Robert Long in Apeldoorn

1 Oct

Robertlongweb_2Robert Long zou op 1 april 2003 geopereerd worden aan een nek-hernia en stopte daarom voortijdig met zijn theaterprogramma ‘Brand!’ In Apeldoorn bezocht ik kort daarvoor een van de laatste optredens, waarbij niet zozeer de kwaliteit van het programma opviel als wel de aard van de bezoekers: het leek of alle bejaardenhuizen van Apeldoorn en omgeving waren uitgelopen, de gemiddelde leeftijd oogde ruimschoots boven de zestig. ‘Wat zegt ie nou?’ mopperde een oude dame met kruk telkens, als ze ‘t even niet goed kon volgen. Een verslag uit 2003.

LEES MEER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: