Prins Bernhard als wapenhandelaar

6 Jan

BernhardndUpdate 9.00 uur:

Het nieuws over duistere complotten over koninklijke schandalen, stadshoudersbrieven, geheimzinnige conferenties en wat dies meer of minder zij speelt zich vaak een beetje af in de krochten van het internet, door mensen met soms wat te veel fantasie en te weinig behoefte aan waarheidsvinding. Daar zijn Beatrix en de Haren blij om: zo kunnen ze dat allemaal mooi afdoen als boosaardige geruchten.

Met de steeds hardnekkiger opduikende verhalen over Prins Bernhard als wapenhandelaar lijkt er iets anders aan de hand. Al is het op z’n minst opmerkelijk dat het relatief kleine Nederlands Dagblad – bepaald geen sensatiekrant – vandaag als enige opent met een bericht hierover.

Aanleiding is dat in het Nationaal Archief in Den Haag gisteren stukken openbaar gemaakt zijn. "Toen financieel expert mr. Bloemers begon te vermoeden dat Prins Bernhard de Nederlandse staat voor vijftig miljoen gulden wilde tillen, weigerde hij daaraan mee te  werken. Een speciale afdeling van de Koninklijke Marechaussee verhoorde Bloemers op 7 juni 1950, toen in Haagse kringen het vermoeden was gerezen dat de prins wel eens betrokken kon zijn bij een internationaal politiek intrige, wapenhandel en misschien zelfs een  couppoging in de zojuist verzelfstandigde kolonie Nederlands-Indixc3xab. Bloemers vertelde dat hij onderhandeld had met prof. dr. W.J. Duijff, toen voorzitter van de Prins Bernard Stichting, over een manier om gedevalueerde Indonesische bankbiljetten om te zetten in ponden of guldens. Technisch was dat mogelijk, verklaarde Bloemers, maar hij beschouwde zoxe2x80x99n transactie als ,,misdadigxe2x80x99xe2x80x99, aangezien dit de Nederlandse staat op een schadepost van 50 miljoen gulden zou komen te staan."

En:

"Uit de gisteren openbaar gemaakte archiefstukken blijkt dat alles in het werk is gesteld om Duijff in diskrediet te brengen. Een rapport van de marechaussee typeert hem als een ,,psychopaathxe2x80x99xe2x80x99. ,,Liegt als geen  ander.xe2x80x99xe2x80x99 In een ander rapport: ,,Een vooraanstaand medicus en verder een fantast met een soort misdadige aanleg.xe2x80x99xe2x80x99 Met andere woorden: Duijff zou het te hoog in de bol hebben en op eigen houtje handelen, zonder medeweten van zijn prins. Maar uit het verhoor van Bloemers blijkt dat dit niet het hele verhaal is."

Meer hierover staat hier

Zal nog wel een staartje krijgen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: