Donderdag 22-10: Molukse tattoo-kringen & Zwolsman

22 Oct

Malikazb

Update 9.45 uur:

Hoe zou het toch zijn met Malika en het boek van Jan Libbenga over de klopjacht op haar schoonheid? Het boek is al even uit, maar je hoort en leest er weinig over, de strijdende partijen (Panorama en Revu) laten zich onbetuigd. Zelf voelde ik mij niet aangewezen er een oordeel over te vellen – ik probeer sowieso niet al te vellerig te zijn – maar gelukkig is er nu een blik uit onverdachte hoek: zie Elsevier. De conclusie verbaast mij niet echt, gezien alles wat er in het voortraject is geschreven. De onderste steen is nog zoek.

                                      *

Tattoofight1De tattoo’s van de Molukse jongens blijven de gemoederen nog wel even bezig houden, van alle kanten komen de berichten – en geruchten – binnen. Heel duidelijk is het allemaal nog niet, maar de tekens lijken niet direct te maken hebben met de motorclub, het loopt allemaal wat door elkaar.

In de Molukse gemeenschap heb je mensen die zich sterk maakten voor de RMS, de Vrije Republiek. Er zijn freefighters, er zijn motorjongens. In dat hele circuit is er een groepje dat met die bewuste tatoeages rondloopt, maar wat precies de betekenis ervan is, is voorlopig nog onduidelijk.

Zou de politie het weten? Op deze foto staat voor de insiders wel wat bekende jongens, die overigens niet allemaal meer in dit wereldje zitten: men wordt ouder, men trouwt en de motor gaat uit het huisje en wordt tegen het boompje gezet, het beest wordt een beestje. Helemaal rechts, met t-shirt, staat Onno Kuut.

In de kranten – en in reacties – wordt van alles geschreven, er worden verbanden gelegd waarbij er van alles en nog wat wordt bijgesleept, het is wel goed om even te kijken wat de politie over bepaalde details naar buiten heeft gebracht. Dat de liquidatie van August Adjoeba met deze groep in verband wordt gebracht heeft alleen te maken met de valse kentekenplaten die voor de vluchtauto zijn gebruikt. Die zijn kennelijk nogal specifiek, door de manier waarop en waar ze zijn gemaakt. Dezelfde soort kentekenplaten zijn ook gebruikt bij de vluchtauto van de (mislukte) aanslag in Amsterdam.

                                                                    *

Zwolsmanpanonw_2Drugsbaron en autocoureur Charles Zwolsman (53) en zijn vriendin Scarlet Francini (42) werden in juni opgepakt. Zwolsman met veel vertoon bij wegrestaurant De Goudreinet in Barneveld, Scarlet in haar woning in Spanje. In april sprak ik hen in Spanje, voor het boek xe2x80x98Vrouwen in het kwaadxe2x80x99. Twee weken geleden belde Scarlet vanuit de vrouwengevangenis in Breda. Ze zei dat rechercheurs tijdens de verhoren tegen haar hadden gezegd dat ze contact met mij hadden gehad en dat ik had gezegd dat ik dacht dat zij ook wel met die drugspraktijken van Zwolsman te maken had gehad. Een reportagetje hierover stond vorige week in Panorama, staat nu online, met een actuele aanvulling.

Advertisement

No Responses to “Donderdag 22-10: Molukse tattoo-kringen & Zwolsman”

 1. ed October 22, 2009 at 10:14 am #

  Het boek stelt weinig voor. Libbenga gaf eerder als reactie op deze site ‘dat het allemaal duidelijk zou worden’ met dit boek. Verre van dat. Naast de al bekende Smits verhalen, komt er dan nu een nieuwe figuur opduiken die het allemaal weet, maar weer geen enkel bewijs.
  Ik vraag me alleen af: als die nieuwe informant ‘Rafiq’ inderdaad van de inlichtingendienst is, waarom onthult hij dan al die dingen.

  Ik krijg de indruk dat met dit boek Libbenga gewoon zijn gelijk wil halen maar er staat echt niks nieuws in

 2. Jacques October 22, 2009 at 12:05 pm #

  Beste HJ,

  Vanmiddag, donderdag 22 oktober 2009, is de presentatie van het boek pas.

  Jacques

 3. Jos October 22, 2009 at 1:24 pm #

  Dat boek is niet al even uit, maar verschijnt vandaag en zo te zien bij de uitgever waar hjk zelf ook zit.

 4. Chico October 22, 2009 at 2:16 pm #

  Een aantal van die Molukse jongens kwam regelmatig bij de harde kern van FC Twente over de vloer.
  Daar ging altijd al het gerucht dat ze onderdeel uit zouden maken van een elite groep.

  Binnen Vak-P is heeft men deze groep ooit op Andre Heil af willen sturen i.v.m. een moord op een Twente supporter.
  Onno heeft dit echter eigenhandig tegengehouden vanwege goede connecties in Rotterdam e.o..

 5. Josef October 22, 2009 at 2:24 pm #

  Evert staat 5e van rechts

 6. a October 22, 2009 at 2:34 pm #

  De vijfde van rechts op de foto lijkt de gezochte Evert wel.

 7. Jacques October 26, 2009 at 8:59 am #

  Hierbij een link naar de NOS en YouTube over de presentatie van het boek over Malika Karoum, interviews met de auteur en een particulier rechercheur:

  NOS

  http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/17684

  YouTube

 8. Abdel October 26, 2009 at 10:55 pm #

  Hendrik Jan,

  Zie onderstaand bericht van AEL voorzitter NL:

  Naar aanleiding van het boek ‘Klopjacht op Malika’ van journalist Jan Libbenga ziet de AEL zich genoodzaakt om een aantal feiten te onthullen omtrent de AIVD/Mata Hari-affaire.Gedurende xc3xa9xc3xa9n jaar heeft een Marokkaans-Nederlandse jonge vrouw met de naam Ahlam G. getracht een bestuursfunctie te verwerven binnen de AEL. Hierin is ze niet in geslaagd. Dit gebeurde in het jaar waarbij AEL Nederland werd opgericht door een interim bestuur. In het licht van uitspraken van Nederlandse politici en internationale berichtgeving over recrutering van Arabischtalige informanten wereldwijd wist de AEL dat haar organisatie het slachtoffer kon worden van sabotage. Door dit besef en informatie over inlichtingentactieken van ervaren linkse activisten zoals onder andere Louis Sxc3xa9vxc3xa8ke had de AEL destijds een beleid ingezet om te voorkomen dat een “MOL” een cruciale functie binnen de organisatie kon verkrijgen.

  Het anti-MOL beleid kreeg vorm in een memorandum in 2002 waarbij als belangrijkste doelstelling stond het bewust behouden van een MOL en vertrouwensband aangaan met die persoon . Kort na het aantreden van Ahlam G. wist een kopgroep van de AEL te achterhalen dat het hier ging om een informante/agente. Ondanks haar kwalificaties en talenten wist de kopgroep te voorkomen dat ze deel zou uitmaken van het bestuur. Mede dankzij haar flirtgedrag en het structureel verspreiden van geruchten over haar werd ze niet verkozen. Door haar falen om een cruciale rol te verkrijgen binnen de organisatie probeerde ze seksuele diensten als wapen in te zetten. Dit kwam feitelijk erop neer dat ze zich probeerde te prostitueren voor infomatie en gunsten. Na de conclusie dat dit een gevaar kon betekenen voor de interne discipline van de organisatie werd haar te kennen gegeven dat ze kon vertrekken. Om hier druk bij te zetten werd ze geconfronteerd met data en fotoxc2xb4s . De AEL bezit over foto’s van deze vrouw.

  In het boek van Libbenga wordt de AIVD- infiltrante verward met een andere persoon. Namelijk de tot fraude veroordeelde Malika K. Onduidelijk is waar de schrijver van het boek zijn informatie op baseert. Ahlam G. is werkzaam als tolk, spreekt perfect Arabisch en is eerste-generatie Marokkaanse. Ook de foto van Malika K. correspondeert in het geheel niet met het uiterlijk van Ahlam G. Hier kan sprake zijn van een slordigheid of het bewust toeschrijven van het werk van Ahlam G. aan Malika K. We zetten grote vraagtekens bij het werk van Jan Libbenga.

  Ahlam G.is later ingezet in verschillende netwerken en organisaties door de AIVD. Na haar vertrek heeft de AEL nog lange tijd contact onderhouden met haar. Dankzij deze contacten hebben we inzicht en kennis gekregen van sabotage-acties tegen de AEL en andere democratische islamitische zelforganisatiesorganisaties. Zo zijn er organisaties opgezet met een Amazigh- en salafistische signatuur en gefinancierd om een heers-en verdeelpolitiek te kunnen bedrijven, geruchten doorgespeeld aan redacties van kranten en actuaiteitenrubrieken en andere middelen ingezet om de invloed en aantrekkingskracht van de AEL te frustreren. Dankzij het contact dat we onderhielden met Ahlam G. hebben we daarmee ons voordeel kunnen doen. Ook zijn we ervan bewust dat er meerdere personen, met name vrouwen, actief zijn in het infiltreren en saboteren van organisaties.

  De AEL is een democratische buitenparlementaire organisatie dat tracht via legitieme middelen haar doelstelingen te realiseren. In het verleden hebben we contact gehad met de inlichtingendienst AIVD gezocht en een persoonlijk gesprek gehad. Sindsdien zijn we met ons werk doorgegaan en hebben slecht radiostilte gehouden in het jaar 2007 na vertrek van onze voormalige voorzitter Dyab Abou Jahjah. Dit hadden we gedaan omwille van een herstructurierng van de organisatie. Recent heeft de AEL weer van zich laten horen in de cartoonaffaire. Dit kan als xc3xa9xc3xa9n van voorbeelden dienen voor het bestaan van onze organisatie.

  Beste Abdel,

  Ook een mooi verhaal. Maar hoe weten we of dit klopt? Heb je een foto van die andere juffrouw?

  Hendrik Jan

 9. chris October 26, 2009 at 11:44 pm #

  HJK,

  Check IP nummer eens. Denk dat Abdel onze vriend Smits is….

  Beste Chris,

  Zo dom kan hij niet zijn…

  Hendrik Jan

 10. Jacques October 27, 2009 at 12:12 am #

  Citaat: ‘Recent heeft de AEL weer van zich laten horen in de cartoonaffaire.’

  God, wat zijn we geschrokken, ik dacht dat de Donald Duck een nieuwe uitvoering had.

  Abdel, ga door zo, geef nog meer info en zeker een link waar je deze tekst vandaan hebt.

 11. Jan en Alleman October 27, 2009 at 10:47 pm #

  HJK,

  en… weet jij al wie die twee broers met die tattoos zijn, die zijn opgepakt? denk dat je daar verbaasd over zult zijn…. of eigenlijk ook niet mischien?
  3x raden.
  oh nee,das te makkelijk… doe maar 1x

  Beste J & A,

  Geef ‘s een hint, ik weet het echt niet, ik ken niet zoveel broers met tattoos.

  Hendrik Jan

 12. Jacques October 28, 2009 at 3:05 pm #

  Reactie van Libbenga op AEL persbericht.

  Commentaar Jan Libbenga:

  Tijdens de voorbereidingen van het boek is de auteur getipt over de werkzaamheden van Malika binnen de AEL, met verwijzingen naar bepaalde publicaties die in het boek worden aangehaald. Daarna is de inhoud van die publicaties door onze bronnen bevestigd. Diverse malen is vervolgens met AEL contact gezocht, uiteindelijk met specifieke vragen over deze affaire, maar men besloot er niet op in te gaan.

  De AEL heeft de auteur telefonisch ingelicht over dit persbericht met toevoeging van nog enkele curieuze feiten, namelijk dat deze informante Ahlam tegenwoordig xe2x80x98toevallig ook in Dubai verblijft en ook iets in bankzaken doetxe2x80x99. Daarnaast zou er nog tot 2007-2008 contact met haar zijn geweest en zouden er xe2x80x98recente fotoxe2x80x99s van haar zijnxe2x80x99.

  De verklaring roept, los van de toevalligheden, erg veel vragen op. Ten eerste verschilt de uitleg van wat het OM er destijds over heeft verklaard, namelijk dat de AEL is getipt door een tolk-vertaler. Ten tweede is het vreemd dat een spionne eerst wordt weggestuurd, waarna zij zonder duidelijke aanleiding een zeer belangrijke informant voor de organisatie wordt die de organisatie heeft behoed voor mollen. Ten derde heeft de AEL nu blijkbaar geen enkele moeite om haar identiteit min of meer te onthullen en ook haar dubbelrol toe te lichten. Mocht deze vrouw inderdaad bestaan, zoals de AEL stelt, dan kan zij voor schending ambtsgeheim worden aangehouden en berecht.
  Dat deze voor de AEL kennelijk zo hulpvaardige informante op deze manier wordt xe2x80x98afgeserveerdxe2x80x99, lijkt niet erg logisch, ook al omdat deze details helemaal niet vermeld hadden hoeven te worden in een verklaring over vermeende persoonsverwisseling.

  De auteur ziet na consultatie van zijn bronnen vooralsnog geen aanleiding om de informatie over deze zaak bij te stellen, maar had de verklaring van AEL natuurlijk liever in het boek opgenomen. Bij een eventuele volgende druk zal dat waarschijnlijk alsnog gebeuren.

  Bron: http://www.nieuwamsterdam.nl/boekuitgave.aspx?id=1560

 13. Jay October 28, 2009 at 3:31 pm #

  @Jan en Alleman

  Nou? Geef es een hint?

  Nog even iets anders, maar toch ook weer niet. Het andere slachtoffer Marlon Dalfour, die de aanslag heeft overleefd, wordt in verband gebracht met de diamntroof op Schiphol? Is daar iets van bekend? Iemand?

 14. Jan & Alleman October 28, 2009 at 7:52 pm #

  HJK,

  m’n laatste bericht zie ik niet geplaatst hier? haha je wil de primeur nog even bewaren. goed hoor, maar geef toe… wel een spectaculaire wending toch

  Beste Jan en Alleman,

  Geen idee wat ik niet geplaatst heb, maar als het net zoiets is als deze snap ik het wel. Daar is toch voor niemand een touw aan vast te knopen?

  Hendrik Jan

 15. Ard October 28, 2009 at 8:05 pm #

  Op Crimebron is een anonieme reaktie binnengekomen waarin wordt gesteld dat Marlon Dalfour achter de liquidaties van Belserang en Chakor zat.

  Beste Ard,

  Crimebron en anoniem, dat lijkt me niet goed. Iedereen kan wel wat bedenken.

  Hendrik Jan

 16. Abdel October 28, 2009 at 8:59 pm #

  Hendrik Jan,

  Het door mij geplaatste stuk is afkomstig van de Nederlandse voorzitter van de AEL, de heer Bouzerda. Ik zelf kwam dit per toeval tegen. Aangezien jij vol vragen zit omtrent deze zaak en nog geen definitieve mening hebt, leek het met handig om dit hier te plaatsen.

  Hier de bron: http://www.arabeuropean.org/netherland/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=1

  Als je meer wilt weten, moet je even contact opnemen met de AEL. Maar de boodschap van het verhaal – Malika K. is niet de AEL-infiltrante – lijkt mij in ieder geval glashelder.

 17. Siem October 28, 2009 at 11:27 pm #

  @Abdel

  Ik had het ook gezien en denk dat de auteur van Mata Hari en vooral Smits niet blij zullen zijn met die uitgbreide weerlegging.

  Dat Smits niet blij is heeft hij al laten blijken.

  Goede tip inderdaad voor HJK om zelf dan maar eens contact op te gaan nemen met de AEL.

 18. CrimeBron October 29, 2009 at 9:04 am #

  @Ard,

  Er werd geen Marvin genoemd maar Brian Dalfour een lid van zijn famlilie die een tikkeltje zwaarder is als Marvin,maar die al jaren lang dood en verderf zaaid in de Rippers wereld .
  Brian is van het kaliber Gwennete en zou al goed zijn voor tientallen moorden (roof) volgens anonieme tipgever .

  Dit verhaal is nog lang niet afgelopen !

  Beste CrimeBron,

  Je hebt niets aan anonieme tipgevers, ik zou een beetje uitkijken met dit soort wilde speculaties.

  Hendrik Jan

 19. Jacques October 29, 2009 at 9:12 am #

  @Siem

  Hoe kom jij aan de gedachte (zie citaat) dat ik niet blij ben? Citaat: ‘Dat Smits niet blij is heeft hij al laten blijken.’

  Ik heb niks, maar dan ook helemaal niks met enige uitlating of actie van de AEL te maken.

  De AEL is voor mij gelijk als AH.

  Zolang de AEL en AH maar niet aan onze veiligheid komen, zal het mij allemaal worst wezen.

 20. CrimeBron October 29, 2009 at 9:54 am #

  Beste HJK,

  Wij denken dat wij iets beter ingelicht zijn als jij in de onderwereld/

  Met alle respect jou maar jullie bronnen zijn veelal met gegoogle en rechtbankverslagen.

  De echte versie ligt vaak op straat en komen niet uit in rechtbank verslagen,

  Dat jij bijvoorbeeld Brian niet kent zegt al genoeg.

  Er is een hoop meer gaande dan dat er in de media rondhangt.

  Gwennete bijvoorbeeld kende niemand totdat CrimeBron er mee kwam ,en toen had Gwenette en consorten al honderden miljoenen verdiend.

  Waar bv Holleeder en consolten in het niet bij vallen!.

  CrimeBron

 21. Neusje October 29, 2009 at 7:23 pm #

  CrimeBron, probeer nu eerst eens de namen van de criminelen op de juiste wijze te schrijven.
  Misschien dat je dan wat serieuzer wordt genomen door de professionals.

 22. doesn't matter October 29, 2009 at 7:55 pm #

  Ik vind dat Crimebron maar een onoverzichtelijk zooitje.

 23. yes it does October 29, 2009 at 11:11 pm #

  Ja, en al die zg tips komen van het Mamjo-forum of Marokko.nl

 24. Jay October 30, 2009 at 3:01 pm #

  Crimebron, gepaste stilte is hier idd wel op zijn plaats. Een beetje hoog van de toren blazen en in diezelfde toren niet weten waar de klepel hangt, snap je?

  Buiten het feit dat jullie als eerste (is dat eigenlijk wel zo en zoja lekker belangrijk) met de naam Gwenette op de proppen kwamen kom ik verder weinig opzienbarends tegen.

 25. Jacques November 2, 2009 at 4:10 pm #

  ACTUELE ONTWIKKELINGEN.

  De internationaal gesignaleerde crimineel Gwenette Martha, genoemd in hoofdstuk 8 van Klopjacht op Malika, is eind oktober 2009 in Antwerpen aangehouden. De 35-jarige Amsterdammer vluchtte op 12 mei 2008 uit de gevangenis in Heerhugowaard en was sindsdien spoorloos. Het OM had een beloning van 5000 euro uitgeloofd voor de tip die tot zijn aanhouding zou leiden. Malika’s naam dook maart 2007 op in een politie-onderzoek naar witwaspraktijken van Martha.

  Bron: http://www.nieuwamsterdam.nl/boekuitgave.aspx?id=1560

  Beste Jacques,

  Vertel eens wat er in hoofdstuk acht over hem staat? Dat hij was opgepakt wisten we al een poosje.

  Hendrik Jan

 26. Jacques November 3, 2009 at 12:36 am #

  Beste HJK,

  Jij en Jan zitten bij dezelfde uitgever en jij wil mij toch niet zeggen dat je dit boek nog niet in je bezit hebt? Kom nou toch, jij hebt zo vaak aandacht aan de zaak Malika Karoum gegeven en dan niet kopen of krijgen van je uitgever?

  Beste Jacques,

  Zo werkt dat niet. Als ik erom zou vragen zouden ze er zeker xc3xa9xc3xa9n opsturen, maar dat heb ik niet gedaan. En ik heb me met deze zaak alleen bemoeid van wat ik erover heb gelezen, ik heb er zelf geen onderzoek in gedaan en die behoefte heb ik ook niet.

  Hendrik Jan

 27. Anonymous November 7, 2009 at 7:49 pm #

  haha ik ken m…alleen van vroeger….maar hij is al op de vlucht geslagen …so i dont know where the fuck he is now…!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: