Vrijdag 15-1: Saban en loverboys, rechten van verdachten

15 Jan

Sabantelegraaf

Mooi werk van John van den Heuvel en Bert Huisjes van de Telegraaf: ze spoorden de beruchte vrouwenhandelaar Saban Baran op in Turkije. Duidelijk is nu ook waarom hij niet op de lijst met ‘Most Wanted’ stond: justitie wist ook al waar hij zat. Anders dan Nederland levert Turkije geen onderdanen uit aan andere landen (de EU is nog ver weg daar). Op zichzelf is daar nog wat voor te zeggen, maar dan zou hij in Turkije gestraft moeten worden. Tien jaar in een Turkse gevangenis is misschien helemaal niet zo’n slecht idee, maar de vraag is of dat er ooit van komt en zo nee, waarom niet?

De rechten van verdachten. En advocaten. Daar hoor je de laatste tijd toch vreemde dingen over. Advocaten klagen steeds vaker over stukken uit het dossier die ze niet krijgen, of veel te laat. In Apeldoorn – bij de liquidatie van Gert Nijkamp – bestaat het onderzoeksdossier uit tenminste honderd ordners, waarschijnlijk zelfs tweehonderd. Waarvan de rechtbank en de advocaten er maar dertig hebben gekregen: de officier van justitie bepaalt welke stukken relevant zijn. Allerlei onderzoeksrichtingen die zijn uitgeplozen maar niet met de huidige verdachten te maken hebben, worden buiten het dossier gelaten.

Juist omdat het motief volstrekt onduidelijk is, is het merkwaardig dat driekwart van al het politiewerk domweg onder de pet wordt gehouden. Dat heeft met waarheidsvinding niets te maken, dat heet ‘tunnelvisie’. Alleen is dat woord de laatste jaren zoveel door advocaten gebruikt dat het zijn waarde heeft verloren.

                                                             *

Mosterddwdd1Over vrouwenhandel en loverboys gesproken: afgelopen week was Lucie Mosterd bij de ‘Moraalridders’ Knevel & Van de Brink. Lucie blijft bij haar verhaal dat dochter Maria (‘Echte mannen eten geen kaas’) vier jaar lang door ‘loverboy Manou’ is misbruikt en dat de school beter had moeten opletten.

Inmiddels is Lucie boos op mij (en Maria waarschijnlijk ook), zo bleek mij uit een telefoontje van een Duitse journalist die voor RTL bezig was met een item over loverboys en Lucie aan het interviewen was. Toevallig was ik gisteren zelf in die zaak ook op pad, in het kader van de waarheidsvinding en mijn in mei hierover te verschijnen boek, maar dat was tegen het zere been. Lucie aarzelt nog over hoger beroep, na haar verloren proces tegen de school. En ze wil alsnog aangifte doen tegen Manou. Lucie vindt dat ik ‘de belangen behartig’ van Manou. We zullen zien.

Nog even over rechten van verdachten. Ik had dezer dagen een discussietje met iemand die nogal lang in de gevangenis had gezeten in een grote drugsaffaire. Die vertelde dat je als verdachte recht heb op je eigen dossier. Hij heeft veel in de clinch gelegen met advocaten die weigerden dat te geven. Dat laatste hoor ik veel vaker. Weet iemand hoe dat precies zit? Waar heb je precies recht op? In veel omvangrijke zaken passen de ordners bij lange na niet in een cel, zelfs niet in de bibliotheek van de gevangenis. Heb je altijd recht op inzage?

No Responses to “Vrijdag 15-1: Saban en loverboys, rechten van verdachten”

 1. Mattman January 15, 2010 at 9:09 am #

  Grappig, jij zegt: “Anders dan Nederland levert Turkije geen onderdanen uit aan andere landen”.

  Zojuist hoorde ik op radio 538 John van den Heuvel zeggen: “net als Nederland levert Turkije geen onderdanen uit”.

  Mogelijk klopt het beide en ligt het aan allerlei voorwaarden (welk land vraagt het, welke misdaad, enz..)

  Het viel me wel erg op!

  Beste Mattman,

  Ik weet ook niet precies hoe het zit, maar ik ken ettelijke voorbeelden van Nederlanders die aan de VS zijn uitgeleverd en in de zaak Hxc3xb6rchner bleek dat Nederland uitlevert aan alle EU-landen. Zou kunnen dat Nederland geen onderdanen uitlevert aan Turkije.

  Hendrik Jan

 2. ed January 15, 2010 at 9:10 am #

  het niet op de most wanted lijst plaatsen is erg raar. Iemand is ‘most wanted’ of hij is dat niet. Daar heeft de moeilijkheid om iemand te arresteren geen enkele invloed op. Ik mag hopen dat hij toch op zijn minst gesignaleerd staat zodat hij opgepakt wordt als hij Turkije een keer verlaat.

  Wat een overheidsgeklungel.

  Wel een man om 20 euro naar polen uitleveren, maar geen veroordeelde crimineel vast kunnen houden.

 3. Marina January 15, 2010 at 12:00 pm #

  In dit geval lijkt de advocaat in gebreke ipv het O.M.
  Als verdachte heb je recht op inzage processtukken, zodat je wordt geinformeerd over de bewijzen die tegen je zijn verzameld.
  Een voorwaarde van een effectieve verdediging.

  Er zijn uitzonderingen.
  De rechter-commisssaris of het O.M. kan de verdachte de kennisneming van bepaalde processtukken (tijdelijk) onthouden in belang van het onderzoek.
  En in processen-verbaal van verklaringen van informanten, anonieme getuigen en undercoveragenten ontbreken vaak nadere gegevens waaruit hun identiteit zou kunnen worden afgeleid.

 4. erik January 15, 2010 at 12:27 pm #

  het lijkt er op dat justitie er weer een puinhoop van maakt hoe leg je uit aan de slachtoffers dat je weet waart hij zit maar niks kan doen
  geloof me als een van mijn dochters ooitzoiets overkomt dan ga ik zeker niet naar de politie maar ik knal diegene zelf af want aan justitie heb je geen moer ( ik spreek helaas uit ervaring)

 5. peter January 15, 2010 at 12:43 pm #

  Een verdachte heeft recht op kennisneming van de processtukken. De raadsman van de verdachte komt hetzelfde (daarvan afgeleide) recht toe. In de praktijk worden kopiexc3xabn van deze stukken alleen aan de raadsman ter beschikking gesteld. De raadsman mag zijn clixc3xabnt de kennisneming van de stukken dus niet onthouden, dat kan slechts op bevel van de officier van justitie of de rechter-commissaris in het geval het belang van het onderzoek zich tegen de kennisneming verzet. Tegen een dergelijk bevel kunnen de verdachte en zijn raadsman bezwaar maken bij de rechter. Praktische problemen bij de kennisneming in verband met de hoeveelheid stukken worden in geval van detentie opgelost door de directeur van de penitentiaire inrichting, waarin de verdachte zich bevindt.

 6. Mo January 15, 2010 at 1:43 pm #

  Denk dat het hier om woordeninschatting gaat. Het recht op inzage in je dossier wil nog niet zeggen dat je recht hebt op het hebben van je dossier.

  En nee, een advocaat behoeft je niet alles te laten zien. Hij kan zelf stukken toegevoegt hebben of zaken uitgewerkt hebben of ter vergelijking ook zaken van een ander bijgevoegd hebben, alwaar jij als client geen recht op inzage op heb, omdat ze of van de advocaat zelf zijn (gedachten of bevindingen op papier van hemzelf of verkregen via derden) of van een ander persoon kunnen zijn.

  Hij moet je alleen op de hoogte stellen van alles wat via officiele kanalen binnenkomt, zoals van de politie, OM of Justitie. etc. Dus officiele stukken betrekking hebbende op jouw persoon in die zaak.

 7. Anonymous January 15, 2010 at 2:25 pm #

  Volgens mij levert Nederland wel degelijk zijn eigen onderdanen uit ter vervolging, niet ter executie van een opgelegde straf.

 8. Evelien January 15, 2010 at 2:31 pm #

  Peter heeft gelijk en wel op grond van art 6 EVRM (recht om op de hoogte gehouden te worden van de beschuldiging), maar het OM kan dat tegenhouden in het belang van het onderzoek op grond van art 30-art 34 Sv. Dit kan alleen zijn tijdens het voorbereidend onderzoek.
  Tijdens het onderzoek ter terechtzitting zijn er geen beperkingen voor kennisneming, zie art 30, lid 1 Sv
  (Heb daar toevallig vrijdag een tentamen over)

 9. A. January 15, 2010 at 3:40 pm #

  wat er op de radio gezegd werd is waar. Nederland levert ook geen oderdanen aan Turkije uit. Aan andere landen wel, waar volgens de Nederlandse staat een eerlijke rechtsgang mogelijk is. (wat in het geval van Amerika voor mij niet op gaat)

 10. Cor January 15, 2010 at 4:56 pm #

  De verdachte heeft geen recht op het volledige dossier van het onderzoek. alleen recht op die delen van het onderzoek die op hem/haar betrekking hebben terzij er sprake zou zijn van een criminele organisatie. Het feit dat er meer dossiermappen zijn geeft juist aan dat er geen sprake is van tunnelvisie! Beoordeelt wordt of de opgevoerde strafbare feiten tegen de verdachte wel of niet bewezen kunnen worden en niet het opsporingsonderzoek als zodanig.Als er meer verdachten zijn in een zelfde zaak krijgt iedere advocaat in principe alle stukken. Eea heeft dus niet met tunnelvisie te maken.

 11. Obiter Dictum January 15, 2010 at 5:47 pm #

  @A.
  Quote: “Nederland levert ook geen oderdanen aan Turkije uit. Aan andere landen wel, waar volgens de Nederlandse staat een eerlijke rechtsgang mogelijk is.”

  Normaliter wordt slechts uitgeleverd, conform een verdrag, aan landen voor berechting waarbij Nederland de garantie op terugkeer eist zodat de straf in Nederland kan worden uitgezeten. In de EU is een groot verdrag tussen de landen onderling.
  De zgn. eerlijke rechtsgang is onofficieel niet echt een maatstaf. Eerder gelden de belangen die ermee gemoeid zijn (bv. VS), of de Europese verplichting (bv. Polen)
  Het is daarom ook dat H. Ballin nu zo druk bezig is om verdragen af te sluiten met vnl. Zuid-Amerikaanse landen (Peru, Brazilie, etc)waarvan je toch nauwelijks kunt voorstellen dat die de Amnesty-toets kunnen doorstaan. Uiteraard valt Argentinixc3xab er buiten want een bepaalde Nederlandse familie ziet niet graag een uitleveringsverdrag met dat land 🙂

 12. N January 15, 2010 at 9:41 pm #

  Een beetje voortbordurend op hetgeen Cor stelt (om 16:56 uur)
  Er zullen in het onderzoek gangen nagegaan zijn van mensen die achteraf geen verdachte of zelfs maar betrokkene blijken te zijn. Volgens mij worden ihkv privacy van deze niet-verdachte mensen de stukken die hen aangaan niet in het strafdossier opgenomen omdat ze gewoonweg niet relevant zijn voor het proces tegen de verdachte. Eea kan ondervangen worden door een zgn methodieken proces-verbaal waarin aan de rechtbank wel aangegeven wordt wat er is gedaan aan opsporing.
  Er wordt dus niks achtergehouden HJK en de term “tunnelvisie” klopt dus ook niet.

  Ook hier geldt weer: er wordt wat geroeptoeterd en HJK heeft zijn veroordeling al klaar!!! Niet meer doen als je niet weet hoe de vork aan de steel zit!

 13. mr wheely January 16, 2010 at 4:04 am #

  uitlevering aan Nederland ??????
  maar de vraag is of dat er ooit van komt en zo nee, waarom niet.
  In moslim landen is het niet verboden anders gelovige tot slaaf te maken, dus zal hij nooit vervolgd kunnen worden zolang hij in Turky blijft.
  als ze hem willen hebben moet justitie hetzelfde uithalen als wat ze bij de zwarte cobra gedaan hebben

 14. Ben January 16, 2010 at 11:05 am #

  Is beter zo. Laat hem lekker zn straf in Turkije uitzitten. Is ie een stuk slechter af hoor.

 15. Jeroen January 19, 2010 at 12:20 pm #

  Heeft iemand er weleens aan gedacht dat die waarnemende jonge kerel is omgekocht? Ik hoop in ieder geval dat hij nergens meer aan de bak komt in zijn beroep.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: