De slag om de Achterdam: Holleeder vs Jocic

30 Nov

De kruitdampen van de oorlog in de Amsterdamse onderwereld zijn nog niet opgetrokken of een nieuw strijdtoneel dient zich aan: de hoerenbuurt aan de Achterdam in Alkmaar. Het ziet er naar uit dat twee groepen hier een strijd op leven en dood gaan uitvechten. Het om vele redenen opmerkelijke bezoek van Willem Holleeder aan top-crimineel Mink K., in de gevangenis in Scheveningen, moet ook in dit rosse licht worden gezien. Aktueel sprak met Mink die zich vooral opwindt over het bericht dat zijn oude boezemvriend Stanley H. hem op de dodenlijst heeft gezet.

(reportage uit november 2006)

"Het gaat hier donderen," zeggen insiders uit het Alkmaarse rosse circuit.

LEES MEER

No Responses to “De slag om de Achterdam: Holleeder vs Jocic”

 1. Jacob September 9, 2009 at 9:49 am #

  Onderstaand artikel heeft weliswaar geen connectie met de Achterdam, maar wel met Jocic, daarom plaats ik het hier maar:

  Protected witness on a trial in Amsterdam
  Author: VUK Z. CVIJIxc4x86 | Foto: S. Marixc4x8dixc4x87 | 09.09.2009 – 08:28

  Belgrade – Zoran Dordjevic, a former police officer, will be a crucial witness on a trial of Sreten Jocic – Joca Amsterdam (46), accused of ordering the murder of Goran Marjanovic – Goksi Bombas. He will be able to testify on the next date of summons on the 26th of October over a video link from Holland.

  At yesterdayxe2x80x99s trial held in a special courtroom in the District Court, Prosecutor Zoran Djosic suggested that Djordjevic should testify over a video link for security reasons. The accused Jocic confirmed yesterday that he is a victim of conspiracy of the Dutch, German and Serbian police and that the aim of this campaign against him is to prove that Djordjevicxe2x80x99s testimony is enough to convict him of the murder of Marjanovic and his girlfriend Jelena Djordjevic.

  Jocicxe2x80x99s defence attorney Zdenko Tomanovic stated that it is unusual to mention security reasons for Djordjevicxe2x80x99s testimony over a video link, since he has already given statements to journalists. He added that the way Dutch authorities informed by email Serbian authorities that Djordjevic can testify on a video link represent illegal form of communication. Tomanovic and his client also demanded from the court to provide them with records from negotiations of Djordjevic with Dutch representatives on the 15th of July in 2009, a report about the meeting of Djordjevic with representatives of the Dutch Embassy, with whom he negotiated to be pardoned for his criminal acts. They demanded a record of the talks of Djordjevic with the Dutch and Serbian police officers from 2006, a record about a meeting of Djordjevic with the Dutch prosecutor and a report with conversations of Djordjevic with the officials from Serbian Ministry of Internal Affairs. Jocic and his defender demanded a health and criminal file of Djordjevic.

  Jocic claimed that the campaign has been led against him for the last five months and that he is accused without proof of the murder of Pukanic and Franic and that he has suggested 70 witnesses who can deny it. The Presiding Judge Mirjana Popovic interrupted Jocic and warned him that he should not speak about another legal proceeding against him and that the courtroom is not a place for propaganda.

  Jocic and his lawyer protested yesterday because the trial was held in a prison courtroom. Lawyer Tomanovic stated that the best defence for his client would be to involve the public as much as possible, but that it is not possible, because the trial is arranged in prison and he asked the trial to be postponed. The request was rejected and the judge Mirjana Popovic explained that the decision was made by the President of the District Court Sinisa Vazic at her request for security reasons.

  In 1995 Jocic was accused of Goran Marjanovicxe2x80x99s murder which he ordered from two police officers, Bojan Milosavljevic and Miodrag Prodanovic, who are sentenced to 15 years of prison.

  Milosavljevic testified at yesterdayxe2x80x99s trial and claimed that he never met Jocic and never contacted him. Answering the question of the Judge Popovic whether he went to Branislav Trojanovic Trojkexe2x80x99s villa, he said he did. He added that he was a member of the Unit for Special Operations and that he visited Trojanovic at a command of the commander Franko Simatovic. He added that he cannot talk about these contacts any more because it is a state secret.

  Zoran Andjic testified yesterday, claiming that he was wrong when he claimed that Jocic was involved in Marjanovicxe2x80x99s murder.
  xe2x80x9cI have made enquiries through my connections and found out that Jocic was in Bulgaria at the time when Marjanovic was murdered,xe2x80x9d said Andjic. He clamed that the deceased Zeljko Raznatovic Arkan was in conflict with Marjanovic.

 2. @ September 9, 2009 at 11:48 am #

  Belgrado – Zoran Dordjevic, een voormalig politieagent, zal een cruciale getuige in een proces van Sreten Jocic – Joca Amsterdam (46), beschuldigd van het bestellen van de moord op Goran Marjanovic – Goksi Bombas. Hij zal in staat zijn om getuigen op de volgende datum van dagvaarding op 26 oktober via een videoverbinding vanuit Nederland.

  Op proces gisteren gehouden in een speciale rechtszaal in de rechtbank, officier van justitie Zoran Djosic gesuggereerd dat Djordjevic moet getuigen over een video-link voor veiligheidsredenen. De verdachte Jocic bevestigde gisteren dat hij een slachtoffer van een samenzwering van de Nederlandse, Duitse en de Servische politie en dat het doel van deze campagne tegen hem is te bewijzen dat getuigenis Djordjevic is genoeg om hem te overtuigen van de moord op Marjanovic en zijn vriendin Jelena Djordjevic .

  Verdediging Jocic’s advocaat Zdenko Tomanovic verklaarde dat het ongebruikelijk is te vermelden redenen van veiligheid voor de getuigenis Djordjevic’s over een videoverbinding, omdat hij reeds verklaringen gegeven aan journalisten. Hij voegde eraan toe dat de manier waarop Nederlandse autoriteiten op de hoogte via e-mail Servische autoriteiten dat Djordjevic kunnen getuigen op een video-link vertegenwoordigen illegale vorm van communicatie. Tomanovic en zijn clixc3xabnt ook eiste van de rechter om hen te voorzien van records van de onderhandelingen van Djordjevic met Nederlandse vertegenwoordigers in de 15e juli in 2009, een rapport met wie hij onderhandelde te vergeven over de vergadering van Djordjevic met vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade, voor zijn criminele daden. Zij eisten een verslag van de gesprekken van Djordjevic met de Nederlandse en Servische politieagenten uit 2006, een verslag over een vergadering van Djordjevic met de Nederlandse officier van justitie en een verslag van Djordjevic met gesprekken met de ambtenaren van Servische ministerie van Binnenlandse Zaken. Jocic en zijn verdediger eiste een gezondheids-en strafrechtelijke dossier van Djordjevic.

  Jocic voerde aan dat de campagne heeft geleid tegen hem voor de laatste vijf maanden en dat hij wordt beschuldigd zonder dat het bewijs van de moord op Pukanic en Franic en dat hij beschikt over 70 getuigen die kan ontkennen voorgesteld. De president Mirjana Popovic onderbroken Jocic en waarschuwde hem dat hij niet te spreken over een andere gerechtelijke procedure tegen hem is en dat de rechtszaal is geen plaats voor propaganda.

  Jocic en zijn advocaat gisteren geprotesteerd, omdat het proces werd gehouden in een gevangenis rechtszaal. Advocaat Tomanovic verklaarde dat de beste verdediging van zijn clixc3xabnt zou zijn om het publiek te betrekken zoveel mogelijk, maar dat het niet mogelijk is, want het proces is ingericht in de gevangenis en vroeg hij het proces worden uitgesteld. Het verzoek werd afgewezen en de rechter Mirjana Popovic verklaarde dat de beslissing werd genomen door de President van de Arrondissementsrechtbank Sinisa Vazic op haar verzoek om veiligheidsredenen.

  In 1995 Jocic werd beschuldigd van moord op Goran Marjanovic, die hij in volgorde van twee politieagenten, Bojan Milosavljevic en Miodrag Prodanovic, die zijn veroordeeld tot 15 jaar gevangenis.

  Milosavljevic getuigde tijdens het proces van gisteren en beweerde dat hij nooit ontmoet Jocic en nooit contact met hem. Beantwoording van de vraag van de rechter Popovic, of hij ging naar villa Branislav Trojanovic Trojke, zei hij dat hij deed. Hij voegde daaraan toe dat hij lid was van de Eenheid voor Speciale Operaties en dat hij bezocht Trojanovic op een bevel van de commandant Franko Simatovic. Hij voegde eraan toe dat hij niet kan praten over deze contacten niet meer, omdat het een staatsgeheim.

  Zoran Andjic getuigde gisteren, stellende dat hij verkeerd was, toen hij beweerde dat Jocic was betrokken bij de moord Marjanovic’s.
  “Ik heb vragen door mijn verbindingen en ontdekte dat Jocic werd in Bulgarije op het moment dat Marjanovic werd vermoord,” zei Andjic. Hij clamed dat de overledene Zeljko Raznatovic Arkan in strijd was met Marjanovic.

 3. Jacob September 9, 2009 at 6:57 pm #

  Mijn complimenten voor de prachtige en goedlopende volzinnen in deze vertaling.
  Pure literatuur!

 4. Justice September 10, 2009 at 12:08 pm #

  Duidelijk gevalletje “automatische” internet-vertaling… redelijk zinloos, er gaat te veel informatie verloren door de niet-kloppende zinsopbouw en werkwoordsvormen. HJ zal helaas zelf aan het vertalen moeten slaan wil dit een nuttige toevoeging worden! 🙂

 5. danny van strien September 27, 2010 at 9:25 pm #

  Respect voor Mister Sreten

 6. Danny van Strien June 23, 2011 at 4:51 pm #

  Mister Sreten Joca Jocic

  Ik bid elke dag voor hem
  Ik denk elke dag aan hem
  Ik kus elke dag zijn foto

  Jocic My Brother

 7. Danny van Strien August 14, 2012 at 12:46 pm #

  Jocic My Brother Mijn Bloedbroeder

  • Martin October 12, 2012 at 1:54 pm #

   Beste Lezers,

   Joca Amsterdam, zoals jullie hem noemen, Heeft in Belgrado ook nog verantwoording af te leggen aan zijn baas, Inderdaad aan zijn Baas, en die legt direct verantwoording af in Montenegro, Zo dit dat Heren die alles weten op deze site. Aangezien er in Albanie en Montenegro nog steeds word afgerekend onder voor ons niet bekende ritueel en traditie ( Bessa) en dat is de bloedwraak van deze Organisatie’s die nog steeds uitgevoerd worden, Dat betekent als ze jou op dat moment niet kunnen pakken pakken ze in iedergeval je hele Familie, ze halen je bloedlijn eruit. Dus er zijn wat mensen die zich echt zorgen kunnen gaan maken , als ze dit soort organisatie’s benadeeld hebben.

 8. Danny van Strien November 21, 2012 at 11:36 am #

  Klepper Mieremet Femer Hillis rende huilend het politie bureau in toen de Belgrado groep achter ze aan zaten

  Vriendelijke Groeten Danny van Strien

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: