Donderdag 17-9: Moordprofiel Vollenhove & De Zwarte Cobra

17 Sep

Vollenhovepaar_2

Het zal toeval zijn, maar deze week kreeg ik juist van een studente voor een scriptie allerlei vragen over daderprofilering. Iemand anders stuurde zojuist, naar aanleiding van de moord op het echtpaar in Vollenhove, de volgende bijdrage.

"Voor het eerst bezoek ik toevallig uw website en mijn aandacht werd getrokken door de moord op het oudere echtpaar in Vollenhove. Graag zou ik u erop willen attenderen dat in de VS jaren geleden een soortgelijke dubbele moord plaatsvond op een ouder (bemiddeld) echtpaar, waarbij de verwondingen van de slachtoffers en de hoedanigheden er omheen opvallende overeenkomsten vertoonden met deze zaak. (Het is indertijd uitgezonden geweest op Discovery Channel, ‘Crime suspect’ of iets dergelijks)

Vollenhove4web De man was eveneens zwaar toegetakeld, voornamelijk aan het hoofd en de vrouw was min of meer direct geliquideerd, maar zonder opvallende hoofdverwondingen. Omdat men aanvankelijk geen aanknopingspunten vond (zij stonden bekend als erg lief en zorgzaam voor hun kinderen/kleinkinderen en in de buurt), had men er een specialist/gedragsdeskundige bijgehaald.

Deze man concludeerde dat de hoedanigheden rond de toegebrachte verwondingen sterk deden denken aan betrokkenheid van een nauwe bloedverwant. Zijn ervaring had hem geleerd dat in veel gevallen waarbij kinderen/kleinkinderen als dader waren betrokken er vaak een psychologische blokkade aanwezig is om de vrouw/moeder daarbij aan het hoofd te verwonden. De woede zou zich met name richten op de man en de vrouw wordt dan als enige getuige ook omgebracht.

Vollenhove3webIn dat geval ging het om geld dat de man weigerde te geven aan zijn (gebruikende!) kleinzoon en zijn vrienden. Waarmee hij verder trouwens een redelijk goede verhouding had. De jongen (!) at er zelfs regelmatig en keek er tv).  Hij voelde zich echter voor gek gezet voor zijn (foute) vrienden en keerde even later woedend terug om zijn grootvader zwaar toe te takelen/dood te slaan en vermoordde tevens zijn grootmoeder. Niemand uit zijn omgeving had dit verwacht, zelfs zijn eigen ouders niet, met wie hij nog ‘bezorgd meeliep’ om te gaan kijken, omdat de telefoon maar niet werd opgenomen.

Zij hadden ook niets aan hun zoon opgemerkt. Nader onderzoek wees later inderdaad uit dat

hij de (hoofd)dader was en uiteindelijk bekende hij. Een bizarre zaak dus, net als dit.

Ik wil dit alleen onder uw aandacht brengen, omdat onze politie wellicht wat minder gespecialiseerd is met betrekking tot dit soort zaken. Er hoeft geen overeenkomst te zijn, maar het viel me wel op. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest."

Tot zover de bijdrage van de bezoekster.

Inmiddels is de uitslag van de sectie bekend. Die komt niet helemaal overeen met het bovenstaande ‘profiel’: het lijkt of de agressie zich vooral op Marrie heeft gericht: zij was zowel beschoten als met een mes gestoken, op Jurrie was alleen geschoten.

Mijn eerste indruk was in elk geval dat er een vrij grote kans is dat er een relatie bestond tussen dader en slachtoffers, ook omdat de politie nergens melding maakt van verdwenen spullen. Uit de informatie die we tot nu toe hebben lijkt het in niets op een roofoverval. Er zijn ook geen sporen van inbraak gevonden, maar als het overdag is gebeurd is dat verklaarbaar: de achterdeur was ongetwijfeld open.

                                                                *

Koudbloed6webIn de nieuwe Koud Bloed een boeiend verhaal van John van den Heuvel over en met Henk Orlando Rommy, alias De Zwarte Cobra. John sprak hem onder meer tijdens zijn Amerikaanse detentie (nog tot 2026!). Hij informeerde besmuikt naar de bijnaam, waarvan het gerucht de ronde doet dat hij deze dankt aan een doorgaans verborgen lichaamsdeel. Volgens Henk slaat het echter op zijn algehele lenigheid uit het begin van zijn carrixc3xa8re.

Hoe dan ook: aan xc3xa9xc3xa9n conclusie valt niet te ontkomen. Het feit dat hij nu zo’n lange straf in de VS uitzit heeft komt doordat hij het zojuist aangehaalde lichaamsdeel achternaliep. Twee keer was het zijn vriendin die hem overhaalde. Eerst voor de ontmoeting met de Amerikaanse undercoveragent. Ze hadden een luxe reisje aangeboden gekregen, zij wilde er graag even uit.

De tweede keer voor het naar Spanje lokken: ook om even bij zijn vriendin te kunnen zijn, terwijl hij wist dat er overal op hem werd geloerd en hij beter niet buiten Nederland kon komen. Overigens heeft niemand meer spijt dan de vriendin zelf, zij zat niet in het complot.

Het naar Spanje lokken – om hem daar te kunnen arresteren – was een tamelijk smerige truc, met medewerking van de Nederlandse justitie. Door hem daar aan te houden en van daaruit naar Amerika uit te leveren zou hij zijn straf niet in Nederland uit kunnen zitten. Als het erop aankomt bepalen de Amerikanen wat goed voor ons is en heeft de Nederlandse staat internationaal niets in de melk te brokkelen (zie ook Afghanistan)

No Responses to “Donderdag 17-9: Moordprofiel Vollenhove & De Zwarte Cobra”

  1. Justice September 18, 2009 at 8:41 am #

    HJ,

    met je opmerking over Amerika ben ik het helemaal eens, met die over de “truc” in het geheel niet.

    Waar het de arrestatie van zware criminelen als Rommy betreft bestaat er m.i. niet zoiets als een “smerige” truc. Wat mij betreft is elk middel, mits de wet niet aantoonbaar overtreden wordt (en zelfs dan in sommige gevallen…), geoorloofd om zulke figuren achter de tralies te krijgen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: