Zaterdag 28 juni: advocaten tegen kroongetuigen

28 Jun

Crimelink2coversMaandag had ik het over het nieuwe blad Crimelink en stipte ik de column van advocaat Marnix van der Werf aan. Hij verdedigt in de liquidatiezaak Sjaak B. Hij schreef dat hij als advocaat geen kroongetuige wil bijstaan, ik vroeg me af of dat wel zo vanzelfsprekend is: ook een kroongetuige heeft toch recht op bijstand? Van der Werf reageerde hierop.

xe2x80x9cIk las uw commentaar op mijn column in Crimelink. Op zich heeft u een punt als u vindt dat een advocaat niet heel kieskeurig hoeft te zijn bij het aannemen van clixc3xabnten, wat trouwens niet betekent dat je als advocaat iedereen moet kunnen of willen verdedigen. Maar, een advocaat moet wel kieskeurig zijn als de verdedigingswijze die de clixc3xabnt voor ogen heeft zijn belangen schaadt. De advocaat moet immers de belangen van zijn clixc3xabnt behartigen en mag niet meewerken aan het beschadigen van zijn clixc3xabnt. In mijn column heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat een verdachte er per saldo vrijwel nooit bij is gebaat om kroongetuige te worden. Integendeel, het zal hem waarschijnlijk juridisch en maatschappelijk grote schade berokkenen. De praktijk heeft dat tot nu toe steeds opnieuw uitgewezen. Ik vind, nog afgezien van alle principixc3xable bezwaren, dat ik alleen al daarom als advocaat verplicht ben om mensen af te raden kroongetuige te worden en ik zal dus ook niet voor ze optreden. Dat er andere advocaten zijn die daar anders over denken doet daar niet aan af.xe2x80x9d

No Responses to “Zaterdag 28 juni: advocaten tegen kroongetuigen”

 1. chris June 28, 2008 at 3:42 pm #

  Beetje raar betoog van deze advocaat. Hij neemt een voorschot op eventuele later te volgen nadelige gevolgen voor een kroongetuige. Je zou ook kunnen denken dat juist met de hulp van een advocaat deze nadelige gevolgen beperkt kunnen worden. Een advocaat dient zijn client te dienen. Als de client kroongetuige wil zijn, dan zal hij dat doel dienen te respecteren.

 2. Augustin June 28, 2008 at 5:38 pm #

  En als de verdachte zeker weet dat ie zelfs bij vrijspraak zonder kroongetuige te zijn geweest geluiqideerd wordt?
  dan nog geen advocaat willen zijn?

 3. Mary-Ann June 28, 2008 at 5:39 pm #

  Een advocaat heeft ten aller tijde het recht, of zelfs de plicht iets niet te doen als hij weet dat hij niet het succes zal behalen wat hij wel nodig acht voor zijn clixc3xabnt. Natuurlijk heeft die kroongetuige ook recht op bijstand, maar de advocaat ook om “nee” te zeggen. Even verder zoeken dus.

 4. Jan June 28, 2008 at 7:56 pm #

  gewoon een verkapte reclamestunt
  ik bedoel: als je dus zeker wilt weten dat colega-boeven je vertrouwen moet je gewoon Marnix van der Werf als advocaat nemen “want die verdedigd geen kroongetuigen”
  m’n moeder zou vroeger zeggen: das allemaal laupoepelemijne…..

 5. Gerrit June 29, 2008 at 3:01 am #

  Kan zijn, Jan, maar afgezien daarvan denk ik toch dat deze advokaat de zaken scherp ziet. Immers, het is waar dat de schade enorm is en veel mensen die gepusht worden om de kroongetuige te spelen, kunnen de gevolgen helemaal niet overzien, ze onderschatten de zaak. Dan is het goed dat er een advokaat is die ze hier op wijst. Elke advokaat heeft het recht om bepaalde lieden niet te vertegenwoordigen. Zo zijn er advokaten die principxc3xable bezwaren hebben om bijv. een verkrachter of kinderlokker in de rechtzaal te verdedigen en bij te staan. Dus is het goed voorstelbaar dat er advokaten zijn die deze gevoelens hebben t.o.v mensen die andere mensen voor jaren de gevangenis in helpen, omdat ze het zelf geen uur langer volhielden in die zelfde gevangenis. Verraders zijn nu eenmaal niet echt populair, nergens, zelfs niet bij politie en justitie, al gebruiken ze dergelijke lieden maar wat graag. Al weten ze dondersgoed dat veel van wat deze figuren beweren niet strookt met de waarheid en de werkelijkheid. Bijv. de concurentie wordt vaak d.m.v tippen, anoniem of niet, uitgeschakeld. De politie houdt dergelijke snitchen dan de hand boven het hoofd. Wat het voordeel heeft, dat men ze er zo tussenuit haalt.

 6. chris June 29, 2008 at 8:49 am #

  Gerrit heeft liever dat een kinderverkrachter vrij op straat loopt, dan dat iemand zijn mond open doet en hem er bij lapt…

  Ik snap die hele weerzin tegen kroongetuigen niet. Iedere burger heeft de plicht om kennis van een strafbaar feit te melden aan de politie. Punt

 7. Jan June 29, 2008 at 10:52 am #

  Ik ben het grotendeels eens met je Gerrit.
  Alleen klopt ‘t niet helemaal dat advokaten geen verkrachters willen verdedigen…. zo iemand is zwart-wit gezien op het moment dat ze nog verdediging nodig hebben toch nog onschuldig? Ik ben ook niet gecharmeerd van verraders en verkrachters(das een understatement) maar advocaten dienen zonder aanziens des persoon hun werk zo goed mogelijk te doen…. En trouwens,.. je zal ze de kost moeten geven.. verdachten die samenwerken met justitie zonder dat hun zgn ‘top’advokaat daar van op de hoogte is….

 8. Jan June 29, 2008 at 10:57 am #

  Ik bedoel dus niet dat het niet waar is dat sommige advokaten dat niet doen, maar dat het in mijn ogen niet juist is om zo te werken. Ik had ‘t een beetje verkeerd geformuleerd vandaar deze uitleg nog even 🙂

 9. Gerrit June 30, 2008 at 1:16 pm #

  Nou nou, Chris, dat is niet waar. Je conclusie is zeker niet gebaseerd op wat ik heb geschreven. Soms is een bepaalde gedachtengang en conclusie onbegrijpelijk. Dat terwijl ik er toch van uit ging dat jij een intelligente kerel was, maar kennelijk heb ik me vergist. Lees mijn reactie nog eens goed na, misschien dat je dan tot een andere conclusie komt, die voor anderen ook wat beter te begrijpen is. En wat de weerzin tegenover kroongetuigen betreft, die is gebaseerd op het keiharde feit dat meer dan eens is gebleken dat dit soort lieden de waarheid niet verteld, maar dat wat de politie wil horen. Wat begrijp je hiervan niet, Jan? Het gaat toch om waarheidsvinding en gerechtigheid?
  Als het er alleen om gaat zoveel mogelijk mensen op te sluiten en kapot te maken, dan moeten we de hele rechtspraak gewoon afschaffen en de concentratiekampen opnieuw inrichten, veel goedkoper. Verkrachting/ontucht niet verwarren met kroongetuigen, beide hebben meestal niets met elkaar te maken. Ook niet in mijn eerdere reactie.

 10. Gerrit June 30, 2008 at 1:18 pm #

  Sorry Jan, ik bedoel natuurlijk Chris. Al die namen ook. Zucht!

 11. chris June 30, 2008 at 2:36 pm #

  Ik weet niet of de door jou gestelde feiten dat kroongetuigen liegen, wel klopt. Los van het feit dat getuigen in de regel vaak een reden hebben om iets op een bepaalde manier te zien of belangen hebben om iets op een andere manier te zien. Normaal gesproken kan iemand niet veroordeeld worden op basis van een enkele getuige en zal de kroongetuige dus moeten komen met een verhaal dat ondersteund wordt door ander bewijs.

  Mijn wellicht ietwat prikkelende reactie is ingegeven door mijn ergernis over dat gezeur van mensen die menen dat je niet mag klikken. Het gaat hier wel over ernstige strafbare feiten en dan is het gewoon je plicht om hierover te vertellen. Jij laat in je reactie zien dat je het niet zo op hebt met mensen die anderen verraden. Vandaar mijn ietwat gechargeerde voorbeeld.

  Een crimineel verraden is je burgerplicht

 12. Jay June 30, 2008 at 3:00 pm #

  “Een crimineel verraden is je burgerplicht”

  Alleen een kroongetuige is in de meeste gevallen ook een crimineel. En er is geen kroongetuige die dit ziet als zijn/haar burgerplicht maar omdat hij/zij geen andere uitweg meer ziet. Je ziet ook in de meeste gevallen dat de kroongetuige geen haar beter is dan diegene die hij/zij verraad. Dat is volgens mij wat Gerrit bedoeld en daar valt wat voor te zeggen.

 13. chris June 30, 2008 at 3:51 pm #

  @jay: en daar ben ik het dus niet mee eens. Het enkele feit dat iemand een strafbaar feit of feiten heeft gepleegd, maakt iemand nog niet onbetrouwbaar. Ik heb al eerder gezegd dat in strafzaken telkens maar weer blijkt dat getuigen altijd een bepaalde kijk op zaken hebben en dat ze vaak een belang hebben bij een bepaalde verklaring. Dit geldt net zo goed voor niet-criminele getuigen.

  Het gaat in een strafzaak ook niet om de getuige, maar om wat hij/zij te melden heeft. Die info moet kloppen en verifieerbaar zijn.

  De reden voor een getuige om zich te melden kan van belang zijn en dient meegewogen te worden.

  Of een getuige een haar beter is of niet doet niet ter zake.

  In deze hele discussie gaat het om betrouwbaarheid. Een crimineel die, om wat voor reden dan ook, met bruikbare en verifieerbare informatie komt, is gewoon een aanwinst voor een strafzaak.

 14. Jan June 30, 2008 at 5:20 pm #

  @Gerrit

  ik schrok me al een hoedje 😉

 15. Jay July 1, 2008 at 11:06 am #

  Chris, je hebt uiteraard gelijk. Dat zal niemand ontkennen alleen heb ik het meer over een gevoel dat je erbij kunt hebben. In het verleden is Johan Verhoek ook veroordeeld door inzet van een kroongetuige. Achteraf is gebleken dat deze kroongetuige (Abbas) een veel grotere vis was dan de Hakkelaar. Daar kun je dan toch je bedenkingen bij hebben…

 16. chris July 1, 2008 at 11:26 am #

  Absoluut. Bij iedere getuige moet je goed blijven kijken naar de beweegredenen en de belangen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: