Zaterdag 28 maart: de geheimen van Isla Margarita

28 Mar

Arthurstukkenmichel2_2  Een staaltje ‘beter speurwerk’ van ‘Siem’, bij velen op het internet bekend (alleen de Louwes-fanatici hebben het geloof ik niet zo op haar begrepen).

Ze is aan het stoeien geweest met het lijstje dat ik gisteren publiceerde met betalingen die Wendy had gedaan in opdracht van Johan Woudstra. Vooral de 134.000.000 aan ‘huurmoordenaar’ Michel was opmerkelijk. Vanwege de datum, het bedrag en het factuurnummer (001). En nog iets: in de kolom met RIF staat bij Arvello M. (Michel) V 12.505.504.

IslamichelAls je daarmee googelt, kom je bij hier uit bij een strafdossier dat onmiskenbaar van deze Arvello is. De cijfers zullen met zijn identiteitsbewijs te maken hebben. Dat is werkelijk heel interessant. Met dank aan een lezer is de vertaling (in het Engels) inmiddels ook beschikbaar: staat hier. Het gaat over een aanhouding in verband met verboden wapenbezit.

De datum van de betaling aan Michel(le) is 21 februari 2007. Dat is de dag waarop Woudstra is vermoord. De vraag is: wanneer maakte Wendy dit overzicht? Waarschijnlijk ruimschoots na de moord, toen ze de balans opmaakte wat ze nog van Woudstra te goed had. Ze was van plan dit bij ‘de erven Woudstra’ te declareren. Over de betaling aan Michel doet ze dus helemaal niet geheimzinnig. Michel zal zelf de enige zijn die nog weet waar het voor was, maar of hij dat al heeft verteld?

De eerdere berichten waarin dit getal werd aangeduid als zijnde het bankrekeningnummer van Michel kunnen gevoeglijk in de prullenbak. Van wie komt zulke onzin-informatie eigenlijk?

No Responses to “Zaterdag 28 maart: de geheimen van Isla Margarita”

 1. Marco March 28, 2009 at 11:35 am #

  Hier is de link HJ naar de vertaling, lijkt op een veroordeling wegens bezit van een verboden vuurwapen voor de duur van 1,5 jaar voor Arvelo Michelle.

  http://translate.google.co.uk/translate?hl=en&sl=es&u=http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2008/enero/275-29-OP01-P-2007-001886-OP01-P-2007-001886.html&ei=8vzNSdfuJYu4-QaR2f3UBw&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3D12.505.504.%26hl%3Den

 2. Wouter March 28, 2009 at 11:48 am #

  Volgens mij is dat nummer V-12.505.504 het nummer van zijn identiteitsbewijs, Cedula de Identidad.

 3. xxx March 28, 2009 at 1:00 pm #

  EERSTE HOF VAN EERSTE IN LINE voor de uitvoering van straffen en beveiligingsmaatregelen van strafrechtelijke CIRCUIT STAAT VAN NIEUWE SPARTA
  HEMELVAARTSFEEST

  Aanname, januari 29, 2008
  197 xc2xb0 en 148 xc2xb0

  Bestel tenuitvoerlegging van straffen
  (ARTIKEL 482 VAN C.O.P.P.)

  Zaak nr: OP01-P-2007-001886
  Strafbaar: Michelle ARVELO MARIN, Venezolaanse, geboren in Porlamar, Nueva Esparta Staat, hoofd van de identiteitskaart nr. V-12505504.
  MILITAIRE: DAVE ARVELO MORA, prive-verdediging.
  CRIMINALITEIT: arielrusso ILLEGALE vuurwapen onder en is strafbaar volgens artikel 277 van het wetboek van strafrecht.
  VEROORDELING: VN (01) jaar en zes (06) maanden gevangenisstraf

  Zijn herzien omdat de dossiers die uit de onderhavige zaak heeft het Hof van uitvoering, zoals uiteengezet in de aanhef van artikel 482 van het Wetboek van strafvordering nu beseffen de uiteindelijke boete in de uitspraak tegen de gevangene: MICHELLE MARIN ARVELO en dus AANTEKENINGEN:

  Op 21 september 2007 het Gerecht van eerste aanleg Functies Trial nr. 03 van dit Justitixc3xable Circuit, afgegeven op de uitspraak veroordeelt ARVELO burger MICHELLE MARIN, Venezolaanse, geboren in Porlamar, Nueva Esparta Staat, hoofd van de identiteitskaart nr. xc2xb0 V-12505504., om te voldoen aan een boete (01) jaar en zes (06) maanden gevangenisstraf voor het misdrijf van arielrusso ILLEGALE vuurwapen onder en is strafbaar volgens artikel 277 van het wetboek van strafrecht niet wordt veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten, zoals blijkt uit de beslissing van deze zaak, zodat de gevangene in kwestie werd eveneens veroordeeld tot een gevangenisstraf van bedoeld in artikel 16 van de wet, waardoor de definitieve onderneming .-

  Echter, de datum 25/05/2007 werd gearresteerd vandaag veroordeeld ARVELO MICHELLE MARIN, op grond van de feiten van de huidige, die nog in die status tot 27/05/2007, (gevonden in Freedom), door die werd beroofd van zijn vrijheid voor een tijd:

  DOS (02) DAGEN

  Deze tijd wordt beschouwd als deel van de zin geserveerd, in overeenstemming met artikel 484, post, het Wetboek van Strafvordering .-

  Dus de gevangene in kwestie nog steeds niet te voldoen aan de straf van een time-out:

  Een (01) jaar, vijf (05) maanden en twintig (28) DAGEN,

  en geserveerd in zijn geheel een keer het vult de extremen ingesteld door de wet voor de toekenning van de uitkering in kwestie.

  Ook de sancties die zijn neergelegd in artikel 16 van het Wetboek van Strafrecht als een accessoire op een gevangenisstraf is opgelegd op de gevangene, en het voldoen aan:

  1) BELEID diskwalificatie voor de duur van de straf, die het effect van het ontnemen van ambt, dienstverband of de openbare orde dat de gevangene en de onmogelijkheid om tijdens de veroordeling, en te zorgen voor het genot van actief en passief van de verkiezingen, en ook verloren tijdens dezelfde tijd, elke officixc3xable waardigheid en eer aan hem, niet in staat om dezelfde of een andere, zoals gedefinieerd in artikel 24 van het wetboek van strafrecht .-
  2) Onder voorbehoud van de autoriteit waakzaamheid door een vijfde van de zin, eenmaal voltooid, dat wil zeggen, voor een tijd: DRIE (03) maanden en achttien (18) dagen, eenmaal voltooid met de belangrijkste zin, en heeft het effect van dwingt de gevangene in kwestie te houden aan de respectieve hoofden van de gemeentelijke burgerlijke waar hij woont of waar zij zich verplaatsen, en hun vertrek tot aankomst op die datum, als omschreven in artikel 22 van het wetboek van strafrecht .-

  We zien aan de andere kant, de gevangene in kwestie was veroordeeld voor het verrichten van een zin die duidelijk niet meer dan drie (3) jaar, kan dus in aanmerking komen voor het voordeel van de voorwaardelijke opschorting van de tenuitvoerlegging van de straf in overeenstemming met laatste paragraaf van artikel 494 van het Wetboek van Strafvordering, voorafgaand aan de eisen van de wet —

  Het is belangrijk op te merken dat de wet van gedeeltelijke hervorming van het penitentiair stelsel wet volledig in werking als het wetboek van strafvordering van kracht NIET INTREKKINGS derhalve strikte naleving wordt op dit moment, aangezien in beginsel Deze regel geldt alleen voor gevangenen met vaste overtuiging definitief, zodat haar leefregels de neiging om de behandeling van interne, waardoor hun ontwikkeling “geleidelijk en progressief ‘om de sociale rexc3xafntegratie van deze, misschien wel de belangrijkste doelstelling van de gevangenis systeem in feite, is artikel 2 van de wet van gedeeltelijke hervorming van het penitentiair stelsel wet zegt:
  “Artikel 2. De sociale rexc3xafntegratie van de gevangene is de fundamentele doelstelling van de naleving van verdriet. Tijdens de periode van de naleving van straf moet strikt worden nageleefd alle inherente rechten van de mens verankerd in de grondwet en de wetten, verdragen, internationale overeenkomsten die zijn ondertekend door de Republiek, alsmede producten die afgeleid zijn van de bijzondere status van de veroordeelde. Gerechten profiteren van de uitvoering van een gevangene in het genot en de uitoefening van de individuele rechten, collectieve en dat zij verantwoordelijk is op grond van de wet “.-
  Transcriptie van dit, wij constateren dat in harmonie is met de bepalingen van titel III van de grondwet van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela en 479 van het wetboek van strafvordering van kracht .-
  Bovendien moeten we beroep doen op de bepalingen van artikel 334 van de grondwet van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, waarin de volgende tekst:
  “ARTIKEL 334. Alle rechters of de rechters van de Republiek in het gebied zijn de bevoegdheden en in overeenstemming met deze grondwet en de wet, zijn verplicht om de integriteit van de Grondwet. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze grondwet en een wet of ander recht van toepassing van de grondwettelijke bepalingen voor de rechter in ieder geval, zelfs ambtshalve beslissen de zaak … omissis …”.-
  Dit gezegd zijnde, niet alleen de handhaving rechter bevoegd is te horen dat alle zaken in dit stadium van de tenuitvoerlegging van de straf, zoals vereist door artikel 479, met name in de paragrafen 1 en 3 van het wetboek van strafvordering van kracht zijn, maar Ook is een borg voor de vervulling van de gevangenis-systeem, zoals bepaald in artikel 1, infine, de wet op de gedeeltelijke herziening van het penitentiair stelsel Wet .-
  “Artikel 272. De staat staat garant voor een penitentiaire systeem dat zorgt voor het herstel van de binnenlandse of internationale, en respect voor hun mensenrechten. Voor deze, de gevangenissen zullen moeten ruimten voor werk, studie, sport en recreatie, werk onder begeleiding van professionals met academische geloofsbrieven penitenciaristas universiteit, en wordt bestuurd door een gedecentraliseerd beheer door de staat of de gemeentelijke overheden … omissis … In het algemeen hebben we ze liever in de open en agrarische karakter van het strafrecht kolonies. In elk geval zullen de formules voor het vervullen van niet-vrijheidsbenemende straffen worden toegepast met de voorkeur aan de aard van de gevangenis. De Staat zal de instellingen die nodig zijn ter ondersteuning om postpenitenciaria sociale rexc3xafntegratie van exinterno of exinterna en het vergemakkelijken van de oprichting van een autonome en gevangenis personeel louter technisch. “(Nadruk toegevoegd) .-

  Wat betreft de veroordeling van de betaling van de gerechtelijke kosten, blijkt uit de laatste zin dat de gevangene in kwestie werd niet veroordeeld tot betaling van dezelfde .-

  Registreer iets terug, een gewaarmerkt afschrift van deze beschikking, en de Criminal Division van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie, notifxc3xadquese de relevante instanties die betrokken zijn in voorkomend geval, de partijen notifxc3xadquese. Uitgevoerde .-
  DE RECHTER VAN DE UITVOERING

  Dr Yelitza Velxc3¡squez Vasquez
  HET SECRETARIAAT

  Ab. MILLAN LUFREIDYS REYES
  Op dezelfde datum werd bevolen om te voldoen aan dit besluit .-
  HET SECRETARIAAT

  Ab. MILLAN LUFREIDYS REYES
  Zaak nr. OP01-P-2007-001886
  YVV/jhoarys.-

 4. K.Hakvoort March 28, 2009 at 4:09 pm #

  Dat twee velden in een factuuroverzicht naar dezelfde persoon refereren als die in een rechterlijk vonnis heeft geen enkele toegevoegde waarde. Het is toch al lang bekend dat dit geen lieve jongen is, en de in het vonnis genoemde data lijken me niet relevant voor noch de zaak Woudstra noch de zaak van de Videlers.

  Ik vind die die pizza (pizza Margarita?) van 2 februari minstens zo interessant.

  Is het overzicht authentiek en uit welke bron komt het eigenlijk? Het zou toch in handen van de Venezolaanse justitie moeten zijn?
  Nu ik me 7 minuten in deze zaak heb verdiept: gevalletje van crimineel personeel besluit werkgever(s) te beroven, af te persen en te vermoorden. Noemen van eventuele opdrachtgevers voor de moord op Woudstra wordt pas interessant voor de dader als zijn aandeel hierin is bewezen.

 5. K.Hakvoort March 28, 2009 at 4:54 pm #

  Misschien zitten in de bekrachtiging van de echtscheiding van de verdachte ook nog interessante aanknopingspunten. 😉

 6. Wouter March 28, 2009 at 6:28 pm #

  De eerdere berichten waarin dit getal werd aangeduid als zijnde het bankrekeningnummer van Michel kunnen gevoeglijk in de prullenbak. Van wie komt zulke onzin-informatie eigenlijk?

  Het nummer stond in de kolom waarboven stond RIF.
  Dit betekent bankrekeningnummer. Dus het misverstand was gauw geboren.

 7. xxx March 28, 2009 at 6:47 pm #

  Definitieve zin (in zijn tijdspanne) Exp.: 30.481/Family. REPUBLIEK BOLIVARIANA VAN VENEZUELA IN ZIJN NAAM: DERDE VAN HET HOF VAN EERSTE INSTANTIE IN HET BURGERLIJK, HANDELS EN VAN DE DOORGANG VAN DE OMSCHRIJVING GERECHTELIJK VAN HET METROPOLITAANSE GEBIED VAN CARACAS. KANDIDATEN: MARIA CAROLINA SADER CHIRINOS en MICHELLE ARVELO MARIN, echtgenoten, Venezolanen, van wettelijke leeftijd, titulair van aantallen van identiteitskaarten v-13.308.555 en v-12.505.504, respectievelijk. AANWEZIGE ADVOCAAT: MATILDE VAN FREITAS, praktizerende procureur, van dit het domiciling, die in Inpreabogado onder nummer 51.214 wordt geregistreerd. REDEN: scheiding. Bij schrijven voorgesteld/getoond door de burgers MARIA CAROLINA SADER CHIRINOS en MICHELLE ARVELO MARIN, vroegen zij in feite om de scheiding door scheiding door dan vijf (5) jaar, meer baserend zijn verzoek op de veronderstelling van het artikel 185-a van de Burgerlijke Code, d.w.z., verlengde breuk van het gemeenschappelijke leven. De echtgenoten in hun het schrijven van verzoek wordt gedebatteerd dat, dat burgerlijk huwelijk dag 22 van September van 2.000 aanging, vxc3xb3xc3xb3r de Eerste Burgerlijke autoriteiten van de Gemeente Arismendi van de Staat Nieuwe Sparta, volgens bestaat uit huwelijksakte nr 070; dat zij zijn laatste echtelijk adres in de weg Trixc3xabst vestigden, Vijfde Montevideo, Zuid-Californixc3xab, het District van Sucre van het Standpunt van de Staat; dat tijdens de gehuwde unie de kinderen niet voortbrachten noch verwierven zij goederen. Zij beweerden ook dat van de maand van Oktober van 2.000, zij in feite gescheiden zijn gebleven en tot de huidige datum hebben zij het geen leven gemeenschappelijk gemaakt. Liet dit het schrijven in datum 25 van Januari 2007 toe, bracht xc3xa9xc3xa9n de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie van het Publiek op de hoogte, in overeenkomst voorziet het Ministerie het artikel 185-a van de Burgerlijke Code. Op voorwaarde dat de berichten strikt genomen, de oorzaak in het stadium van tekortkoming is, in het waarvan Hof van de het oostenkans, maakt de volgende overwegingen: EERST: het verzoek wordt gebaseerd op wettelijke oorzaak als is het het artikel 185-a van de Burgerlijke Code, die in feite de scheiding tegen meer dan vijf (5) jaar vestigt; TEN TWEEDE: ook is het gekomen van de auto’s die vervulling aan alle vereisten voorgekomen zijn die door de wet voor de procedures van deze aard worden gexc3xabiste; DERDE: van handelingen van het dossier moet het bewijsmateriaal dat de echtgenoten hun toestemmingsactie betreffende een lening uitoefenden, en aangezien in datum 23 van Februari 2007 Honderdste Tiende van de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie van het Openbare Ministerie met de concurrentie in Bescherming, Burger en Familie van de Gerechtelijke Omschrijving van het Metropolitaanse Gebied van Caracas verschenen en geen bezwaar wat tegen het opgeheven verzoek van scheiding realiseerden, dit Hof nadenken voortkomend het verzoek van ontbinding dat op de scheiding in feite tegen meer dan vijf jaar wordt gebaseerd. Aldus wordt het beslist. Derhalve volgens het artikel 185-a van de Burgerlijke Code, die dat vaststelt: xe2x80x9eWanneer de echtgenoten tegen meer dan vijf (5) jaar in feite gescheiden zijn gebleven, zal iedereen van hen om de scheiding kunnen vragen, bewerend verlengde breuk van het gemeenschappelijke levenxe2x80x9c, het Hof, in het apparaat van dit besluit de ontbinding van de gehuwde band dat de kandidaten dag 22 van September van 2.000 aangingen, vxc3xb3xc3xb3r de Eerste Burgerlijke autoriteiten van de Gemeente Arismendi van de Staat Nieuwe Sparta zal verordenen, volgens bestaat zij uit opgenomen huwelijksakte onder nummer 070, jaar 2.000, respectieve Boeken. Betreffende eerder opgesteld redeneren, verklaart dit DERDE van Hof VAN EERSTE INSTANTIE IN BURGERLIJK, HANDELS EN VAN de DOORGANG VAN de GERECHTELIJKE OMSCHRIJVING VAN het METROPOLITAANSE GEBIED VAN CARACAS, beheerrechtvaardigheid in naam van de Republiek en door gezag van de Wet, MET PLAATS het verzoek van scheiding dat door de burgers MARIA CAROLINA SADER CHIRINOS en MICHELLE ARVELO MARIN, allebei wordt ingevoegd voldoende gexc3xafdentificeerdt in de rubriek van dit besluit en, bijgevolg, de gehuwde verenigde band OPGELOST verklaard die hen en waaraan vxc3xb3xc3xb3r gemaakte verwijzing. Het UITSTERVEN van het regime van gemeenschap in de goederen wordt verklaard. Het wordt gepubliceerd, regxc3xadstrese het en het dxc3xa9jese exemplaar. Gegeven, Ondertekend en verzegeld in de ruimte van bureau van het Derde van het Hof van Eerste Instantie in Burgerlijk, Handels en van de Doorgang van de Gerechtelijke Omschrijving van het Metropolitaanse Gebied van Caracas, in Caracas, aan de ZESENTWINTIG (26) dagen van de maand van MAART van twee duizenden zeven (2007). Jaren: 196xc2xba van onafhankelijkheid en 148xc2xba van de Federatie. DE RECHTER,

 8. Anonymous March 28, 2009 at 7:21 pm #

  De datum 23 februarie wordt wel genoemd in de bekrachtiging.
  Volgens mij iets over een lening.

 9. De Joker March 28, 2009 at 7:39 pm #

  @Arie:
  “En dit is gxc3xa9xc3xa9n discussieforum.”

 10. Siem March 28, 2009 at 8:10 pm #

  HJK/K.Hakvoort

  Meedenkend.

  Wat datums op een rij:

  – 21/2/2007: Moord op Woudstra, neergeschoten.
  – 21/2/2007: Betaling aan Arvelo M. in boeken opgenomen door W. Videler, dit moet een contante betaling zijn geweest, vermoedelijk een lening met instemming van Woudstra.
  – 25/5/2007: Arvelo M. wordt gepakt voor vuurwapenbezit en staat na 2 dagen, naar ik begreep, weer buiten. Wat gebeurde er met het vuurwapen, ballistisch onderzoek gezien de relatie met Woudstra niet uitgevoerd omdat er geen link werd gelegd?
  – 20/8/2007: W.Videler en dochter verdwijnen.
  – 21/9/2007: Alvero M. staat terecht voor vuurwapenbezit en wordt veroordeelt. Straf afgekocht? Zo ja, waarvan?

  Het kan natuurlijk dat er bij W.Videler een lamp is gaan branden nadat Alvero M. voor vuurwapenbezit werd aangehouden. Dat alleen zij, Woudstra en Alvero M. van de geldoverdracht wisten en dat Alvero M. op zijn manier het terugbetalingsprobleem radicaal heeft opgelost middels ‘roof’moord door getuige Woudstra uit te schakelen. In die zin was ook W. Videler een bedreiging voor Alvero M. Zeker in het licht van diens lopende strafzaak.

  Maar goed dat ze het bedrag geboekt heeft op haar manier. En zeer onwaarschijnlijk dat te doen wanneer dat bedrag geld zou betreffen voor het omleggen van haar ‘broodheer’.

  Motivatie geldlening: Uit de vertaling van xxx, (echtscheidingsvonnis Alvero M.).

  Eerst maar weer de crusiale datums uit dat stuk op een rij.

  – 25/1/2007: schriftelijke aanvraag
  – Behandelingsdatum: ik zie die niet.
  – 26/3/2007: Uitspraak ontbinding met terugwerkende kracht van gemeenschap van goederen.

  Dit citaat in het stuk is opvallend:

  DERDE: van handelingen van het dossier moet het bewijsmateriaal dat de echtgenoten hun toestemmingsactie betreffende een lening uitoefenden, en aangezien in datum 23 van Februari 2007 Honderdste Tiende van de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie van het Openbare Ministerie met de concurrentie in Bescherming, Burger en Familie van de Gerechtelijke Omschrijving van het Metropolitaanse Gebied van Caracas verschenen en geen bezwaar wat tegen het opgeheven verzoek van scheiding realiseerden, dit Hof nadenken voortkomend het verzoek van ontbinding dat op de scheiding in feite tegen meer dan vijf jaar wordt gebaseerd

 11. Siem March 28, 2009 at 8:19 pm #

  N.B. 20.10

  Ik zou een gesprek aangaan met MARIA CAROLINA SADER CHIRINOS.

  Overigens ( boekingsoverzichtje): de datum 31 februari bestaat uiteraard niet.

  Aan de doordruk te zien hield mevrouw Videler, keurig en op dezelfde wijze, in maandoverzichten haar boekhouding bij.

 12. Francine Valkenburg March 29, 2009 at 5:32 am #

  Al moet de onderste steen boven komen, de waarheid zal nu aan het licht komen, zodat wij de stoffelijke resten kunnen bergen en ons verdriet een plekje kunnen geven H.J.K. Capeau- Bas!!!!! knuf van Thuur, Jimmy en Francine.

 13. xxx March 29, 2009 at 7:32 am #

  Ik denk dat Wendy evt dat geld onder druk contant heeft betaald.
  En dat ze uit voorzorgs maatregelingen, in haar boekhouding het indentieteitsnr van Alvero M vermelde.

 14. Pipo de Brown March 29, 2009 at 8:39 am #

  @Arie:
  “En dit is gxc3xa9xc3xa9n discussieforum.”
  Geplaatst door: De Joker

  Er is nu geen enkele aanleiding om tussen de reacties dit te plaatsen.
  Pure uitlokking dus, zodat straks Arie weer op zijn ballen krijgt van HJ.
  En ik ben het toch altijd met Arie eens. Een man met het hart op zijn tong. Dat past mij wel.

 15. De Joker March 29, 2009 at 12:59 pm #

  @Pipo;Leuk geprobeerd en dat voor een clown.Het zijn juist de discussies van de forum bezoekers die ergens toe kunnen leiden?. Alleen dienen deze dan wel over de inhoud te gaan.Dat is wat ik mij vriend Arie onder ogen wilde brengen.
  Groetjes aan Mammeloe!.
  Enne die “Brown” is echt de grootste Clown in medialand.

 16. Siem March 29, 2009 at 4:06 pm #

  HJK en xxx 7.32

  N.a.v. de opmerking 7.32:

  Ik kan mij niet voorstellen dat dat geld onder grote druk is uitbetaald.

  Een afperser geeft zijn identiteitskaart met nummer niet uit handen, lijkt mij.

  Dat roept dan weer de vraag op wanneer en waarom Arvelo M. die kaart dan wel uit handen heeft gegeven aan W. Videler zodat ze zijn persoonsgegevens kon registreren met zijn medeweten.

  Mogelijk heeft dat te maken met de ‘katvangersrol’, waar het het inzetten van inlanders betrof i.v.m. de lucratievere geldomzettingsmogelijkheden voor buitenlanders.

  Die door Arvelo M. ontvangen circa 30.000 komt aardig in de buurt van een 10%-regeling, waar het de laatste gestortte gelden van Woudstra betreft. Ik meen zo ‘n 300.000 Euro, in 2 stortingen, waarvan 1 als testcase. En waarvan volgens zoon Sipke Woudstra 150.000 Euro, tweede storting, vermist zou zijn.

  Door de uitschakeling van Woudstra zou de tweede storting dan in handen blijven van de katvanger en diens al dan niet handlangers.

  Mijn gedachtes zijn:

  – Dat Woudstra op de dag van de moord een afspraak had om te cashen en niet toevallig de dupe werd van iets dat op roofmoord moest lijken.
  – Dat W. Videler ter goeder trouw handelde naar tussenpersoon Arvelo M. en Woudstra toe en pas later haar conclusies heeft getrokken waardoor ze een groot gevaar was voor Arvelo M.
  – Dat de verdwijning van moeder en helaas ook toevallig haar dochter Videler, tevens te maken heeft gehad met de komende strafzaak (wapenbezit) tegen Arvelo M. op 21/9/2007.
  – Dat Arvelo M. kon weten dat die zaak er heel anders uit zou komen te zien wanneer W. Videler uit de school zou gaan klappen over een link met de moord op Woudstra.

  HJK: Weet jij het tijdstip van de moord op Woudstra en wanneer W. Videler daar voor het eerst van heeft vernomen?

 17. Arie March 29, 2009 at 5:54 pm #

  De Joker probeert om met een off-topic berichtje weer olie op het vuur te gooien.

  Hij is de secondant van Hendrik Jan.

  Figuren die gelijk persoonlijk gaan mailen als er iets wordt geplaatst wat deze figuren niet aanstaan.

  Droom maar een eind lekker weg. Geertje nu al 32 zetels.

 18. Decibel April 26, 2009 at 1:50 pm #

  @ Yassina. [discotheken mensen met een kleurtje mogen weigeren,]

  Ik heb zelf 7 jaar lang als portier bij een grote dicotheek in het zuiden des lands aan de deur gestaan. 3 tot 4 avonden per week.
  Je haalt hier een heikel punt aan, omdat wij in het verleden te maken hebben gehad met undercover-acties waarbij Marrokanen geweigerd werden en daarna breed uitgemeten in het regionaal dagblad vermeld werd dat wij discrimineerden.

  Na 7 jaar portieren denk ik zelf wel een mening kunnen hebben.
  Laat mij jou xc3xa9xc3xa9n ding zeggen: Nog nooit ,ik herhaal nog nooit is er een avond vlekkeloos verlopen wanneer een Marrokaan bij ons binnen was.
  ALTIJD ROTZOOI. En echt alleen maar problemen met die Marokkaanse raddraaiers.

  Altijd trammelant, altijd rotzooi, en enkel en alleen met Marokkaantjes.
  Dit is gegeven uit de uitgaanswereld, maar geld evengoed in het dagelijkse leven.
  (…)
  Kijk dinsdag Opsporing Verzocht maar weer. De bontkragenbrigade is weer ruim vertegenwoordigt, in ‘s lands meest ziekmakende misdaad. Oude bejaarden beroven, winkeliers voor hun leven lang traumatiseren etc. etc.
  En ik discrimineer echt niet, Antillianen, Turken, kampers, ik krijg ze ierdere week aan mijn deur, en zelden tot nooit problemen met die jongens, maar als er Marokkanen binnen zijn, je kunt er de klok op gelijk zetten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: