De Hond & de jacht op 'de klusjesman'

30 Nov

Panomichael

(Reportage uit Panorama nr. 53 2009. Dit is de complete tekst van het interview met Michaxc3xabl de Jong en Meike Wittermans)

In januari 2006 verklaart opiniepeiler Maurice de Hond de oorlog aan Michaxc3xabl de Jong en diens vriendin Meike Wittermans. De Hond heeft de overtuiging dat xe2x80x98de klusjesmanxe2x80x99 in september 1999 de moord op weduwe Jacqueline Wittenberg heeft gepleegd en niet de hiervoor veroordeelde boekhouder Ernest Louwes. Hij ontketent een heksenjacht op twee onschuldige burgers die jarenlang als opgejaagd wild voor hun leven moeten vrezen. In een exclusief interview met Panorama blikken ze terug op de strijd met De Hond xe2x80x9cen zijn huurlingen. We zijn bijna al onze vrienden kwijtgeraakt, we zijn zwaar beschadigd, maar we hebben elkaar nog. We hebben gelukkig ook nieuwe mensen ontmoet maar vriendschappen worden nooit meer als toen. xe2x80x9d

In het holst van een koude winternacht in de buurt van Deventer moet er iemand even bij bezinning zijn gekomen. Het is januari 2007. Twee groepen xe2x80x98huurlingenxe2x80x99 xe2x80″ zoals Michaxc3xabl de privxc3xa9detectives van Maurice de Hond noemt xe2x80″ stonden op het punt Meike in de val te lokken. De ene groep moest Michaxc3xabl in de gaten houden, de andere zou Meike meenemen naar een hotel in het buitenland, weg van Michaxc3xabl. Het idee was dat als de twee uit elkaar getrokken waren, Meike wel zou doorslaan.

Michaxc3xabl: xe2x80x9cToen is er iemand zo verstandig geweest om te zeggen: xe2x80x98Jongens, dit gaan we niet doen, dit gaat me te ver. Maar ze moeten hier opdracht voor hebben gehad, denk je dat ze dit uit zichzelf zijn gaan doen?xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cIk vind het prettiger om te denken dat het niet waar is, maar het verhaal is er. Het gaat wel over mij. Het idee dat je gewoon de kans kan lopen om ontvoerd te worden, dat kan ik nooit meer vergeten. In deze zaak is niets onmogelijk gebleken. Ik vind het heel bijzonder en sterk van ons dat we hier samen doorheen gekomen zijn.xe2x80x9d

Het is maar een van de wapenfeiten in de oorlog van Maurice de Hond tegen Michaxc3xabl en Meike.

Michaxc3xabl: xe2x80x9cHet is eigenlijk onvoorstelbaar wat er in deze zaak allemaal is gebeurd. Er is een graf opengemaakt op basis van borrelpraat, de Hoge Raad heeft zelf interviews gehouden, dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Onze mails aan de advocaat zijn gehackt, er is een tonnen kostende mediacampagne gevoerd, alleen maar omdat xc3xa9xc3xa9n man zijn gelijk wil halen.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cEr zijn heel veel mensen beschadigd door de acties van de Hond, niemand heeft er voordeel van gehad. Via Jan Vlug bereikten ons ook heel wat brieven, kaarten, e-mails en telefoontjes van mensen die ons steunden en meldden dat ze de methode De Hond sterk veroordeelden. Maar ja, die mensen konden verder niets voor ons doen."

Voor Michaxc3xabl en Meike begint de ellende in januari 2006. Maurice de Hond heeft eerder op televisie de beelden gezien van een woedende Ernest Louwes die net te horen heeft gekregen dat hij wxc3xa9l wordt veroordeeld. Hij had gerekend op vrijspraak en springt uit zijn vel, de parketpolitie moet de man in bedwang houden. De Hond trekt er de conclusie uit dat deze man onschuldig moet zijn en met alle middelen die hij heeft mobiliseert hij de publieke opinie. De Hond meent ook te weten wie het wxc3xa9l heeft gedaan: Michaxc3xabl de Jong, die hij de denigrerende bijnaam xe2x80x98de klusjesmanxe2x80x99 geeft, een term uit het politie-onderzoek van 1999.

Michael: xe2x80x9cDat is ook zoiets. De klusjesman van de Wittenbergs was een heel ander persoon. Ik was een huisvriend, maar De Hond heeft een hele mythe rond xe2x80x98de klusjesman is de moordenaarxe2x80x99 gecrexc3xaberd. Hij heeft dit gekneed en gemanipuleerd en groot naar buiten gebracht en dat ging erin als koek. Het doet beslist geen recht aan de goede relatie die ik met de Wittenbergs hadxe2x80x9d

De overtuiging van Maurice de Hond, dat Michaxc3xabl een moordenaar is, zal nooit meer wijken, ook niet nadat er voor de tweede maal een herziening is geweest en met nieuw dna-bewijs is vastgesteld dat niemand anders dan Louwes de dader kan zijn geweest.

Michaxc3xabl: xe2x80x9cIk heb Louwes xc3xa9xc3xa9n keer gezien op de begrafenis van mevrouw Wittenberg, daarna op de rechtszittingen. Niemand wist wat zijn relatie met de Wittenbergs precies was. De Wittenbergs waren heel zorgvuldige mensen, ook door hun beroep. Ze gingen voorzichtig om met mensen, ze hadden iets beschermends. Ze hadden specifieke ideexc3xabn over wat ze met de nalatenschap wilden doen. Dat was tijdens hun leven al in grote lijnen uitgezet. Na de dood van haar man heeft de weduwe daar vorm aan gegeven. Ze zei dat ze er een hele goeie voor had aangetrokken. Dat bleek dus die Louwes te zijn. Er waren niet veel mensen die haar plannen kenden en wisten hoever ze al gevorderd was. Ze had er met mij en met de notaris over gesproken, niet met haar familie, die was er niet zo erg voor. Op zondag 19 september, een week voor haar dood, had ze mij verteld over haar plannen voor de Dokter Wittenberg Stichting. Ik heb haar toen gezegd dat het verstandig zou zijn meer toezicht te houden. Daar reageerde ze positief op, ze was verbaasd dat die man haar daarover niets had verteld. Het was de laatste keer dat ik haar zou zien, een week later xe2x80″ op maandag 27 september – belde de politie. Of ik naar het bureau wilde komen. Ik had net afscheid genomen als beheerder van een pand waar enkele studentenorganisaties waren gevestigd, ik dacht dat er een ruit gebroken was of zoiets en dat ze nog niet wisten dat ik er sinds kort niet meer werkte.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cBij de begrafenis zagen we dat een man die ons had gecondoleerd vertrok met het receptieboek onder de arm. Dat bleek later Louwes te zijn, die als executeur-testamentair was aangesteld. Een paar weken later, op 19 november, werd hij aangehouden als verdachte. In de kranten stond dat hij geld van de weduwe naar een privxc3xa9rekening had gesluisd.xe2x80x9d

Wittenberg

Michaxc3xabl: xe2x80x9cLouwes had mij een brief gestuurd, van een paar regels, over de afwikkeling van het testament. Er stond heel zakelijk alleen maar in dat mevrouw Wittenberg overleden was en dat er 25.000 gulden vrij van kosten en baten aan mij gelegateerd was.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cDe afhandeling van de zaak was helemaal niet in de geest van de Wittenbergs zoals Michaxc3xabl hen kende. De familie werd overal zoveel mogelijk buiten gelaten, de rouwkaart was kil en onpersoonlijk. Dat zou mevrouw Wittenberg nooit zo gewild hebben. Michaxc3xabl heeft toen een advertentie in de krant gezet, met als tekst: xe2x80x98Zij is als een moeder voor mijxe2x80x99 en dat zij door onbegrijpelijk geweld uit zijn leven was weggerukt, om uitdrukking te geven aan zijn verdriet en ontzetting over de moord. Nu nog doet het hem veel ver
driet, dat niemand het meer heeft over het slachtoffer. Louwes niet, de Hond niet, de media niet.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cIn 1999 waren wij helemaal niet in beeld bij de media. We hebben in het begin de zaak gevolgd, we zijn wel naar de rechtszittingen geweest. Het viel ons op dat Louwes zichzelf nogal tegensprak. Wij wilden graag weten wat dit voor man was, niemand snapte er iets van.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cHij stelde zich ook zo afstandelijk op ten opzichte van mevrouw Wittenberg. We konden ons niet voorstellen dat zij zo iemand had uitgezocht om het testament te doen. We gingen er vooral heen om te weten te komen hoe het in elkaar zat.xe2x80x9d

Tot 2006 is er niet veel aan de hand. In HP/De Tijd is wel een serie artikelen verschenen van journalist Stan de Jong die overtuigd is van de onschuld van Louwes, maar daar hebben Michaxc3xabl en Meike weinig hinder van. Meike heeft het boek en de artikelen die door Stan de Jong over de zaak zijn geschreven pas in 2006 gelezen. Het gelazer begint in januari 2006.

Meike: xe2x80x9cWij hadden geen internet. Toen kwamen uit onze omgeving berichten dat er iets over ons op internet stond: Maurice de Hond was met onderzoeken bezig. Mijn eerste gedachte was: xe2x80x98Wat is er in godsnaam aan de handxe2x80x99? We wisten van niks, we zijn rap op internet gaan kijken. Stond er met naam en toenaam in dat wij het gedaan moesten hebben. Drie dagen later zaten we bij advocaat Jan Vlug op kantoor. Mijn eerste e-mail stuurde ik aan hemxe2x80xa6.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cGodzijdank, achteraf. Jan heeft ons gered van de pers, door als onze woordvoerder op te tredenxe2x80x9d

Louwes3180Meike: xe2x80x9cHij zag wel aankomen dat we overreden zouden worden door de media. Die hingen ieder moment aan de telefoon, stonden voor ons huis en stopten visitekaartjes in de bus. Ja, als er teksten op internet staan als: xe2x80x98Ik weet je te vindenxe2x80xa6xe2x80x99 ben je blij als er iemand als hij voor je in de bres springt.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cBuurtbewoners lazen de rotzooi in de kranten ook, dat merkten we aan hun scheldpartijen als we buiten kwamen. Iedereen aapte de Hond na en iedereen leek alles eerder te weten dan wij.xe2x80x9d

Aan wederhoor doet Maurice de Hond niet. In 2006 stuurt hij Meike een open brief.

Meike: xe2x80x9cHij schreef dat hij wel wist dat ik in een liefdeloze relatie zat, xe2x80x98wij kunnen je wel redden, er staat een advocaat voor je klaar, kom maar naar ons toe, wij weten allesxe2x80x99. Dat deed me zxc3xb3 pijn, dat een vreemde figuur zo tegen mij sprak alsof ik een of ander dom schaap ben. Ik was ook zo ontzettend boos. Hoe dxc3xbarf je zo in mijn privxc3xa9leven binnen te dringen? Hij had allerlei intieme informatie van vriendinnen van mij, zei hij, maar niemand heeft mij gevraagd of hun informatie wel waar was en wat ik erop te zeggen had. Die kletstantes hebben mij daar nooit iets over gezegd.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cDe open brief was eerst per e-mail verstuurd. Ik vroeg me al af: hoe komt hij aan haar email-adres? De brief werd ook in een enveloppe bezorgd in ons nieuwe huis. Zonder postzegel. Hij lag daar gewoon in de bus. Dat was bedreigend. Dat ze zo dichtbij kwamen, terwijl we dachten daar veilig te zijn.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cAls dat tot je doordringt, vraag je je af: hoe dichtbij zijn ze? Ze kennen je vrienden, je moeders huis, ze weten waar je werkt en ze kennen je nieuwe adres. Wat bespioneren ze nog meer?xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cOnze omgeving dacht dat we xe2x80x99t overdreven, dat we spoken zagen, achteraf bleek dat er drie recherchebureaus actief zijn geweest. Ik noem het huurlingen. Dat moet een gigantisch bedrag hebben gekost.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cIk wilde een fiets kopen. Toen ik daar was, waren zij er ook. Twee mannen. Of ze wisten dat ik daarheen ging of ze zijn me de hele weg gevolgd. Ze zeiden: xe2x80x98We willen even met jou praten, je weet zeker wel waar we voor komen. Jij bent de sleutel tot de oplossing van de Deventer Moordzaak!xe2x80x99 Ik zei: xe2x80x98Dat ben ik helemaal niet en ga maar naar Jan Vlug!xe2x80x99 Ik vond het heel bedreigend, ik voelde me gestalkt. Ik ben ook een keer bijna klemgereden op het fietspad en ik ben achterna gezeten door iemand in een Nissan Patrol. Er reden en stonden voortdurend onbekende autoxe2x80x99s in de straat. Ik herinner me dat ik een keer naar buiten ging om batterijen te halen, hoorde ik in de straat achter mij een auto optrekken met gierende banden. Ik rende een straat in waar geen autoxe2x80x99s konden komen en ze vertrokken. Bang was ik niet, eerder kwaad dat ik er niets tegen kon doen. Wist ik veel hoe erg het nog zou worden.xe2x80x9d

Janvlugweb2

Michaxc3xabl: xe2x80x9cHet is ons uiteindelijk wel bekend geworden wie het geweest zijn, daar zijn processen-verbaal van. Ik merkte ook dat ik gevolgd werd, als ik met de fiets wegging om de honden uit te laten. Een auto rijdt een stuk met je mee, draait een zijweg in. Een eindje verder kom je die auto wxc3xa9xc3xa9r tegen. Maar je kunt niets doen, je kunt ze niet aanspreken of zo, ze blijven op afstand. Pas later komen al dit soort dingen boven tafel. We hadden geen idee wat we moesten doen om ons te beschermen. We zaten in een gebarricadeerd huis tot het donker was, bij daglicht durfden we niet naar buiten. Ik had zes brandblussers in huis, je houdt overal rekening mee.

Buiten werd ik herkend. Onderweg moest ik een keer een sanitaire stop maken bij een pompstation langs de snelweg, ik liep langs zoxe2x80x99n koffietafel met vrachtwagenchauffeurs. Die mannen stonden mij aan te kijken terwijl ze in de krant iets over de zaak aan het lezen waren. Dan ben je daar toch snel weer vertrokken, dat gaf een heel onprettig gevoel, het bexc3xafnvloedt je handelen, je kunt er niet onderuit, je kunt het niet vermijden. Het komt op onverwachte manieren binnen. Nu horen we pas wat er toen allemaal speelde, dat is gigantisch geweest, het is goed dat we dat toen niet alles hebben geweten.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cIk durfde nergens meer op bezoek te gaan. Zou iemand ons volgen en dan die mensen lastig vallen?xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cWe hadden het idee dat we afgeluisterd werden, maar daar wilden we eigenlijk niet aan. Achteraf blijkt wel dat onze e-mails en die van Jan Vlug zijn getapt, want ze kenden onze afspraken en hebben vertrouwelijke informatie onderschept. Die man hebben ze later opgepakt, maar toen was er al flinke schade ontstaan.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cAls ik naar de kapper ging en Michaxc3xabl was aan de overkant naar een schoenenwinkel of zo, gingen ze dat op het forum van de Hond diezelfde a
vond bespreken! In de trend van: Nou zeg, wat zijn ze zielig en bang en arm maar niet heus, ze waren gewoon in de stad hoor, hij stond wel een uur naar hele dure schoenen te kijken, braaf buiten op het vrouwtje wachten. Michaxc3xabl de weduwenmoordenaar en Meike de meinedige vriendinxe2x80xa6  Hoe moet je in godsnaam daartegen vechten?xe2x80x9d

Deventerhond1web Michaxc3xabl: xe2x80x9cAndere mensen volgden die trend. Kijk wat-ie aan het doen is. De Hond riep burgers op om informatie over ons te verzamelen.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cDe Hond kwam iedere keer met iets nieuws, iedere week was er wel weer iets. Als je ziet hoeveel schriftelijk materiaal hij heeft geproduceerd, tienduizenden paginaxe2x80x99s waarin feiten, aannames en onzin zo door elkaar lopen, dat het lijkt alsof het allemaal waar was wat hij schrijft. Hij is toch de betrouwbare peiler? Ik was een keer ergens met een aantal oud-studiegenoten en xc3xa9xc3xa9n van hen wilde aan de bar wat bestellen, werd er gezegd: xe2x80x98Je krijgt niks, weet je wel wie zij is, donder maar op.xe2x80x99 Omdat ik er bij was.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cJe valt van het ene in het andere. De hele tactiek was erop gericht continu druk op ons te zetten, dan zouden we wel breken.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cWij dachten: waar hebben we dit in hemelsnaam aan verdiend? Hebben we mensen verkeerd bejegend of benadeeld, wie zijn toch die xe2x80x98getuigen waar de Hond het over heeft, welke mensen uit onze omgeving rennen naar de Hond om over ons te kletsen?xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cJe zoekt het eerst bij jezelf, dan blijkt achteraf dat dat niet terecht is.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cMijn oudste vriendin is naar Maurice de Hond gestapt, ze heeft allerlei intieme dingen over mij verteld. Ik kende haar al 35 jaar. Dat komt nooit meer goed. Dat doet enorm pijn. Vanaf de tweede klas van de lagere school was ze mijn vriendin. Ze weet alles van mij. Al die meisjesdingen. Maurice de Hond weet dat nu ook misschien allemaal. Ze is ook actief op die site van hem. Ze verklaarde schriftelijk bij de rechtbank dat ze bang was dat Michaxc3xabl mij tot zelfmoord zou dwingen! Louwes stond bij xe2x80x98De Hond op de eerste en ik op de tweede plaats. Jaja.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cDat heeft niets meer met de Deventer moordzaak te maken, dat is alleen bedoeld om iemand te kwetsen en kapot te maken.

Meike: xe2x80x9cEr was een rexc3xbcnie van mijn studentenvereniging. Toen ik binnenkwam voelde ik me net als Mozes bij de Rode Zee: ze weken allemaal aan de kant toen ze mij zagen, ik stond alleen in het midden. Dapper stapte ik door en probeerde toch met oud-klasgenoten te praten.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cEigenlijk ben ik al mijn goede vrienden kwijtgeraakt. Exc3xa9n had een leidinggevende functie bij de zaak waar hij werkte. Omgaan met mij was slecht voor het bedrijf, dat kon hij er niet bij hebben. Je constateert het, maar je kunt het niet begrijpen.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cZe zijn er op dat moment niet voor je. Slecht voor de zaakxe2x80xa6xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cDat isolement was een bewuste strategie om ons los te weken uit onze sociale omgeving. We moesten sociaal, fysiek, psychisch en financieel kapot. Dan zouden we wel breken.xe2x80x9d

Deventerhond2webEen van de zwaarste dingen die ze hebben meegemaakt was in juni 2009 het getuigenverhoor in het hoger beroep van de strafzaak tegen Maurice de Hond. Michaxc3xabl en Meike hadden in 2006 aangifte tegen hem gedaan wegens smaad en laster. De rechtbank oordeelde De Hond schuldig en legde hem een taakstraf op en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Daar ging hij tegen in hoger beroep.

Michaxc3xabl: xe2x80x9cMaurice de Hond heeft altijd geroepen dat als wij in de getuigenbank flink aan de tand zouden worden gevoeld, wel zou blijken dat wij de ware schuldigen waren. Hij heeft diverse keren aan Justitie gevraagd of hij ons onder ede mocht horen. Natuurlijk wees men dit iedere keer af. In de strafzaak tegen de Hond wilde het Hof ons wel horen, maar dan om te vertellen wat De Hond en zijn vriendjes ons hebben aangedaan, niet om de moordzaak nog eens over te doenxe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cMaurice de Hond mocht van te voren schriftelijk vragen indienen. Wij moesten komen en waren verplicht de vragen van de raadsheer-commissaris te beantwoorden dus ook de vragen die hij namens de Hond stelde.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cHet was bij het Hof in Amsterdam, aan de Prinsengracht. De raadsheer-commissaris was er, advocaat Jan Vlug, wij en een griffier en Maurice de Hond met een rechtbankbegeleidster van het kantoor van advocaat Plasman. Wij werden om de beurt gehoord in een aparte vleugel van dat gebouw. Het duurde bij mij al zoxe2x80x99n vier uur. Helemaal afgesloten, hoe lang het ook zou duren. Om te zorgen dat je geen overleg kunt hebben. Je mocht geen contact met de buitenwereld, maar Maurice de Hond ging de hele tijd zitten twitteren. Bleek achteraf. Hij was voortdurend met zijn telefoon in de weer. De rechter zei er een paar keer wat van, dan zei hij dat hij zijn e-mail moest bekijken. Ik vond het vreselijk onbeschoft, ik heb me behoorlijk zitten ergeren. Op een gegeven moment stond hij ook gewoon op en liep hij weg, de rechter vroeg: xe2x80x98Waar gaat u heen?xe2x80x99 xe2x80x98Naar de wc.xe2x80x99 xe2x80x98Dan zal ik even parketpolitie met u meesturen.xe2x80x99 xe2x80x98O, ik mag niet alleen naar de wc?xe2x80x99 xe2x80x98Nee, ik bepaal dat, ik heb vandaag de regie.xe2x80x99 Nog zoiets: als de rechter binnenkwam ging iedereen staan, hij bleef gewoon zitten.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cHet ging over intieme dingen waar niemand wat mee te maken heeft. De raadsheer-commissaris dwong mij antwoord te geven, dus ik heb ten overstaan van De Hond, de man die mijn leven heeft vernield, moeten vertellen over hele persoonlijke zaken. Daar heeft Maurice de Hond later grapjes over gemaakt tijdens de behandeling van zijn rechtszaak, waar gewoon publiek bij mocht zitten. Zelfs dxc3xade privacy van mij heeft hij geschonden. xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cDe raadsheer-commissaris vroeg of ik me niet verbeeldde dat we zo gestalkt en achtervolgd en beschadigd werden, of dit niet iets was dat alleen in ons hoofd speelde, maar na onze uitleg begreep hij wel dat het de harde werkelijkheid was. Maurice de Hond heeft gedacht: xe2x80x98Ik neem ze te grazen, het zijn twee idioten uit de polder, ik maak ze wel kapot.xe2x80x99

Meike: xe2x80x9cHij had er geen rekening mee gehouden dat we niet zouden breken, dat had hij nodig om zijn gelijk te halen, hij had immers geen enkel bewijs. Dat kan ook niet omdat we niets met de moord te maken hebben. We hebben wel eens tegen elkaar gezegd: goe
d opletten hoe hij dit allemaal doet, daar kunnen we wat van leren. Het is knap hoe hij het allemaal voor elkaar gekregen, het is ongelooflijk. Die hele campagne. Zijn fout is dat het te persoonlijk voor hemzelf is geworden en dat hij het burgeroffensief te belangrijk heeft gemaakt. Hij dacht dat hij zoveel procent van het Nederlandse volk achter zich had en dat hij daarmee Louwes vrij kon krijgen en Michaxc3xabl achter de tralies, zonder enig juridisch bewijs. Ik vond het wel schokkend dat De Hond uiteindelijk toegaf dat het hem helemaal niet om Louwes of Michaxc3xabl ging, maar om de rechtsstaat.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cNederlanders laten zich niet sturen, daar heeft hij zich ook op verkeken. Ondanks die advertentiecampagne in de landelijke kranten, die actie alleen al moet hem minstens 100.000 euro hebben gekost. Het ergste daarvan vond ik dat ze er niet voor terugdeinsden er een foto van de vermoorde mevrouw Wittenberg bij te plaatsen. Verschrikkelijk.xe2x80x9d

Het getuigenverhoor in Amsterdam vond plaats in volstrekte afzondering, zonder publiek.

Michaxc3xabl: xe2x80x9cDat heb ik wel anders meegemaakt bij de eerste rechtszaak met de Hond. De grote zaal was nokvol, ze stonden tot in het gangpad. Een schrille tegenstelling met een zitting later, in de civiele procedure die we hebben aangespannen tegen De Hond, waarbij hij zelf in het beklaagdenbankje zat. Toen werd er weer heel veel belangstelling verwacht, maar er was bijna niemand.

Geen pers, geen publiek.

De rechter verbaasde zich daar ook over, maar die keer had De Hond geen belang bij publiciteit en dan zie je hoe hij dat kan organiseren. In het begin hadden we helemaal niet in de gaten hoe het allemaal werkte, wij leefden in 1999 in de waan dat we konden helpen de zaak op te lossen door alles naar waarheid te beantwoorden. Het maakt in de ogen van sommige mensen nu niet meer uit wat we zeggen, ze zijn gemanipuleerd en geobsedeerd door de leugens van de Hond. Er is acht ton gestoken in die hele campagne, heb ik wel eens gehoord, het is gewoon bedrijfsmatig aangepakt, met sponsors, uitgestippelde media-manipulatie en de inzet van burgerspeurders.xe2x80x9d

Deventerhond3webDe boodschap van de campagne was: Louwes is onschuldig, Michaxc3xabl de Jong is de echte moordenaar. Het juridisch verweer hiertegen leverde wel iets op: toewijzing van een schadevergoeding en een dwangsom voor elke nieuwe overtreding.

Michaxc3xabl: xe2x80x9cNetto schiet je daar niets mee op, er zijn vier advocaten mee bezig, als je ziet wat voor schulden we de afgelopen jaren hebben moeten makenxe2x80xa6 Er moet geld bij. We moesten van mensen geld lenen voor boodschappen en om de griffiekosten te kunnen betalen.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cMaurice de Hond bepaalde wat er naar buiten kwam, hij liet alleen de stukjes zien die hem goed uitkwamen. We konden ons daartegen nauwelijks verdedigen, er was geen plek waar we veilig waren. De Hond liet honderdduizend pamfletten drukken, met het xe2x80x98profielxe2x80x99 van Michaxc3xabl de moordenaar, de fraudeur, de leugenaar, alles zogenaamd van getuigen. Daar klopte helemaal niets van, maar als je vroeg hoe hij aan die informatie kwam was het: xe2x80x98De getuigen willen anoniem blijven en in het belang van het onderzoek kan ik niet alles al bekend maken, maar er is nog veel meer overweldigend bewijs dat Michaxc3xabl de moordenaar is.xe2x80x99 En er was helemaal niks.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cZe gingen een figuur modelleren, een soort gebochelde van de Notre Dame, waaraan je zo wel kon zien dat hij de dader moest zijn. Ze schetsten een heel negatief profiel. Ik was een crimineel met wapens en tatoeages, die door justitie uit de wind werd gehouden. Ik zou niet weten wat van ons nu nog niet onderzocht is, maar monster is geschapen.xe2x80x9d

Het ging bij de Hoge Raad om zogenaamde daderwetenschap, de beheerder van de begraafplaats waar de Wittenbergs begraven liggen, had gezegd dat de klusjesman aan het hek was geweest op de dag voordat ontdekt werd dat mevrouw Wittenberg was vermoord en dat Michaxc3xabl al wist dat ze vermoord was. Michaxc3xabl hoorde dat in werkelijkheid pas vier dagen daarna.

Meike: xe2x80x9cDe campagne van de Hond gebeurde voor een groot gedeelte op internet. We hebben nooit op internet gereageerd op wat ze allemaal schreven, dat irriteert hen mateloos en ze denken mij overal op de forums te zien reageren. We hebben er helemaal geen behoefte aan dat onbekenden het voor ons opnemen. Wij vinden die hele discussie erg beledigend, ook voor de andere nabestaanden van de Wittenbergs. Ik heb het lange tijd gevolgd, maar ik werd er kotsmisselijk van.xe2x80x9d

In november 2006 moest op last van de rechter het graf van de weduwe worden geopend omdat er een verdenking was dat Michaxc3xabl het moordwapen in de grafkist had gelegd.

Michaxc3xabl: xe2x80x9cIk vind het nog altijd onvoorstelbaar dat ze dat voor elkaar hebben gekregen, deze grafschennis, met als argument xe2x80x98commotie in de bevolking te voorkomen.xe2x80x99 Het moet ook verschrikkelijk voor de beheerder zelf zijn geweest, die man wist ook niet wat hem overkwam toen de Hond met zijn herinneringen aan de loop ging. Dat opgeklopte verhaal heeft ertoe geleid dat ik voor de Hoge Raad moest verschijnen. Knoops, de advocaat van Louwes, vroeg na de vragen van de president of hij ook vragen mocht stellen. Dat mocht, zei de president, xe2x80x98maar meneer de Jong mag ze niet beantwoorden!xe2x80x99

En zo gaat je leven naar de kloten.

Wij zijn al die jaren kwijt. Meike heeft nu weer een baan, voor mij is solliciteren zinloos. In 2006 was ik nog xe2x80x98de juiste man op de juiste plaatsxe2x80x99 bij een bedrijf, maar na de eerste uitingen van de Hond was het binnen een week over: xe2x80x98Je begrijpt welxe2x80xa6xe2x80x99

Het is nu rustig, maar toen waren er dagen dat je naam vier keer per dag op televisie werd genoemd, dat werkt verlammend. Mensen hebben er geen idee wat voor impact dat heeft, dat je dat niet naast je neer kunt leggen. Een rechter vroeg me een keer of ik nog een wens had. Ik zei: xe2x80x98Ik hoop dat niemand ooit meer in zoxe2x80x99n situatie wordt gebracht, dat mensen worden beschermd tegen deze brandstapelmentaliteit.xe2x80x99 Er werd gedreigd onze honden te vergiftigen. Mensen vroegen ons wel eens of we niet naar het buitenland hadden willen gaan, maar nee, we laten ons niet uit ons mooie Nederland verjagen.xe2x80x9d

Op dit moment speelt nog de procedure rond de dwangsom. In het kader daarvan is beslag gelegd op de woning van Maurice de Hond.

Michaxc3xabl: xe2x80x9cWij doen dat niet omdat wij zijn huis willen verkopen, daar gaat het helemaal niet om. Het is een juridisch dwangmiddel. Hij heeft een vrouw, een klein kind. Wat hij ons niet gunt, gunnen wij hem wel.xe2x80x9d

Meike: xe2x80x9cHet was een soort verkiezingscampagne. Maurice de Hond  weet veel van het menselijk gedrag, maar hij weet niks van mensen. Hij zei: xe2x80x98Ik ga net zo lang door tot de rechter het mij verbiedt.xe2x80x99 En toen de r
echter het verbood ging hij nog door. De schade die wij hebben geleden kan niemand vergoeden. Hij heeft pas nog aangifte tegen mij gedaan omdat ik volgens hem heb gelogen.

We missen de mensen die we kwijt zijn geraakt. Wie kun je nog vertrouwen? Je ontdekt wie je echte vrienden zijn. Dat is een heel eng idee, dat ik met een aantal mensen omging met wie ik dat beter niet had kunnen doen. Van voor 2006 zijn heel veel contacten definitief verbroken.xe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cDe vrienden van vroeger spreken we niet meer, sommigen hebben ons laten vallen op het moment dat we hen het hardst nodig hadden. Iemand die zegt: xe2x80x98Het is slecht voor mijn positie op de zaak.xe2x80x99 Wat heb je dan in die vijftien jaar gehad? Je hebt alles met elkaar meegemaakt, dan overkomt je zoiets, alsof je huis in brand staat en dan: xe2x80x98Ik help je niet blussen want dat is slecht voor mijn reputatie.xe2x80x99

Meike: xe2x80x9cWe hebben vanaf 2006 in een soort staat van beleg geleefd. Na de eerste paniek hebben we jarenlang gevochten tegen De Hond. Nu we van hem gewonnen hebben moeten we verder. Dat is verschrikkelijk moeilijk, want hij heeft ons blijvend beschadigdxe2x80x9d

Michaxc3xabl: xe2x80x9cWe moeten ontslakken van Maurice de Hond. We hebben al die jaren al die klappen opgevangen. Je bombardeert een huis in puin, het is kapot. Je kunt alles lijmen, maar het blijft gebroken. We moeten hieruit, het voor onszelf weer leefbaar maken, maar dat valt niet mee. We zijn al die jaren kwijt.xe2x80x9d

Dehondmrt2008_2

Reactie Maurice de Hond

Het interview is vxc3xb3xc3xb3r plaatsing toegestuurd aan Maurice de Hond. Zijn reactie:

"Ik wil dus dat jullie de onderstaande reactie opschrijven. Als deze niet integraal wordt opgenomen dan behoud ik me alle rechten voor t.o.v. de uitgever van het blad. (Nog los van het feit dat ik sowieso me alle rechten voorbehoud ten aanzien van Michael en Meike zelf.)

xe2x80x9cNadat ik meer dan 25 leugens en onwaarheden in het conceptartikel had geteld ben ik maar gestopt. Zowel Michael de Jong als Meike Wittermans zijn blijkbaar structureel niet in staat om werkelijkheid en fantasie uit elkaar te houden. Dat was ook al gebleken bij hun verhoren die vanaf 1999 door de politie van hen zijn afgenomen. Zo hebben ze kort na de moord zowel over hun alibi en de aankoop van een mes door Michael twee dagen na de moord aantoonbaar en bewijsbaar onwaarheid gesproken. Niet voor niets heb ik aangifte wegens meineed ingediend tegen beiden naar aanleiding van het verhoor dat hen op 30 juni jl. is afgenomen. O.a. ontkende Michael daar ooit met een mes onder zijn kussen te slapen, terwijl niet alleen twee onafhankelijke getuigen verklaarden dat hij altijd met een mes onder zijn kussen sliep maar hij had zelf op 12 oktober 1999 bij de politie bevestigd dat hij toen met een mes onder zijn kussen sliep. Het is triest dat een journalist en een medium hen kritiekloos de ruimte geeft om hun leugens en onwaarheden te spuien. Terwijl de vragen die echt gesteld zouden moeten worden, niet gesteld worden. Het zegt helaas meer over zowel Michael en Meike als de journalist dan over mij."

Als jullie dit artikel over Michael en Meike zo plaatsen zonder mijn reactie integraal te plaatsen zoals ik het hierboven tussen aanhalingstekens heb staan dan zal ik ook Panorama en de uitgever ervan in rechten aanspreken. Het is niet mijn plicht maar jullie plicht om je ervan te vergewissen dat als je mensen een platform geeft om over iemand anders smadelijke opmerkingen te doen dat berust op de waarheid.

Aldus Maurice de Hond

No Responses to “De Hond & de jacht op 'de klusjesman'”

 1. Fred Vos January 6, 2010 at 7:39 pm #

  Het valt mij op in het artikel van Panorama dat De Jong blijft hameren op de hoop (in zijn ogen) bij De Hond c.s. dat zij Meike en hemzelf, ‘zouden breken’.
  Als iemand onschuldig is en de waarheid aan zijn zijde weet dan valt er toch niets te ‘breken’?
  Waarom onstaat in dit interview geen, m.i. normaliter niet te onderdrukken, verontwaardiging over een onschuldig paar dat dan toch maar zo wordt belaagd?

  Beste Fred,

  De Hond ging/gaat er vanuit dat er iets te breken valt, M&M niet. En bij beschaafde mensen uit verontwaardiging zich niet in de vorm van scheldpartijen.

  Hendrik Jan

 2. Joop January 6, 2010 at 10:04 pm #

  Toch jammer dat een opzich niet zo’n domme man als Maurice de Hond uiteindelijk toch verandert in een enorm enge en vooral narcistische man. Als keer op keer blijkt dat zijn beweringen niet kloppen en als je zelfs na uitspraken van de rechter niet stopt met het organiseren van een heksenjacht dan blijkt het maar hoe verknipt sommige mensen zijn en vooral hoe ver ze gaan om hun gelijk te krijgen.
  V
  oor “de klusjesman” en zijn vriendin is dit een drama, maar de grootste verliezer is Marice de Hond en zijn nog veel grotere ego. Het lijkt me verschrikkelijk om familie van Maurice de Hond te zijn, en te moeten aanschouwen hoe iemand zichzelf zo laat gaan en vooral zichzelf zo enorm voor “lul” zet. Na zijn ook al merkwaardige “internet echec” bij o.a Newconomy is er kennelijk iets bij Maurice in zijn hoofd geknapt.

  Ik ben bang dat er een dag komt dat Maurice werkelijk de verkeerde mensen een loer draait en dan zijn de rapen gaar.
  Nu maar hopen dat ie z’n geld aan iets nuttigs uitgeeft in de nabije toekomst. πŸ™‚

 3. Fred Vos January 7, 2010 at 8:17 am #

  @ Hendrik Jan

  Met respect, maar uw reactie doet geen recht aan de inhoud van de tekst in Panorama.
  Slechts daar kom ik de termen (herhaald) over de naar De Hond c.s. door de ‘helderziende’ geprojecteerde verwachting dat M&M wel zouden breken.

  Dus objectief gezien vond ik een dergelijke tekst nooit vanuit het kamp van De Hond.
  Als onderzoeker probeer ik me aan de objectieve feiten te houden.
  Als M&M slechts ‘helderziend’ iets dergelijks naar De Hond projecteren dan is dat subjectieve speculatie.

  Nogmaals mij bevreemdt de afwezigheid in het verleden van een categorische ontkenning over enige betrokkenheid bij de moord.

  Beste Fred,

  Als objectief onderzoeker zal het u toch niet ontgaan zijn dat M&M geen verdachten en dat de werkelijke dader is veroordeeld.

  Hendrik Jan

 4. Fred Vos January 7, 2010 at 1:08 pm #

  Beste Hendrik Jan,

  Mij is zeker niet ontgaan dat M&M geen verdachten in de zin van Sv (meer) zijn.
  Had u redenen om daaraan te twijfelen?

  Dat de ‘werkelijke’ (uw bijvoeglijk naamwoord) dader veroordeeld is komt niet overeen met mijn objectieve beoordeling van het gebruikte materiaal voor bewijs.
  Dat materiaal is formeel onwettig tot stand gekomen en materieel is het uitermate speculatief (indirect).
  Een ‘Indizien Prozess’ dus.

  Dat men M&M niet mag belagen staat ook voor mij vast; maar als zij zelf de openbaar maatschappelijke discussie zoeken dan mag ik (eenieder) daarop de inhoud van hun vrijwillig gepubliceerde stellingen ‘im Frage’ stellen.
  Daar zie ik ook allerlei redenen voor en daarover zou deze webdiscussie moeten/kunnen gaan.
  U trekt zich terug op de juridische stand van zaken in de DMZ; maar daarover ging het Panoramma artikel niet.

  Fred.

  Beste Fred,

  Over het zelf de ‘openbaar maatschappelijke discussie zoeken’: ik wilde Meike graag interviewen voor mijn boek ‘Vrouwen in het kwaad’. Dat kwam er niet van, na heel lang aarzelen is het uiteindelijk tot contact gekomen. Het is dus niet zo dat ze zelf de publiciteit hebben gezocht, ze hebben besloten – na jarenlang stilzwijgen – een keer hun verhaal te doen. Over wat hen door de media-aandacht is overkomen, daarover gaat het artikel. Niet over wat er inhoudelijk aan de hand was of is, dat vond ik niet interessant en niet relevant: de juiste dader is veroordeeld, Michaxc3xabl is in eerste instantie – uiteraard – uitvoerig aan de tand gevoeld. Da’s alles. Voor mij is hij geen serieuze verdachte en dat ook nooit geweest. Wat uiteindelijk ook is gebleken.

  Hendrik Jan

 5. hkdh January 8, 2010 at 5:02 am #

  Beste Hendrik Jan,

  Aangezien deze moordzaak niet ten einde is, vind ik het heel goed van jou om de verhalen, leugens of niet, van deze twee betrokkenen te publiceren, zodat anderen ook deze kant kunnen blijven volgen.
  Eigenlijk behoren jouw eigen standpunten daar niet bij thuis, omdat we dan ook weer standpunten van anderen daar naast moeten zetten, zonder ze te kennen.
  Maar nu ze er toch staan, hierbij mijn commentaar daarop.
  Louwes is uiteindelijk veroordeeld op basis van twee bewijsmiddelen van uitermate complexe technische aard.
  1. De duiding als delictgerelateerde sporen van zijn aangetroffen DNA, terwijl een integrale reconstructie van het delict ontbreekt.
  2. De duiding als onmogelijk van het GSM gesprek vanaf de A28.
  Het gerechtshof heeft die bewijsmiddelen onderschreven als zijnde overtuigende en betrouwbare oordelen van deskundigen.
  Ik weet wel zeker, dat jij niet kunt beoordelen of deze deskundige oordelen ‘state of the art’ en op basis van alle relevante gegevens zijn afgegeven, een probleem waar menige eerdere en latere zaak aan mank gaat en waar nu een register van betrouwbare deskundigen voor is ingesteld (dat niet gaat helpen helaas).
  Ik heb niet de behoefte te kleineren of te beledigen, maar jouw mening over de juiste dader veroordeeld zijnde is derhalve grootspraak met een G.

  Beste Hkdh,

  Daar beginnen we weer… Overigens heb ik het idee dat je juist wel behoefte hebt aan kleineren en beledigen ten opzichte van mij, maar dat heb je in deze reactie nog een beetje weten te onderdrukken. En de moordzaak is natuurlijk wxc3xa9l ten einde, niet het gedoe eromheen.

  Hendrik Jan

 6. Joop January 8, 2010 at 8:54 pm #

  Het is wel grappig (ironie) om te lezen dat ongeacht welk “bewijs” er ook geleverd is of wordt, een hele grote groep Louwes groupies nooit zal accepteren dat hij de dader is.
  Types die veranderen in pitbulls met oogkleppen op, die vooral hun eigen ego willen strelen door de hele wereld te wijzen op “fouten” en “onregelmatigheden” die, rara politiepet, alleen zij opmerken.

  Die pseudo kritische blik verandert dan al snel in achterdocht en deze onmacht is het juiste ingredient om ongure mediageile types allerlei spelletjes te laten spelen.

  Zelfs over 20 jaar zullen geboren manipulators zoals Maurice Hond hun “welles nietes” show rondom deze kwestie blijven opvoeren, heilig overtuigd van hun door paranoia gevoede amateur CSI skills en de gezamelijke afkeer tegen iedereen die aan hun “feiten” en hun “waarheden” twijfelt.

  Het is zo duidelijk dat Maurice de Hond zichzelf (lees : zijn naam, zijn ego, zijn verleden) en vooral zijn eigen gelijk 10 keer belangrijker vindt dan de situatie van Ernst Louwes (die zit namelijk in de bak). Maurice is immers geen teamspeler en princiepe kwesties zijn als een hardnekkige huid uitslag, je komt er lastig van af. πŸ™‚

  Een wandtegeltje met het gezegde : “DMZ is een gebed zonder end” is hier dus erg op z’n plaats. πŸ™‚

 7. Dje January 10, 2010 at 3:49 pm #

  HJ, ben jij eigenlijk 100% zeker van de schuld van Louwes? En 100% zeker van de onschuld van Michael? Ben ik echt benieuwd naar. Aan je stukken te zien wel, maar ben je echt 100% zeker??? ben benieuwd…

  Beste Dje,

  Honderd procent is veel, dat kun je bijna nooit zeggen. Ik vind wel dat, gezien alle aanwijzingen en bewijzen, Louwes terecht is veroordeeld. En ik ben mxc3xa9xc3xa9r overtuigd van de onschuld van Michaxc3xabl dan van de schuld van Louwes.

  Hendrik Jan

 8. Hendrina February 5, 2010 at 4:18 pm #

  Enerzijds,

  Zoals Maurice de Hond ‘tekeergaat’ in de rechtzaak van Ernest Louwes en zich laat kennen als iemand die zijn gelijk wil halen terwijl hij zijn kansen al menigmaal verspeeld heeft en daarbij meer voor zijn eigen gelijk pleit als dat van Ernest waarvoor hij zich toch in zaak gemengd heeft!!

  Anderzijds,

  Bij een dergelijke rechtszaak mag je verwachten dat de uitspraak die gedaan wordt, berust op feiten gebaseerd op juiste gegevens en praktijken. Als het Openbaar Ministerie dan faalt bij de rechtzaak van Ernest door grove fouten mag je toch wel blij zijn (In Ernest schoenen staande) dat er nog iemand is die zich zo inzet voor het recht welke in Nederland geld en zijn stem laat horen, terwijl andere burgers in gedachten iemand veroordelen terwijl ze niet weten welke punten op waarheid berusten en welke niet!

  Inderdaad is, gezien alle aanwijzingen en bewijzen in de rechtzaak tegen Ernest Louwes een terechte straf uitgedacht. De vraag is echter hoelang beide mannen hun eigen onschuld blijven vasthouden.

 9. Henk August 9, 2010 at 1:07 pm #

  Het blijft opmerkelijk dat zowel HJ en de reageerders volstrekt niet ingaan – nu niet en in het verleden niet – op hetgeen Maurice de Hond c.s. aan vele knelpunten in de bewijsvoering van de rechtbank hebben aangeleverd. De bewust foute verklaringen van M&M, de verhalen over het mes, het motief van MdJ, het gebrek aan motief van EL, de voorbeelden zijn talrijk.

  Want op basis waarvan is EL nu eigenlijk helemaal veroordeeld?? Alleen een flintertje DNA dan bij hoger beroep uit de hoge hoed werd getoverd, alle eerdere “bewijzen” bij zijn eerste veroordeling werden gelijktijdig van tafel geveegd. In recentere zaken levert de enkele aanwezigheid van DNA helemaal geen bewijs voor moord op, zeker in het geval van EL kon het DNA-spoor bij een eerder persoonlijk contact (die ochtend nog) op de kleding van de weduwe zijn terechtgekomen.

  Ik doe de rechtzaak niet over, maar iedere keer als ik iets over deze zaak lees, bekruipt mij nog altijd het gevoel van het grote onrecht dat EL is aangedaan.

  Beste Henk,

  Wat gek dat je dan nooit eerder hebt gereageerd. En het motief van Louwes is volstrekt duidelijk, evenals het gebrek aan motief van De Jong. Alleen iemand die totaal verblind is ziet dat niet.

  Hendrik Jan

 10. Henk August 9, 2010 at 4:35 pm #

  Hendrik Jan, bedankt voor je reactie,

  Mijn reactie was wat onzorgvuldig, in de zin dat er in het verleden inhoudelijk niet gereageerd zou zijn op de knelpunten die Maurice de Hond c.s. hebben aangedragen.

  Daarnaast, ik ben meer een lezer dan een reageerder. Deze site lees ik regelmatig, maar ik reageer liever niet uit de losse pols over zaken waarvan ik vaak te weinig informatie heb.

  Maar, juist de DMZ heb ik jaren intensief gevolgd, inderdaad, vooral via de site van MdH. Ik ben nog steeds van mening dat er ook voor justitie genoeg aanleiding moet zijn geweest om de zaak nog eens goed tegen het licht te houden. Niet alleen over de schuldvraag (vooral het motief en het DNA-bewijs), maar ook over de aanpak door justitie van M&M en van EL. Het is ook vooral de gevolgde handelswijze van het justitieapparaat die – niet alleen in de ogen van MdH – best nog eens kritisch beoordeeld mag worden.

  Justitie kon zich, na Putten en de Schiedammer Parkmoord, geen derde grote afgang veroorloven. MdH heeft m.i. voldoende dubieuze handelingen van het justitieapparaat beschreven om te onderbouwen dat justitie vooral bezig was te voorkomen dat de zaak opnieuw voor de rechter zou moeten komen en eigen tekortkomingen te verhullen.

  Maar helaas voor EL, dit gevecht heeft justitie gewonnen.

 11. Joop August 9, 2010 at 5:31 pm #

  HJ wil je dan eens vermelden wat dat duidelijke motief van Louwes is?
  Jij weet blijkbaar meer dan het gerechtshof in Den Bosch.

  Beste Joop,

  Als je de zaak een beetje had gevolgd had je dat overal kunnen lezen, maar ik wil het nog wel een keer uitleggen: Louwes zou een Stichting voor de weduwe beheren. Hij zou in z’n eentje kunnen beslissen over de besteding van een groot geldbedrag. Daar ontstond argwaan over bij derden en waarschijnlijk heeft de weduwe de zaak willen terugdraaien in ‘een goed gesprek’. Misschien die ochtend. Dat zat Louwes niet lekker, ‘s avonds is hij teruggegaan en toen is het gesprek uit de hand gelopen. Dat is in deze zaak het enige logische motief. Wat niet wil zeggen dat het dus zo is gegaan, je kunt allerlei andere scenario’s bedenken. Toeval en ‘de schijn tegen’ spelen soms ook een belangrijke rol. Maar gevoegd bij de resultaten van het dna-onderzoek blijft er toch weinig ruimte over voor twijfel.

  Hendrik Jan

 12. Siem August 9, 2010 at 8:37 pm #

  @Henk diversen

  Quote: Want op basis waarvan is EL nu eigenlijk helemaal veroordeeld?? Alleen een flintertje DNA dan bij hoger beroep uit de hoge hoed werd getoverd, alle eerdere “bewijzen” bij zijn eerste veroordeling werden gelijktijdig van tafel geveegd.

  – Wel meer dan een flintertje Louwes-DNA, waaronder zijn bloed, en van niemand anders DNA op de blouse. Buiten de sporen van de weduwe.

  Quote: zeker in het geval van EL kon het DNA-spoor bij een eerder persoonlijk contact (die ochtend nog) op de kleding van de weduwe zijn terechtgekomen.

  – Ach, heeft Ernest Louwes toen toevallig ook bloed in de kraag van de weduwe opgeniest? En toch vreemd dat er van de overige contacten van die dag geen sporen achterbleven: de huisarts, zijn assistente, de werkster enzovoort.

  Quote: Maar, juist de DMZ heb ik jaren intensief gevolgd, inderdaad, vooral via de site van MdH.

  – Eureka! Tunnelvisie, zou de Hond zeggen.

  Quote: Justitie kon zich, na Putten en de Schiedammer Parkmoord, geen derde grote afgang veroorloven.

  – Letterlijk alsof ik de Hond weer hoor blaffen… En, de man (Richard Eikelenboom) die forensische bewijslast tegen Louwes aantrof op de blouse, is nota-bene dezelfde die als eerste de fouten in de Schiedammer heeft aangekaart middels zijn lezingen.

  Quote: MdH heeft m.i. voldoende dubieuze handelingen van het justitieapparaat beschreven om te onderbouwen dat justitie vooral bezig was te voorkomen dat de zaak opnieuw voor de rechter zou moeten komen en eigen tekortkomingen te verhullen.

  Maar helaas voor EL, dit gevecht heeft justitie gewonnen.

  – Ik vraag me af onder welke steen jij de laatste jaren hebt geleefd. Heel wat gemist zo te zien, zeker waar het de diverse weerleggingen over de door de Hond beweerde
  ‘dubieuze handelingen’ betreft. Come on, de Hond is op alle fronten tot in Hoger Beroep veroordeeld. Zowel Straf- als Civielrechtelijk.

  Alhoewel je posting mij nogal bekend voorkwam, beschouw dit maar als een laatste wake-up call;

  Stap nooit klakkeloos over naar een andere Energiemaatschappij! En al helemaal niet als de Hond roept: Doen!

 13. Joop August 9, 2010 at 10:17 pm #

  HJ bedankt voor je toelichting over motief etc.
  Als ik zo uw schrijfsel lees denk ik dat ik meer van de zaak heb gevolgd dan u. De door u aangedragen motivering is totaal niet in lijn met het vonnis van het gerechtshof van Den Bosch. Wel in lijn met het eerderde vonnis van het gerechtshof in Arnhem, maar dit vonnis is echter in de Bossche herziening vernietigd, dus daar kan niet rechtsgeldig naar worden verwezen.
  Al zult u dan wel zeggen, zoals in de zaak van Amalia, de rechtbank oordeelde eerder onschuldig dus zo vreemd is mijn mening niet.

  Het wordt wel duidelijk hoe makkelijk u meehuilt met de wolven in het bos (beter gezegd meekrast maar dat doen wolven niet maar kraaien). Zal ook wat sceptischer moeten kijken naar andere zaken waarover H.J. Korterink een mening ventileert.

  H.J., ik wil u aanraden de werken van R. Starreveld betreffende de grondslagen van de administratieve organisatie (een klassieker)eens tot u te nemen. Kan goed van pas komen bij witte boorden crminaliteit zaken. U mag de boeken wel van mij lenen op voorwaarde dat ik later kan toetsen dat u ze daadwerkelijk hebt bestudeerd.

  Beste Joop,

  Heb je het boek Bas Haan gelezen? En je weet kennelijk weinig van motiveringen van vonnissen.

  Hendrik Jan

 14. Joop August 9, 2010 at 11:56 pm #

  HJ,
  Ik weet wel degelijk iets van motivering van vonnissen. Heb in mijn directe kennissenkring een griffier die in feite de motivering schrijft. Rechters verlagen zich daar meestal niet toe H.J.!
  Veelal moeten griffiers een motivering “verzinnen” bij het vonnis van de rechters.

  En waaruit leid u af dat ik het boek van Bas Haan niet gelezen heb? Het checken van wat in dit boek wordt beweerd met de bekende feiten, let wel echte gedocumenteerde feiten, leidt tot de conclusie dat Bas er op vele punten volledig naast zit.
  Het checken van feiten doen journalisten tegenwoordig blijkbaar niet meer en geldt bij jullie eenzelfde soort roedelmoraal als bij OM/Politie.

  U gaat trouwens niet in op mijn aanbod m.b.t. Starreveld. Wilt u dit nu wel of niet?

  Beste Joop,

  Wat dit laatste betreft: nee, niet gexc3xafnteresseerd. Verder vermoed ik een dubbele agenda, net als bij ene ‘Henk’ die zich ontpopt als iemand met precies uw ideexc3xabn? Twee handen op xc3xa9xc3xa9n verblinde onderbuik?

  Hendrik Jan

 15. Joop August 10, 2010 at 11:07 am #

  OK HJ dan niet. Maar dan loop je wel het gevaar dat je onzin blijft roepen als het gaat over b.v. het beheer voeren over een stichting en dat je dan alleen over geld zou kunnen beschikken.

  Hoezo een dubbele agenda? Ik snap niet waar je op doelt.
  Ik zou trouwens niet weten wie Henk is en over verblinde onderbuiken dan moet u toch echt bij anderen zijn die er trots op zijn op hun zuivere onderbuikgevoel (is bij hen nl gebaseerd op jarenlange observaties en boeken lezen).

  Beste Joop,

  Alleen al uit de conclusie die je trekt over dat beheer blijkt dat je er gewoon helemaal niets van weet.

  Hendrik Jan

 16. Henk August 10, 2010 at 12:10 pm #

  Die ‘ene Henk’ reageert nu opnieuw, naar aanleiding van de bijdragen van Joop en de reacties van Hendrik Jan…

  Helaas staat mijn bijdrage van ca 00.10 uur hier (nog) niet bij, maar de redenering van Joop komt er heel behoorlijk mee overeen.

  Kortgezegd: als bestuurder van een stichting kom je niet in de gelegenheid om jezelf ongemerkt een groot bedrag toe te eigenen. Immers, een stichting – opgericht bij de notaris en aangemeld bij de kamer van koophandel – is verplicht een administratie te voeren. Bovendien zijn er tenminste twee medebestuurders en ieder is hoofdelijk aansprakelijk voor eventueel financieel wanbeheer.

  Als je zoals ik redelijk goed ingevoerd bent in deze materie, is een dergelijke constructie – zogenaamd bedacht door EL – wel erg onwaarschijnlijk. Daarentegen, mensen die juist heel weinig weten van financieel-administratieve zaken, denken dat malafide boekhouders tot alles in staat zijn…

  In het kort over mijzelf: ik volg sommige interessante (moord)zaken op internet, ben bij geen enkele club aangesloten, heb geen dubbele agenda, heb nergens belangen anders dan de bevrediging van mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik probeer zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken en voorzover mogelijk te analyseren, al maak ik slechts gebruik van informatie die door anderen is gepubliceerd.

  Een verblinde onderbuik: nee, dat is bij mij volstrekt niet aan de orde. Maar de handelwijze van het OM mag best wat kritischer beschouwd worden.

  Beste Henk,

  Niemand zegt dat Louwes van plan was zichzelf ongemerkt een groot geldbedrag toe te eigenen (al heeft hij dat na de dood van de weduwe nog wel geprobeerd). Maar het beheer van de stichting en het bepalen wat er met de miljoenen moest gebeuren was een interessante en lucratieve klus.

  Hendrik Jan

 17. ellen January 12, 2011 at 9:32 am #

  Maar toen Louwes vrij kwam, kwam hij bijna een dag lang op tv verkondigen dat hij nu zijn onschuld aan ging tonen en dat naederland nog van hem zou horen! Volgens mij blijft het nu al tijden heel erg stil…. Ik denk ook dat de man vreselijk schuldig is…. en ja…. bij mij is dat ook dat onderbuikgevoel (waar ik niet eens heel trots op ben!)

 18. Raymond June 14, 2011 at 9:39 pm #

  Kafka is er niets bij…

 19. Ada June 14, 2011 at 10:11 pm #

  Alle blinde ratten komen weer uit de holen zodra de naam van Maurice de Hond valt… Terwijl Louwes al weer een aantal jaar probeert een normaal leven op te bouwen, is de door de Hond geindoctrineerde meute nog altijd op oorlogspad.

  Ik ben blij met het vonnis van vandaag. Want anders had ik mijn voornemen moeten uitvoeren, namelijk Maurice officieel beschuldigen van de verdwijningen en/of onopgeloste moorden van/ op vrouwen vanaf 1965. Want dat had ik dan straffeloos kunnen beweren. Toch?

  Beste Ada,

  Dat kan nog steeds, je krijgt hooguit een voorwaardelijke straf. Je moet alleen wel belangrijke vriendjes hebben die net zo geschift zijn en je willen financieren.

  Hendrik Jan

 20. Rick June 14, 2011 at 11:01 pm #

  Weer wordt bewezen dat feiten en fictie zeer moeilijk zijn te onderscheiden. Na dit dossier uitgebreid te hebben bestudeerd kan ik nog niets zeggen over de werkelijke schuld of onschuld van respectievelijk MdJ en EL alsmede MdH. Wel kan ik concluderen dat de zgn onzorgvuldigheid waarvan MdH justitie beticht tevens van toepassing is op zijn eigen onderzoek en feitenrelaas. Eigenlijk is het ongelooflijk dat je zonder harde bewijzen een (vooralsnog) onschuldige MdJ zodanig kan beschadigen en belasten. Waarschijnlijk is dat de enige juiste conclusie die justitie in deze “soap” heeft getrokken; die van laster door MdH. De andere onderzoeken en uitspraken van justie – zowel die naar en tegen EL alsmede MdH – zijn weinig zorgvuldig en overtuigend. Juist daarom ontstaat een “proces” als onderhavig. Iedereen veel nuchter verstand gewenst en let op: niets is wat het lijkt, vaak lijkt het op wat het niet is!

 21. Ada June 15, 2011 at 12:19 am #

  @ Hajee…

  Mijn vriendjes zijn net zo geschift als ik, niet dus. Maar ik snap je pun, meneer de moordenaar de Lange was vandaag ook aan de beurt. Lijdt kennelijk ineens aan MPS, en dat terwijl niemand in zijn directe omgeving daar ooit iets van gemerkt heeft tot aan het moment dat hij zijn vrouw vermoordde. Ach ja, de schemerwetenschap, niet bewijsbaar, niet direct en totaal afwijsbaar. Maar het komt vast goed, ook al is deze meneer persoonlijk door Maurice de Blafkat over de kling gejaagd. Ik hoop dat Ries zich dat realiseert maar ben bang van niet. Megalomaan is het woord hier. Dieptriest dat de DMZ meer slachtoffers heeft gemaakt.

 22. Guido June 15, 2011 at 8:35 am #

  Beste Henk,

  Niemand zegt dat Louwes van plan was zichzelf ongemerkt een groot geldbedrag toe te eigenen (al heeft hij dat na de dood van de weduwe nog wel geprobeerd). Maar het beheer van de stichting en het bepalen wat er met de miljoenen moest gebeuren was een interessante en lucratieve klus.

  Hendrik Jan

  Geplaatst door: Henk | 08/10/2010 om 12:10 nm

  Niemand ? Bas Haan, om maar iemand te noemen, ook niet ? En er zijn nog wel wat namen te noemen die een financieel motief zien.

 23. Jason June 15, 2011 at 2:31 pm #

  ‘Mijn vriendjes zijn net zo geschift als ik, niet dus.’

  Mag ik dit openlijk in twijfel trekken?

Leave a Reply to Joop Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: