Archive | October, 2010

Het proces van de brandmoord: eerwraak of 'stemmen in het hoofd'?

31 Oct

Zeist-narges-2

Was Aryan R. (29) de laatste schakel in een eerwraakcomplot, of was het een eenpersoonsactie? In Utrecht werd gisteren het proces in de Zeister brandmoord voortgezet.

Op 7 december 2009 stierf de 23-jarige Narges Achikzei een gruwelijke dood: op de galerij van een flat werd ze met benzine overgoten en in brand gestoken.

Haar Nederlandse ex-werkgever is ervan overtuigd dat de mooie Narges onder druk van haar Afghaanse familie moest trouwen met een Afghaanse man. Aanvankelijk leek de politie daar een heel eind in mee te gaan, maar tijdens de eerdere zittingen bleken daar toch weinig aanwijzingen voor. Verdachte Aryan R. ontkent dat ze de moord heeft gepleegd, maar hoe was ze er dan wxc3xa9l bij betrokken?

(verderop de reactie van deze ex-werkgever, Ralph G., die nog steeds een heel andere visie op de gebeurtenissen heeft, nu eerst het verslag van de zitting van gisteren, door een medewerkster)

"Net als bij de vorige zittingen is het ook vandaag erg druk. In de zaal en op de publieke tribune zit het vol met nabestaanden van Narges, familie van de verdachte, pers en politie. De rechtbank begint waar ze op 15 september gestopt was, met de behandeling van feiten. Tijdens dit eerste gedeelte van de zitting trilt Aryan over haar hele lichaam. Ze zit in elkaar gedoken op haar stoel en geeft heel zacht antwoord op de vragen die de rechter haar stelt.

Zeist-daderes-1

Ze antwoordt veelal ontkennend: zij heeft Narges niet in brand gestoken, ze is nog nooit bij haar thuis geweest en ze weet niet wat er gebeurd is. De familie van Narges laat van achter uit de zaal duidelijk merken dat ze haar niet geloven.

Op de vraag waarom ze dan in januari toch zelf naar de politie is gestapt zegt ze: "Ik zag de beelden op televisie en ik las het signalement in de krant. Toen dacht ik, dat kan ik wel zijn."

Bij de politie verklaarde ze: "Ik heb daar iets mee te maken. Ik heb daarover gedroomd. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar er was iets met een brand."

Ze heeft het er steeds over dat ze wel beelden in haar hoofd ziet van wat er gebeurd is, maar dat het lijkt of ze het heeft gedroomd. Ze zegt dat ze zich niet voorstellen dat ze Narges dit echt heeft aangedaan. Ook geeft ze aan dat ze absoluut geen reden had om Narges iets aan te doen.

Volgens een verklaring van een van Aryans beste vriendinnen ligt dit anders. Zij zegt dat Aryan al een tijdje verliefd was op Haroed, de verloofde van Narges, en dat ze het niet kon verkroppen dat Narges met hem ging trouwen. Toen ze hoorde dat Narges en Haroen zouden trouwen barstte ze zelfs in huilen uit: ze haatte Narges.

Zeist-flat-web

De officier van justitie vraagt aan Aryan hoe het zit met de stemmen in haar hoofd. Aryan zou verschillende stemmen horen in haar hoofd die haar opdracht geven zichzelf iets aan te doen. Dat doen ze nog steeds: als ze niet toegeeft aan die stemmen, of geesten, dan blijven ze net zo lang doorgaan totdat ze doet wat zij van haar vragen.

Zowel Aryan als haar advocaat en de rechtbank zijn af en toe lastig te verstaan. Dat is echter niet de grootste ergernis van vandaag: die wordt veroorzaakt door de ongeveer acht in de zaal aanwezige politiemensen die betrokken zijn bij het onderzoek. Gedurende de hele zitting gaan er telefoons af, wordt er hardop met elkaar gepraat, en steeds als er een vraag gesteld wordt aan de verdachte, zeggen zij het antwoord voor. Als de advocaat aan het woord is praten ze er doorheen, waardoor hij helemaal niet meer te verstaan is. De enige voor wie ze stil zijn is de officier van justitie. Als die aan het begin van zijn requisitoir een compliment maakt aan het politiewerk, zijn ze anderhalf uur stil.

Na een korte schorsing mag de verloofde van Narges gebruik maken van zijn spreekrecht als nabestaande. Daarvoor leest een van de rechters de verklaring van Nargesxe2x80x99 moeder en zus voor. Als de rechter de verklaring van de moeder voorleest lopen de emoties in de zaal hoog op. Toen zij bij het huis van haar dochter aankwam hoorde ze haar gillen: "Mama, mama, help me!" De politie liet haar niet door.

Het hele gezin is kapot van de dood van Narges xe2x80″ niets is meer hetzelfde. Haar ouders zitten allebei zwaar aan de medicijnen om toch nog wat nachtrust te krijgen, haar jongste broertje denkt steeds dat zij het is, als er wordt aangebeld.

Voordat Haroen aan het voorlezen van zijn verklaring begint wijst de rechter hem erop dat hij het puur mag hebben over wat Nargesxe2x80x99 dood met hem heeft gedaan xe2x80″ niet meer dan dat.

Met een gebroken stem vraagt Haroen om begrip voor als hij tijdens zijn verhaal emotioneel wordt. Hierna begint hij aan zijn verhaal, dat de gemoederen in de zaal niet onberoerd laat. Narges betekende alles voor hem, ze hadden zich al jaren verheugd op hun huwelijk, dat op 20 december zou gaan plaatsvinden.

Zeist-narges-1

Op 7 december spreekt hij haar kort aan de telefoon, als er bij haar wordt aangebeld. Er staat iemand aan de deur die een pakje komt bezorgen.

Even later belt ze weer terug. Ze zegt dat het raar is: er was helemaal niemand met een pakje. En dan begint ze te gillen. In paniek stapt Haroen in zijn auto en rijdt naar haar toe. "God weet hoe ik erheen ben gereden. Ik reed over fietspaden, iedereen toeterde, maar niemand had me tegen kunnen houden."

Heel even schiet het door zijn hoofd dat ze bang is voor insecten: misschien zat er wel een spin op haar schouder. Achteraf noemt hij het stom dat hij daar nog aan dacht, maar hij hoopte heel erg dat er niets aan de hand zou zijn.

Als hij bij de flat aankomt en ziet dat het terrein is afgezet, weet hij dat het mis is. Hij rent naar boven en hoort haar zijn naam gillen. Hij roept terug naar haar, maar wordt er niet doorgelaten. "Niemand toonde begrip."

Hij slaat met zijn vuist op tafel als hij vertelt over hoe hij de moeder van Narges tegenkomt, die vertelt dat ze in brand is gestoken. Ze wordt nog naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht xe2x80″ ze is voor tachtig procent verbrand, met grotendeels vierdegraads brandwonden. Ze is onherkenbaar verminkt, zwartgeblakerd. De artsen kunnen niets meer voor haar doen en moeten haar laten inslapen.

Overal in de zaal wordt gehuild, ook de familie van de verdachte houdt het niet droog. Een van de rechters grijpt in als Haroen zegt dat hij de verdachte iets zou kunnen aandoen. De zitting wordt opnieuw geschorst. Haroen is helemaal overstuur. Buiten de rechtszaal wordt hij overmand door emoties. Hij staat bij zijn vrienden wanneer hij door zijn benen zakt
en achterover valt.

Als de zitting na twee uur weer wordt hervat is het woord aan de deskundigen. Er zijn er twee aanwezig: mevrouw Muller van het Pieter Baan Centrum en meneer Brand, een psycholoog die door advocaat Willem-Jan Ausma is gevraagd Aryan te onderzoeken.

De reden voor Ausma om ook meneer Brand als deskundige te laten optreden is dat hij het eerder gedane onderzoek door het Pieter Baan Centrum niet vertrouwt. Volgens hem waren de onderzoekers bevooroordeeld en hebben zij daarom geen betrouwbare conclusies kunnen trekken.

Ausma-5-web

Allereerst mag meneer Brand zijn bevindingen toelichten. Het begint allemaal wat rommelig: Brand wil zelf vragen stellen en feiten checken en zijn belofte pas afleggen als hij zeker weet dat Aryan het goed vindt dat hij daar zit.

Het duurt even voor hij op gang is. Zijn conclusies staan zowat lijnrecht tegenover die van het Pieter Baan Centrum. Waar het PBC zegt dat Aryan volledig toerekeningsvatbaar moet worden verklaard, zegt Brand dat Aryan niet geheel in staat is om te beseffen wat ze heeft aangericht.

Ze heeft aan hem verteld dat ze vaak last heeft van impulswoede: zo heeft ze eens tijdens een woede-uitbarsting haar moeder geprobeerd te wurgen, en heeft ze ooit het matras van haar broer met een mes kapot gesneden.

Brand denkt dat er bij Aryan sprake is van een dissociatieve identiteitsstoornis. Kenmerken hiervan zijn onder andere het horen van stemmen, geheugenverlies, het hebben van meerdere persoonlijkheden, gevoelloosheid en extreem (gewelddadig) gedrag. Volgens Brand beleeft Aryan haar wereld soms door andere krachten, geesten. Dit moet volgens hem verder worden onderzocht in verband met verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Een van de rechters vraagt in hoeverre Brand denkt dat het gedrag van Aryan cultuurbepaald is. Met die vraag slaat zij volgens hem xe2x80x98de spijker op zijn kop.xe2x80x99 Brand heeft als psycholoog onder andere in India en Afrika gewerkt en maakte daar bijzondere dingen mee.

"Een arts daar kon meteen zien of iemand die binnenkwam psychotisch was, of dat die door geesten bevangen was. Iemand waarvan ik dacht: die is knettergek, stuurde zoxe2x80x99n arts na xc3xa9xc3xa9n blik al weg." Bij zo iemand was er dus geen sprake van een medische verklaring, maar van een morele verklaring, die cultureel bepaald is. Dit zou bij Aryan ook het geval kunnen zijn.

Zeist-daderes-2

Brand vervolgt met te zeggen dat hij denkt dat de kans op recidive bij Aryan erg groot is, omdat zij niet in staat is te beseffen wat woede met haar doet.

Ook is hij er van overtuigd dat ze de moord met voorbedachte raad heeft gepleegd. Dit wil alleen niet zeggen dat ze volledig toerekeningsvatbaar was, want "iemand kan knettergek zijn en toch in alle precisie een moord voorbereiden."

De deskundige van het Pieter Baan Centrum lijkt in het begin wat zenuwachtig. Ze laat veel xe2x80x98ehmxe2x80x99s vallen en heeft even wat moeite om haar zinnen te formuleren.

Ze vertelt over het uitgebreide onderzoek dat het PBC heeft uitgevoerd, waarbij  niet alleen naar Aryans functioneren tijdens de opname is gekeken, maar ook de omgeving en het verleden van Aryan zijn onderzocht. Ook het PBC heeft de mogelijkheid van een dissociatieve identiteitsstoornis onderzocht, maar daar geen aanwijzingen voor gevonden. Zij kwamen juist tot de conclusie dat Aryan een hele geremde en beheerste vrouw is, die altijd goed gefunctioneerd heeft.

Ze werkte tot op zekere hoogte mee aan de onderzoeken, maar als haar werd gevraagd naar de gebeurtenissen van 7 december, zweeg ze. Op dit punt konden zij haar dus niet verder onderzoeken, en de vraag is of het dan zin heeft om haar verder te behandelen.

Hierna is het de beurt aan de officier van justitie. Zijn requisitoir duurt ongeveer anderhalf uur, en hij gaat daarin vooral in op de bewijzen, de gevolgen voor de nabestaanden en de gruwelijkheid van de daad.

Allereerst laat hij een geluidsfragment horen van een 112-melding die op 7 december binnenkwam bij de brandweer. Te horen is een man die duidelijk in paniek is, verbijsterd door wat hij ziet: een vrouw die in brand staat. Ook laat hij fotoxe2x80x99s zien van het plaats delict. De laarzen van Narges staan nog tegen de zwartgeblakerde muur.

Volgens de officier van justitie kan wettig en overtuigend worden bewezen dat Aryan degene is die Narges heeft vermoord. Hij baseert zich onder meer op de camerabeelden, de verklaring van haar beste vriendin, de brandwond die Aryan zelf had aan haar hand, en op aangetroffen DNA-materiaal op een aansteker die op de galerij werd gevonden.

Ook acht hij bewezen dat dit alles met voorbedachte raad is gebeurd. Een aantal weken voor haar dood stuurde Aryan al smsxe2x80x99jes met een onbekend nummer en onder een andere naam naar Narges, waarin ze aangaf dat ze met haar wilde afspreken.

Mede doordat Aryan zelf niks loslaat over hetgeen gebeurd is, kan een stoornis bij haar niet worden bewezen. Het zou dus kunnen dat ze uit vrije wil en pure jaloezie de moord pleegde. De ernst van het gebeuren en de gruwelijkheid van de dood van Narges wegen zwaar mee in het vormen van de eis.

Nadat hij nog een gedetailleerde verklaring van de ambulancebroeders die Narges naar het brandwondencentrum vervoerden voorleest (xe2x80x98nog nooit zoiets gezienxe2x80x99, xe2x80x98konden geen bloedvat meer vindenxe2x80x99, xe2x80x98haar huid knisperde als een verbrand stuk krantenpapierxe2x80x99, xe2x80x98ze gilde het uit van de pijn bij elke aanrakingxe2x80x99), komt hij tot een eis: 23 jaar, met aftrek van de tijd die ze in voorarrest heeft gezeten.

Advocaat Ausma betoogt in zijn pleidooi dat er in deze zaak geen motief is. Hoewel er verschillende motieven zijn aangedragen, is voor niet xc3xa9xc3xa9n van de motieven hard bewijs gevonden.

 

 

Zeist-daderes-3

Volgens Ausma is Aryan bereid om mee te werken aan nader onderzoek, zo lang dat niet plaatsvindt in het Pieter Baan Centrum. Ze vindt de mensen daar vijandig. Het was een opluchting voor haar om met psycholoog Brand te praten: eindelijk iemand die echt luistert.

De zaak Andrea Luten wordt kort aangehaald. Een aantal jaren geleden leek deze zaak opgelost toen iemand was aangehouden voor de moord op het 15-jarige meisje. Hoewel het leek alsof de zaak bijna rond was, bleek hij het uiteindelijk toch niet gedaan te hebben.

Volgens Ausma is voorzichtigheid dan ook geboden: het kan altijd zo zijn dat iets niet is gebeurd op de manier die het meest voor de hand ligt.

Met betrekking tot de voorbedachte raad geeft Ausma aan dat iemand die met voorbedachte raad een moord pleegt, er daarna ook voor zorgt dat hij of zij een kloppend verhaal vertelt xe2x80″ de zogenaamde nabedachte raad. Dit is bij Aryan niet het geval. Zo heeft ze verschillende verklaringen afgelegd over hoe ze aan de brandwond op haar
hand zou zijn gekomen. Hij vraagt dan ook vrijspraak voor de voorbedachte raad.

Ausma is van mening dat er bij Aryan wel degelijk sprake is van een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis, aangezien ze voldoet aan alle symptomen. Het verklaart waarom ze gaten heeft in haar geheugen, dat ze verschillende persoonlijkheden aanneemt en af en toe woede-uitbarstingen heeft. Volledige toerekeningsvatbaarheid kan dus niet bewezen worden.

Volgens Ausma zijn de laatste jaren de strafmaat en de rol van de nabestaanden steeds groter geworden. Hoewel hij het ook goed vindt dat de nabestaanden spreekrecht hebben, is hij van mening dat de straf voor de verdachte los staat van het leed van de nabestaanden. Iedere moord is erg voor nabestaanden, maar het kan niet zo zijn dat hoe meer leed zij hebben (of tonen) hoe hoger de straf uitvalt. De strafbepaling moet nog steeds volgens de regels van de wet worden uitgevoerd.

Waar de meeste advocaten normaal gesproken hun best doen om ervoor te zorgen dat hun clixc3xabnt geen behandeling krijgt opgelegd, pleit Ausma voor zijn clixc3xabnte juist wel voor behandeling.

Aangezien zij nu bereid is mee te werken, kan worden aangetoond dat ze ontoerekeningsvatbaar was. Het alternatief is dat ze na het uitzitten van haar gevangenisstraf onbehandeld de maatschappij weer in komt. Aryan vindt zelf: "Als ik het gedaan heb, moet ik behandeld worden."

Er wordt een aantal vergelijkbare zaken aangehaald waarin de dader volledig toerekeningsvatbaar was en, evenals Aryan, een blanco strafblad had. In geen van deze zaken was de gevangenisstraf hoger dan 17 jaar, dus daar zou dit geen uitzondering op moeten zijn.

Het laatste woord is aan Aryan. "Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik zou wel willen helpen om meer te vertellen, maar ik kan me niks herinneren."

De uitspraak is op 16 december.

Tekst verslag: Anna Korterink

 

REACTIE EX-WERKGEVER RALPH G.

De ex-werkgever van Narges (en haar zus) is Ralph G., die er van het begin af aan van overtuigd is dat er mxc3xa9xc3xa9r aan de hand is, dat Aryan is gestuurd. Zijn reactie na het proces van gisteren:

Aryan heeft het gedaan, daarover bestaat geen twijfel. Over haar motief, betrokkenheid van anderen, de betrouwbaarheid van getuigen en de kwaliteit van het opsporingsonderzoek bestaat discussie.

Jaloezie-motief: Een getuige vertelde dat Aryan aan vrienden had verteld dat ze verliefd was op de verloofde van Narges. Ze zou de hele avond hebben gehuild na de trouwaankondiging.

Aryan ontkent dat ze verliefd was op Haroen. Ausma stelt dat Justitie het jaloezie-motief niet hard kan maken: "Ze had geen reden om Narges om te brengen. Zag haar niet als liefdesrivale. Als ze het toch heeft gedaan moet er iets anders aan de hand zijn."

Volgens een bekende hebben Aryan en Haroen elkaar misschien een aantal maal in hun leven ontmoet. Een psycholoog van PBC had al verklaard dat hij niet weet waarom ze het heeft gedaan.

Betrokkenheid van anderen: De officier van justitie vindt het moeilijk voorstelbaar dat Aryan dit alleen heeft gedaan. Duidelijk is dat de moord zeer nauwkeurig is gepland en zeer geniepig is uitgevoerd. Aryan zwijgt over betrokkenheid van anderen.

Betrouwbaarheid van getuigen: Narges' familie, verloofde en vrienden hebben direct na de brandmoord naar mij gewezen als moordenaar. Tientallen Afghanen hebben mijn naam genoemd op internetfora en beweerden stellig dat Narges in brand was gestoken door drie Nederlandse mannen met zwarte bivakmutsen. Zij beweerden dat ik jaloers was vanwege het huwelijk terwijl ik niet eens wist dat ze nog een keer zouden gaan trouwen (deze maal wel voor de burgerlijke stand).

Toen voor iedereen duidelijk was dat ik absoluut niet de dader kon zijn geweest begon Narges' familie, vrienden en verloofde allerlei verhalen te verspreiden dat Aryan de jaloerse liefdesrivale was van Narges. Ik denk dat de getuige liegt om Aryan een motief te verschaffen en opdrachtgevers in bescherming te nemen.

Kwaliteit van opsporingsonderzoek: Ik als ex-werkgever, buurtbewoners en een vriendin van Narges hebben allen in alle eerlijkheid gewezen op de mogelijkheid dat Narges niet wilde trouwen met de Afghaanse man die de ouders voor haar hadden uitgekozen. Narges heeft letterlijk tegen mij gezegd "Ik ga later trouwen met een man van mijn eigen keuze, anders branden in de hel!".

Ik weet dat zij liever niet zou hebben willen trouwen met de Afghaanse man. Vanmiddag vertelde Haroen in de rechtszaal dat zijn hele leven draaide om Narges en dat dit nu allemaal kapot is. Ik vrees dat het rechercheteam op basis van alle getuigenverklaringen en bewijsstukken de verkeerde puzzel heeft gemaakt en deze door OvJ als waarheid aan de strafrechters heeft laten presenteren. Het rechercheteam heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de opdrachtgevers van de brandmoord en lijkt Narges' familie en verloofde in bescherming te nemen door te kiezen voor jaloezie i.p.v. eerwraak. Het rechercheteam had aan waarheidsvinding moeten doen en de juiste puzzel moeten maken. Eerwraak wordt nu gedevalueerd tot een complottheorie terwijl het zeer waarschijnlijk wel het juiste motief is dat aan de Zeister brandmoord moet worden gekoppeld.

Ik vind dat Aryan vanwege het onzorgvuldige optreden van het rechercheteam ernstig is benadeeld. Ik vind dat ook de opdrachtgevers voor een strafrechter moeten worden gebracht.

Zondag 31 oktober: Louis Theroux & Wilders-aanhang; Natalee & de Negers van Marokko

31 Oct

Mijas-berg-1

Vrijdagmiddag, uur of twee, graadje of 25, ergens op een berg aan de kust in de buurt van Mijas (bij Marbella). Er was aanleiding een foto te maken van het huis hier. Was haast onmogelijk te vinden, in totaal bijna twee dagen over gedaan.

Ik was een eindje naar boven gelopen om het huis er beter op te krijgen, hoor ik het onmiskenbare geronk van een Harley Davidson. Even later rijdt een type Hells Angel met de motor naar de poort. Hij moet gezien hebben dat ik daar die foto's van zijn huis stond te maken.

Het is hier nogal afgelegen, hier komt nooit iemand. Ik kon de auto veilig bereiken, heb de man – vanuit de auto – nog wel even aangesproken, het is wel goed afgelopen, maar in zulke gevallen is het toch niet prettig dat je helemaal alleen bent op een plek waar niemand anders weet waar je bent.

Gisteravond een fascinerend reportage (VPRO) van Louis Theroux, die in de Verenigde Staten in het hol van de leeuw, bij pure racisten, skinheads, Tom Metzger en zijn aanhangers mocht filmen. Open en bloot, kritische vragen stellen. Ook hij kwam in een hachelijke situatie terecht toen hem zeer dringend op de man af werd gevraagd of hij joods was. Je had de hele tijd het gevoel dat er iets helemaal mis zou kunnen gaan.

En ongelooflijk dat je zoiets kunt maken. Ik ben ook wel benieuwd hoe het nu is met die zingende racistische tweelingzusjes Lamb & Lynx, dochters van April Gaede. Als ik het goed begrepen heb is dit gemaakt in 2003. Toen waren ze elf…

Meer over deze uitzending staat hier

Zal toeval zijn, maar in Nederland was gisteren een demonstratie van (veel onschuldiger) zielsverwanten, voor Geert Wilders. Ik denk dat je in Nederland ook zo'n soort reportage als die van Theroux in Amerika zou kunnen maken. Het gedachtengoed van sommige aanhangers is net zo schrikbarend als van die Amerikanen, maar hoe kom je daar achter?

Er zou een 'Nederlandse Louis Theroux' moeten zijn, die net zo onverschrokken als hij ingang weet te vinden in die groepen en net zo open en bloot, zonder verborgen camera's, dit soort zaken aan het daglicht zou moeten brengen.

Misschien iets voor Peter de Vries?

Hij trapt vanavond af met Natalee Holloway. Ik las ergens dat het met de verwachte kijkcijfers wel goed zit en er zal vast wel interesse voor zijn, maar ik had 'm net zo lief bij 'negershatende' plattelands- en stadsjeugd gezien.

*

Marokko-markt-1

Afgelopen week een dag in Tanger geweest. Ook fascinerend. Wat een wereld van verschil met Europa. En onverwacht ook twee uur tijdverschil: 35 minuten met de boot, twee uur vroeger.

We zagen een paar donkere Afrikanen, die het daar ook niet al te breed hadden. Die jongens zijn waarschijnlijk het slachtoffer van mensensmokkelaars. Afrikanen betalen duizenden euro's voor de overtocht naar Europa, via de Straat van Gibraltar. Is maar een klein eindje, maar wel levensgevaarlijk: de douane schiet meteen met scherp.

In maanloze nachten wordt de overtocht gewaagd, met kleine boten. Na een paar uur rondvaren wordt er aangelegd aan de kust, de reizigers mogen hier uitstappen en krijgen de boodschap mee 'zo ver mogelijk Spanje in te lopen'.  Ergens in de loop van de volgende dag komen ze er dan achter dat ze niet in Spanje zijn, maar nog steeds in Marokko.

 

Zaterdag 30 oktober: 'Vuurwerk' in de familie van Danixc3xablle van A.; Cor van Hout in 'Villa Francis'

30 Oct

Interessante familie, van Danixc3xablle van A., de vrouw van Lange Frans. Opa zou goed zijn voor minstens xc3xa9xc3xa9n hele grote reportage, alleen heb ik even niet de tijd. Danixc3xablle's oom Willem is jaren geleden omgekomen door een vuurwerkbom die hij zelf had afgestoken, hij ligt begraven in Amsterdam-Noord.

Tja, zal men zeggen, wat moeten wij daar nu mee? De compagnon van Willem was de recentelijk zo veel besproken Ruud Smits uit Purmerend, de aannemer die Dino Soerel erbij zou hebben gelapt en in ruil daarvoor met zijn gezin in een getuigenbeschermingsprogramma zou zijn opgenomen.

Overigens is dat filmpje van Opgelicht!, waar Ruud Smits in figureert, nog steeds nergens te vinden. Je zou haast denken dat justitie hier een vinger in de cement heeft.

Aanvulling 16.00 uur:

Een reageerder maakt ons attent op een reactie op de website van Vrij Nederland (dossier Dino Soerel): Ruud Smits "is weer in Amsterdam gesignaleerd met zijn dochter Melanie. Ook had de politie vorige week zijn huis overhoop gehaald."

 

 

*

Erkamps-spanje  

Time flies… Van de week hadden we 't over het huis van Cor van Hout in Benalmadena, Villa Francis. Ik meende mij te herinner dat ik nog een foto had van dat huis mxc3xa9t naambordje. Dat klopt, die was in maart van dit jaar al op deze site geplaatst, toen ik bij Martin Erkamps vandaan kwam (in Panama). Martin, halfbroer van Cor,  had een poosje in dit huis gewoond.

'Villa Francis' was genoemd naar de jongste dochter van Cor van Hout en Sonja Holleeder, ze was genoemd naar Frans Meijer. Toen ze geboren werd was pa druk bezig met de voorbereidingen voor de Heinekenontvoering.

Vorig bericht staat hier

*

Er is verder ook nogal wat aan de hand.

Een wanhopige vader smeekt mij om hulp omdat zijn dochter in de ban is van een schatrijke pedo en hij weet niet wat hij moet doen. Er is een verhaal over een mensenhandelaar die slachtoffer is van een oplichtster, en het verhaal over de aanrijding waar Yuri van Gelder bij betrokken zou zijn geweest begint zich steeds duidelijker af te tekenen.

Het is nu ook wel duidelijk waarom sommige mensen hun mond houden, maar zo heel lang zal dat toch niet meer duren? Niemand wil Yuri een trap na geven of de situatie voor hem nog vervelender maken dan hij al is, maar hij staat toch niet boven de wet?

 

Vrijdag 26 oktober: In de voetsporen van Cor van Hout; zware tijden voor Baas B

29 Oct

 Huis-van-hout-3-web

'Villa Francis' heette het huis waar Cor van Hout woonde, in Benalmadena, onder de rook van Torremolinos. Dat is lang geleden en de voetstappen van Cor zijn hier vergeten.

Het is de vraag of het oudere echtpaar dat nu in het huis woont weet wie de vorige bewoner was. Het bordje met 'Villa Francis' is verdwenen. Ik heb nog een foto mxc3xa9t bord, moet ik nog even opzoeken.

Het is toch een wat vreemde gewaarwording, rond te lopen op de plek waar Van Hout jarenlang lief en leed deelde met vele vrienden. Ook kennissen maakten geregeld gebruik van het huis als dat zo uitkwam.

Hoe het gesteld was met de interesse voor de vaderlandse geschiedenis van de Nederlanders die hier passeerden weet ik niet, maar pal om de hoek, hooguit 150 meter van de woning, bevindt zich een plateau. Tegels met de afbeelding van een beroemd schilderij over de Tachtigjarige oorlog, de 'Overgave van Breda'.

Breda-benalmadena-1-web

Ik was het zelf ook even kwijt. Het Turfschip, dat kennen we, maar 'de overgave'? Ik heb het even nagekeken, het was in 1625, ver na de actie met het turfschip. Breda werd terugveroverd, eigenlijk waande men zich veilig en liet men zich verrassen. Het is net voetbal: nooit je tegenstander onderschatten.

*

Gisteren was ik de hele dag in Marokko en tamelijk onbereikbaar, maar ik begrijp dat er weinig nieuws is van het Yuri-front. Dat betekent dat ik daar nog wel even mee aan de slag moet, het zal toch opgehelderd moeten worden wat er aan de hand is met dat aanrijdingsverhaal. Kom ik uiteraard op terug.

*

Inmiddels krijg ik uit verschillende hoeken verhalen over de familie van Danixc3xablle van A., die op wat ongebruikelijke wijze verhaal kwam halen bij Baas B.

Dit kan niet zomaar worden gebruikt, het is bijna een boek, maar xc3xa9xc3xa9n duidelijke boodschap blijft er wel hangen: dat Baas B nog niet klaar is met deze familie.

Donderdag 28 oktober: "De zaak-Yuri"; Rotterdamse moord in 1999; 'Domme moord' op Vandormael

28 Oct

Yuri-ad

Volgens de politie Brabant-Noord is het uitgesloten dat het verhaal klopt dat ik gisteren bracht over een aanrijding waar Yuri van Gelder bij betrokken zou zijn geweest. Een collega had contact met de politie en daar wist men met grote stelligheid te vertellen dat er in de betreffende periode in heel Brabant geen enkele doorrijding na aanrijding was geweest en dat er ook absoluut geen melding was geweest op enig politiebureau met de naam Van Gelder.

 De collega was wel enigszins verbaasd dat de politie dit zo snel al zo zeker wist, maar men had er vaart achter gezet en het heel goed uitgezocht, want men wil in zo'n gevoelige zaak geen fouten maken. Ook de advocaat van Yuri bestempelt het verhaal als 'onzin'. Ik neem aan: na ruggespraak met zijn clixc3xabnt.

Dat betekent dus dat er in politiekringen – want het zal iedereen duidelijk zijn dat dit verhaal daar de ronde doet – iemand is die heel gedetailleerd een verhaal uit de duim heeft gezogen. Dat is ook iets om uit te zoeken, want waarom zou je dat doen?

Als we de politie mogen geloven kan er ook geen sprake zijn van een misverstand, van een andere 'Van Gelder' wiens auto ergens bij betrokken was en een andere 'Van Gelder' die zich op een politiebureau heeft gemeld. Omdat er helemaal geen aanrijding is geweest en zich helemaal niemand waar dan ook heeft gemeld.

De fantasie binnen Brabantse politiekringen kent dus geen grenzen. Ik kreeg nog meer details door. Ook 'uitgesloten', natuurlijk, en 'onzin'. Maar dan is het sprookje in elk geval compleet.

De auto van Yuri zou bij zijn ouderlijk huis zijn aangetroffen. Bij controle bleek de sporttas van Yuri (misschien: een sporttas) op de achterbank te staan. De stand van de stoel stond op een klein persoon. Wat erop duidt dat niet de vader er het laatst in had gereden maar vermoedelijk iemand met het postuur van Yuri. En volgens dit sprookje staat honderd procent vast dat vader naar een politiebureau is geweest.

Wordt vervolgd. 

*

Ook Brabant, maar van een geheel andere orde. Het bericht is al een paar dagen oud, maar het bleef mij intrigeren.

Samen met een begeleidster mocht Kurt K., die na een moord volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard, op proef een dagje winkelen in Uden, op 20 april. Nadat hij bij de Hema een koksmes van 32 centimeter had gekocht, zeiden stemmen in zijn hoofd dat hij iets moest doen en toen stak hij een 61-jarige vrouw uit Boekel neer. Wonder boven wonder overleefde het slachtoffer de aanslag.

Kurt K. zat sinds 2000 in een tbs-kliniek in het Brabantse Zeeland omdat hij in 1999 in Rotterdam een meisje had vermoord.

Dat is wat ik mij afvroeg: welk meisje, en waarom en wie was er verantwoordelijk voor het meesturen van een kennelijk totaal niet tegen deze taak opgewassen begeleidster?

*

Luc-vandormael-web

Ook een zaak die weinig aandacht gekregen, misschien omdat om een 'van oorsprong' Belgische man gaat.

Op een vuilnisbelt in de Dominicaanse Republiek is het zwaar verminkte lichaam gevonden van Luc Vandormael (58) uit Oegstgeest. Hij was in brand gestoken en gevierendeeld. Vandormael, Belg van geboorte, woonde vanaf zijn veertiende in Nederland. In 2009 emigreerde hij naar de Dominicaanse Republiek om van zijn pensioen te genieten.

In de dagen na de moord werd duidelijk dat hij het slachtoffer is geworden van een huurmoord. Zijn eigen vriendin Zunilda 'Suny' Benitez (30) had de opdracht gegeven, in de hoop al zijn bezittingen te krijgen. Ze wist niet dat ze helemaal geen aanspraak kon maken op zijn erfenis.

Suny had twee vrienden ingeschakeld om de moord op haar man te plegen: Jesus Tejeda (32) en zijn vriendin Cristal Aquino (20). Ook zij werden gearresteerd. Suny had hen 200.000 Dominicaanse pesos (ongeveer 3900 euro) beloofd om Vandormael te doden.

Van Dormael was via Suny ook met het duo bevriend. Ze nodigden hem op zondag 10 oktober bij hen uit in hun appartement. Gastvrouw Cristal Aquino bood Van Dormael een kopje koffie aan met daarin enkele slaappillen. Toen hij daardoor totaal versuft was zou Jesus Tejeda hem met een ketel hebben doodgeslagen. Daarna werd het lichaam in stukken gesneden. Bij een illegaal autokerkhof in Batey Yaco stopten ze het lichaam onder een struik, overgoten het met benzine en staken het in brand.

Opdrachtgeefster Suny was op dat moment aan het werk, waardoor ze een alibi had. Ze verklaarde aanvankelijk aan de politie dat de dood van Vandormael een roofmoord was. Ze haalde het appartement van de Belg overhoop, waardoor het leek of de moordenaars hem thuis verrast hadden.

Suny maakt geen aanspraak op de erfenis. Van Dormael trouwde vijftien jaar geleden met July, een andere Dominicaanse vrouw die hij in Duitsland had leren kennen. Het koppel ging een tijd geleden in goed overleg uiteen, maar bleef gehuwd. Daardoor blijft July de rechtmatige erfgenaam.

Zomaar een moord.

Er staat een filmpje over Vandormael op youtube.

Vrijspraak Jaco G. voor moord op Tamara: wat had een jury gedaan?

27 Oct

Tamara-laatste-web

Update 13.15 uur:

Vrijspraak voor Jaco G., in hoger beroep, voor de moord op Tamara Wolvers. Het is niet anders. En voor de nabestaanden zeer onbevredigend: zij zijn er heilig van overtuigd dat Jaco de dader moet zijn, er is ook nooit iemand anders serieus in beeld geweest. Maar dat kan toch onvoldoende zijn voor een veroordeling.

Als we kijken naar de parachutemoord in Belgixc3xab: eigenlijk speelde daar hetzelfde. Er is niemand die zich in de zaak heeft verdiept die niet denkt dat Els Clottemans de dader is (behalve de ingehuurde deskundige Peter van Koppen). Maar ook daar betekent het niet dat er juridisch gezien een veroordeling zou moeten volgen.

Daar gebeurde het wel. Dankzij de volksjury. Ik denk dat diezelfde jury in Nederland Jaco xc3xb3xc3xb3k schuldig had verklaard.

Eerder bericht en reportage ("Een gil in de Maasstraat") staan hier 

"Politie en advocaat ontkennen Yuri-verhaal"

27 Oct

Update 12.00 uur:

Zoals verwacht zijn er collega's bezig gegaan met het checken van het Yuri-verhaal, over mogelijke betrokkenheid bij een aanrijding. De advocaat van Yuri ontkent ("Onzin"), ook de politie heeft de stukken nagekeken en geconcludeerd dat er geen mutaties zijn over doorrijdingen na aanrijding en de naam Van Gelder. Yuri zelf is hierover – voorzover ik nu weet – nog niet benaderd.

Wat de advocaat en de politie zeggen, zegt op zichzelf niet veel: als het anders was geweest, was dit al veel eerder naar buiten gekomen. Mijn bron blijft erbij dat het gegaan is zoals beschreven. Uiteraard probeer ik zelf ook nog het een en ander te verifixc3xabren, ik ben natuurlijk ook benieuwd wat hier aan de hand is. Er kan sprake zijn van een lelijk misverstand en ook dan kom ik er vanzelfsprekend op terug.

 

Woensdag 27 oktober: Yuri van Gelder betrokken bij aanrijding?

27 Oct

Yuri-ad

"Een dag voordat de turnbond hem terugtrok was er iets bijzonders voorgevallen in de politie regio Brabant Noord. Er was namelijk een aanrijding geweest waarbij de bestuurder doorgereden was. Bij uitvraag van kenteken en auto bleek het om de auto van Yuri van Gelder te gaan. Politie heeft vervolgens de collega's in de woonplaats (Waalwijk) laten kijken bij de woning van Van Gelder. Daar stond de auto voor de deur met een grote sporttas op de achterbank. Echter deed er niemand open en is de politie uiteindelijk vertrokken."

Aldus een bericht van mijn betrouwbaarste correspondent.

Probleem is: het is maar xc3xa9xc3xa9n bron en ik zit in Spanje, dus, beste collega's van de kranten en de televisie, dit is weblog-journalistiek, voor een krant heb je meer bronnen nodig, maar ik kan het van hieruit niet doen. Overigens hecht ik zelf in de meeste gevallen meer waarde aan xc3xa9xc3xa9n betrouwbare bron (iemand die ik ken) dan aan 'de drie van de NRC': dat is in een aantal gevallen een wassen neus van hier tot Tokio.

"De volgende dag heeft de vader van Yuri op het bureau melding gedaan van een aanrijding waarbij hij de bestuurder geweest zou zijn. Echter wist de vader de agenten niet te antwoorden op de vraag wat er op de achterbank zou hebben gestaan…"

Volgens onze correspondent is de zaak nog in onderzoek.

Ik zeg niet dat dit de ultieme waarheid is over het verhaal Yuri van Gelder, maar persoonlijk durf ik hier mijn hand en andere kwetsbare lichaamsdelen wel een eindje voor in het vuur te steken. Het is in elk geval wel een lxc3xb3gische verklaring zijn voor de geheimzinnigheid van Youri over zijn terugval en een bond die daarbij zijn conclusie trekt.

Danixc3xablle: kan haar pillen- en paardenopa niet even te hulp 'schieten'?

26 Oct

Anny-schilder-voldafar-2

Update 11.45 uur:

Het begint nu echt een leuke Volendamse soap te worden. De Telegraaf meldt dat Danixc3xablle, de vrouw van Lange Frans, schietles heeft gehad. Kwam mooi van pas toen ze bij Baas B. gewapend verhaal kwam halen. Baas B. zelf houdt zich meer dan gedeisd, maar dat was nou net de kritiek van Lange Frans en Danixc3xablle: dat hij zich verschool achter zijn financixc3xable man en hen te gronde richtte.

Onze 'Volendamse correspondent' graaft wat dieper. Volgens hem moet de opa van Danixc3xablle haar maar even te hulp 'schieten'. Figuurlijk dan. Opa Henk van A. zou samen met Jack S. uit Volendam (een naam die wij ook nogal eens tegenkomen als 'financieel genie') begonnen zijn met Voldafar, het bedrijf in afslankpillen waar Annie/Anny Schilder (ex-BZN) het boegbeeld van werd. Zij kreeg het aan de stok met Jan 'Hemeltje' Veerman, die later zijn zakken zou hebben gevuld met de pillen, over hxc3¡xc3¡r rug.

Volgens de correspondent is/was opa 'schathemelrijk', maar of dat alleen van de pillen was, dat weet hij niet zeker. Danixc3xablle zou wel het meest door haar opa zijn opgevoed, hij begeleidde haar altijd met de paardensport.

 

Aanvulling 12.00 uur:

(van onze correspondent)

"Olympisch dressuurkampioene Anky van Grunsven en haar partner Sjef Janssen worden achtervolgd door een dood paard. Ze verkochten Gestion Idool in februari voor bijna vier ton aan de Purmerendse paardenliefhebber Henk van A."

(dit is een wat ouder bericht uit 2003, maar het gaat wel over dezelfde opa)

 

Dinsdag 26 oktober: Johnny Zonder Stress, Youp mxc3xa9t; Nieuws van het Remmers- en Zwolsmanfront

26 Oct

Johnny-zonder-stress-1

"Ik heb een half jaar bij Jan Wolfs ('Johnny zonder Stress') gewoond. Dat was net nadat hij weggestuurd was bij het Feyenoord-stadion."

Schrijft Marius.

Johnny zonder Stress. Ik kwam bij hem terecht na een bezoek aan Eef Hoos (incassobureau Toetanchamon) in Portugal. Hoos had kunstenaar Rob Scholte te logeren gehad en had daar nieuws over, het leidde tot mijn boek 'Bom in de Laurierstraat').

Hoos is een hondenman. De villa in Mon Chique was de nachtmerrie van inbrekers en ander onverwacht bezoek. Naast bloeddorstige monsters van enorme afmetingen liep er ook een dingo rond, die door Hoos min of meer was getemd, maar slechts met kettingen in het openbaar kon worden getoond. Hoos had de dingo 'Johnny zonder Stress' genoemd, naar bovenstaand Hagenees. Ik heb hem destijds even opgezocht in (bij) zijn caravan aan de Maas, onder de rook van 0-10 (laten dat maar even als geuzennaam gebruiken, vanaf nu kan het alleen maar beter gaan).

Johnny-zonder-stress-hond

Na het verblijf aan de Maas kwam Johnny in een kraakpand terecht, dat vervolgens is opgeknapt met nieuwe badkamers en een mooi bord aan de gevel van zijn stichting 'Pas op'.

Marius: "Een mooie boot werd opgeknapt, auto's werden gerepareerd, aanhangwagens werden opgeknapt en er reden karts door de Waalhaven met reclame van Stichting Pas Op. Ik zelf heb een hoop opgeruimd en gesleuteld, af en toe wandelen met Kim (de hond van Johnny)."

Men voelt het al aankomen: dat kan nooit lang goed gaan.

Marius: "Het is opeens stukgelopen. Johnny had ruzie met een paar Russen en er werd in een deel van het pand een wietkwekerij opgerold door de politie. Er kwam een rechtzaak en we moesten het pand uit. Er werd ook nog een vuurwapen gevonden dat in het bezit was van Johnny. De krant Trouw schrijft daar ook een stuk over."

We zullen het in de gaten houden. Maar waar is Johnny nu?

*

Hp-adv

Youp van 't Hek heeft de oorlog verklaard aan T-Mobile – en andere telefoon- en kabelmaatschappijen die zich schofterig gedragen.

Kern van het probleem is dat zodra een Bekende Nederlander iets doet, of als een krant, radio- of tv-programma zich met een misstand bezighoudt, de zaak meteen wordt opgelost. Waarna het echte probleem niet wordt aangepakt. Hopelijk verandert er iets door de actie van Youp. Zelf heb ik de laatste tijd niet veel meer te klagen, UPC en KPN zijn goed bereikbaar en hebben goede helpdesks. Maar nu ligt KPN weer onder vuur met het (uiteraard naar boven) afronden van de gesprekken. Doen ze dat niet allemaal?

Waar ik de laatste tijd meer problemen mee heb is met pop-ups en advertenties op internet. Gisteren kon ik een half uur lang geen hotmail versturen omdat er elke keer een advertentie van HP (de notebook-collectie) in beeld verscheen. Waar ik ook klikte, altijd kwam die advertentie, het ding was niet weg te krijgen. Wie bedenkt zoiets? Dit is alleen anti-reclame, als het even kan boycot ik dat bedrijf voorgoed.

*

Remmers-panorama

Men herinnert zich de tumultueuze zittingen over de 'overlevering' van Greg Remmers en enkele medeverdachten naar Italixc3xab. De zaak tegen xc3xa9xc3xa9n van de verdachten loopt nog, drie anderen zijn inmiddels naar Italixc3xab gebracht, Remmers is nog in afwachting. Er loopt namelijk ook nog een ontnemingszaak tegen hem en die komt in het geding als hij zelf niet in Nederland is. Het is nog steeds de vraag wie dit wint: degene die gaat voor 'de politiek' (vriendjes blijven met Italixc3xab) of voor de centjes.

Vorige week werd al verteld dat een van de verdachten, de Surinaamse Suzette de R., in Italixc3xab al was vrijgelaten. Dat blijkt te kloppen, ik kreeg gisteravond de definitieve bevestiging. Het lijkt er toch wel heel erg op dat zij slachtoffer is geworden van Italiaanse maffiapraktijken. En dan niet van criminelen, maar van de Italiaanse overheid. Die kennelijk zelf inmiddels ook tot het besef is gekomen dat er iets helemaal niet deugt aan dit verhaal. Nu de anderen nog.

*

Zwolsman-scarlet-spanje

Over 'peetvaders' gesproken: gisteren was er een uitspraak in de zaak tegen 'de corrupte rechercheur Martin de B.' uit de affaire Zwolsman.

Door omstandigheden was ik er zelf niet bij, De Telegraaf gelukkig wel.

Ik heb Martin de B. destijds gesproken toen ik bezig was voor het boek 'Vrouwen in het kwaad', met een hoofdstuk over Scarlet Francini, de vriendin van Charles Zwolsman. Ik heb Scarlet en Charles toen 'hier in de buurt' (ietsjes hoger aan de Costa) gesproken. Daarna heb ik hen alleen nog 'achter tralies' en in de rechtszaal gezien.

Ook met Scarlet ging het verhaal voor een belangrijk deel over de rol van Martin de B.; het voert te ver hier nu heel diep op in te gaan, laten we 't zo zeggen: Scarlet wantrouwde Martin mxc3xa9xc3xa9r dan Charles.

Dat Martin (ex-rechercheur!) over bepaalde informatie beschikte die hij eigenlijk niet mocht hebben, staat wel vast, maar hoe en wat en wie er precies fout was, dat was niet na te gaan. Daar is de rijksrecherche inmiddels ook achter gekomen.

"Na jaren van onderzoek is de politie opnieuw vastgelopen in een grootschalig onderzoek naar een ernstig lek bij de nationale recherche. Hoewel zeer gevoelige informatie bij topcriminelen terechtkwam, is de rijksrecherche er na drie jaar niet in geslaagd om de corruptieaffaire op te helderen.

Uiterst gevoelige informatie kwam onder meer terecht bij de beruchte hasjbaron Charles Zwolsman. Die wist daardoor al acht dagen voordien dat in zijn zaak een justitie-inval zou plaatsvinden bij zijn zoon, de gelijknamige autocoureur, in de VS. Ook werd een beruchte crimineel gewist uit het landelijke opsporingsregister, waardoor deze vrij naar het buitenland kon reizen."

Jan-Hein Kuijpers is de advocaat van Martin de B., volgens hem heeft zijn clixc3xabnt aangeboden zijn bronnen te onthullen, maar het Openbaar Ministe
rie liet weten dat hij zich daarvoor bij de Criminele Inlichtingen Eenheid moest melden. Daar had hij nou juist helemaal geen vertrouwen meer in.

Martin de B. kreeg een half jaar celstraf en de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. Voor de omkoping en het verkopen van gevoelige informatie.