Maandag 29 juni: Pillen excuus voor bijlmoord

29 Jun

Badhoevedorpvilla3webHoeveel vrije wil heeft de mens en in hoeverre valt iemand iets aan te rekenen die – bijvoorbeeld – onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen een delict pleegt? Ik was er door allerlei andere perikelen de afgelopen dagen even niet aan toegekomen, maar afgelopen week was er een zitting over de dubbele bijlmoord in Badhoevedorp. Oud-stewardess Elzelien vermoordde op 5 september 2008 haar man Cyril Farquharson (61) en dochter Daphne (22), rechtenstudente. Door verkeerd gedoseerde antidepressiva trad ze buiten zichzelf, zei haar advocaat. Na de moorden probeerde ze zichzelf van het leven te beroven door tegen een boom te rijden. Dat mislukte.

Het psychiatrisch rapport van het Pieter Baan Centrum geeft geen bevredigend antwoord, de advocaat wil andere deskundigen raadplegen over de vraag of verkeerd medicijngebruik tot de moordpartij heeft geleid. De rechtbank stemde daarin toe.

Elzelien kreeg antidepressiva, vanwege spanningen met de schoonfamilie, spanningen in de relatie met Cyril en ze worstelde met de dood van haar zoon die tien jaar eerder was verongelukt.

In NRC Handelsblad stond een paar dagen eerder een stuk waarin de hoogleraren Trudy Dehue (auteur van xe2x80x98De depressie-epidemiexe2x80x99) en Kees van Grootheest (geneesmiddelenbewaking en geneesmiddelenveiligheid) betogen dat gebruik van antidepressiva niet hoeft, maar wel kan leiden tot agressieve uitbarstingen.

Een paar citaten:

"Zit zwaar onder de medicijnen en heb totaal geen emotie. Fluoxetine (Prozac) doet rare dingen met mensen (…) tevergeefs geprobeerd aan een pistool te komen, heb het nu met een mes gedaan, totaal emotieloos dus.’

Dat schreef de man uit Zwijndrecht die onlangs zijn vriendin doodde en daarna zijn ex-vrouw, twee kinderen en vervolgens zichzelf. In zijn afscheidsbrief noemde hij ook ernstige persoonlijke problemen, maar de mededeling over fluoxetine en het ontbreken van emoties viel op. Dit leidde in kranten en op internetsites tot de vraag of antidepressiva mensen kunnen aanzetten tot geweld.

Dezelfde vraag speelt bij het recente drama van de man in Kerkrade die zijn vriendin met messteken om het leven bracht, zichzelf daarna met het mes bewerkte, aanvankelijk werd gered maar later in de gevangenis uit wanhoop over zijn daad alsnog een geslaagde zelfmoordpoging deed.

Al even schokkend is het verhaal van de vrouw die in Badhoevedorp haar man en dochter met een bijl vermoordde, waarna ze een mislukte zelfmoordpoging deed en nu in het Pieter Baan Centrum is opgenomen voor psychiatrisch onderzoek."

Badhoevedorpvilla2web"Een veel gegeven reactie is dat de oorzaak van het geweld niet het medicijn is, want lang niet iedereen die een antidepressivum slikt pleegt moorden. Dus moet de daad eerder aan de depressie worden toegeschreven waarvoor de dader het medicijn kreeg. Maar zo gemakkelijk komen we niet van het probleem af, want evengoed geldt dat lang niet iedereen met depressieve klachten andere mensen doodt. Bovendien zijn er gevallen bekend van vredelievende mensen die antidepressiva slikten vanwege slechts lichte problematiek en toch plotseling de meest gruwelijke daden pleegden."

"Een belangrijke vraag is ten slotte wat de juridische consequenties zouden moeten zijn van een verband tussen het gebruik van antidepressiva en agressie jegens anderen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit een geldig excuus wordt voor gepleegde geweldsdelicten. Ook is het de vraag of de gebruiker niet afdoende is gewaarschuwd als agressie als mogelijke bijwerking in de bijsluiter staat, zodat men weet dat men bij opkomende agitatie of emotionele afstomping een arts moet raadplegen. Rechters zullen, als altijd, voor elk individueel geval alle aspecten moeten afwegen om tot een goed oordeel te komen over de vraag of het delict al dan niet willens en wetens is gepleegd. Dat veronderstelt echter ook dat ze op de hoogte zijn van de mogelijkheid van onverwachte agressie door bepaalde medicijnen."

Aldus NRC. Beetje zware kost voor de maandagmorgen, in de loop van de dag komen er vast nog wel luchtiger updates over liquidaties, georganiseerde criminaliteit en gewone moorden, maar ik moet nu eerst even wat anders doen.

Advertisements

No Responses to “Maandag 29 juni: Pillen excuus voor bijlmoord”

 1. B.A. June 29, 2009 at 10:00 am #

  In het NRC van afgelopen zaterdag stonden al wat reacties op dat stuk dat jij aanhaalt. Het lijkt mij in eerste instantie op het afschuiven van de verantwoordelijkheid: zeker in het geval van die sukkel uit Zwijndrecht-hij weet precies wat ie moet zeggen.

 2. chris klomp June 29, 2009 at 10:21 am #

  Juridisch is in dit geval de vraag relevant of het gebruik van medicijnen een voorzienbaar effect heeft.

  Iemand die weet dat hij agressief gaat worden bij gebruik van een bepaald medicijn, is ook juridisch verantwoordelijk voor zijn gedrag.

  Iemand die dit niet had kunnen weten is als persoon niet strafbaar. Immers: niet alleen de daad moet strafbaar zijn, maar ook de persoon.

 3. CB June 29, 2009 at 10:50 am #

  Mijn vader sloeg me alle kanten van de kamer door, maar dat kwam door de pilletjes. Dat moest ik maar begrijpen. Zelf heb ik dat nooit geloofd, maar toch ook zo’n wantrouwen tegen pharmaceutica gekregen dat ik met moeite een paracetamolletje slik.

 4. Arjan June 29, 2009 at 11:34 am #

  Ik denk dat het gaat om een invloed. Het medicijn stompt emoties en liefde af, dat is al hard bewezen.

  Het verlaagt de drempel om dergelijke gruwelijke misdaden (of dus zelfmoord) te plegen.

  In ‘eerlijke’ antidepressiva studies die vaak worden verzwegen, blijkt ook dat een (actieve) placbo echt 100% zo effectief is maar dat antidepressiva zorgt voor aanzienlijk meer zelfmoorden.

  Wat mij vooral zorgen baart is dat antidepressiva ook in ons drinkwater zit (het is er niet meer uit te filteren), en dat het gebrek aan emoties en liefde ook zeer negatieve effecten heeft op andere facetten van ons leven en de samenleving.

  Buiten die extra moorden en zelfmoorden, wat te denken van bijvoorbeeld drukke kinderen zware hersenmedicatie geven (ADHD medicijnen), met gelijke effecten op de hersenen als regelmatig cocaxc3xafne gebruik)? Dat ouders dat soort verschrikkelijke dingen doen heeft daar misschien ook wel mee te maken, want al 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva, en het worden er nog iedere dag meer.

 5. mieke June 29, 2009 at 12:46 pm #

  @ B.A. (“hij weet precies wat ie moet zeggen”
  Dat klopt en dat is precies het probleem. Rationeel de dingen heel goed weten, maar de emoties, gevoelens, de gewetensfunctie die daar normaal bij zou horen, volledig missen op zo’n moment en ook rationeel niet meer voldoende herinneren. Dus naar mijn oordeel geen “sukkel”, maar iemand met op zo’n moment een zware mentale handicap (afwezigheid van de rem, de waarschuwingen van het geweten + gebrek aan alternatieven kunnen bedenken).
  De “sukkels” zijn wij met z’n allen die deze zeer omstreden troep toelaten op de markt, i.e. artsen aanmoedigen deze middelen aan hun patixc3xabnten voor te schrijven.

  Voor de maandagmorgen inderdaad wat zware kost. Laat ik dan een ander voorbeeld geven. Oud-klasgenoot van me, nu in de 50, krijgt ziekte van Kahler (een vorm van kanker). Wordt daarvoor intensief, deels poliklinisch, behandeld in het AMC. Bij de behandeling is eigenlijk standaard een psychiater betrokken, die ook het een en ander aan medicatie voorschrijft. Dat doet hij in een veel te hoge dosis, en de patixc3xabnt & diens familie klagen en waarschuwen al een paar weken dat hij veel te euforisch wordt. Dus dat is wel wat anders dan depressief met moordneigingen.
  Het AMC reageert te laat en ongexc3xafnteresseerd en stelt dat hij maar een consult moet afspreken met de psychiater, hoewel hij voor andere afspraken vrijwel dagelijks in hun gebouwen komt: zelf achter het stuur van zijn eigen auto. In zijn “state of mind” totaal onverantwoord.

  Affijn, dat ging dus uiteindelijk fout waarna hij door politie letterlijk in de boeien werd geslagen (wat je met een Kahler patixc3xabnt met z’n navenant extreem broze botten liever niet moet doen), en voor een paar weken naar een psychiatrisch ziekenhuis werd afgeserveerd. Om zich daar te gaan zitten dxc3xb3xc3xb3dschamen…

  Lang leve de Nederlandse gezondheidsniet-zorg.

 6. B.A. June 29, 2009 at 3:21 pm #

  Het lijkt me anders duidelijk dat we met iemand te maken hebben die weigert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen daden en het daarom maar externe oorzaken aanwijst waardoor hij niet de daderc is van een onmenselijke daad, maar uiteindelijk zelf slachtoffer is: kijk eens wat die mediceinen me hebben laten doen!
  En het klinkt voor hem zelf waarschijnlijk ook beter: hij heeft prima het juiste jargon verinnerlijkt.
  Zodat ook de buitenwereld nu netjes kan duiden dat hij een willoos slachtoffer van de medicijnmaffia, de reguliere gezondheidszorg, of wat dan ook nu in de mode is. Alles beter dan een kindermoordenaar.

 7. Antonius June 29, 2009 at 9:19 pm #

  De meeste moorden worden juist uit emotie begaan (kille afrekeningen uitgezonderd). Iemand voelt zich boos, machteloos, in zijn eer getast en handelt daarnaar: boem, dood. De spijt komt later.
  Van een middel dat emoties dempt zou kunnen worden verwacht dat die dan ook eventuele moordlust verkleint. Maar blijkbaar ligt het niet zo gemakkelijk. Misschien kunnen anti-depressiva agressieve buien in de hand werken en zeker is dat ze soms zelfmoordneigingen versterken (ook agressief).
  Waarschijnlijk weten we gewoonweg nauwelijks wat de mogelijke werkingen en bijwerkingen van een anti-depressivum zijn.

  Ik geef het een rechter te doen, de juridische consequenties afwegen van een middel waar we geeneens goed van weten wat voor effecten ze kunnen hebben.

 8. mieke June 30, 2009 at 1:36 pm #

  Het lijkt erop dat de Europese Commissie ons allemaal gaat dwingen om bij de les te blijven. Wel jammer dat daar een orgaan voor nodig is dat zxc3xb3 ver van de bevolking af staat. In o.a. BN De Stem vanochtend :

  Gek van de pillen door onvermoede bijwerkingen

  In m’n eigen krant is het bericht wat langer, maar helaas niet online gezet. Daar draagt het de kop “Medicijn ADHD in onderzoek” en is geschreven door Jacqueline Steenwijk. Ik typ het stukje dat bij BN De Stem werd overgeslagen, er hier even achteraan.

  “Ondertussen worden antidepressiva en ADHD-middelen steeds vaker in verband gebracht met gruwelijke moordzaken zoals het gezinsdrama in Bavel en Zwijndrecht en de bijlmoord in Badhoevedorp.”

  “Alert
  Volgens Luuk Kalverdijk van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het al langer bekend dat ADHD-middelen psychische stoornissen kunnen verergeren. “Artsen zijn er daarom ook heel alert op.”

  “Een woordvoerder van de SP is blij met het onderzoek. De partij pleit al jaren voor onafhankelijk onderzoek naar medicijnen.”

  xc2xa9 HDC Media

  In de column van Hendrik Jan wordt al aangeroerd dat er zich een belangrijke vraag aandient: wat zouden eventueel de juridische consequenties moeten zijn, indien een verdachte al dan niet langdurig vergiftigd is geworden met deze rommel?

  Dat de industrie zelf geen interesse heeft in onderzoek, toont m.i. aan hoe gewetenloos diezelfde industrie is. Slikt misschien ook wel handenvol van z’n eigen pillen?
  Hoe dan ook, de farmaceutische industrie is een bedrijfstak waar doorgaans goud wordt verdiend, dus de industrie financieel en moreel aansprakelijk stellen kan heel lucratief blijken. Al krijg je daar de slachtoffers nooit meer mee terug, en moet een aantal daders de rest van hun leven met schuld rondlopen. Maar zijn daar in de VS al ervaringen mee opgedaan, rechtszaken en claims (heb ik nog even niet opgezocht)?

  Ik weet niet wat de Europese Commissie voor machtsmiddelen heeft om zo’n door die Broeren treiterig ingeschatte duur van “op z’n minst zes jaar” voor een onderzoek, een factor 10 te versnellen. Maar dat het OM, advocaten en rechters wat dat aangaat een lastige tijd tegemoetgaan, lijkt me duidelijk. Want het gebruik van deze middelen schijnt intussen heel wijd verbreid te zijn, onder kinderen zowel als volwassenen.

 9. mieke June 30, 2009 at 1:40 pm #

  Een snelle Google search leert overigens dat eigenaren van DIEREN soms ook om anti-ADHD pillen komen vragen… En dat er honden en katten (in Nederland) zijn die methylfenidaat ook krijgen.

  En verder dat er een levendige handel in middelen als Ritalin bestaat, gewoon via internet en geleverd door particulieren die je nog niet het verschil zouden kunnen vertellen tussen een arm en een been :-((

 10. mieke June 30, 2009 at 1:47 pm #

  Nog meer van dezelfde journaliste in BN De Stem van vandaag.

  ‘Artsen weten vaak niets over effect’

  Zit hier in 25 graden Celsius,
  maar toch word ik er koud van.

 11. mieke June 30, 2009 at 3:24 pm #

  Zullen jullie het weten ook:

  Reis je met een kind wat last heeft van ADHD en gebruik je hier Ritalin of Concerta voor? Dan goed opletten!! Je hebt namelijk een schengenverklaring nodig. Ritalin en Concerta vallen namelijk onder de opiumwet en dat kan ernstige gevolgen hebben aan de grens.
  Lees meer op de website van de inspectie voor de volksgezondheid. Hier is ook een schengen verklaring te downloaden.

  http://www.medicalfacts.nl/2009/06/30/medicijnen-op-reis/

  Opiumwet! Kinderen!
  Dus schaf de IGZ nou ook maar af.

 12. mieke June 30, 2009 at 3:56 pm #

  Het wordt nu echt vervelend:

  Onderzoek geen aanleiding voor wijziging beleid ADHD geneesmiddelen
  Medical Facts, 25 juni

  IGZ en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), twee handen op xc3xa9xc3xa9n buik: die van de geneesmiddelenindustrie.

  En daar gaat je kind, of jijzelf. In een van de lezersreacties bij BN De Stem wordt beweerd dat Demerol, het middel waar Michael Jackson eventueel aan overleden is door een acute hartstilstand, een methylfenidaat in het kwadraat is (“turbo”).

  Serieus: hebben we het hier over moord en doodslag gesanctioneerd (en in zekere zin ook gefaciliteerd)door de Nederlandse Staat?

 13. doetje June 30, 2009 at 4:58 pm #

  ik wilde even toevoegen dat bij al die vreselijke drama’s op de scholen waarbij studenten in het wilde weg begonnen te schieten ook in vrijwel alle gevallen sprake is gweest van gebruik van anti-depressiva van de daders.

  Klokkenluideronline.nl heeft er weleens over gepubliceerd meen ik.

 14. van puffelen June 30, 2009 at 6:03 pm #

  @mieke,ja hoor meid,get real.Denk jij nou echt dat je bij de franse duitse of spaanse grens problemen krijgt met een auto vol koters die hiphoppend op de achterbank zitten.Nee een vette glimlach kan je krijgen voor de rest lekker doorkachelen.

 15. B.A. June 30, 2009 at 9:40 pm #

  Altijd uitkijken als mensen hysterische internetreactie’s eerder geloven dan regulier een peer reviewed onderzoek.
  Dat onderzoek is is nl. altijd twee handen op een buik met een of andere industrie: in dit geval de medicijn-industrie, maar in andere gevallen is het de suiker-industrie, de melk-industrie, de wapen-industrie, de olie-industrie, of gewoon maar meteen het Witte Huis. En voor je het weet laat je je kinderen niet meer vaccineren.

  Jammer dat een eventuele kritische kijk op zaken zo volledig moet doorslaan tot het verworden is tot een geloof op zichzelf, en voor de buitenwereld totaal niet meer serieus te nemen is.
  Zie ook bijvoorvbeeld De Deventer Moordzaak/ Maurice de Hond.

 16. mieke July 1, 2009 at 5:03 pm #

  Hysterische internetreacties? BN De Stem? De Inspectie voor de Gezondheidszorg? Medical Facts? Een prominent buitenlands medisch tijdschrift?

  Verklaar je nader, B.A. Want dat er grote behoefte is aan een kritische kijk op al dat voorschrijfgedrag, lijkt me evident.

 17. B.A. July 1, 2009 at 7:26 pm #

  De lezersreacties bij BN de Stem als bron aanhalen; sowieso BN de Stem aanhalen en gxc3xa9xc3xa9n enkel medisch tijdschrift;
  vijf berichten achter elkaar typen;
  en dingen als: ‘Serieus: hebben we het hier over moord en doodslag gesanctioneerd (en in zekere zin ook gefaciliteerd)door de Nederlandse Staat?’ en ‘Opiumwet! Kinderen!’opschrijven;
  de IGZ willen afschaffen; totaal ongefundeerd een kindermoord toeschrijven aan medicatie.
  Ik kan nog wel even doorgaan: het komt allemaal redelijk overspannen en op geen enkele manier overtuigend over.

 18. mieke July 2, 2009 at 2:21 am #

  Wat een volstrekt arrogante tunnelvisie, B.A. Je zegt hier impliciet en expliciet dat lezers die bij een nieuwsartikel reageren niet serieus genomen kunnen worden.

  Dat is natuurlijk de grootste onzin. Zeker het lange ervaringsverhaal daar van een vader is mxc3xa9xc3xa9r waard dan theoretische boekenkennis. Iets dat al meer dan 2 decennia geleden onderkend begon te worden, in o.m. de GGZ: het belang, de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen. NOVA had eind april van dit jaar daar bijvoorbeeld een uitzending over, al ging die niet primair over ADHD en Ritalin.

  Ik kan uit je reacties hier moeilijk een andere conclusie trekken dan dat je hetzij weigert te lezen, hetzij dermate vooringenomen en inflexibel bent dat verder discussixc3xabren nutteloos is. Aan Kamergeleerden heeft de maatschappij niet veel.

 19. B.A. July 2, 2009 at 10:41 am #

  Ik had eigenlijk niet anders verwacht.
  Ik noem een heleboel drogredeneringen en kul-argumenten die volstrekt helder maken dat je 6 stukjes over medicijngebruik totaal niet onderbouwd zijn en nogal vreemde uitspraken bevatten.
  En jij haalt er xc3xa9xc3xa9n element uit, verdraait dat volkomen en noemt dat als voorbeeld van tunnelvisie en arrogantie:
  Je haalde in een van je stukjes een lezerreactie over de dood van Michael Jackson (waarom gebruik je trouwens neit Elvis, daar is momenteel meer zekerheid over) en geruchten van medicijngebruik aan ter illustratie van je beweringen: volstrekt onzinnig natuurlijk. In je laatste weerwoord is de Michael Jackson ineens verandert in het ervaringsverhaal van een vader: als je dat nou meteen had gebruikt was je iets geloofwaardiger overgekomen.
  Tegen ervaringen van gebruikers heb ik natuurlijk neits, het is bespottelijk om dat te veronderstellen, tegen anonieme internetreacties ook niet, maar gebruik ze niet als bron voor de vergaande beweringen die je doet.

  En dan komt er weer zo’n uitsmijter: ‘Aan kamergeleerden heeft de maatschappij niet veel.’
  Aan totaal betekenisloze one-liners ook niet, maar ze doen het wel beter bij het grote publiek.

 20. @ July 2, 2009 at 1:45 pm #

  Alcohol en drugs, kunnen verkeert vallen.
  Een pilletje van de psygiater, kan dus ook verkeerd vallen.

 21. Cisca July 6, 2009 at 4:54 pm #

  Oeh heb ook pillen tegen mijn depressie, heerlijk kan ik ook gewoon mensen waar ik een aanvaring mee heb gehad in heden of verleden gaan vermoorden dus en nog goed excuus ook.

  Maar helaas zo werkt het niet, heb geen moordneigingen. Niet met pillen iig, voor ik de pillen had wel maar puur ten opzichten van mijzelf, leve de pillen want daardoor leef ik tenminste nog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: