Archive | March, 2010

Zondag 28-03: Luie Sidney & de klusoma, wie is 'oplichter' Maxje Mok?

28 Mar

Bij de rechtbank in Zwolle is afgelopen week twaalf jaar cel  gexc3xabist tegen Sidney B.(23) die in november 2009 in Steenwijk de oma van zijn vriendin vermoordde. Behalve in De Stentor was er niet veel aandacht voor deze toch tamelijk bizarre en ongewone moordzaak. Volgens de psychiatrische rapporten is Sidney xe2x80x9ceen goedzak met een blanco strafblad en een klein hartje. Wel wat lui en niet gediend van kritiek.xe2x80x9d

Hij leerde de kleindochter van het slachtoffer kennen toen ze in Amsterdam woonde. Ze verhuisde naar Steenwijk, waar ze een huis hadden gekocht. Oma hielp haar kleinkind met alles, nadat haar ouders waren overleden. Ze mochten bij haar intrekken tot hun eigen woning klaar was. Maar tussen oma en Sidney boterde het niet zo, hij was niet erg handig en een beetje lui. Haar opmerkingen daarover begonnen hem zo te irriteren dat hij op 6 november een tafelpoot greep, haar eerst neersloeg en toen liet stikken. Bij de rechtbank kon hij zich niets meer herinneren, het gebeurde in een roes en daarna raakte hij in paniek. De rechter vond die paniek wat merkwaardig: hij pakte de pinpas van oma, achterhaalde haar pincode en haalde 900 euro van de bank. Daarna haalde hij zijn vriendin van haar werk en gaf haar 100 euro: gevonden bij de pinautomaat. Terwijl oma dood in hun nieuwe huis lag, gingen zij in omaxe2x80x99s huis eten en daarna naar de bioscoop. De volgende dag vluchtte hij naar Brussel. Hij vertelde zijn moeder wat hij had gedaan en die drong erop aan dat hij zich bij de politie zou aangeven. Overigens is de relatie met de kleindochter nog steeds aan.

                               *

Hpdondiks1"Dan was daar Maxje Mok, de kwaadaardige columnist van De Amsterdam Bode, ooit veroordeeld wegens verzekeringsfraude." Is alweer even geleden dat dit in het wekelijkse feuilleton van Frans van Deijl in HP/De Tijd stond, maar ik was er niet eerder aan toegekomen er aandacht aan te besteden. Dit is ‘kleine criminaliteit’ in de ‘witte boordensector’, als het dat al is. Een column is fictie, ‘Uit het leven van Don Diks’ is een sleutelverhaal.

Hpdondiks2Veel figuren zijn voor de insiders van de grachtengordel gemakkelijk te herkennen. Nu kan dat veroordeeld zijn wegens verzekeringsfraude ook ‘fictie’ zijn, maar ik heb toch het idee dat hier een aardige kern van waarheid in zit. Wie weet wie met Maxje Mok wordt bedoeld en over welke fraude gaat het?

Zaterdag 27-03: Niks Loos op Luchthaven

27 Mar

Schiphol1web Naar aanleiding van een melding van een van mijn correspondenten, die om hem moverende redenen op Schiphol was, schreef ik woensdag een berichtje over bijzondere drukte op de luchthaven. "Tegen elf uur vanmorgen was er een hele kudde marechaussees (dat stond tenminste op hun rug) in actie. Zestig? Tachtig? En dat allemaal druk bezig, dicht bij elkaar. Alles wat de route ‘Aankomst’ nam, werd aangehouden, en terwijl ik langs reed zag ik meerdere auto’s helemaal leeggehaald worden. Richting ‘Vertrek’ kon gewoon doorrijden."

Nergens iets van te vinden in de kranten. Was Alberto Stegeman weer met een fles melk onderweg? Zelf had ik wegens buitensporige drukte geen tijd mij hierin te verdiepen, maar gelukkig zijn er veel meedenkers, een student journalistiek uit Tilburg kweet zich van mijn taak en belde met de

marechaussee. "Ze zeiden dat het een preventieve controle was. Er is een aantal messen en een ploertendoder gevonden en er zijn enkele processen verbaal uitgeschreven voor de staat van de auto’s. Een magere vangst volgens de persvoorlichter. Daarom ook niet gemeld. Ze werkten er met vijftig man aan."

Raadsel opgelost. Zouden ze het nou jammer vinden dat er niks gevonden is? Eigenlijk is dit een heel goed teken: er zijn dus ook dagen dat er in Nederland niemand met een raketwerper of pakken drugs op weg is naar de Vertrekhal. Een geruststellende gedachte. Er wordt over ons gewaakt. Vroeger zeiden ze: ‘God ziet alles’. Nu is het onze overheid die voor ons zorgt.

Vrijdag 26-03: Misser (in de wet) bij Joanne & Recep

26 Mar

Joannenoordinkoudersweb "Ik geef vandaag nadrukkelijk de noodzaak aan tot wijziging van de regelgeving op dit punt. In de zaak van Joanne zou eerder handelen geen verschil hebben gemaakt, het kan in andere zaken wel het verschil zijn tussen leven en dood."

In haar requisitoir ging officier van justitie mr. Carola Krol woensdag in op de kritiek die de politie kreeg na de vermissing van Joanne Noordink. Voor Joanne’s ouders was vanaf het begin duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was, maar het duurde lang voordat er een officieel grootschalig opsporingsonderzoek werd gestart. Toen ze gebruikmaakten van hun spreekrecht gingen ze daar ook op in.

Officier van justitie mr. Krol:

"Joanne was donderdag 11 december 2008 voor het laatst gezien, bijna een maand later waren er voldoende feiten en omstandigheden voor de verdenking van een misdrijf en kon het opsporingsonderzoek worden gestart. Daarbinnen zijn er alle mogelijke bijzondere bevoegdheden, zoals het tappen telefoons, het natreken van ip-adressen. Er is veel kritiek geweest, velen menen dat veel eerder duidelijk was dat ze nooit zonder bericht zou verdwijnen. Ik kan u zeggen dat bij vermissing een groot dilemma is het juiste omslagpunt vast te stellen, van een vermissing zonder naar vermissing mxc3xa9t misdrijf. Als het te vroeg is kan het betekenen dat bevoegdheden onrechtmatig zijn, als het te laat is, kan het negatief zijn voor het slachtoffer en het opsporingsonderzoek."

Recepnamli

"Om u een idee te geven: in Nederland worden 49 personen per dag als vermist opgegeven. Dat zijn er 18.000 per jaar. Het overgrote deel is geen misdrijf. En Joanne was geen meisje van 12, dan zou er sneller verdenking zijn van een misdrijf. Joanne was een jonge vrouw  van 27 jaar, met  een actief leven, regelmatig in het buitenland. De laatste maanden vanb haar leven kon ze moeilijk haar hoofd boven water houden. Ze had het erg druk, ze was moe, het werd haar allemaal te veel. Met name dit laatste heeft lange tijd de opschaling naar opsporing tegengehouden. Met de kennis van nu is het terecht de vaag of het niet te te lang is geweest."

Een ander punt is dat er volgens officier Krol een leemte in de wet is die wat haar betreft snel moet worden gevuld. Op dit moment is het bijvoorbeeld niet mogelijk gegevens van telefoons op te vragen zonder dat er een officieel onderzoek loopt. Zonder ‘misdrijfindicatie’ kan alleen de minister toestemming geven voor het lokaliseren van een mobiele telefoon en dan nog alleen bij acuut levensgevaar. Zonder officieel onderzoek mag er wettelijk gezien erg weinig en is er alleen beperkt onderzoek mogelijk. Dat moet anders, vindt de Zutphense officier. Wie hoort haar roepen in de oostelijke woestijn?

Afgelopen zaterdag besteedde ik ook aandacht aan iets waar dit speelde. Op 28 januari van dit jaar verdween in Den Bosch de 49-jarige Recep Namli spoorloos. Vorige week donderdag werd hij gevonden. Zogenaamd toevallig, tijdens een surveillance. Dat loog de politie: ze hadden die dag pas toestemming gekregen zijn mobiele telefoon te peilen en toen hadden ze ‘m met een uurtje gevonden. Hij lag al die maanden dood in zijn auto, die ergens bij een flat geparkeerd stond. De familie was ook daar verbitterd dat er zo lang niks werd gedaan.

Het lijkt erop dat hier inderdaad iets mis is, en dat is al heel lang zo, maar voorlopig maakt niemand zich er druk over. Misschien moet er eerst een geval zijn waarbij hxc3xa9xc3xa9l duidelijk is dat deze leemte in de wet iemand het leven heeft gekost. Daar wachten we dan maar op. En in een demissionair kabinet heeft het weinig zin vragen te stellen, dus de politiek zal het eerste jaar niet veel doen.

Een en ander betekent overigens niet dat er dus helemaal geen missers zijn gemaakt: ook achteraf is vast te stellen dat er ‘met de kennis toen’ zeker bij Joanne aanleiding was eerder met het onderzoek te beginnen. En in de zaak van Milly Boele meldt De Telegraaf vandaag dat Milly in het laatste telefoontje met haar moeder zelfs de naam van ‘buurman V.’ heeft genoemd.

26 Mar

Donderdag 11-12 2008 laatst gezien, poltiie team Aalten onderzoek, bijna  maand later voldoende f en omsrt verdenking misdrijf en opsporingsonderzoek gestrat, daarbinnen mogelijk bijzondere bevoegdheden  tappen telefoons etc. ip-adres. Veel kritke geweest, velen meenen dat veel eerder duidelijkwas dat ze nooit zonder bericht zou verdiwjnen, ik kan u zeggen dat bi vermissing groot dilemma is juiste omslagpunt vats te stellen, Zonder met  misdrijf naar mxc3xa9t msidrijf., Te vroeg: kan  betekene dat bevoegdheden onrechtmatig zijn, te laat: negatief voor slachtoffer en opsporingsonderzoek Om u idee te geven:in nl 49 per dag als vemrist opgegeven 180000 per jaar, overgte del geen misdrijf j was geen meisje vn 12. 12: sneller verdenking, jonge vroiuw 27 jaar actief leven regalrtngiamtig buitenland latste maandne leven aan mnoeilijk hofod boven watre te hoduem erg druk, moe, allemaal te veel. Met name dit laatste heeft lage tidj opschaling naar opsporing gtt tegengehouden, Met de knnis van nu terecht de vaag of het niette te lan gis geweest.leemtes in de wet om op fade-out wijze zonder misdrifjindictaie te  doen alleen minister toe bevoegd, alleen lokalistaie mobiele relefoon., alleen bin acuut levensgevaar, wettelijk gezien erg weing  alleen beprkt onderoke mogelijk. Ik geef vandaag nadrukeklijk noodzaka aan wiejzijg regelgeving op dit punt, Zaak J zou eerder handelen geen verschil hebben gemak,t kan in andere zaken wel vershcil tussen leven en dodo.

Donderdag 25-03: Milly & Joanne: alleen de dader kan het zeggen

25 Mar

Joannegraf1web"Vorige week zagen we op televisie een witte tent in een tuin, bij een huis in Dordrecht. Een afgezette straat." Zo begon officier van justitie mr. Caroline Krol gistermorgen haar requisitoir in de moordzaak van Joanne Noordink in Aalten. Het waren beelden die het verleden dichtbij brachten: een jaar eerder stond er ook zo’n witte tent in een tuin, maar toen in Aalten, bij de woning van Ehsan B.F.

Ik wil niet te ver op de zaak vooruitlopen, maar ik kan wel zeggen dat ik de afgelopen jaren niet zoiets bizars heb meegemaakt als de afgelopen dagen in Zutphen. Ik had voortdurend het gevoel: ‘Ben ik nou gek? Wat is hier aan de hand? Dit kan toch helemaal niet?’

Advocaat Pel deed juridisch zijn best, maar strafrecht is toch iets anders dan een burenruzie over een schutting, iemand had hem – eigenlijk: zijn clixc3xabnt – moeten adviseren dat hij dit toch beter had kunnen overlaten aan een collega. Voor de strafmaat zal het niet veel uitmaken, Ehsan hangt toch wel en in deze situatie is de rol van de advocaat vrij beperkt. Maar het was nergens voor nodig geweest zxc3xb3 mee te gaan in de leugens van de verdachte dat de nagedachtenis aan Joanne door de modder werd gehaald. Als er ook maar een kern van waarschijnlijkheid in had gezeten, prima, dan moet je alles uit de kast halen. Die kern is er niet.

De keuze voor deze advocaat zal vanuit de religieuze kring rond Ehsan zijn gemaakt, of bij toeval, via piket, maar dit had anders gemoeten.

Pieterpel2webDe deskundige die op verzoek van de advocaat gistermorgen als eerste aan de beurt was – en waarvoor de hele zitting een dag extra kostte, het had allemaal gemakkelijk in xc3xa9xc3xa9n dag gekund – kwam mij bekend voor. Klinisch pyshcoloog Van Kempen, van het Pieter Baan Centrum. Ook niet meer de jongste. Hij gaf een volkomen overbodige toelichting op het rapport waarin niks nieuws te horen was.

Wel verbazingwekkend: dat de psychiaters en psychologen er voor hun rapport alleen ‘de waarheid’ van Ehsan kenden, uit niets blijkt dat ze informatie hadden over de werkelijke gang van zaken, dat hij vanaf het begin de boel heeft lopen manipuleren en belazeren. Er was wel een vermoeden dat hij misschien niet helemaal de waarheid sprak, meer niet. Daar had ik die psycholoog wel eens over willen horen.

Als de advocaat zo overtuigd was van de juistheid van de lezing van Ehsan, had hij het alleen dxc3¡xc3¡r over moeten hebben. Maar daar vroeg hij niets over. En de rechter en de officier van justitie vonden het ook niet nodig. De rechter vond eigenlijk niks nodig en de officier had zelf zo’n sterk verhaal dat ze waarschijnlijk heeft gedacht: laat maar, hier ga ik geen energie in steken.

Ondanks alle verschillen zijn er toch wel opmerkelijke overenkomsten met de moord op Milly. In beide gevallen een bekende, begraven in de tuin, maar ook: mensen van wie niemand het zou hebben verwacht. Mannen zonder een voorgeschiedenis. Ehsan loog alles aan elkaar. Over wat er tussen Joanne en hem in de laatste minuten was gebeurd. Daar was verder niemand bij, alleen de sporen tonen aan dat het niet klopt. Het is de vraag wat Sander V. gaat doen: echt opbiechten wat er is gebeurd of zal ook hij proberen zichzelf zoveel mogelijk schoon te praten?

Eis van twintig jaar voor Ehsan & wat is er op Schiphol loos?

24 Mar

Update 11.45 uur:

De officier van justitie in Zutphen heeft zojuist twintig jaar gexc3xabist tegen Ehsan B. voor de moord op Joanne Noordink. In haar requisitoir zette ze hem neer als een doortrapte leugenaar die er alles aan probeert te doen zijn eigen rol zo klein mogelijk te maken. Ze neemt hem vooral kwalijk dat hij de nagedachtenis aan Joanne bezoedelt met volstrekt ongeloofwaardige verhalen. Uit tal van verhalen blijkt dat Joanne de laatste jaren helemaal niet meer gediend was van seks met mannen, dat ze doodmoe was en: dat Ehsan haar voortdurend lastigviel en handtastelijk was.

Later vanmiddag komt advocaat Pel aan het woord. Hij heeft tijdens eerdere zittingen al laten blijken dat hij wil aantonen dat Joanne tal van relaties had met allerlei mannen. Dat kun je hem kwalijk nemen – en dat doet de familie ook – maar dat is nu eenmaal de rol van de advocaat: hij is de spreekbuis en het verlengstuk van zijn clixc3xabnt en die is het daar kennelijk mee eens, anders zou dit zo niet kunnen. Dat geeft precies het karakter van Ehsan aan.

                                                      *

Ik hoor dat er bij de vertrekhal op Schiphol iets aan de hand is, met ongelooflijk veel mensen met gele hesjes, auto’s die worden leeggehaald, misschien ga ik nog wel even kijken.

Spreekrecht ouders Joanne Noordink

24 Mar

Joannenoordinkoudersweb

Update 10.25 uur:

Zojuist hebben de ouders van Joanne Noordink, Helma  en Arent, gebruik gemaakt van hun spreekrecht bij de rechtbank in Zutphen.

Arent: Het is morgen 25 maart precies 1 jaar geleden dat het lichaam van Joanne gevonden werd in de tuin van de verdachte. Daarmee kwam een eind aan drie maanden gekmakende onzekerheid. En aan een gelukkig gezinsleven, op 12 december stortte ons leven in elkaar.

Toen Joanne werd vermist wisten wij vanaf het eerste moment dat er iets ergs gebeurd moest zijn, we zijn een hecht gezin, met veel contact, we wisten altijd wel waar de ander was en mee bezig was. Daarom was het moeilijk te verteren dat het zo lang heeft geduurd voor het een groot rechercheonderzoek werd, het kon niet anders dan dat er iets ernstigs was gebeurd. Die driexc3xabnhalve maand van de vermissing waren een hel. Niet weten waar je kind is, de onzekerheid over wat er gebeurd zou kunnen zijn heeft ons gesloopt. 104 dagen zoeken, denken, piekeren, hopen, vastklampen, strohalmpjes, het was nauwelijks vol te houden. Dankzij de geweldige steun van familie en vrienden en mensen uit het hele land is het gelukt overeind te bliven.

(later meer, de schorsing is voorbij)