26 Mar

Donderdag 11-12 2008 laatst gezien, poltiie team Aalten onderzoek, bijna  maand later voldoende f en omsrt verdenking misdrijf en opsporingsonderzoek gestrat, daarbinnen mogelijk bijzondere bevoegdheden  tappen telefoons etc. ip-adres. Veel kritke geweest, velen meenen dat veel eerder duidelijkwas dat ze nooit zonder bericht zou verdiwjnen, ik kan u zeggen dat bi vermissing groot dilemma is juiste omslagpunt vats te stellen, Zonder met  misdrijf naar mxc3xa9t msidrijf., Te vroeg: kan  betekene dat bevoegdheden onrechtmatig zijn, te laat: negatief voor slachtoffer en opsporingsonderzoek Om u idee te geven:in nl 49 per dag als vemrist opgegeven 180000 per jaar, overgte del geen misdrijf j was geen meisje vn 12. 12: sneller verdenking, jonge vroiuw 27 jaar actief leven regalrtngiamtig buitenland latste maandne leven aan mnoeilijk hofod boven watre te hoduem erg druk, moe, allemaal te veel. Met name dit laatste heeft lage tidj opschaling naar opsporing gtt tegengehouden, Met de knnis van nu terecht de vaag of het niette te lan gis geweest.leemtes in de wet om op fade-out wijze zonder misdrifjindictaie te  doen alleen minister toe bevoegd, alleen lokalistaie mobiele relefoon., alleen bin acuut levensgevaar, wettelijk gezien erg weing  alleen beprkt onderoke mogelijk. Ik geef vandaag nadrukeklijk noodzaka aan wiejzijg regelgeving op dit punt, Zaak J zou eerder handelen geen verschil hebben gemak,t kan in andere zaken wel vershcil tussen leven en dodo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: