Dinsdag 11 november: Baron van Moolecaten over Greet Hofmans

11 Nov

Greethofmans1Op 11 oktober 1956 heeft journalist H.A. (‘Henk’) Lunshof (van Elseviers Weekblad) in het Gelderse Hattem een uiterst vertrouwelijk gesprek met Baron van Heeckeren van Moolecaten, over de affaire Greet Hofmans. Het gesprek schijnt niet voor te komen in het boek van Cees Fasseur, dat vandaag verschijnt. Is toch wel bijzonder boeiend. Lunshof begint ermee dat de baron ‘bijzonder dom’ is. Zijn vrouw Rita Penning, opvoedster van de koninklijke kinderen, is niet bij het gesprek aanwezig maar kan wel alles horen, zij is ‘een schrander type.’

De baron is kwaad omdat hij van "de regeerder van het land, voor wie hij de diepste minachting heeft," van het toneel zal moeten verdwijnen: eerst mejuffrouw Hofmans, toen hij en straks misschien ook nog de koningin. Volgens hem heeft de koningin een grote fout gemaakt door een commissie over haar te laten oordelen.

Julinana mag geen contact meer hebben met Greet Hofmans, de baron wel. Hij gaat eens in de veertien dagen naar haar toe om haar op de hoogte te stellen. Zijn vrouw en hij zijn bewonderaars van mejuffrouw Hofmans.

BeelgerbrandytjardaDe baron veegt de vloer aan met de leden van de commissie die de zaak Hofmans moeten onderzoeken. Allereerst minister Beel (links op de foto), "ras-intrigant, een afschuwelijke schurk, een door en door corrupte figuur. De Koningin beschouwt Beel als een landverrader." Nummer twee, Tjarda (van Starckenborch Stachouwer, rechts), is een man die heel weinig van de zaak begrepen heeft. "Hij wilde naar Amerika en vond alles maar malligheid."

Nummer drie, Gerbrandy(foto midden), was nog het best, maar hij heeft zich vergaloppeerd op de persconferentie. "Hij heeft in zijn leven meer domme dingen gedaan" maar de koningin twijfelt niet aan zijn goede trouw. Ze zegt: "Gerbrandy is een buitenbeentje en die moet men nu eenmaal wat vergeven."

Citaat: "In een normale koninklijke huishouding moet het afluisteren van telefoongesprekken en het openen van brieven op last van de Vorst geschiden. Het geschiedt het op last van een kliek die Juliana coxc3xbbte que coxc3xbbte van de troon wil verdrijven. Zelfs het onderhoud dat ik nu met u heb zal waarschijnlijk wel uitlekken en tegen mij worden gebruikt."

"Er is xc3xa9xc3xa9n moeilijkheid: ik zal het u maar ronduit zeggen, zij houdt hartstochtelijk veel van de prins. Zij is gek op de Prins. Zij is verliefd op hem als een 18-jarig meisje op haar eerste minnaar. Zij wil het land dienen, maar zij kan de prins niet opgeven. Iedere dag verlangt zij naar hem. Dat is haar tragedie. En de prins maakt daar misbruik van."

Bernhardjuliana

Bernhard zal nooit uit zichzelf vertrekken, meent de baron, "Nee, hij is gek! Een weggelopen prins is nog minder dan de hertog van Windsor." Hij schetst de prins als "geen briljante man, maar wel een harde werker met een gezond verstand en met een grote genegenheid voor zijn kinderen. Aan uitspattingen maakt hij zich niet mxc3xa9xc3xa9r schuldig dan een normale man. Het verhaal dat hij nog maar een paar jaar te leven heeft, is een theatrale pose die hij aanneemt. (…) Als hij niet een of andere ziekte krijgt wordt hij stokoud."

Volgens de baron is de prins "geen vrouwenjager" maar ook als hij ver weg zou gaan met andere vrouwen houdt Juliana de deur voor hem open: "Ik heb in mijn leven niet een vrouw op leeftijd gezien die zo hartstochtelijk verliefd is op haar man."

Over Beatrix zegt de baron: "Zij heeft alle slechte eigenschappen van de prins en Armgard en is zo koel als een ijsberg. Zij wil maar xc3xa9xc3xa9n ding: zo snel mogelijk koningin zijn."

Minister-president Drees is volgens de baron "een van de meest waardeloze figuren die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. De koningin heeft een diepe verachting voor deze inferieure burgerman."

Over de relatie van Juliana met haar kinderen: ze mist de genegenheid van haar oudste twee kinderen (Beatrix en Irene). "Mijn vrouw weet hoe Berhard systematisch en moedwillig de dochters tegen de moeder heeft opgezet. Het is bijna duivels."

Ook leuk: "Zij weet dat wij een Duitse provincie worden als zij verdwijnt, dat hebben de Amerikanen en de Duitsers afgesproken."

"Wat ik u zeg is eigenlijk de mening van H.M. Ik heb ook verlof U dit te zeggen, mits ik de verzekering van U krijg dat wij elkaar niet hebben gesproken."

"Een der grootste rampen die Nederland getroffen heeft is dat zij met deze man is getrouwd."

Het hele gesprek van Lunshof met de baron staat hier

Meer over journalist Henk Lunshof staat hier

                                                             *

Dinsdag=bepsterdag. Op www.bepster.com staat nu mijn nieuwe wekelijkse column. Gaat over ‘oude mannen’, van boef tot zanger. Zag vanmorgen dat Tony Joe White in Raalte is geweestr. Al;s ik dxc3¡t had geweten…

Advertisement

No Responses to “Dinsdag 11 november: Baron van Moolecaten over Greet Hofmans”

 1. Ruud November 11, 2008 at 9:15 am #

  Bij RTL Boulevard zagen wij gisteravond de Royaltyjournalist Marc van der Linden ook al met dit archiefstuk wapperen. Hij wist mee te delen dat Cees Fasseur met geen enkele verwijzing iets over dit artikel schrijft. HJ jij hebt hier in wezen een link gelegd naar een zeer interessant Collectors Item. Was het ook niet deze Henk Lunshof die samen met de onderzoeksjournalist Ton Biesemaat meer wist te vertellen over de zg. Stadhoudersbrieven van prins Bernhard.

 2. Ton Biesemaat November 11, 2008 at 9:36 am #

  Dat Walraven van Heeckeren minder dom was dan Lunshof dacht blijkt uit de feiten van de jaren 50. Prins Bernhard als voormalige spion van de Abwehr (Duitse miliatire inlichtingendienst) was de echte ongekroonde koning van Nederland, ir. Staf die in de oorlog boeren naar het bezette Oost-Europa stuurde en Joden liet zwoegen op zijn Heidemij-terreinen was minister van Oorlog en generaal Hasselman als antisemiet en Abwehr-collega van Prins Bernhard was opperbevelhebber van het Nederlandse leger. Walraven van Heeckeren waarschuwt in zijn interview met Lunshof niet voor niets voor de grootste bedreiging: het neofascisme wat Nederland dan via bijvoorbeeld de hier geschetste figuren via topfuncties in zijn macht heeft. Doordat de Koude Oorlog woedde vonden de Amerikanen het best. In Duitsland han nog op enigerlei wijze een zuivering plaats gevonden. In Nederland is dat tot op de dag van vandaag nagelaten. Want een land heeft de plicht ook haar geschiedenis op een eerlijke manier te brengen. Met het boek van Fasseur zal dat wederom niet gebeuren.

 3. Ton Biesemaat November 11, 2008 at 9:41 am #

  @HJK
  De twee oudste kinderen die tegen Juliana waren zijn uiteraard Beatrix en Irene. Beatrix’s houding waarbij zij de oude koningin Wilhelmina haatte is terug te lezen in de Gerbrandy-dossiers in het Nationaal Archief. Beatrix trok liever op met Armgard, de moeder van Prins Bernhard. Ook Armgard werkte in de oorlog voor de Abwehr.

  Beste Ton,

  is aangepast, foutje (haast).

  Hendrik Jan

 4. Ron November 11, 2008 at 10:58 am #

  Is Cees Fasseur niet de professor bij wie Prins Pils is afgestudeerd? Prins Pils scriptie is tot staatsgeheim verheven. Hij wordt ook wel Prins Minima genoemd, dit naar aanleiding van prinses Maxima, die hem een beetje dom vindt in zijn uitlating(en?).
  Heeft deze Cees Fasseur niet de chaotische vlucht van koningin Wilhelmina met de heroxc3xafsche prins als een verzetsdaad neergezet?
  De historica Nanda van der Zee is een andere mening toegedaan, lees “Om erger te voorkomen”. Hierin wordt uit de doeken gedaan hoe het Nederlandse volk en vooral de Nederlandse Joden in de steek werden gelaten door deze lafaards.
  Neen, deze Cees Fasseur is pur sang een orangist.
  Het enige interessante van dat vandaag gepresenteerde boek zal zijn in welke mate de veronderstelling van het bestaan van het Benno’s Stadhouders brief wordt ondersteund.
  In deze brief biedt Benno zijn diensten aan zijn vrienden uit begin dertiger jaren aan om als Stadhouder van Nederland te fungeren, een soort prins Arthur Seyss-Inquart.

  Het had wel eens kunnen zijn dat wij niet als nationale hymne het Wilhelmus, maar het Horst Wessel lied zouden zingen op de voetbalvelden. U weet wel dat lied dat gezongen werd op de bruiloft van Juliana en Benno. Welke gedachte nog eens werd benadrukt door de fiks opgeheven rechter arm. Heil H. Wat dat betreft zouden die F-side supporters wel goed in dat plaatje passen.

  Dan Nanda van der Zee, door deze lakeien Cees Fasseur en de orangerie met P&W en de rest is zij overgegaan tot het schrijven van kinderboeken. Hoe toepasselijk, dat “Om erger te voorkomen”.

  Deze prinses Maxima geniet, net zoals Saskia Sassen (even googelen), dochter van de beruchte Wim Sassen, van de macht. Vader Zorreguieta is niet anders dan deze Sassen. Via Sassen werd in Argentinixc3xab die vervloekte bureau moordenaar Eichman door de Mossad opgepakt en voor het gerecht gebracht. Onder het bewind waar Zorreguieta deel van uit maakte werden 30.000 Argentijnen vermoord.
  De moraal: Houdt hen in de tang.
  En deze Cees Fasseur is de zoveelste lakei die het hof dient. Dus vanavond aan de buis.

 5. Max Delius November 11, 2008 at 12:02 pm #

  De Rijks Doofpottendirecteur Oranje en aanverwante zaken, Cees Fasseur, heeft het bijzonder druk om allerlei affaires weg te werken voor zijn huidige directrice, koningin Beatrix. De enige door de BV Oranje erkende, gekeurmerkte en gladstrijkende ‘huis’biograaf, de brave borst die zich in allerlei bochten wringt om het werkelijke, beschamende verleden van een familie die zich Van Oranje noemt voor het volk te verhullen gaat vandaag zijn boek presenteren.
  Waarschijnlijk zal Klaas de Vries ook acte de presence geven: wat is de overeenkomst tussen Klaas de Vries en Cees Fasseur? Het zijn specialisten in het crexc3xabren van Doofpotten voor de Bovenonsgestelden! Samen hebben zij de moord op van Gogh en de voorkennis van de AIVD eens dunnetjes in de doofpot gestopt. Daarnaast heeft de Vries, ook hier in innige samenwerking met Oranje xe2x80x98Geschiedkundigexe2x80x99 Fasseur, in de Eerste Kamer verder xe2x80x98doofpotgedoexe2x80x99 rondom wat er stinkt in het corrupte Koninkrijk aangaande de Koninklijke familie kunnen wegpoetsen. Alle initiatieven aangaande het blootleggen van bepaalde open draden betreffende de moord op Fortuyn; keurig weggepoetst. Het enige verschil: Klaas de Vries die als jong Kamerlid de generaal xe2x80x98Hasselman-affairexe2x80x99, waarbij Bernhard dreigde te sneuvelen, in de doofpot stopte, was er eerder bij.
  Klaas de Vries en Cees Fasseur zijn de vleesgeworden voorbeelden van regentencorruptie en lakeiengedrag.
  Dit land is zo door en door verrot.

 6. Max Delius November 11, 2008 at 12:07 pm #

  …en deze link wilde ik u niet onthouden:
  http://zozeg.nl/koningshuis/koningshuis.html

 7. Gert November 11, 2008 at 12:49 pm #

  @ Ron,

  Willem-Alexander is afgestudeerd bij H.L. Wesseling, collega van C. Fasseur.

 8. Ton Biesemaat November 11, 2008 at 1:59 pm #

  @Gert
  Ron had het bijna goed want vanmiddag schuift Wesseling aan bij Fasseur tijdens de boekpresentatie om zijn ongetwijfeld zeer kritische betoog te houden. De boekpresentatie is in het old boys bastion Socixc3xabteit De Witte. Need I say more?

 9. Gert November 11, 2008 at 2:26 pm #

  @ Ton B.

  Ron had de naam bijna goed, zoals ik ook al schreef.

  Maar verder staat zijn verhaal bol van de suggesties en veronderstellingen. Daar wens ik mij verre van te houden.

 10. Ton Biesemaat November 11, 2008 at 2:33 pm #

  Helaas klopt het betoog van die Ron op de meeste punten wel. Wat slordigheidjes en af en toe ongenuanceerd. Het Horst Wessel Lied werd gespeeld op het huwelijk van Bernhard en Juliana. Nanda van der Zee schreef een kritisch en gedegen boek over de smadelijke vlucht van de koninklijke familie wat tot direct resultaat leidde dat de Nederlandse Joden werden vermoord. De Deense koning bleef en verdedigde zeer moedig het lot van de Deense Joden met als positief gevolg dat die grotendeels de oorlog overleefden. Zorreguieta maakte deel uit van een dictatuur die duizenden doden op haar naam heeft staan. Zorreguieta is daarmee nog erger dan de SS-oorlogsverslaggever Willem Sassen die naar Argentinixc3xab vluchtte en daar als vriendje van Eichmann Prins Bernhard zo vriendelijk de hand drukte. Feiten en nog eens feiten.

 11. ........ November 11, 2008 at 2:52 pm #

  Ja en dan niet voor het een of het ander hoor, ik zou mijn kinderen altijd afraden om in het leger te gaan of zoiets, want vechten voor het land(dat nooit)

 12. Ron November 11, 2008 at 3:20 pm #

  @Gert,
  Ton vergeet nog even de Hitler-groet te benadrukken. Daar is een filmpje van. Ik was vergeten dat Benno voor IG-Farben werkte, je weet wel die firma die dat Zyklon-B gas leverde, waarmee miljoenen Joden mee werden vergast. Het kan raar lopen, die Benno wordt gerespecteerd en mejuffrouw Greet Hofmans wordt afgedaan als een Yolanda.
  Juliaantje hield echt van Benno.
  En Benno hield echt van het geld en van de macht van Juliaantje en probeerde beiden te krijgen, het gaf niet hoe.
  Dus die Stadhoudersbrief is niet eens zo gek uit het gezichtspunt van Benno, lees “Bernhardgate” en dat onderzoeksrapport van de Donnercommissie.

 13. K.Hakvoort November 11, 2008 at 3:48 pm #

  Beel staat in het midden van de foto en Gerbrandy links.

 14. Ron November 11, 2008 at 9:01 pm #

  Huwelijks perikelen worden opgevoerd om de Stadhouders brief te verdoezelen.
  Echter over xc3xa9xc3xa9n ding zijn Willemientje, Juliaantje en Biesemaat het eens: hij is een onbetrouwbaar sujet.
  Voorbeelden te over in het boek ‘Bernhardgate’, die je niet in Fasseurs boek zult lezen.

 15. Ruud November 11, 2008 at 9:08 pm #

  Het schrijven van Fasseur is maar een schaduw van de Bernhardgate door Ton Biesemaat. Maar die kon zijn onderzoekswerk en schrijven ook verrichten, zonder dat Beatrix meekeek

 16. Olivier Dhuysthergast November 11, 2008 at 9:58 pm #

  Het boek van Fasseur is niet volledig en kan niet volledig zijn. Dit omdat een belangrijk deel van het rapport van de commissie Beel is verbrand.

 17. Mokum November 12, 2008 at 3:09 am #

  een echt criminele organisatie die familie van oranje .

 18. Piet Politiek November 12, 2008 at 5:04 am #

  Het is wel een heel uniek stuk waar ik veel sympathie voor Juliana bij voel. Ook heb ik de 10 pagina’s even goed doorgelezen om tot de conclusie te komen dat het Europa van nu pertinent niet de wens van Juliana maar van Bernhard was. Er wordt zelfs in 1956 al gesproken van een supra-nationaal europa, waarbij Nederland door Duitse en Amerikaanse machthebbers (katholieken, rome) ingelijfd zou moeten worden. Welnu, dat is nu dus na al die jaren meer dan gelukt. hendrik-jan bedankt voor het delen, erg interessant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: