Zondag 3 augustus: de verloren match

3 Aug

PhilipslandDonderdagavond was die uitzending van De Match, over de moord op de tachtigjarige Jakoba Sernxc3xa9 uit Sint Philipsland, door haar achttienjarige achterbuurman Jacco van K. Ik heb geprobeerd ernaar te kijken, maar ik ben gaandeweg in slaap gedommeld. Wat ik mij ervan herinner is dat ik het werkelijk erbarmelijk slecht vond en dacht: "Waar hebben die gasten het over?"

Er kwamen wat mannen aan het woord die dna hadden moeten afstaan en die zich daar nogal zorgen over maakten. Als je zeker weet dat je dat delict niet hebt gepleegd, lijkt het mij nogal onnozel om je daar zo druk over te maken, maar dat krijg je misschien in dat soort afgesloten gehuchtjes: daar gebeurt nooit wat dus als er een keer wat aan de hand is dan zullen we ‘t weten ook. Kan best zijn dat het later nog heel interessant en informatief is geworden, maar dat heb ik dan gemist.

Ik zou er niet weer over begonnen zijn als er niet allerlei reacties waren binnengekomen van mensen die er graag meer over willen weten en die hun vragen in die documentaire niet beantwoord zagen. Het is een van de meest bizarre delicten die ik ken.

Er staat overal ‘moord’ maar formeel klopt dat volgens mij niet eens, de dader heeft de vrouw zwaar mishandeld, daarna verkracht en is weggegaan toen ze nog leefde. Het zal wel ‘dood door schuld’ zijn.

De reden waarom ik het zo merkwaardig vond dat de politie er zo lang over deed de dader te achterhalen is dat Jacco vaak bij de weduwe (aan de Oostdijk) in huis kwam, ze was zijn achterbuurvrouw, daar was niks geheimzinnigs aan.

Philipslandgoogle

Ik ben geen rechercheur, maar je hoort toch altijd dat je dichtbij moet beginnen. Even een dna’tje trekken en het was voor de bakker geweest, daar hadden ze dat hele dorp niet voor op stang hoeven jagen. Maar het zal net als in Putten zijn gegaan: een onervaren team waarvan geen enkel lid ooit met een moordzaak te maken had gehad, Bromsnor en een kudde veldwachters, dan krijg je dit soort dingen.

Die Jacco is overigens wel een behoorlijk verknipt figuur: zijn motief om de oude vrouw dodelijk te mishandelen en daarna te verkrachten was dat hij nog nooit een orgasme had gehad. Ervan uitgaande dat er dna is getrokken van zijn sperma is dxc3¡t ‘m dan toch gelukt. Hij is veroordeeld tot een vrij korte gevangenisstraf, maar wel meteen met tbs erbij. Die zien ze voorlopig niet terug in of op Sint Philipsland.

                                                           *

Staph2475De Stentor, aka (alzo kenbaar als) de Zwolse Courant, berichtte over Grietje B., de vrouw uit Staphorst die haar eigen dochtertje om het leven bracht. Ze blijft voorlopig in hechtenis. De touwen voor de andere drie kinderen lagen klaar, dankzij het onverwachte bezoek van het neefje ging het hele plan (kinderen en zichzelf) niet door. Dit soort tragedies gaat dus ook aan de zwaarste kerkdeuren niet voorbij. De vader van Jacco van K., uit Sint Philipsland, komt oorspronkelijk uit Nunspeet. De biblebelt, maar dan anders.

Advertisements

No Responses to “Zondag 3 augustus: de verloren match”

 1. Ada August 3, 2008 at 2:24 pm #

  Hajee,

  je zegt het zelf al, ze maken daar nooit iets mee. Jij, die alle dagen met misdaad te maken hebt door je broodwinning, bent inmiddels gehard door wat je hebt meegemaakt. Voor deze mannen bleek het al heftig en ingrijpend te zijn, verdacht te worden van een moord op een vrouw die zij allemaal kenden. Zo heftig zelfs dat sommigen inderdaad blij waren met de negatieve uitslag, alsof ze die bevestiging van wat ze al wisten, namelijk onschuldig, toch nog nodig hadden. Raar inderdaad, maar kennelijk werkt het zo.

 2. chris August 3, 2008 at 8:17 pm #

  HJK, er is hier wel degelijk sprake van moord cq doodslag. Het tijdstip van overlijden doet bij moord in het geheel niet ter zake. Zou ook niet best zijn, want dan kunnen we heel wat veroordeelden uit de cellen halen. Het meteen intreden van de dood is vaker niet dan wel het geval.

  Dood door schuld (art 307) is het zeker NIET. Bij dood door schuld is er namelijk altijd sprake van een indirect verwijt waarbij de dader in de regel niet met lijfelijk contact het intreden van de dood op zijn geweten heeft (bijvoorbeeld een grotgids die verantwoordelijk is voor zijn groep, maar er toch eentje mist aan het einde van de rit.

 3. Joyce August 3, 2008 at 9:53 pm #

  Je ziet het juist vaak bij teams met door de wol geverfde rechercheurs ipv onervarenheid. Met onervaren rechercheurs (die er wel voor zijn opgeleid) is het vaak zo dat ze er nog bovenop zitten. De ervaren lui draaien meer op de automatische piloot. Hebben ook vaak onbewust een houding van “ik weet het allemaal wel met mijn jarenlange ervaring, ik hoef zo nodig niet meer te zoeken”.

  Overigens, ook de rest van het programma was retesaai.

 4. Joyce August 3, 2008 at 9:57 pm #

  Het zou wel degelijk dood door schuld kunnen zijn, Chris. Het gaat namelijk om de opzet van de dader. Als het zijn bedoeling was geweest om haar alleen maar te mishandelen en te verkrachten, en ze overlijdt agv die handeling, dan kan dat dood door schuld zijn.

 5. chris August 3, 2008 at 10:30 pm #

  @joyce: het gaat bij dood door schuld juist niet om opzet, maar om verwijtbaarheid. Had je anders moeten handelen om de dood van een ander te voorkomen? Dat is wat anders dan de opzet hebben iemand te doden.

  Een mishandeling gericht op mishandelen, met als gevolg de dood, kan nooit en te nimmer dood door schuld zijn en is praktisch altijd doodslag/moord. De opzet hoeft immers slechts een voorwaardelijke te zijn.

  Dood door schuld is door de wetgever voorbehouden aan mensen die een ander per ongeluk doden omdat ze de eigen verantwoordelijkheid op dat moment niet goed inkleuren. Je moet dan denken aan verpleegsters die een verkeerde naald pakken of reisgidsen die een verkeerde beslissing nemen. Er is een verwijt zonder opzet. Het is ook niet voor niets dat er voor dood door schuld zulke lage maximum straffen staan.

  Iemand die willens en wetens een ander verkacht en zich schuldig maakt aan zware mishandeling, neemt de kans op de koop toe (voorwaardelijk opzet) dat diegene daar aan kan komen te overlijden.

  Beste Chris,

  ik kan het zo niet terugvinden, maar ik kan me niet voorstellen dat die Jacco voor moord is veroordeeld, dan moet er sprake zijn van voorbedachte rade, dat lijkt me in dit geval niet haalbaar. Doodslag zou kunnen, maar dat lijkt me nog aanvechtbaar, dan zou je de exacte doodsoorzaak al moeten weten. Voor de strafmaat maakt het in dit geval niet uit, het is een overduidelijk tbs-geval.

  Hendrik Jan

 6. Mia August 4, 2008 at 7:50 am #

  Ter informatie:
  Donderdag 18 december 2003 – MIDDELBURG xe2x80″ De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 19-jarige inwoner van Sint Philipsland wegens doodslag en verkrachting veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man heeft 7 december vorig jaar de 80-jarige weduwe J. Sernxc3xa9-Dooms in haar woning in Sint Philipsland op gruwelijke wijze om het leven gebracht.

  De rechtbank nam de conclusie van gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum over dat de jonge dader sterk verminderd toerekeningsvatbaar was.
  Zo bleek dat zijn agressieve en seksuele driften, gestimuleerd door zijn overmatig drankgebruik de overhand hadden bij het begaan van het misdrijf. Om herhaling te voorkomen vindt de rechtbank een langdurige tbs-behandeling noodzakelijk.

  Rechtbankpresident R. Lameijer wees tijdens de uitspraak op het buitensporige geweld en de vernedering, die de weerloze alleenstaande vrouw had moeten ondergaan. Zo had hij het slachtoffer, die tijdens haar slaap werd overvallen, vreselijk toegetakeld, een kussen op haar gezicht gedrukt en haar keel dichtgeknepen. Ook bleek ze ernstig seksueel te zijn misbruikt. Vervolgens was de dader (de achterbuurjongen van de weduwe) weggegaan zonder zich te bekommeren om het slachtoffer dat toen nog leefde.

  De gewelddadige dood van de bejaarde vrouw zorgde voor veel leed voor de nabestaanden en schokte de dorpsgemeenschap. Sint Philipsland verkeerde een aantal maanden in onzekerheid over de dader. Een grootscheeps dna-onderzoek onder de mannen van Sint Philipsland leidde 23 april uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachte, die vrij snel daarna bekende haar te hebben gedood.
  Twee weken geleden eiste de officier van justitie zes jaar gevangenisstraf plus tbs met dwangverpleging.

 7. chris August 4, 2008 at 8:09 am #

  HJK:

  Ik reageerde op je stelling dat er sprake zou kunnen zijn van dood door schuld.

  Los van dit specifieke geval: de voorbedachte raad wordt (ook in de media) vaak uitgelegd als een soort van planmatig handelen. Alsof iemand ver van tevoren een lijst heeft gemaakt en hier mee aan de slag gaat.

  Juridisch hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. Het gaat er om dat de dader OP ENIG MOMENT (en dit kan ook dertig seconden voor de daad zijn) het idee in zijn hoofd heeft opgevat een ander om het leven te brengen. Vervolgens moet hij de tijd hebben gehad om rustig na te denken (kalm beraad) en nog op zijn schreden terug te keren. Ook deze tijd, blijkt uit jurisprudentie, kan best heel kort zijn.

  Het verschil tussen doodslag en moord zit hem in het hoofd van de dader en het is erg moeilijk om daar een kijkje in te nemen. In het voorbeeld van jacco kun je ook best voor moord gaan. Immers, iemand die een ander een kussen op het hoofd drukt (en op enig moment die keuze heeft gemaakt en die keuze blijft uitoefenen) kan voorbedachte raad en kalm beraad tenlaste worden gelegd.

  Voor doodslag in dit specifieke geval: uiteraard moet er een direct verband zijn tussen het handelen van jacco en de dood van de vrouw. Dat is hier volgens mij het geval. Het tijdstip doet dan niet meer ter zake. Zelfs als de vrouw een maand later zou komen te overlijden, is er sprake van doodslag (tenzij bijvoorbeeld medisch falen de oorzaak is)

 8. RB August 4, 2008 at 9:24 am #

  Voor de duidelijkheid.. Te onderscheiden zijn:
  Dood door schuld
  Doodslag
  en
  Moord.

  Ik heb het idee dat in de reacties doodslag en dood door schuld door elkaar worden gebruikt terwijl dat volgens mij toch echt twee verschillende dingen zijn.
  Doodslag is het zelfde als moord maar dan zonder de voorbedachte rade.
  Dood door schuld is het wanneer een slachtoffer sterft als gevolg van een handeling van iemand waarbij die handeling niet direct gericht is op het toebrengen van schade maar waarbij wel dat risico genomen word door die gedraging uit te voeren.

  Beste RB,

  klopt, maar bijvoorbeeld met die zaak in Sint Philipsland kom je dan voor de vraag: was het de bedoeling van Jacco die vrouw te doden? Waarschijnlijk niet, ze leefde nog toen hij wegging. Is ze overleden als direct gevolg van de mishandeling. Lijkt van wel, maar als je de exacte doodsoorzaak niet weet kun je dat niet zondermeer stellen. Ik ben er niet bij geweest, maar ik ken advocaten die in zo’n zaak voor ‘dood door schuld’ pleiten.

  Hendrik Jan

 9. chris August 4, 2008 at 2:16 pm #

  @hjk: nog maar eens een keer.

  De bedoeling om iemand te doden KAN een rol spelen, maar dat hoeft niet. Het kan best zijn dat iemand een ander helemaal niet dood wilde, maar dat hij door zijn handelen het risico hier wel op heeft genomen. Dat is voorwaardelijk opzet op de dood en kan leiden tot een veroordeling.

  JAcco is veroordeeld voort doodslag, dus het kan niet anders dan dat de rechter bewezen acht dat de dodelijke verwondigen de schuld zijn van zijn feitelijk handelen. Dan is dood door schuld uitgesloten en iedere advocaat die dat bepleit een beetje dom. Bij dood door schuld is er namelijk geen sprake van opzet. Iemand die een ander een kussen op zijn gezicht drukt, kan zich niet verschuilen achter: ik had de opzet niet.

  @rb:

  je gaat te kort door de bocht. Er zijn nogal wat verschillen tussen moord en doodslag. Wat dacht je bijvoorbeeld van kalm beraad en rustig overleg? En verder zijn er nog talloze factoren die een moord ineens kunnen laten veranderen in een doodslag of die zelfs kunnen leiden tot het ontslaan van alle rechtsvervolging.

  er zijn nog wel meer levensdelicten te onderscheiden:

  eenvoudige mishandeling, de dood tot gevolg hebbende
  zware mishandeling, de dood tot gevolg hebbende

 10. RB August 4, 2008 at 4:01 pm #

  Ik weet dat ik kort door de bocht ging m.b.t tot het moord en doodslag verhaal.
  Maar het was slechts een poging de boel enigszins te simplificeren. (Ik heb niet het idee heel onware dingen te hebben gezegd)

  Ik weet idd dat kalm beraad en rustig overleg ook een rol speelt, maar dat is al helemaal zoxc2xb4n element waarmee je vaak helemaal niets kunt qua bewijsvoering. Het is wel bekend dat er wel eens wat OvJxc2xb4s zijn geweest die bij voor het publiek en politie overduidelijke moordzaken geen moord ten laste wilden leggen ondanks het ten overvloede aanwezig zijn van bewijs van voorbedachte rade maar hier ontbrak het kalm beraad…(leg dat maar eens uit aan nabestaanden)

 11. chris August 4, 2008 at 4:34 pm #

  Je hebt zeker geen onware dingen gezegd en het is vaak ook complexer dan het lijkt. Het verschil tussen moord en doodslag zit hem namelijk heel erg in het hoofd van de dader. Heeft hij/zij die beslissing ooit gemaakt om te doden? Had hij/zij de tijd om rustig na te denken over zijn/haar daad? Kon hij/zij tot inkeer komen? Was er sprake van noodweer of noodweerexcess?

  En ga zo maar door.

  wat de uitleg betreft aan nabestaanden, dat is altijd een heikel punt. Praktisch geen enkele straf kan recht doen aan dader EN slachtoffer (of nabestaanden). Zo werkt ons systeem ook niet. Ik vind het dan ook goed dat een rechter niet teveel kijkt naar nabestaanden, maar sec naar de feiten en of die kunnen en mogen vallen onder een bepaalde juridische kwalificering.

  Wat de gedachten van politie en publiek betreft…daar geef ik, met alle respect, ook niet zo om. Beide groepen weten soms genant weinig van het strafrecht en zijn in de regel kwaad en teleurgesteld op een vonnis omdat ze de wet niet kennen en omdat ze geen rekening houden met de omstandigheden van de dader.

 12. irene August 4, 2008 at 5:43 pm #

  Aan Chris

  Jij weet er natuurlijk wel wat van,je hangt inderdaad meneer de proffesor uit,met je ervaringen in het veld.

  Gr,irene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: