Donderdag 29 januari: Erven Deventer, Sam & John

29 Jan

BashaancoverVandaag komen de eerste stukken over het boek van Nova-journalist Bas Haan, ‘De Deventer moordzaak. Het complot ontrafeld.’ Ik zal me aan de embargo’s houden en nog even niks uit het boek zelf gebruiken, wel kreeg ik toevallig eerder deze week (had echt niks met het boek te maken) een stuk in handen waar ik nog steeds verbijsterd over ben.

Het is de brief van Ernest Louwes aan notaris Kostering, van 23 juli 1999. Twee maanden voor de dood van weduwe Jacqueline Wittenberg.  Louwes verzoekt namens de weduwe om wijziging van het testament. Haar man was in februari 1997 overleden, inmiddels heeft ze zich gerealiseerd dat wat daarin staat niet aansluit bij wat ze met haar man had besproken inzake de bestemming van het vermogen na het overlijden van beiden. Ze wil de Dokter Wittenberg Stichting oprichten, waarvan het doel is ‘de opvang en verzorging van (uitbehandelde) chronisch psychiatrische patixc3xabnten." De weduwe heeft ondergetekende (Louwes) verzocht als executeur-testamentair en bewindvoerder te willen fungeren. Louwes zal in het bestuur van de stichting plaatsnemen en – zo nodig – deskundigen aanstellen om mede het bestuur te vormen. "De bewindvoerder dient de vrijheid te hebben geheel zelfstandig over het vermogen te kunnen beschikken."

Wittenberg180Het gaat hier om een miljoenenerfenis. Ik kan me niet voorstellen dat enig journalist of ‘betrokkene’ die dit gezien heeft, kan denken dat Louwes te goeder trouw was. Op zich is het geen motief voor de moord, al had Louwes er in dit concept alle belang bij dat de weduwe spoedig zou overlijden. Het voedt meer de gedachte die ik aanstonds al had: dat iemand de weduwe heeft gewaarschuwd dat Louwes niet zuiver op de graat was en dat ze hem die bewuste avond wilde vertellen dat zijn snode plannetjes niet door zouden gaan. Met als gevolg een woede-uitbarsting. Van hetzelfde kaliber als in de rechtszaal, toen hij onverwacht toch werd veroordeeld, na het nieuwe dna-bewijs.

Ik had het er gisteren nog met een betrekkelijke buitenstaander over, die destijds ook geraakt wa door die beelden uit de rechtszaal. Veel mensen hebben zich daardoor op het verkeerde been laten zetten. Van Maurice de Hond tot Linda de Mol. Het komt zo authentiek over, die woede over ‘het onrecht’. Gek genoeg heb ik dat nooit zo gevonden. Het verbaasde mij vooral dat zijn familie hem ondanks deze uitbarsting als een brave saaie huisvader bleef beschrijven, die geen vlieg kwaad kon doen. Ik ben bij veel rechtszaken geweest waar mensen tot hoge straffen werden veroordeeld, al dan niet terecht, en nooit heb ik zo’n reactie gezien. Ik ben benieuwd of er advocaten zijn die wel zulke gevallen kennen. Meestal reageren de veroordeelden apathisch, verdrietig, of cynisch. De woede van Louwes is op een andere manier veel beter verklaarbaar: hij had erop gerekend vrij te komen, dit was een lelijke streep door de rekening.

Hoe dan ook, er zal de komende tijd weer veel aandacht zijn voor ‘Deventer’, maar degenen die gekozen hebben voor Louwes=onschuldig zullen hun standpunt niet wijzigen. Dat kunnen ze niet. Is genetisch bepaald. Zie hier over stijfkoppen

                                                            *

Klepperkogel3webLet op dat witte stipje, rechts boven de oranje balk. Het is de lichtbak van een groente- en fruitzaak aan het Gelderlandplein in Amsterdam. Het gaatje zit er inmiddels al ruim acht jaar: sinds 10 oktober 2000. Het is een ‘stille getuige’ van de liquidatie van Sam Klepper, een kogelgat. Zou die kogel er nog achter liggen?

Kan best zijn dat iedereen dit weet, dat het al een toeristische trekpleister is, maar ik kende het verhaal nog niet, vandaar dat ik er maar even een foto van heb gemaakt.

Klepperkogel4webToevallig hadden we ‘t ook net over de erfenis van zijn maat John Mieremet, in Thailand. Natuurlijk kun je erop wachten dat een wijsneus zegt dat je als buitenlander in Thailand geen grond kunt bezitten, dus dat het bericht over het beslag leggen onjuist is. Iedereen die iets van Thailand weet, weet dit natuurlijk.

Zullen we dan maar de conclusie trekken dat Mieremet geen enkel financieel belang had in Thailand en dat het geheel toevallig is dat er na zijn dood geen cent meer is gexc3xafnvesteerd in het project? En dat de Nederlandse justitie probeert Thaise grond in beslag te nemen? Zal koning Bhumibol vast wel goed vinden. Kom er zo nog op terug, moet eerst even weg.

152 Responses to “Donderdag 29 januari: Erven Deventer, Sam & John”

 1. Paul. A January 30, 2009 at 12:09 pm #

  Ada, onze barbamama met haar kneetbare geweten.

 2. Joop January 31, 2009 at 3:01 pm #

  Quote:
  Joop is een typische Louwesiaan die dit soort zaken bij op Ada ‘s web-log post:
  Binnen Justitie, althans het Justitie-onderdeel waar ik actief ben, is een actie bezig over het onderwerp Integriteit.
  Tja.
  Geplaatst door: Siem | 29 januari 2009 om 19:14
  Einde quote.

  Geef a.u.b. eens even een link Siem. Ongenuanceerde en Siemiaanse kreten van jou zijn we wel gewend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: