Zaterdag 19-12: twee keer 15 jaar (Lieke en Reinier)

19 Dec

Gondasmitpr2webTwee veroordelingen tot vijftien jaar, in hoger beroep. Tegen Reinier Smit, voor de moord op zijn vrouw Gonda, en tegen Lieke van L. voor de betrokkenheid bij de dood van haar vader. In de eerste zaak denk ik alleen maar: gerechtigheid! Het zag er lang naar uit dat de gewetenloze manipulatieve mooiprater de dans zou ontspringen, voor een uitgekiende en berekenende moord, omdat hij door de mand was gevallen met zijn gokgedrag. Een uitvoerig verslag van de uitspraak staat op de website van Peter de Vries, die erbij was in een besneeuwd Leeuwarden toen dit vonnis werd geveld.

Veel meer moeite heb ik met het vonnis tegen van Lieke van L. uit Oploo (‘Hoe Assepoester Lieke ‘ons pap’ naar God hielp’). Ik had dit ook niet verwacht. Bij de rechtbank had ze acht jaar gekregen, daar was ze tegen in beroep gegaan.

De president van de rechtbank, mr. O.M.J.J. van de Loo, blijkt achteraf een wolf in schaapskleren. Tijdens de zitting deed hij alles eraan om het woord ‘moord’ te vermijden, want iedereen leek het er wel over eens dat hier zeker van de kant van Lieke geen sprake was van voorbedachte rade, dat het een wanhoopsdaad was, maar vijftien jaar past alleen bij ‘moord’. Zelden in een zaak zoveel verzachtende omstandigheden gezien, maar ook die lijken niet in het eindoordeel te zijn meegenomen.

Oploo1webEr zijn vaak processen waarbij ik denk: ik ben blij dat ik geen rechter ben. Dat je geen idee hebt of iemand wel of niet schuldig is of dat er zoveel onduidelijkheden en psychische factoren een rol spelen dat het hondsmoeilijk is een passende strafmaat te bedenken. Dat heb ik in deze twee zaken niet: ik had Lieke alleen veroordeeld voor medeplichtigheid. Drie jaar was genoeg geweest. 

Op de zaak van Lieke kom ik nog heel uitvoerig terug en dan kan iedereen die dat wil zelf conclusies trekken, maar ik heb hier het gevoel dat er geen recht is gedaan. Het is geen gerechtelijke dwaling, maar een mijns inziens wrede beslissing van ‘de macht’ tegen ‘het nietige individu’.

No Responses to “Zaterdag 19-12: twee keer 15 jaar (Lieke en Reinier)”

 1. chris December 19, 2009 at 12:58 pm #

  Ik ken deze zaak niet, maar in zijn algemeen: ook een wanhoopsdaad kan juridisch gezien heel goed een moord zijn. Heb je in de periode voor de moord (en die periode kan heel kort zijn) het voornemen gehad om iemand om het leven te brengen? En kan je dat voornemen in (zeer)relatieve rust nemen? Zo ja, dan is het moord.

 2. Jacqueline December 19, 2009 at 1:14 pm #

  @HJK

  Misschien was de rechter van het hof een onafhankelijke PVV aanhanger.

  Die heeft overal een standaard strafmaat voor bedacht.

 3. Willem1 December 19, 2009 at 1:25 pm #

  Dit is weer een verslag van iemand die zich door het pleidooi van L’s advocaat heeft laten meeslepen.
  Als de journalist zich had verdiept in achtergronden had hij waarschijnlijk een andere kijk op de zaak gehad.
  Is bij hem bijvoorbeeld bekend hoe vaak L al pogingen heeft gedaan om van J af te komen ? (het zijn er meerdere voor deze geslaagde poging)
  waarschijnlijk is hem ook niets bekend omtrent het “leven”van L tot nu toe, list en bedrog.
  zoek eens in de directe omgeving van de daders, vraag eens na in Oploo,bij genoemde werkgever e.d. : het werkt blik verruimend en misschien prikt hij dan, net als het hof, door de opgelaten ballon heen, en komt tot een andere conclusie.

  Beste Willem,

  Volgens mij zijn alle aspecten uitvoerig aan de orde geweest tijdens het proces. Dat ‘meerdere pogingen’ is inderdaad nieuw voor mij, vertel eens? Ik weet alleen van de remnippels (en niet door Lieke).

  Hendrik Jan

 4. Willem1 December 19, 2009 at 2:00 pm #

  vertellen zoals je vraagt, dat komt nog wel een keer.
  er komt een tijd, dat gerechtigheid ook gerechtigheid zal zijn.
  als je zelf eens (onder)zocht zoals hiervoor aangegeven, kun je zelf tot een conclusie komen zonder door anderen be-invloed te zijn. (zogenaamde feiten)
  handvatten zijn hiervoor genoeg aangereikt tijdens de zittingen, al of niet waar.
  je bent teleurgesteld in de uitspraak specifiek van L, maar ze heeft wat ze altijd wilde : hij moet kapot verklaarde ze, dit riep ze al jaren.
  het is ze nu eindelijk gelukt.

 5. Jacqueline December 19, 2009 at 2:55 pm #

  @chris

  En dat wordt allemaal bepaald door de rechter wie of wat een persoon op een zeker moment gedacht heeft. Nog sterker hoe iets tot stand is gekomen en uitgewerkt is.

  Ik vind het altijd bewonderingswaardig hoe het OM of een rechtbank een soort van scenario tot stand weet te brengen.

  Zonder erbij te zijn geweest! Echt knap!

  Vervolgens veroordelen op eigen interpretatie. Erg verhelderend.

  Volgens mij zijn de meeste hun beroep als scenarioschrijver misgelopen.

  Ze leren het in ieder geval niet uit een wetboek. Daar vind je alleen maar artikelnummers.

 6. ed December 19, 2009 at 3:09 pm #

  Hmm een vrij uitgebreide reactie van mij is nog niet verschenen. Iets mis gegaan?

  Beste Ed,

  denk het wel, ik heb niks gezien.

  Hendrik Jan

 7. DTV December 19, 2009 at 4:19 pm #

  Er gaan geruchten maar ik weet niet of het waar is, dat zij hem ook met een glas water probeerde te verdrinken.

  @Jacqueline

  Welke politieke voorkeur zette Louis onschuldig achter de traliexc2xb4s de VVD of CDA?

 8. Jacqueline December 19, 2009 at 4:40 pm #

  @DTV

  Ik denk dat de VVD toch wel heel erg in de meerderheid was.

  2 mannen in het bijzonder šŸ˜‰

 9. Mia December 19, 2009 at 4:49 pm #

  Bij het bepalen van de duur van de straf heeft het hof acht geslagen op rechterlijke uitspraken met betrekking tot feiten, die met het onderhavige geval (grosso modo) vergelijkbaar zijn. Aan de hand daarvan heeft het hof voor moord een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren als uitgangspunt genomen. Aan dit uitgangspunt ligt ten grondslag dat moord algemeen wordt beschouwd als het ernstigste commune delict, nu het met voorbedachten raden benemen van iemands leven de meest ernstige en onomkeerbare aantasting van het hoogste rechtsgoed, te weten het recht op leven, is.

  Het hof neemt de navolgende strafverzwarende omstandigheden in aanmerking.
  xe2x80xa2 Verdachte heeft haar vader in diens eigen woning, waar hij zich bij uitstek veilig behoort te kunnen voelen, tezamen en in vereniging met een ander vermoord.
  xe2x80xa2 Het slachtoffer werd door de medeverdachte onverhoeds van achteren benaderd en verkeerde op het moment van de moord bovendien in vergaande staat van dronkenschap, waardoor hij niet in staat was zich te verdedigen tegen verdachte en haar medeverdachte.
  xe2x80xa2 Waar op grond van de jurisprudentie reeds van voorbedachte raad sprake kan zijn indien voor een verdachte gedurende een korte tijd de gelegenheid heeft bestaan over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad na te denken en zich daarvan rekenschap te geven (het tegenovergestelde van handelen vanuit een ogenblikkelijke gemoedsopwelling), heeft er in de onderhavige zaak daadwerkelijk xe2x80x9ckalm beraad en rustig overlegxe2x80x9d plaatsgevonden aan de keukentafel, waar het plan om het slachtoffer om het leven te brengen door verdachte en haar medeverdachte werd besproken. De uitvoering van de moord na deze daadwerkelijke overlegsituatie tussen de verdachte en de medeverdachte getuigt van een hoge mate van kilheid en koelbloedigheid.
  xe2x80xa2 Nadat verdachte en haar medeverdachte het slachtoffer in koelen bloede hadden vermoord, hebben zij niet geschroomd om de slaapkamer van het slachtoffer en het zich daarin bevindende stoffelijk overschot in brand te steken. Niet alleen zijn dit twee afzonderlijke strafbare feiten xe2x80″ reeds daarom vormen zij grond voor strafverhoging xe2x80″ maar verdachte en de medeverdachte hebben daarmee ook blijk gegeven van de wens en het vermogen om een geraffineerd alibi te ensceneren teneinde de moord te verhullen. Zij hebben in en om de woning diverse rationele handelingen verricht om de dood van het slachtoffer op een zelfmoord of een ongeluk te laten lijken. Zij hebben voorts in de auto hun verklaringen op elkaar afgestemd om straffeloosheid te bereiken. Bovendien zijn zij nog bij de woning teruggekeerd om zich ervan te verzekeren dat de brand nog woedde. Nadat het door hen beoogde doel leek te zijn bereikt xe2x80″ middels brand in de slaapkamer de doodsoorzaak verhullen xe2x80″ hebben zij de brand gemeld met de bedoeling de rest van de woning van het vuur te redden, nu die woning te koop stond.

  Anderzijds heeft het hof rekening gehouden met de conclusies van de psychiater Schlxc3xb6sser d.d. 29 maart 2008 en van de psycholoog Van Toorn d.d. 7 april 2008 in hun rapportages, inhoudende dat het bewezen verklaarde in licht verminderde mate aan verdachte kan worden toegerekend. Het hof volgt de gedragdeskundigen in hun conclusies ten aanzien van de mate van toerekenbaarheid en legt die ten grondslag aan zijn beslissing.

  Het hof heeft tevens acht geslagen op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, in het bijzonder de problematische gezinssituatie waarin zij verkeerde.

  Alles overziende is het hof van oordeel dat niet kan worden volstaan met oplegging van een gevangenisstraf van de door de advocaat-generaal gevorderde duur, nu daarmee de ernst van het bewezen verklaarde onvoldoende tot uitdrukking wordt gebracht.

  Het hof acht een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaren passend en geboden.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/
  resultpage.aspxsnelzoeken=
  true&searchtype=ljn&ljn=BK7071

 10. Siem December 19, 2009 at 5:53 pm #

  Over Rechters en menselijk falen:

  ix) Op 14 april 2006 omstreeks 12.30 uur werd betrokkene door de politie in verwaarloosde toestand aangetroffen in haar woning. Zij was onder invloed van alcohol, de woning was sterk vervuild en er was sprake van brandgevaar. Omdat betrokkene onenigheid kreeg met de verbalisanten, is zij onder dwang mee genomen naar het bureau. Met het oog op haar eigen veiligheid en die van anderen is zij ingesloten in een ophoudkamer. Betrokkene kreeg vervolgens twee maanden verlof om orde op zaken te stellen en er werden afspraken gemaakt (betrokkene zou hulp zoeken en desverlangd aantonen dat er geen sprake meer was van alcoholproblematiek, zij zou frequent contact hebben met de sectorvoorzitter over de voortgang en hem ontvangen voor een huisbezoek).

  – Een voor het leven benoemde rechter, op 15 december ontslagen na jaaaaaaaaaaaaaren van disfunctioneren.

  En natuurlijk was haar functioneren niet van invoed op de door haar gedane uitspraken…, zo werd benadrukt.

  Zie LJN: BK 6646

 11. ed December 19, 2009 at 6:07 pm #

  kan gebeuren, helaas geen kopie bewaard

 12. Siem December 19, 2009 at 6:11 pm #

  N.B.

  Slotzin ontslagtoekenning door de Hoge Raad, let wel op ontslagverzoek van de voorzitter van de betrokken Rechtbank:

  De Hoge Raad overweegt dat bij zijn beslissing tot ontslag geen acht is geslagen op de inhoud van beslissingen die betrokkene als rechter heeft genomen in zaken die aan haar oordeel zijn onderworpen. De inhoud van die beslissingen vormen geen reden voor toewijzing van de vordering tot ontslag. De rechterlijke onafhankelijkheid is hier dus niet in het geding.

  – Pfffft. Dus drunken Lorrie functioneerde op dat punt goed.

  Ik zou het wel weten als advocaat van een client die door deze dame werd veroordeelt.

  Is een blaastest voor rechters – dit is niet de eerste die niet lekker vonnissend in het vel zat- een goed idee?

 13. Wilco December 20, 2009 at 11:19 am #

  @Jacqueline
  Welke politieke voorkeur zette Louis onschuldig achter de traliexc2xb4s de VVD of CDA?
  Geplaatst door: DTV | 19 december 2009 om 16:19

  Goeie zaak , opgeruimd staat netjes !!! Vanaf vandaag stem ik op de VVD !!!

 14. Joop December 20, 2009 at 12:32 pm #

  quote Siem 18:11:
  – Pfffft. Dus drunken Lorrie functioneerde op dat punt goed.
  einde quote.

  De rechter werd, volgens het vonnis,vanwege haar functioneren al jaren lang niet ingezet op zaken waarbij slechts 1 rechter was betrokken. Dus twijfel aan haar vonnissen is ook twijfel aan de andere betrokken rechters.
  Dat zal men niet snel erkennen want juist meervoudige kamers moeten enkelvoudig disfunctioneren voorkomen.

  Maar zeg eens Siem, hoe zou dronkenschap het functioneren volgens jou kunnen beinvloeden:
  – Intimiderende opmerkingen tegen beklaagden c.q. getuigen?
  – Schamper omgaan met redelijke tegen argumenten tijdens zittingen?
  – Feiten slechts als individuele feiten kunnen zien en niet in samenhang?
  – Vloeken?
  – Hinderend opbellen?
  – etc.

 15. Jacqueline December 20, 2009 at 7:25 pm #

  @Wilco

  Gut, mocht je weer een weekendje naar huis van je geestelijke gezondheidsverzorger.

  Gedraag je toch een beetje kleuter anders mag je weer niet met je toetsenbord spelen.

  Ach en voor ik het vergeet….

  Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2010!

 16. petje December 20, 2009 at 7:36 pm #

  He Wilco, heb je de mails van Peter gelezen en de geflopte Joran uitzending gezien..? Loser..

 17. Wilco December 20, 2009 at 8:31 pm #

  @ Petje,

  Nee prutsert, daar heb ik geen tijd voor. Ben veel te druk met jullie klef gebral op Boublog te lezen.

  Ook voor jou Jacqueline, fijne dagen en veel geluk in 2010 !!

 18. Alex December 20, 2009 at 9:01 pm #

  Renier is niet mijn favoriet. Echter ook het hof in Leeuwarden geeft aan dat het bewijsmateriaal vlinder dun is en dat Renier daarop hoogstwaarschijnlijk niet zou zijn veroordeeld. Hij is veroordeeld op een aanname van een getuige die volgens het hof zou zijn gevraagd de schuld op hem te nemen. In het geheel kun je gerust stellen dat er overtuigend bewijs ontbreekt. Dus feitelijk is binnen het politionele forensische onderzoek onvoldoende bewijsmateriaal gevonden. En op rare snijboom kan iemand niet,…. jazeker wel worden veroordeeld. Ik moet toch gelezen alle reacties Jacqueline gelijk geven dat veroordelingen raar tot stand komen. In dit geval ook. Normaliter zou Reinier Smit dus zijn vrijgesproken zegt ons het hof.

 19. harrie December 22, 2009 at 12:23 pm #

  Duidelijk een verslag wat is geschreven onder invloed!! Onder invloed van emotie’s welteverstaan…
  De uitspraak is niets anders dan gerechtigheid. Er wordt veelvuldig gesproken over haar aan drank verslaafde vader…, maar ik vind niet terug hoe dit gezin zo heeft kunnen ontsporen….Wat is de rol van de moeder hierin geweest,dat zou je eens moeten onderzoeken.
  Dan zou je ook weten dat deze kinderen GEEN opvoeding hebben gehad.Ik vind dat ook de moeder hier schuldig is,zij is mede verantwoordelijke voor dit ontspoorde gezin. J verdiende het niet om gedood te worden net zo als deze kinderen het wel verdienden om een fatsoenlijke opvoeding te krijgen….Ze hebben dus geen van allen gekregen wat ze verdienen en mama leeft lekker door….!!

  Beste Harrie,

  Misschien kun je beter het hele verslag afwachten.

  Hendrik Jan

 20. Anoniem March 16, 2010 at 12:30 am #

  Inderdaad.. denk er maar eens goed over na wat de moeder ermee te maken heeft..

  En inderdaad dat de vriend van het meisje.. die hadden ze allen medeplichtigheid moeten geven, absoluut geen 15 jaar!

  Door het lezen van andere internetsites kom je er weer achter hoe het Nederlandse Rechtssysteem werkt.. ABSOLUUT NIET DUS!!

  In het hele proces van het begin tot eind zijn er zoveel fouten gemaakt!!
  Dan is het zonde als mensen zoals de vriend er de dupe van zijn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: