Dinsdag 25 augustus: De privacy van de hulpverlener, Piet Vroon & Cevdet Y.

25 Aug

Ronaldp1web_2In juni van dit jaar werd bij de rechtbank in Zutphen het doopceel van Ron P. gelicht. Hij is verdachte in de Puttense moordzaak. De presidente van de rechtbank putte uit het verleden van Ron P. om duidelijk te maken wat voor jongen het was. Hij weigerde zelf elke medewerking aan onderzoeken, zei tijdens het proces ook niks, zo werd er toch een beeld geschetst van zijn verleden.

Het was ongekend gedetailleerd. Ik was erbij en heb het zo goed als mogelijk genoteerd en uitgewerkt. Een deel van de letterlijke tekst is gebruikt bij een reportage in Panorama, het hele verslag staat op deze site (zie bovengenoemd ‘doopceel’).

Vorige week meldde zich de advocaat van iemand die in die stukken werd genoemd. Het gaat om een hulpverlener die in een van de instellingen werkte en die tegenover de politie een aantal uitlatingen had gedaan over Ron P. Inhoudelijk was de brief niet sterk, de advocaat noch zijn clixc3xabnt (met dezelfde achternaam, ongetwijfeld familie) hadden moeite gedaan na te gaan hoe ik aan die gegevens was gekomen: ze veronderstelden dat ik een dossier van iemand had gekregen en daaruit had geciteerd.

De hulpverlener eist van Panorama een schadevergoeding van 500 euro en van mij dat ik zijn naam van de website haal. Bij Panorama lijkt men geneigd dit bedrag maar te betalen omdat het zo weinig is en om verder gedoe te voorkomen.

RuudvanboomzutphenOver het algemeen doe ik niet moeilijk als iemand mij met redenen omkleed vraagt een naam weg te halen. Elke maand is er wel iemand die er heel veel last van heeft dat hij of zij bij wordt genoemd, hetzij in een stuk van mij of in een reactie. Er zijn mensen die bij sollicitaties worden afgewezen, bij anderen wordt hun bankrekening opgezegd en ze kunnen nergens meer terecht zo lang hun naam bij het intikken op google telkens in beeld verschijnt.

Deze site is niet bedoeld om mensen het leven onnodig zuur te maken, dus als gezegd voldoe ik meestal aan zo’n verzoek. En als die hulpverlener mij een mailtje had gestuurd met het verzoek zijn naam weg te halen had ik dat ook zonder meer gedaan. Maar wat er nu aan de hand is stuit mij toch tegen de borst: waar ligt de grens?

Als de rechter had verzocht bepaalde namen niet te gebruiken, ligt het al anders, maar als zij in een openbare zitting iedereen met naam en toenaam noemt, vindt ze dat blijkbaar relevant. Moet ‘de pers’ dan maar zelfcensuur toepassen en uit zichzelf allerlei namen van deskundigen en getuigen weglaten? Als het ging om kwalijke, schadelijke uitspraken zou ik mij daar nog iets bij kunnen voorstellen, maar dan had de rechter die naam ook niet moeten noemen. Nu gaat het om onschuldige uitlatingen.

Wat moet ik doen?

Ik ben wel benieuwd wat een rechter hiervan zou zeggen. Stel dat de hulpverlener gelijk krijgt, dan zou het – voorzover mij bekend -voor het eerst in de geschiedenis zijn dat een medium hiervoor wordt veroordeeld. De vraag is alleen: hoe groot is het risico voor mij, wat gaat dit principe mij kosten? Als Panorama het kennelijk niet aandurft, moet ik het dan in m’n eentje wel doen?

                                                               *

Pietvroon_2Verder is het wederom dinsdag=bepster. Op bepster staat nu mijn wekelijkse column. Dit keer over een schim uit het verleden die door Zomergasten tot leven werd gewekt: psycholoog Piet Vroon. Aan wie met name Jack Spijkerman nare herinneringen moet hebben. Inderdaad, mxc3xb3et hebben.

                                       *

BendevenloHoop voor Frenky P., van de Bende van Venlo, en alle andere tot levenslang veroordeelden? Cevdet Y., aanrichter van het bloed in ‘t Koetsiertje in Delft, heeft levenslang maar dankzij een opmerkelijke constructie loopt hij af en toe buiten. Hij kan namelijk niet goed tegen detentie en dat is met name vervelend als je zo lang moet zitten. Dus is hij in een tbs-setting geplaatst, waar proefverlof bij hoort. Dus krijgt hij dat. Zij het wel onder strenge begeleiding.

Als je dit leest denk je: bezopen. Aan de andere kant: hoe humaan is het om mensen echt levenslang op te sluiten en nooit meer aan de maatschappij te laten ruiken, aan het leven buiten? Als de begeleiding goed is geregeld, mogen ze van mij. Voor Frenky zal dit overigens niet gelden: zijn probleem is dat hij absoluut gxc3xa9xc3xa9n tbs wilde, er is niet veel hoop voor hem. Terwijl alle anderen wel vrij (of dood) zijn.

No Responses to “Dinsdag 25 augustus: De privacy van de hulpverlener, Piet Vroon & Cevdet Y.”

 1. Joopie August 25, 2009 at 8:27 am #

  Op rechtspraak.nl worden in de uitspraken ook nooit namen geschreven, maar worden de betrokkenen aangeduid als “dader1” en “slachtoffer2” en deze uitspraken worden gedaan in openbare rechtszittingen.

  Aan de andere kant worden er op geenstijl.nl gewoon volledige namen gepubliceerd en hebben zij voor zover ik nog nooit hoeven te rectificeren.

 2. Jacqueline August 25, 2009 at 9:14 am #

  @Hendrik Jan

  “Als de rechter had verzocht bepaalde namen niet te gebruiken, ligt het al anders, maar als zij in een openbare zitting iedereen met naam en toenaam noemt, vindt ze dat blijkbaar relevant. Moet ‘de pers’ dan maar zelfcensuur toepassen en uit zichzelf allerlei namen van deskundigen en getuigen weglaten? Als het ging om kwalijke, schadelijke uitspraken zou ik mij daar nog iets bij kunnen voorstellen, maar dan had de rechter die naam ook niet moeten noemen. Nu gaat het om onschuldige uitlatingen.

  Wat moet ik doen?”

  Iedere journalist zou voorzichtigheid in acht moeten nemen. Indien een rechtbank of het OM namen noemt wil dat niet zeggen dat het ook daadwerkelijk van belang is. Dus zelfcensuur is niet eens zo slecht.

  Indien een journalist van plan is om een verslag te schrijven waarbij man en paard genoemd wordt lijkt het mij niet meer dan normaal om vooraf de persoon in kwestie te horen en om toestemming te vragen.

  Zoals jij het stelt is het kwaad al geschied en mag men jou een emailtje sturen.

  De omgekeerde wereld dus.

 3. Jacqueline August 25, 2009 at 9:35 am #

  @hendrik jan

  ” Aan de andere kant: hoe humaan is het om mensen echt levenslang op te sluiten en nooit meer aan de maatschappij te laten ruiken, aan het leven buiten?”

  Het feit dat men niet meer aan de maatschappij mag ruiken is niet het diepliggende probleem.

  Noch het leven buiten alhoewel er buiten wel een leven is.

  Men heeft nou eenmaal bepaald dat er op een geven moment maar weer “levenslange” straffen moesten worden ingevoerd.

  Prima…maar er ontbreekt iets!

  Het “levenslang beleid” Die bestaat niet.

  De penitentiaire beginselenwet bepaalt dat een vrijheidstraf geen schade mag berokkenen en er een resocialitie traject gevolgd moet worden.

  Sinds kort is bekend dat er geen verschil meer bestaat tussen kort- en langgestraften echter wordt wederom nergens gesproken over die groep “levenslang” gestraften.

  Tja, wat moet je dan….

  Yilmaz werd niet geschikt geacht voor de setting waar hij in zat en kreeg de indicatie TBS. Wat niet betekent dat hij vrij man is. Dat is hij zeker niet.

  De toon wordt gezet bij de zinsnede “loopt af en toe buiten”

  De maatschappij zal roepen “bezopen”

  Maar wat wil die maatschappij dan eigenlijk wel? En wie is die maatschappij? Een harde kern die pleit voor “op water en brood”?

  Ik zie ze als een clubje “hooligans” die niet verder denken dan voor hen mogelijk is.

  Als ik met personen in mijn omgeving praat, diverse nabestaanden over de straf levenlang en de uitvoering daarvan dan hoor ik hele andere geluiden.

  Enkele maanden geleden was ik op een symposium in Groningen en sprak nadien met een vader wiens zoon is omgebracht. Het enige wat hij wenste was dat de daders nooit meer in zijn omgeving zouden komen.

  Dat werd vertaald in “nooit meer buiten” maar ik vroeg door en uiteindelijk bedoelde hij “nooit meer in zijn omgeving”. Waarom?

  Omdat hij bang is dat zijn jongste zoon met enkele vrienden van zijn overleden zoon wraak koesteren.

 4. Alex August 25, 2009 at 10:00 am #

  Voor jou verhaal is het niet relevant om eventueel een gefingeerde naam te gebruiken dus de naam te veranderen. Mensen gaven al aan niet meer aan hem te willen worden herinnerd. Ik denk dat het voor diegene psychische problemen oplevert. Dus ik zou die naam dan weghalen omdat ze niet meer met hem willen worden geassocieerd.

 5. ed August 25, 2009 at 11:04 am #

  Ook Cevdet wilde aanvankelijk geen tbs: klaarblijkelijk zag hij er uiteindelijk wxc3xa9l voordeel in. Toch blijft het te dol: In Nederland mxc3¡g een rechter gxc3xa9xc3xa9n TBS xc3xa9n levenslang opleggen – zo bleek uit de Lucia de B veroordeling- omdat TBS gericht is op resocialisatie. Maar klaarblijkelijk mag iemand die levenslang heeft dan wxc3xa9l de TBS in zonder tussenkomst van een rechter.

  Detentieongeschikt? Tja. If you can’t do th etime, don’t do the crime. Ik zal de laatste zijn die pleit voor meer of hardere straffen, maar ik vind wel dat je als maatschappij er van op aan moet kunnen dat een door de rechter uitgesproken straf ook daadwerkelijk als zodanig wordt uitgevoerd en dat er niet door jan en alleman nog later aan gesleuteld kan worden.

  Dat e.e.a. nu niet teruggedraaid kan worden is helemaal te dol.

  Wat betreft je ‘probleem’ met de genoemde naam: als het een rechtszaak wordt, ook als je wint, ben je een tiet met geld kwijt. Oxc3xb3k als je tegenstander tot betaling van de proceskosten wordt veroordeeld, want dat zijn standaardkosten die niks te makjen hebben met wat je daadwerkelijk hebt besteed. Bovendien, als je opponent dat niet betaald, mag je dxc3¡xc3¡r weer een proces over voeren. Naar de rechter gaan kost dus altijd geld. Maar dat geldt xc3xb3xc3xb3k voor degene die zijn naam weggehaald wil zien

 6. Ome Joop August 25, 2009 at 11:39 am #

  De regeling om levenslang gestraften via een TBS behandeling de mogelijkheid te geven om op (on)begeleid te gaan is een aantal jaren geleden gewijzigd. Yilmaz viel nog onder de oude regeling waarin dit wel mogelijk was.

 7. Jacqueline August 25, 2009 at 12:09 pm #

  @Ed

  Ja, TBS is tevens gericht op resocialisatie maar wat vind jij dan van de Penitentiaire Beginselenwet die ook gericht is op resocialisatie maar waar levenslanggestraften ook onder vallen?

  Dat houdt dus in dat zij feitelijk aanspraak kunnen maken op die wet!

  En als daar een aparte hoek voor wordt ingericht, hoe zou jij dat dan ingevuld willen zien?

 8. Jacqueline August 25, 2009 at 12:24 pm #

  @Ed

  Rest mij nog te vertellen dat “detentie ongeschikt” niet per definitie inhoudt dat iemand niet kan tuchten.

  Er kunnen allerlei andere factoren een rol spelen.

  Je hebt gelijk dat je stelt dat de “maatschappij” er van op aan moet kunnen dat de opgelegde straf door de rechter als zodanig wordt uitgevoerd zonder bemoeienis van anderen.

  De opgelegde straf = Vrijheidstraf

  Betekent dus niet dat je intern aan allerlei psychologische spelletjes onderworpen moet worden. Noch onderworpen dient te worden aan de interne meningsverschillen.

  Noch onderworpen dient te worden aan de woekerprijzen die opgelegd worden door het DJI omdat men niet meer spreekt van gevangenisdirecteuren maar van managers die hun financiele zaakjes op orde moeten houden.

  Zo ook dient een gedetineerde met respect behandeld te worden en niet als een of ander melaatse die zogenaamd niets kan.

  Verders het volgende:

  Een isolatiecel zou verboden moet worden.
  Daarbij wordt bijna altijd het paard achter de wagen gespannen!

 9. Siem August 25, 2009 at 3:00 pm #

  @HJK

  Het betreft hier de naam van een getuige die in een openbare zitting werd genoemd.

  Volgens mij is het hek van de dam als je hier aan toe gaat geven. Dat geldt ook voor Panorama.

  Het vileine is dat als Panorama accoord gaat, dat er dan indirect het boetekleed voor jou wordt aangetrokken als zijnde de auteur van het geplaatste stuk.

  Voolgens mij hebben ze geen poot om op te staan. Doe anders even een belletje naar Jan 😉

 10. Boes August 25, 2009 at 4:33 pm #

  @Jacqueline ,

  Vreemd ,die harde kern waar jij het over hebt. Ik ken namelijk niemand maar dan ook werkelijk niemand in mijn familie,buurt en werkkring(ik werk bij een stichting waar mensen met een beperking wonen)die ook maar enige symphatie kunnen opbrengen voor iemand die in koele bloede zomaar vreemden afschiet. Van iedereen mag ie meteen opgehangen worden of levenslang krijgen( en dan ook echt doodgaan in z’n cel).

  Criminelen die elkaar op hun rug leggen daar doen mensen minder moeilijk over maar onschuldige mensen laten hemelen wordt gewoon niet getolereerd.

  Van mij en ik denk 95% van de rest van Nederland mogen ze die klootzak ophangen ,fileren en daarna achter een trein aanslepen. In andere volgorde mag ook.

 11. Wilco August 25, 2009 at 6:49 pm #

  @ Boes,
  Dat is niet zo vreemd hoor. Deze Jacqueline is zelf gehuwd met xc3xa9xc3xa9n van Nederlands’bekendste moordenaars, Louis Hagemann. Hij heeft de moord van een moeder met twee kinderen op zijn geweten en is daarom geheel terecht tot levenslang veroordeeld.
  Vandaar dat ze in de bres springt voor dit soort slagers. Het gaat in dit geval immers om haar eigen hachie

 12. ed August 25, 2009 at 7:09 pm #

  @Jacqueline
  Als het aan mij lag ging de hele strafwetpleging op de schop. Ik ben zelf niet zo’n voorstander van lange gevangenisstraffen en zelfs korte zijn misschien niet altijd het meest effectief.
  Of levenslang gestraften wettelijk aanspraak zouden kunnen maken op resocialisatie weet ik niet, maar als dat zo is, dan komt dat vreemd over omdat in Nederland, levenslang er in het algemeen niet op is gericht om terug te keren in de maatschappij.
  Dat was ook de reden dat de straf van Lucia de B die eerst levenslang + TBS was, werd omgezet in levenslang.

  Wat Yilmaz betreft, uit het verhaal blijkt dat hij pas wat in de TBS zag, toen de kliniek stond op verlof.

  Waar ik me een beetje aan stoor is dat na een gerechtelijke uitspraak, klaarblijkelijk jan en alleman nog aan een straf kan gaan sleutelen.

  Levenslang is een straf waar ik erg ambivalent tegenover sta. Ja, misschien zijn sommige misdrijven zo erg, dan wel daders zo onverbeterlijk dat levenslang op zijn plaats is. Ik vind wel dat er in nederland de afgelopen jaren wat te makkelijk, dan wel wat willekeurig met het uitspreken van die straf is omgesprongen.

  Richard H bijvoorbeeld, ik heb weinig problemen met het levenslang dat hij aanvankelijk kreeg voor de moord op vrouw en kinderen. Zou ik het hem als rechter hebben gegeven? waarschijnlijk niet. Aan de andere kant zijn er mensen die verschrikkelijk menselijk leed toebrengen, maar daar open en bloot mee weg komen.

  Ja, je moet gevangenen menselijk behandelen en als iemand moeite heeft met detentie (wie heeft dat niet), dan mag je hem zeker alle hulp geven. Maar een defacto vrijlating omdat iemand moeite heeft met detentie vind ik niet kunnen, temeer daar ik sowieso niet zoveel vertrouwen heb in ‘deskundologen’ die dat zouden moeten bepalen.

  In reacties die ik her en der geef als het weer gaat over gevangenen die het tegoed hebben en maar gewoon op water en brood etc moeten. Zeg ik altijd dat gevangenisstraf inderdaad niet meer of minder is dan vrijheidsstraf. Precies dat. Niet meer, niet minder. Binnen dat kader dienen gevangenen verder als mensen behandeld te worden.

  Als de uitvoering van een gevangenisstraf af gaat hangen van of iemand ‘het wel aan kan’, wordt het systeem nog unfairder dan het al is.

  Even in het midden latend of Louis schuldig is of niet, het is toch op zijn zachst gezegd vreemd dat de slager van Delft gewoon vrij buiten rond kan lopen en een gezin stichten en nu blijvend bezoekrecht naar zijn vrouw en kind aan het eisen is, terwijl Louis, die misschien wel wat sterker in zijn schoenen staat, dan wel minder zielig doet, gewoon weg mag rotten. Ik neem Louis als voorbeeld maar ik had net zo goed Frenkie P. kunnen nemen.

  Een en ander kan natuurlijk pas echt goed werken als ons hele justitixc3xable systeem es geschoeid zou worden op echte waarheidsvinding ipv ‘jij bent het en je gaat voor de bijl kostte wat kost’, maar dat is een andere discussie

 13. ed August 25, 2009 at 7:16 pm #

  @Boes
  In acht genomen wat ik hiervoor tegen Jacqueline zei, vind ik dat levenslang welicht wat te makkelijk wordt opgelegd. Daarbij heb ik moeite met de straffen/schuldig bevinding die een aantal mensen in Nederland hebben gekregen.

  Echter waar het Yilmaz betreft heb ik geen twijfel aan zijn schuld en mag hij van mij de rest van zijn leven in een cel zitten. Als persoon heb ik daar misschien ook nog wel bepaalde onderbuikgevoelens bij, maar als maatschappij zijn wij dat stadium voorbij en dient slechts te gelden: gevangenisstraf is vrijheidsstraf. (maar dan ook wel daadwerkelijk voor de rest van zijn leven)

 14. Mia August 25, 2009 at 7:24 pm #

  Criminelen met levenslang mogen in de toekomst nooit meer op verlof. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) gaat de regels aanpassen nu is gebleken dat een moordenaar met levenslang geregeld buiten de cel komt.
  Bron: nu.nl

 15. Boes August 25, 2009 at 8:17 pm #

  @Wilco

  Ik weet wie Jacqueline is en in tegenstelling tot deze Turk is bij Louis Hagemann voor mij niet wettelijk en overtuigend bewezen dat hij schuldig is aan hetgeen hij levenslang voor veroordeeld is.

  Dat Louis zat dingen gedaan heeft die niet door de beugel kunnen zal ongetwijfeld maar iemand veroordelen voor een drievoudige moord daar moet je toch wel stapels van bewijzen voor hebben en die zijn er niet.

  Iemand waarvan zo duidelijk is dat hij wel de dader is van een slachtpartij waar zelfs een klein kind slachtoffer van is die mogen ze van mij en een hele hoop andere mensen( dus niet alleen een harde kern) gewoon ophangen en laten hangen zodat de kraaien hem kunnen opvreten.

  Mocht er iemand komen met bewijzen dat Hagemann echt de dader is dan zoeken we daar ook een stuk touw voor. Vooralsnog vind ik die zaak erg mager.

  Boes

 16. afvalbak August 25, 2009 at 8:21 pm #

  @Boes.
  Meer dan helemaal met je eens!

 17. Jacqueline August 25, 2009 at 8:24 pm #

  @Boes

  Ik verdedig Yilmaz niet.
  Het gaat mij om het beleid voor levenslanggestraften in zijn totaliteit.
  Als zij nooit meer in de maatschappij mee mogen draaien wil dat niet zeggen dat zij voor de maatschappij helemaal niets meer kunnen betekenen.

  Daarnaast is een tot levenslang veroordeelde niet een 1 mans familieformatie.

  Er zijn nog altijd relaties, familie en/of kinderen in het spel die niets met die veroordeling te maken hebben.

  De kans bestaat ook dat iemand onterecht een korte- lange- of levenslange gevangenisstraf heeft gekregen.

  Yilmaz is op artikel 120 beoordeeld door wie anders dan het Ministerie van Justitie zelf. En vervolgens in een TBS zetting geplaatst.

  De man zat al 20 jaar in een gevangenis toen hij in een TBS setting kwam te zitten.

  De daad praat ik beslist niet goed maar als je 20 jaar tussen personen in zit die naar huis gaan, enkele dagen naast je zitten om een boete uit te zitten, enkele maanden hebben gehad etc. etc. dan is iemand geestelijk beschadigd!

  Nogmaals, hij is door Justitie zelf “detentie ongeschikt” verklaard op artikel 120.

 18. Jacqueline August 25, 2009 at 8:27 pm #

  @Wilco

  Ik neem jou niets kwalijk hoor, je behoort namelijk bij een clan die last heeft van een tunnelvisie of niet beter wil weten.

  En voor mijn eigen hachie vecht ik zeker door, be my guest zou ik zeggen.

  1 akte heb ik al binnen!
  Nu de rest nog!

 19. chiel August 25, 2009 at 9:54 pm #

  Mia, tis altijd moeilijk om te oordelen dat je voorgoed achter de tralies moet blijven zitten dan kun je beter een spuitjes krijgen.

 20. Siem August 26, 2009 at 12:18 am #

  Tjonge

  Maar goed dat Ed & Boes geen rechters zijn en niet voor de maatschappij kunnen beslissen.

  @Jacqueline

  Als je minder vooringenomen her en der zou optreden, dan zou dat het ‘luisteren’ vergemakkelijken.

  Wat vreemd ook bijvoorbeeld dat Wedzinga gisteren op zijn site beweerde de Hagemannzaak alleen van je website te kennen…

  Liegen is een slechte raadsheer.

 21. Gento August 26, 2009 at 12:21 am #

  @ Boes

  Mocht er iemand komen met bewijzen dat Hagemann echt de dader is dan zoeken we daar ook een stuk touw voor.

  Of je bent blind of het touw is uitverkocht in dat blinde dorpje waar je woont ….Lees de dossiers nog even na….hoeveel meer bewijs wil je…..

 22. Siem August 26, 2009 at 12:25 am #

  @Jacqueline 20.24

  Quote: De daad praat ik beslist niet goed maar als je 20 jaar tussen personen in zit die naar huis gaan, enkele dagen naast je zitten om een boete uit te zitten, enkele maanden hebben gehad etc. etc. dan is iemand geestelijk beschadigd!

  – Dit, deze onredelijkheid aan argumenten, bedoel ik dus. Jij legt continue de beschadigingsoorzaak bij de detentie neer. Maar laten we wel wezen: Iemand die 20 jaar of levenslang heeft gekregen, die was al beschadigd of miste een schakel.

 23. Siem August 26, 2009 at 12:30 am #

  @Chiel 21.54

  He ‘kraker’!

  Het is beter om er zelf voor te zorgen om niet achter de tralies te komen. Toch?

 24. Boes August 26, 2009 at 12:44 am #

  @ Jacqueline ,

  Als je een kroeg inloopt en 6 mensen afknalt ben je zowiezo al geestelijk beschadigd.

  We hebben het hier niet over iemand die een onterechte levenslange straf heeft gekregen.

  Ik vraag me ook af hoe iemand die zoals er gezegd wordt een keurig leven leidde binnen 12 minuten kan terugkomen met een doorgeladen pistool en dit kan legen. Ik krijg dat niet zomaar voor elkaar hoor.

 25. ed August 26, 2009 at 8:32 am #

  @Siem
  Alsof het nu zo goed gaat.
  Als rechter zou ik in ieder geval geen ‘sleeptheorieen’ accepteren of veelvuldige verkrachtingen geloven van iemand die nog maagd blijkt te zijn. Of zonder enig bewijs iemand veroordelen.
  Maar ik zou wel bij iemand die al 3x gepakt is voor een overval eens aan de maximumstraf gaan denken.

  Of is een rechter voor jou iemand die veroordelingen uitspreekt simpel en alleen ‘omdat de maatschappij dat wil’?
  M.a.w. als het volk denkt dat iemand het gedaan heeft dan moet ie wel schuldig zijn?

 26. Jacqueline August 26, 2009 at 9:06 am #

  @Boes

  Nogmaals ik praat zijn daad niet goed!

  En als het Ministerie verteld dat zij niets van zijn verlof wisten dan liegen zij heel hard. Ik krijg namelijk die informatie van binnenuit.

 27. Jacqueline August 26, 2009 at 9:08 am #

  @Gento

  Het dossier is in mijn bezit dus Boes is bij deze uitgenodigd. Ook jij, want je weet het allemaal zo goed.

  Bewijs jij maar dat jij het bij het rechte eind hebt.

 28. Jacqueline August 26, 2009 at 9:14 am #

  @Siem

  Jij luistert vanaf het begin al niet.

  Jij vindt mij vooringenomen, dat is jouw conclusie.”

  QUOTE

  “Dit, deze onredelijkheid aan argumenten, bedoel ik dus. Jij legt continue de beschadigingsoorzaak bij de detentie neer. Maar laten we wel wezen: Iemand die 20 jaar of levenslang heeft gekregen, die was al beschadigd of miste een schakel.

  Met dat soort conclusies die jij trekt denk jij jezelf te sterken Siem. Hetgeen Yilmaz gedaan heeft is niet goed te praten. Maar niet iedereen heeft terecht korte straffen, 20 jaar, langer of levenslang gekregen.

  Hoe dan ook NIEMAND is beter geworden van opsluiting in een gevangenis. Noch de veroordeelde, verdachte die na verloop van tijd wordt vrijgelaten, noch de maatschappij.

  Ga daar maar eens over nadenken.

 29. Jacqueline August 26, 2009 at 9:18 am #

  @Boes

  Heel even nog…

  “Ik vraag me ook af hoe iemand die zoals er gezegd wordt een keurig leven leidde binnen 12 minuten kan terugkomen met een doorgeladen pistool en dit kan legen. Ik krijg dat niet zomaar voor elkaar hoor.”

  Er hoeft maar even kortsluiting in die bovenkamer te ontstaan.
  En dat komt in de beste families voor.

 30. ed August 26, 2009 at 10:55 am #

  Ik kom nog even terug op het vermelden van de naam van de hulpverlener.
  Als hij een brief schrijft aan de politie en die brief dan wel de naam komt in de processtukken, dan is dat een openbaar document en kan zijn naam genoemd worden.

  Weliswaar kan de rechter dan nog oordelen dat het noemen van zijn naam op bijvoorbeeld een blog onevenredige schade voor de man betekent, maar daarvan lijkt me geen sprake. Overigens, als hij een proces zou starten, wordt zijn naam opnieuw openbaar en mag dan op jouw blog genoemd worden.
  Wat dat betreft zit de wet een beetje vreemd in elkaar.
  Als ik bijvoorbeeld zou willen publiceren dat, ik noem maar ‘Daphne Bunskoek’ een prostitutieverleden heeft en Daphne zou met succes via een kortgeding die publicatie voorkomen, dan mag elke krant en dus ook ik vervolgens publiceren dat er niet over het prostitutieverleden van Daphne gepubliceerd mag worden, of ‘dat er een zaak heeft gediend waarin Daphne Bunskoek ‘heeft verhinderd dat er over haar prostitutieverleden wordt geschreven.

  (Voor de goede orde, ik neem de naam Daphne Bunskoek als volstrekt willekeurig voorbeeld van een BN’er)

 31. Wilco August 26, 2009 at 11:31 am #

  ….Hoe dan ook NIEMAND is beter geworden van opsluiting in een gevangenis. Noch de veroordeelde, verdachte die na verloop van tijd wordt vrijgelaten, noch de maatschappij…

  Weer zo’n vooringenomen stelling van je Jackie.

  Dus zullen we voortaan figuren als Yilmaz gewoon vrij rond laten lopen en twee keer in de week uitnodigen deel te nemen aan praatgroep om te praten over hun frustraties of probleem, of hoe het zover heeft kunnen komen.
  Deze praatgroepen worden gesubsidieerd door de overheid, koffie met koek is gratis en iedere maand word afgesloten met een ‘vrijdagmiddag-borrel’.Komen is niet verplicht, maar wel gewenst.

  Heb je zoiets voor ogen misschien? Weet je wat een goede oplossing was? Werkkampen in de steengroeves. Daar konden ze hun daden nog eens goed overpeinzen, en het leverde de staat nog iets op, i.p.v. zo’n geldverslindende bajes.

 32. Boes August 26, 2009 at 11:33 am #

  @ Jacqueline

  Ik weet dat zelfs de meest normale mensen binnen een minuut kunnen doordraaien maar dat wil niet zeggen dat ze binnen 5 minuten over een doorgeladen pistool beschikken.

  Dat bedoelde ik. Als je zo’n ding zo snel tevoorschijnhaalt ergens dan ben je niet zuiver.

 33. Wilco August 26, 2009 at 11:41 am #

  …Er hoeft maar even kortsluiting in die bovenkamer te ontstaan.
  En dat komt in de beste families voor…

  Dat is inderdaad zo, helemaal mee eens( voor deze keer).
  Maar heeft ieder normaal weldenkend mens in Nederland zomaar een pistool tot zijn beschikking.
  Kom op Jacqueline

  Verder nog: weet iemand waar ik ergens dat fragment terug kan zien van Vroon en Emile Ratelband bij kopspijkers?

 34. Jacqueline August 26, 2009 at 8:02 pm #

  @Wilco

  Heel Amerika kan een wapen kopen zijn zij daarom niet normaal?

  In Nederland is het verboden en dan hoef je niet per defenitie abnormaal te zijn om er 1 op zak te hebben.

  En ja, er zijn normale weldenkende mensen die een pistool ter beschikking hebben en er een jongen van 19 mee doodgeschoten hebben.

  En als jij mij even een paar voorbeelden kan geven van ex-gedetineerden die na jaren als engelen zijn teruggekeerd dan neem ik mijn woorden terug!

  Hoe vooringenomen ben jij met jezelf om te vertellen dat ik een vooringenomen stelling heb?

  Steengroeves, hahahahahaha, ja laten we terug gaan naar het stenentijdperk.

  Wat ik voor ogen heb is een apart gebouw voor levenslang gestraften waarbij ze niets wordt ontzegd op het gebied van onderwijs, werk, omgang met hun familie en/of kinderen, bedrijf binnen de muren waarbij zij een volwaardig loon kunnen verdienen.
  Van dat loon betalen zij dan de lasten net zo als dat wij die moeten betalen.

  Vooropgesteld dat het DJI en alle andere betrokken hun aan hun afspraak houden, daar schort het ook nogal eens aan.

  Dat heb ik voor ogen, zeker niet het afschrijven van mensen! Wat overigens ook voor de slachtoffers en/of nabestaanden geldt.

  Zo ben ik! Ik heb genoeg contact met nabestaanden en/of slachtoffers om deze stelling in te kunnen nemen.

 35. Mia August 26, 2009 at 8:30 pm #

  Wilco 11:41

  De volledige uitzending staat niet (meer) op internet, maar wel een klein gedeelte,
  te zien in het programma Hoge Bomen Pioniers na ongeveer 27 minuten.

  http://player.omroep.nl/?aflID=6530502

 36. chiel August 26, 2009 at 10:46 pm #

  Hallo Siem, beter niet klopt zeker en ik kom zeker niet meer in die bajes met het vroeger kluiskraken tis voorbij (snik) maar in deze rare maffe wereld kan iedereen zomaar vast komen te zitten? iedereen staat met een been in de lik zeiden ze vroeger al.
  Siem, hoe vindt je mijn sleutelverzameling heb je de foto,s al gezien op crimocrime?
  Heb ook een antieke snijbrander op de kop getikt precies zo’n eentje waar brandkasten Piet in de jaren 40 ook mee aan de slag ging zijn brander ligt nu in het politiemuseum en het bizarre verhaal hoe hij op 70tig jarige leeftijd door de kit werd dood geschoten. Lees dit eens!!!
  groet, Chiel

 37. Ada August 27, 2009 at 12:13 am #

  @ jacqueline, 9.14…

  Ken je Jetty? Die wil een soort Center Parcs voor veroordeelden. Iets voor Louis?

 38. Wilco August 27, 2009 at 2:58 pm #

  ………..Wat ik voor ogen heb is een apart gebouw voor levenslang gestraften waarbij ze niets wordt ontzegd op het gebied van onderwijs, werk, omgang met hun familie en/of kinderen, bedrijf binnen de muren waarbij zij een volwaardig loon kunnen verdienen.
  Van dat loon betalen zij dan de lasten net zo als dat wij die moeten betalen………
  —En natuurlijk hun maandelijkse contributie aan het Sauna-Welnesscentre en hun bezoekjes aan het bajes-bordeel.

  2:Zo ben ik! Ik heb genoeg contact met nabestaanden en/of slachtoffers om deze stelling in te kunnen nemen.
  –Ook met de nabestaanden van Corina Bolhaar en Joana wilson???

 39. Jacqueline August 27, 2009 at 6:32 pm #

  @Wilco

  Heel toevallig heb ik contact met de zuster van Corine. Is daar iets mis mee?

  Verders vergeet jij even te vermelden dat er vrijspraak was voor Joan Wilson.

  Enkele weken na haar vermissing heeft haar moeder nog met haar gesproken! Stond in de politiejournaals. Jammer he!
  Misschien dat je toch even jezelf wat meer moet verdiepen in bepaalde zaken.

  Wilco, van mensen zoals jij moeten wij het nou net niet hebben. Mensen die doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben en eigenlijk zo dom zijn als een achterend van een varken.

 40. Wilco August 27, 2009 at 9:25 pm #

  Jacqueline even een serieuze vraag waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben:
  Binnen het gevangeniswezen is het bekend dat er sprake kan zijn van weekendverlof, proefverlof etc., meestal tegen het einde van detentie
  Louis heeft levenslang, maar komt hij helemaal nooit buiten of heeft hij ook wel eens weekendverlof o.i.d.?

 41. Ada August 27, 2009 at 9:44 pm #

  @ Jacqueline…

  Zat haar paspoort niet achter het behang geplakt bij Louis? Had ze geen date met hem? Allemaal leugens?

 42. Ada August 27, 2009 at 10:14 pm #

  En wat me verder opvalt…

  Zodra vragen te moeilijk worden scherm je met persoonlijke contacten en dossiers. Laat eens wat zien?

 43. Jacqueline August 27, 2009 at 10:16 pm #

  @Ada

  Nee Ada, haar paspoort zat niet achter het behang geplakt, die was namelijk door haar vriendje al ingeleverd bij de politie op de dag dat hij haar opgaf voor vermissing.

  Eng he?

  Ja, Ada willens en wetens leugen! Ik heb het dossier + alles erop en eraan.

  Alle waarheden en alle leugens.

 44. Jacqueline August 27, 2009 at 10:19 pm #

  @Wilco

  Wil jeserieus antwoord.

  De luchtplaats is het enige “buitenleven”

  Dat is in Nederland het enige perspectief voor levenslanggestaften.

  Ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is.

 45. Jacqueline August 28, 2009 at 1:34 am #

  @Ada

  “En wat me verder opvalt…

  Zodra vragen te moeilijk worden scherm je met persoonlijke contacten en dossiers. Laat eens wat zien?”

  Wat mij opvalt is dat je de rollen omdraait Ada. Vooralsnog ben ik geen moeilijke vragen tegengekomen. Ik denk dat je niet al te blij bent met het antwoord wat je krijgt.

  Wat wil je zien Ada?

  Zijn “persoonlijke” contacten en is een compleet dossier voor jou niet voldoende?

  Wil je het proces verbaal soms zien waarin staat dat de vriend van Joan haar paspoort heeft ingeleverd, 3 dagen nadat zij naar zijn zeggen vermist was? Kom maar langs dan kun je het zien!

  Beste Ada en Jacqueline,

  Kunnen jullie dit gechat svp elders voortzetten?

  Hendrik Jan

 46. Jacqueline August 28, 2009 at 9:59 am #

  Ja hoor HJK dat kan allemaal maar ik vraag mezelf ook wel eens af waarom jij niet geinteresseerd bent in de waarheid.

  Je voert allerlei onderwerpen op waarmee jij een discussie probeert te ontlokken aangaande de bewijsvoeringen en/of terechte/onterechte veroordelingen.

  Ik heb het hier ook over een MENSENLEVEN alleen vergeet men snel dat het een MENSENLEVEN betreft als het een om een veroordeelde gaat.

  Een veroordeelde die zonder technisch bewijs of wat dan ook tot levenslang is veroordeeld! MENSENLEVEN HJK, niet meer en niet minder! Waarbij jouw grote vriend Peter een hele grote rol heeft gespeeld!
  De man die altijd op zoek is naar de waarheid en er met zijn 30 jarige carriere is ingestonken.

  Wilco was degene die mijn man’s naam weer even in het geding bracht. Niet ik!

  Beste Jacqueline,

  Volgens mij heeft er al een heel uitvoerige reportage over de onschuld van Louis in Revu gestaan, wat heb ik daar nog aan toe te voegen? Het blijft een herhaling van zetten.

  Hendrik Jan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: