoken door drie Nederlandse mannen met zwarte bivakmutsen. Zij beweerden dat ik jaloers was vanwege het huwelijk terwijl ik niet eens wist dat ze nog een keer zouden gaan trouwen (deze maal wel voor de burgerlijke stand).

Toen voor iedereen duidelijk was dat ik absoluut niet de dader kon zijn geweest begon Narges' familie, vrienden en verloofde allerlei verhalen te verspreiden dat Aryan de jaloerse liefdesrivale was van Narges. Ik denk dat de getuige liegt om Aryan een motief te verschaffen en opdrachtgevers in bescherming te nemen.

Kwaliteit van opsporingsonderzoek: Ik als ex-werkgever, buurtbewoners en een vriendin van Narges hebben allen in alle eerlijkheid gewezen op de mogelijkheid dat Narges niet wilde trouwen met de Afghaanse man die de ouders voor haar hadden uitgekozen. Narges heeft letterlijk tegen mij gezegd "Ik ga later trouwen met een man van mijn eigen keuze, anders branden in de hel!".

Ik weet dat zij liever niet zou hebben willen trouwen met de Afghaanse man. Vanmiddag vertelde Haroen in de rechtszaal dat zijn hele leven draaide om Narges en dat dit nu allemaal kapot is. Ik vrees dat het rechercheteam op basis van alle getuigenverklaringen en bewijsstukken de verkeerde puzzel heeft gemaakt en deze door OvJ als waarheid aan de strafrechters heeft laten presenteren. Het rechercheteam heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de opdrachtgevers van de brandmoord en lijkt Narges' familie en verloofde in bescherming te nemen door te kiezen voor jaloezie i.p.v. eerwraak. Het rechercheteam had aan waarheidsvinding moeten doen en de juiste puzzel moeten maken. Eerwraak wordt nu gedevalueerd tot een complottheorie terwijl het zeer waarschijnlijk wel het juiste motief is dat aan de Zeister brandmoord moet worden gekoppeld.

Ik vind dat Aryan vanwege het onzorgvuldige optreden van het rechercheteam ernstig is benadeeld. Ik vind dat ook de opdrachtgevers voor een strafrechter moeten worden gebracht.

No Responses to “Het proces van de brandmoord: eerwraak of 'stemmen in het hoofd'?”

 1. B. Klaassen December 9, 2010 at 9:42 am #

  Waarom plaatst misdaadjournalist steeds een reactie van een ex-werkgever die vol rancune zit en de weg kwijt is. Gelukkig is er nu gepresenteerd wat er allemaal is gebeurd en ik begrijp niet dat ongefundeerde uitspraken van xc3xa9xc3xa9n individu continu geplaatst worden in het hoofdonderwerp.
  Aspecten die hij benoemd zijn niet verifieerbaar en gebaseerd op onwaarheden. Mogelijk heeft G. talenten en mijn advies zou zijn om die anders te gebruiken.

 2. Aafke December 9, 2010 at 12:54 pm #

  Ik wil graag reageren op de reactie van de ex-werkgever van Narges, Ralph G.
  Allereerst wil ik aangeven dat ik het absoluut onacceptabel en bizar vindt dat in een land als Nederland niemand in staat is om iemand als Ralph G. te stoppen met het verspreiden van de leugens en de schending van de privacy van andere personen. Er is geen twijfel mogelijk dat Ralph G. vier keer veroordeeld is geweest naar aanleiding van zijn valse beschuldigen. Hij beschuldigde onterecht Narges en Haroen van oplichterij en zette veel leugens over hun op internet. Al deze zaken zijn natuurlijk geregistreerd. Om deze reden is Raph G. uiteindelijk failliet verklaard maar we zien dat zelfs onze Hoge Raad in Nederland niet in staat is om een internet-lastbezorger te stoppen. Ralph G. blijft maar doorgaan, zelfs nu, na de dood van Narges.
  Veel Afghaanse vrienden van Haroen, zijn Nederlandse vrienden en zijn vrienden/ex-studiegenoten weten dat Narges en Haroen na een jaar een relatie met elkaar gehad te hebben, van elkaar zeker geweten te hebben dat zij met elkaar verder wilden, hebben zij elkaar voorgesteld aan de families. Hierna volgde een verlovingsfeest. Ze zijn 6 jaar verloofd gebleven omdat ze beiden studenten waren en voor de studenten is het niet makkelijk snel geld te sparen voor een huis en voor hun droomtrouwerij. Er kan dus geen sprake geweest zijn van gedwongen trouwerij of eerwraak. Aan de hand van welke feiten beweert Ralph G. dat Narges en Haroen al een keer waren gaan trouwen weet ik niet. Hun trouwerij was gepland op 20 december 2009, twee weken na de moord op Narges op 7 december 2009. Als ze al wel getrouwd waren, en hun families ervan op de hoogte waren, zoals Ralph G. het beweert, waarom zouden ze het dan verbergen en nog een keer gaan trouwen?
  Ik snap deze man niet.
  Narges werd, voor haar dood twee jaar lang lastiggevallen door haar ex-werkgever Ralph G. omdat zij geen relatie met hem wilde. Ralph stuurde haar dagelijks dreig e-mails en zette zelfs haar rekeningnummer op verschillende websites. Naar aanleiding van dit gedrag van Ralph G. is het niet onlogisch dat na de moord op Narges veel mensen die haar kenden hebben naar haar ex-werkgever gewezen. Alleen hij stond bekend als iemand van wie Narges heel erg last had.
  Aryan R zat net als Narges en Haroen in een vriendenkring die uit meerdere Afghaanse jongeren bestond. Zolang de politie nog niet zo ver was met het onderzoek heeft Arjan goed gebruik gemaakt van de gelegenheid door ook bij de begrafenis van Narges aanwezig te zijn en de leed van haar familie en verloofde van dichterbij mee te maken. Niemand heeft verwezen naar Aryan R. als dader van deze gruwelijke brandmoord. De familie is via de politie toen erachter gekomen dat Aryan R zich bij de politie had aangemeld en de nabestaanden konden het geloven pas toen de politie met harde bewijzen kwam dat de goede vriendin van de familie, op de dag van de moord aanwezig was in Zeist, haar lengte, postuur en houding kwam overeen met de dader die te zien was op de beveiligingcamera-beelden, haar DNA was aangetroffen op de gevonden aansteker op de plek van de moord en deze DNA was ook aangetroffen op de deurbel bij de ingang van de portiek. Dus het was niet de familie die naar Arjan R ging wijzen maar de politie die naar aanleiding van voldoende bewijzen verzocht de OM om Arjan R. langer in voorarrest te mogen houden zodat ze hun onderzoek voort konden zetten.

 3. Gert December 9, 2010 at 1:50 pm #

  Ik wil “een medewerkster” (Anna Korterink)complimenteren met haar uitstekende verslag van de zitting van 8 december.

 4. Laura December 9, 2010 at 3:21 pm #

  Beste Anna,

  Een sterk en goed verslag van de rechtzitting.

  Hoop in de toekomst vaker zulke verlsagen te lezen op “misdaadjournalist.nl”

 5. VP December 9, 2010 at 4:20 pm #

  Inderdaad, een compliment voor het heldere en goed leesbare verslag van Anna.

  Wat Ralph G. betreft, ik kom er maar niet uit wat volgens hem het motief zou moeten zijn m.b.t zijn eerwraak-theorie.

 6. Siem December 9, 2010 at 9:07 pm #

  Quote: Volgens Ausma is Aryan bereid om mee te werken aan nader onderzoek, zo lang dat niet plaatsvindt in het Pieter Baan Centrum. Ze vindt de mensen daar vijandig. Het was een opluchting voor haar om met psycholoog Brand te praten: eindelijk iemand die echt luistert.

  – Ja hoor. De client is verdedigend de weg kwijt, maar blijkbaar wel in staat om te bepalen welke onderzoekers niet of wel ‘aardig’ (welwillend) genoeg zijn.

  En je zal maar Brand heten, als deskundige voor de verdediging in zo ‘n zaak.

  Sommige advocaten trekken alles uit de kast: absurde vergelijking met Luten ook.

 7. ed December 9, 2010 at 9:46 pm #

  @Aafke
  Grotendeels met je eens. Ralph G. is duidelijk wat je een querulant kunt noemen. Waar de naam Narges ook maar valt, komt hij met zijn volledig ongefundeerde wilde theoriexc3xabn waar duidelijk maar 1 persoon in gelooft: Ralph.
  Ik begreep dat hij ook al een keer veroordeeld is voor smaad in verband daarmee.

  Tja, de mond snoeren.verleidelijk maar we leven (nog) in een vrij land, waar het zo geregeld is dat je mag zeggen wat je wilt en achteraf ter verantwoording geroepen kan worden. Het is gelukkig niet verboden om theoriexc3xabn kenbaar te maken, hoe ergerlijk en drammerig ook.

  Laten we hopen dat Ralph er een keer moe van wordt of besluit zijn leven op andere zaken te richten.

  Ben wel blij dat je de zaak even in perspectief zette

 8. augusto December 9, 2010 at 10:50 pm #

  Voor wat voor badal/wraak heeft de familie van Aryan te vrezen? Monetair of primitiever?
  Of is de familie van Narges zo verwesterd dat dit gebruik niet meer opgaat.

 9. Aafke December 10, 2010 at 12:10 am #

  @Augusto
  De familie van Aryan heeft niets te maken met deze zaak. Aryan is niet 12 maar 29. Lees alles nog eens goed door!
  En menselijkheid en het hebben van een gezond verstand heeft niets te maken met “verwesterd zijn”.

 10. moi December 10, 2010 at 1:33 am #

  Ook van mij een giga compliment voor het zeer duidelijk weergegeven verhaal door Anna. Petje af. Duurt niet lang eer er is te lezen op de misdaadjournalistE.nl

  @ Siem | 12/09/2010 om 09:07 nm
  Vwb comment op de quote: Helemaal eens

  Verder: LOL

 11. Ralph je gaat boeten December 10, 2010 at 9:09 am #

  @ Ralph G.

  Ralph, besef je nu echt niet dat zowat iedereen jou een verstandelijk gehandicapte geobsedeerde imbeciel vindt?

  Laten we eens alles op een rijtje zetten, misschien dat het ietsje makkelijker wordt voor jou:

  -Haroen liegt
  -familie van Narges liegt
  -Narges zelf loog
  -Politie liegt
  -Resears
  -Researchers liegen
  -Minister van justitie liegt
  -De rechter liegt
  -De rechters die jou 4 keer hebben VEROORDEELD en jou failiet hebben verklaard, zowel je bedrijf als in persoon, liegen ook.
  -De media liegt, Opsporing verzocht liegt,
  -Zoveel mensen die jou keer op keer tegenspreken liegen ook

  Kortom: iedereen liegt, iedereen is dom, iedereen deugt niet. Alleen Ralph G. kent de echte feiten, alleen Ralph G. vertelt de waarheid. Ralph G. is de enige die slim genoeg is om deze puzzel op te lossen.

  Kom nou man, besef je niet hoe absurd je bent geworden? Geniet je van al die onzin die je op interne posts of zie je werkelijk dingen vliegen en geloof je werkelijk dat wat je vertelt de waarheid is?

  Kijk nou eens naar je zelf. Je had een normaal leventje, goed werk, inkomen, alles had je op een lijntje. En uit het niets ging jij je eigen leven verpesten door zomaar onschuldige mensen te pesten, zwart te maken en te BEDREIGEN. Jij hebt letterlijk erom gevraagd om failiet veklaard te worden, waarom nou?? Wat mankeert jou? Wat kom jij tekort?

  Als jij zo doorgaat, maak jij je eigen leven nog moeilijker/zuurder/somberder/eenzamer dan het al is.

  Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten. Je denkt toch niet dat je zomaar kan wegkomen met alles wat je Narges en de familie hebt aangedaan en nog steeds doet?? Dit moet jij nu niet weer als een bedreiging zien, nee, dit is geen bedreiging. Als je maar weet dat ook jij straks de gevangenis ingaat. Ook zal je door de strafrechter veroordeeld worden. Ook jij zal van de rechtzaal weggevoerd worden de bak in. Dan mag jij in de gevangenis zitten nadenken over hoe achterlijk je kon zijn om zo ver te gaan..

 12. augusto December 10, 2010 at 1:25 pm #

  Beste Aafke,

  Jij weet duidelijk niks over Afghanistan. Het is echt niet zoals hier. Het leven op het platteland is nog zoals in de Middeleeuwen in Europa.
  Volgens Unicef is 86% van de vrouwen in Afghanistan analfabeet en 65% van de mannen.
  Dit is ongekend hoog. http://www.stichting-san.nl/index.php?page=6
  In zulke culturen moet je begrijpen dat orale overleveringen vele malen belangrijker is dan wat een regering voorschrijft. Tribal identiteit is hierin leider en als iemand wordt vermoord dan moet er restitutie komen. Wanneer dit niet gebeurd dan kan het zijn dat er veel geroddeld wordt over de familie. Ik zeg niet dat de familie nog zo is. Maar dit komt gewoon nog voor in Afghanistan, alledaags! Om je een v.b. te geven hoe ver die restitutie/eer kan gaan.
  Familie van Hamid Karzai, de president van Afhanistan, Yar Mohammed Karzai was 5 jaren oud, toe hij werd uitgehuwelijkt aan een nicht. De nicht wou dit uiteindelijk niet en verliet het dorp en trouwde met iemand in Amerika. Om haar te straffen voor het gezichtsverlies schoot Yar Mohammed Karzai haar broer dood in 1982 in Quetta, Pakistan.
  Als wraak werd op 16 october 2009 een 18 jarige zoon van Yar Mohammed Karzai doodgeschoten. http://www.nytimes.com/2009/12/20/world/asia/20karzai.html?pagewanted=all
  Zolang kunnen vetes dus doorgaan en zoiets is echt geen uitzondering.

 13. Mediamix Weblog December 10, 2010 at 3:24 pm #

  Ralph G is volledig de weg kwijt en er is geen TOMTOM te koop die hem het goede pad wijzen kan.

  Wat een rancune zit er in die man.

 14. ed December 10, 2010 at 5:13 pm #

  @Ralph je gaat boeten

  Toch even terug in de realiteit: het komt natuurlijk maar zeer zelden voor dat je tot onvoorwaardelijke celstraf wordt veroordeeld voor smaad of laster (hoewel er 2 jaar op laster staat)

 15. Gert December 10, 2010 at 6:38 pm #

  Zoals ik eerder schreef heeft “onze medewerkster” een uitstekend verslag afgeleverd.

  Ik was zelf ook aanwezig, en ik heb er niets aan toe te voegen.

  Wat ik miste in het requisitoir van de OVJ:

  – waar heeft verdachte de brandbare vloeistof gekocht? Verdachte gebruikte een standaard glazen voorraadpot met glazen deksel en rubberen afdichtring, gevuld met motorbrandstof.
  – hoe is verdachte naar/van Zeist gereisd?

  Vragen die Hendrik Jan zich al maanden geleden stelde op dit weblog.

 16. Ralph: @Ralph je gaat boeten December 10, 2010 at 6:49 pm #

  @Ralph je gaat boeten
  Ik vind mijn eigen mening het belangrijkste, wat anderen daarvan vinden boeit mij niet.

  Iedereen kan zelf vaststellen dat Narges, Haroen en Peter zich met oplichting hebben beziggehouden.

  http://www.loedertje.nl/SSs11245587765hhh/

  Ik vind jouw geveinsde verontwaardiging en leugens meer dan storend.

 17. Linda: Anna, uitstekend verslag December 10, 2010 at 7:47 pm #

  Anna, uitstekend verslag, goed geschreven!
  Ongelooflijk dat die agenten zich zo mochten misdragen in de rechtszaal, met het voorzeggen van antwoorden belemmeren ze gewoon de rechtsgang. En het is de zoveelste deuk in het imago van politie. Ik begrijp niet dat de rechter ze niet even op basale omgangsvormen heeft gewezen (hebben zulke mensen geen opvoeding gehad of zo?)
  Wat betreft de dissociatieve persoonlijkheidsstoornis, twee dingen:
  * psychiatrie & psychologie zijn niet te vergelijken met de medische wetenschap, waar je bij symptomen een onderliggende pathologie hebt en waar de diagnose betrekking heeft op die pathologie (voorbeeld: bultje blijkt kanker). In de psych-kundes ZIJN de symptomen de diagnose (“bultje is bultje”). Dus als je het eens bent over de symptomen, ben je het over de diagnose eens.
  * waarom verifieert de rechter niet het verhaal van Aryan dat ze eerder geweldsuitbarstingen had bij haar moeder?
  * een stoornis kan sluimerend aanwezig zijn en zich manifesteren bij intense stress; een misdaad kan zo’n stressbron zijn. Oftewel: de misdaad kan even goed de stoornis veroorzaken als andersom!

 18. Siem December 10, 2010 at 8:59 pm #

  @moi 1.33

  Het is zoals het is 😉

  @Ralph je gaat boeten 9.09

  Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat jij/jullie op het Net Ralph in de kaart spelen door publiekelijk op hem te reageren.

  Doe ‘de Hond’-aanpak, die de klusjesman valselijk bleef beschuldigen.

  Daar bedoel ik mee dat de nabestaanden in een kort geding kunnen vorderen dat Ralph G. zijn aaantijgingen t.a.v. Narges en haar familie moet staken op straffe van een dwangsom per overtreding.

  Je kunt dan ook nog eens vorderen dat al zijn Internet-erupties verwijderd moeten worden waar hij zelf voor moet zorgen.

  Veel sterkte met het gruwelijke verlies van Narges.

  Ten laatste: de eis van 23 jaar vind ik absurd. Iemand die zoiets kan doen hoort TBS te krijgen gezien de gestoordheid van de handeling en de kans op herhaling.

 19. Siem December 10, 2010 at 9:49 pm #

  Off topic.

  Bizar dat de overheid zo snel weet in te grijpen waar het cybergeweld (term van de minister) betreft wanneer het een dreigende beschadiging van de overheid zelf en/of overheidscontacten treft.

  Zie de snelle arrestatie van een jongen van 16, de inzet van de Nationale Recherche en de reactie weer vandaag omdat de site van het O.M. ook hinder ondervond.

  Conclusie: individuele burgers kunnen jarenlang zonder ingrijpen publicitair gestalkt worden via o.a. het Net (zie de klusjesman en Ansou-Mosterdaffaire) zonder dat er adequaat werd ingegrepen.

  ‘Kan niet meneer/mevrouw, de regelgevig omtrent Internet en andere vormen van publiceren is wat vaag, kinderschoenen heh’.

  Maar o wee, als het de overheid of diplomatieke belangen raakt is plotseling alles mogelijk.

  Conclusie, en dat is het meest schrikbarende, door de snelle interventies de afgelopen dagen is in ieder geval 1 ding duidelijk geworden: Big Brother is Watching Everybody.

  En verdomd selectief in zijn optreden.

 20. Siem December 10, 2010 at 10:15 pm #

  @Ralph 6.49

  Je link Loedertje noemen getuigt niet echt van liefde of mededogen naar Narges. Deze pikte ik op, quote:

  Van: narges amiri [nargesamiri@hotmail.com]

  Verzonden: woensdag 3 december 2008 0:38

  Geachte heer Ruijzendaal,

  Hierbij stuur ik u de link door die ik vandaag via mail van Ralph G. heb ontvangen. Hij

  heeft al die onzin en de beledigingen op zijn website gepubliceerd.

  Ik wil graag morgen een afspraak met u maken om dat te gaan bespreken. Dat is mij nu te veel

  geworden. Ik wil hem gewoon aanklagen.

  Ik neem morgen telefonisch contact op voor een afspraak.

  Met vriendelijke groet,

  r–.. Narges Achikzei

  – En dan jouw reactie daar weer op, quote:

  Het gehele dossier is extreem negatief voor de familie Achikzei en zal de reputatie van Afghanen in Nederland ernstig beschadigen

  – Mijn mening: get a life, racist.

  Ik zou hierdoor bijna gaan denken dat jij zelf de aanjager voor de gruwelijke moord bent geweest.

  Al op bezoek bij Aryan geweest?

 21. Aafke December 10, 2010 at 10:51 pm #

  @augusto
  Beste Augusto,
  Wij hebben het over afghanen die hier in Nederland wonen, niet op het platteland in Afghanistan. Laten we het hierbij houden. Zowel het slachtoffer als de dader in deze zaak waren Nederlandse HBO-studenten van de afghaanse afkomst. Ze waren beiden op een jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Hun ouders zijn gevlucht uit Afghanistan voor zulke onmenselijke mensen en daden die jij noemt. alleen voor hun kinderen. Deze mensen hebben genoeg ellende meegemaakt. Kunnen we niet als een mens wat begrip tonen? De afghanen die jij benoemt hebben inderdaad de kennis niet en het geld niet om voor de oorlog te vluchten. Ze zijn inderdaad analfabeet. Is het anders dan ook mogelijk in een land die keer op keer aangevallen wordt door de andere landen vanwege hun eigen belang en in een land waar meer dan 30 jaar oorlog is? Wat je wel vergeet is dat afghanistan nu een islamitische land is. Volgens de islamitische wet staat voor de moord doodstraf. Dus Aryan heeft geluk dat zij hier in Nederland een hotelkamertje in een gevangenis krijgt. En waarom heeft het men steeds over de afkomst als het om de allochtonen gaat? De 12-jarige Milly Boele is door een politieman verkracht, vermoord en vervolgens in zijn achtertuin begraven. Moeten wij nu denken dat alle politiemensen die we op straat tegenkomen kinderverkrachters en kindermoordenaars zijn? of gaan er alle Nederlandse jongens naar het buitenland om jonge vrouwen te vermoorden net als Joran van der Sloot? of moeten wij denken dat alle Nederlandse moeders doden hun babies, stoppen ze in de koffers en bewaren ze als souvinir?

 22. Beste vriend van Ralph G. December 10, 2010 at 11:23 pm #

  Betse Siem,
  Ralph is vier keer veroordeeld geweest. Hij is failiet verklaard, zowel zijn bedrijf als in persoon. Maar hij heeft zijn leugens van internet niet verwijderd. Het enige wat hij nog te verliezen heeft is zijn vrijheid en daar is wel een advocaat mee bezig.
  Oh ja, hij heeft er ook nog zijn pc en zijn internetaansluiting 🙂 in zijn moeder`s huis.

 23. Ada December 11, 2010 at 2:11 am #

  @ Siem, 10.15 pm…

  Je haalt me de woorden uit de mond, het lijkt wel een selffulfilling prophecy voor Ralph. Narges moest kapot, misschien doordat zij hem afwees??????

 24. Ralph: "Narges ligt onder de grond." December 11, 2010 at 2:36 am #

  @siem
  Narges ligt onder de grond. Waarheidsvinding staat nu centraal. Ik verdenk de zeister politie er van dat zij het verkeerde motief naar voren hebben gebracht bij de strafzitting en dat zij zaken in de doofpot willen stoppen. Over doden niets dan goed… Ik ondersteun de slachtofferverklaring van Sahar: “Narges was een lief aardig meisje. Ze had nooit conflicten. Dat maakt ‘t voor ons niet te begrijpen en te accepteren”.

  Ik heb gemerkt dat veel Afghanen de brandmoord zien als iets dat negatief is voor de reputatie van de Afghaanse gemeenschap in Nederland. Wie ben jij dan om mij een racist te noemen?

  Ik had geen ruzie met Narges. Ik heb geen connectie met Aryan R. Ik heb dit niet zo gewenst. Ik heb altijd m’n best gedaan om via een volwassen overleg tot een oplossing te komen maar met deze advocaat/verloofde kun je simpelweg niet communiceren.

  Ik heb meerdere malen aangifte tegen hen gedaan.

 25. Beste vriend van Ralph G. December 11, 2010 at 12:05 pm #

  @Ralph G.
  Ralph, welke volwassene overleg bedoel je? die toen je terechtstond bij de rechter en hij vroeg aan je: Meneer Ralph G. waarom blijft u doorgaan met verspreden van deze leugens over Narges en Haroen, nu nog steeds nadat u veroordeeld bent geweest? Jou antwoord hierop was “ik weet niet waarom”. Toen vroeg de rechter aan je: “wat denkt u dat de oplossing moet zijn zodat u een keer tevreden bent?” jou antwoord was: “ik weet het niet” Het lijkt er op dat Aryan haar krankzinnige gedrag van jou gekopieerd heeft. Soms twijfel ik of je inderdaad niets te maken had met de dood van Narges. Maar goed, dit even ter ziide!
  Je zei toen tegen de rechter dat het conflict dat jij met Narges had, wilt buiten de rechtzaal, met hun bespreken en dat jullie er wel een uitweg zullen vinden. Buiten de rechtzaal toen die twee studenten, Haroen en Narges aan je vroegen: “wat wil je van ons Ralph, waarom laat je ons niet met rust?” toen heb je een VOLWASSENE antwoord gegeven: “ik wil met Narges trouwen” Dit was je volwassen overleg Ralph. Ik krijg er medelijding met die twee studenten. Dat jij geen connectie met Aryan had is de vraag! Jij woonde in Utrecht en zij studeerde iedere dag in Utrecht en jullie beiden hadden een motief. Zij kon Haroen niet krijgen en jij kon Narges niet krijgen.

  Jij bent ziek, man! Ga in plaats van om dag en nacht achter de computer te zitten iets aan je verstand doen. Als je zo doorgaat ga je op een dag voor de trein springen. Ik heb het zo vaak tegen je gezegd maar je hebt het toch voor jezelf goed verpest.

 26. Ralph December 11, 2010 at 1:13 pm #

  Ik heb vxc3xb3xc3xb3r de moord op Narges al in een aangifte bij de politie opgenomen wat er is gezegd na de 2e rechtszaak. Jouw verhaal is strijdig met mijn verhaal. Mensen die liegen in moordzaken hebben iets te verbergen.

 27. B. Klaassen December 11, 2010 at 8:39 pm #

  Ralph: het doen van aangifte betekent niet dat er een zaak is.
  Je fingeert alsof er allerlei problemen rondom je zijn en je slachtoffer bent maar de enige die slachtoffers maakt ben jij.
  Je stalkt de Orde van advocaten, de rechterlijke macht, de politie, meerdere individuen en diverse fora.
  Hopelijk stopt misdaadjournalist met het opnemen van jouw waanzin.

 28. Siem December 11, 2010 at 9:13 pm #

  @B.Klaassen

  Ook ik ben verbaasd dat Ralph G. hier nog een podium krijgt na aangemaand en veroordeeld te zijn.

  Tegelijkertijd denk ik: dat zal een plausibele reden hebben.

 29. Siem December 11, 2010 at 9:59 pm #

  @Ralph G

  Quote: Mensen die liegen in moordzaken hebben iets te verbergen.

  – Voor zover ik jouw teksten her & der heb gelezen (voor en na de moord), voldoe jij in ieder geval aan de verbergende leugenaar.

 30. Gert March 4, 2011 at 4:13 pm #

  Nieuwe pro forma zitting op woensdag 9 maart a.s., 09.30 uur.

  Ik zal er zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: