22 Sep

Rechters zijn onafhankelijk, boven alle kritiek verheven, worden voor het leven benoemd, zijn een klein beetje God, dus wat is er mooier dan dat zo’n onaantastbare heilige zijn Licht doet schijnen in een krant? Neem de vicepresident van de Amsterdamse rechtbank. mr. Wouter van den Bergh, die zich gisteren in NRC Handelsblad boog over het onderzoek naar Karst "Apeldoorn" T.

Volgens Van den Bergh hebben "autoriteiten van wie dat de taak niet is, T. voor  televisiekijkend Nederland postuum afgeschilderd als de dader van een boosaardige aanslag op de bus met de leden van de koninklijke familie."

"Iedereen die iets weet van de praktijk van het strafrecht beseft dat een strafproces tegen een in leven gebleven T. net zo goed het tegenovergestelde had kunnen opleveren: een schuldigverklaring aan de dood en het letsel van de toeschouwers, met een vrijspraak wegens gebrek aan bewijs van (de poging tot) een aanslag. Het blijft immers de vraag of de uitlatingen van T. tegen de wachtmeester van de marechaussee en de ziekenbroeder kort na het incident en die tegen de oud-werkgever overeind zouden zijn gebleven, of voor een veroordeling overtuigend genoeg zouden zijn geweest. We zullen het nooit weten."

"Nog afgezien van zijn recht om vragen niet te beantwoorden of om juist uitvoerig te verklaren, heeft hij vanaf zijn eerste verhoor het recht om een advocaat te raadplegen. Hij heeft tevens het recht om de resultaten van het onderzoek aan te vechten. Geen advocaat heeft de mogelijkheid gehad namens T. de wachtmeester, de ziekenbroeder, de oud-werkgever of getuigen die hem die dag zouden hebben gezien, te ondervragen. Er is geen gelegenheid geweest deskundig tegenonderzoek te laten doen naar de feiten en hun gevolgen, bijvoorbeeld verkeerstechnisch."

"Men had moeten onderstrepen dat het onderzoek eenzijdig en daarmee onvolledig was en dat alleen al daarom grote terughoudendheid ten aanzien van conclusies over opzet, schuld en toerekenbaarheid was geboden."

Van den Bergh noemt de naam niet, maar hij gaat ook nog even in op iets dat zich direct na de aanslag al afspeelde en verder niet met zijn kritiek op het onderzoek te maken heeft. Het gaat om forsensisch psychiater prof. Corine de Ruiter.

"Ronduit onthutsend was het ongeclausuleerde commentaar van een gerenommeerde beoefenaarster van de forensische gedragswetenschappen die xe2x80x99s avonds in Nova meedeed aan het stigmatiseren van de overleden, weerloze en gedragskundig niet onderzochte veroorzaker van het drama: T. was gefrustreerd en gexc3xafsoleerd, want alleen dat soort mensen doet dingen zoals hij."

Dit lijkt een veeg uit de pan waaraan een fundamenteel verschil van opvattingen ten grondslag ligt: die van de ‘softies’  uit de jaren zeventig en de wat nuchterder inzichten van de laatste jaren. Dat de conclusie van De Ruiter achteraf naadloos klopte doet er in zo’n discussie dan niet toe.

De rechter:

"Barbertje moest hangen. Men heeft T. te gemakkelijk neergezet als de toerekeningsvatbare  pleger van een kwaadwillige aanslag op leden van de koninklijke  familie."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: