Anoeska, het Meisje van de Euromast

31 Jul

(reportage uit Panorama 38, september 2006)

Anoes180randen_3 Zijn kruistocht begon door het nieuws over xe2x80x98het meisje van Nuldexe2x80x99, Rowena Rikkers. Doodgemaakt door de nieuwe vriend van moeder, weggegooid als oud vuil. Was zijn kleine Anoeska vijftien jaar eerder niet hetzelfde overkomen? Vader Chiel Grishaver (45) vroeg het politiedossier op en werd boos. Hxc3xa9xc3xa9l boos. Op de politie en op kinderartsen. Zij hadden zijn dochtertje moeten beschermen. Zijn strijd om de schuldigen aan de kaak te stellen wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. De Rotterdamse politie wees hem zelfs een verkeerde plek aan toen hij had gevraagd waar Anoeska was gedumpt: hij wil daar een monumentje oprichten. Vorige week kwam er eindelijk een excuusbrief.

"U had het op 2 juli 2004 bij het rechte eind toen u stelde dat u de verkeerde plaats werd aangewezen. Het spijt me zeer dat het zo gelopen is en dat u pas in tweede instantie, adequaat bent geholpen. Hoewel er allerlei (toevallige) omstandigheden voor zijn aan te voeren, had dit zo niet mogen gebeuren. De politie is in eerste instantie te oppervlakkig te werk gegaan. Ik bied u daarvoor ook mijn verontschuldigingen aan."

LEES MEER

No Responses to “Anoeska, het Meisje van de Euromast”

 1. Annelies November 5, 2006 at 5:11 pm #

  Wow, echt een heel intressant maar zielig verhaal. Super aangrijpend!

 2. Elisa November 11, 2006 at 12:03 pm #

  Hoi Chiel,

  Ik ben heel trots op je wat je tot nu toe allemaal hebt bereikt in deze zaak.

  Elisa

 3. Mevr.R.Gemser November 27, 2006 at 6:43 pm #

  Beste Chiel,

  Ik zou heel trots zijn met jouw als jij mijn vader was. Die ik op 13 jarige leeftijd heb moeten missen en is overleden door een ziekte op 40 jarige leeftijd.
  En alles wat je tot nu toe hebt gedaan voor je geliefde dochter Anouska gerechtvaardigd wordt.Je verdient alle respekt en ik hoop dat jij dit alles goed kan verwerken en het een plek kan geven.Ik leef ontzettend mee met je en wens je voor de rest heel veel sterkte.

  Met vriendelijke groeten,

  Richilda,

  27 November 2006

 4. Papa van Anoeska December 4, 2006 at 5:29 pm #

  Graag wil ik de mensen bedanken voor hun mooie berichtjes op deze pagina. Anoeska staat ook vermeld bij onderstaande link. Als je onderstaande link kopieerd en in je adresbalk plakt en op enter klikt, dan kom je op de desbetreffende site voor Anoeska.

  http://www.condoleanceregister.com/index.php?p=part_registered.php&id=383

  Groetjes van Chiel Grishaver

 5. Chiel Grishaver (papa van Anoeska) December 7, 2006 at 12:32 pm #

  Beste mensen,

  Vanavond heb ik te horen gekregen van de Panorama (die de zaak van Anoeska veel aandacht geeft in haar weekblad dat er wederom een reportage zal verschijnen in hun panorama en wel in het kerstnummer(Nummer 50) van volgende week (vanaf woensdag 13 december 2006 in de winkels te koop)

  Het zal dan een vervolg zijn op de reportage die in september j.l. heeft plaats gevonden (zie ook in dit register onder reactie 2)

  De kern in de reportage van a.s. publicatie zal zijn dat ik nog steeds moet vechten voor een monumentje voor Anoeska en dat er eigenlijk nog steeds niets concreets is gekomen vanuit politie, justitie en/of gemeente Rotterdam.

  Dus voor alle mensen die de strijd wensen te volgen, aangaande het monumentje voor mijn kleine Anoeska, moeten zeker de panorama vanaf volgende week woensdag gaan lezen.

  Het zal dit keer geen grote reportage zijn, want die heeft natuurlijk al in september j.l. erin gestaan.

  Nogmaals iedereen bedankt voor zijn/haar warme reacties in dit register.

 6. Papa van Anoeska December 8, 2006 at 11:51 pm #

  Eindelijk lijkt er gerechtigheid te komen voor kinderen die vermoord zijn en waarvan jeugdzorg deze kindermoorden had kunnen voorkomen
  als men niet zo nalatig was geweest met de ernstige signalen die er steeds waren, onder andere blauwe plekken bij kinderen maar ook de vele signalen door derden enz enz

  Het Openbaar ministerie te Den Haag heeft vandaag bekend gemaakt op een persconferentie dat de bewuste voogdes (jeugdzorg) van het vermoorde kindje Savana zal worden berecht, dit is zeer goed nieuws.

  Het wordt echt tijd dat zogenaamde hulpverleners ook ter verantwoording worden geroepen voor de rechtbank, dit is eindelijk gerechtigheid voor onze vermoorde kinderen.

  In de zaak van mijn dochtertje Anoeska heb ik ook alles eraan gedaan om tot een strafrechtelijke berechting te kunnen komen, aangaande diverse poltieambtenaren en artsen waarvan ik van mening was en nog steeds ben en vele met mij dat deze personen de moord op mijn dochtertje hadden kunnen voorkomen. Helaas was ik net te laat en was de zaak verjaard (zie reportage Panorama hierboven)

  bij deze wil ik dan ook het OM bedanken voor hun moed om eindelijk eens een jeugdzorgvoogdes te gaan berechten en/of als een signaalfunctie voor de rechter te brengen, zodat jeugdzorg eindelijk eens onze kinderen echt gaat beschermen en ze niet aan hun lot over te laten, zodat onze kinderen vermoord kunnen worden door een stelletje beesten van zogenaamde ouders in dit land.

  Papa van Anoeska (Chiel Grishaver)

 7. Papa van Anoeska (Chiel Grishaver) December 9, 2006 at 12:06 pm #

  Date: Sat, 9 Dec 2006 10:37:28 +0000 (GMT)
  From: “Chiel” Add to Address Book
  Subject: Berichtje van vader van Anoeska, die ook vermoord is in dit Nederland.
  To: ap-denhaag@openbaarministerie.nl

  Geacht openbaar Ministerie te Den Haag,

  Gisteren heb ik met grote verbazing gekeken naar uw persconferentie, aangaande de aankomende vervolging van de gezinsvoogd (jeugdzorg) van het vermoorde meisje Savana. Ik kan u niet zeggen hoe blij ik ben met de moed die het Openbaar Ministerie eindelijk bij elkaar heeft weten te brengen, aangaande een aankomende strafrechtelijke vervolging van zogenaamde hulpverleners in dit land. Ik heb het dan in dit geval over personen die als taak hebben om onze weerloze kinderen te beschermen tegen zogenaamde beesten van ouders in dit land. Ik zal deze zaak dan ook blijven volgen en hoop dat door de actieve actie van het OM eindelijk jeugdzorg eens echt voor onze kinderen opkomt en niet onze kinderen aan hun lot overlaten met als gevolg het zoveelste dode weerloze kind in dit land.

  Mijn eigen dochtertje is ook vermoord door mijn ex en haar toenmalige vriend en wel te Rotterdam. Zelf heb ik een jarenlange strijd gevoerd om ook in de zaak van mijn dochterje Anoeska diverse personen (politieambtenaren en artsen) alsnog te laten vervolgen wegens het bewust aanzetten en de gelegenheid geven aan de dader(s) om mijn dochtertje te vermoorden, helaas was ik te laat i.v.m. verjaring Maar de toenmalige Hoofdadvocaat-generaal heeft wel, een ernstig moreel verwijt kunnen maken in zijn ambtsbericht richting politieambtenaren en artsen in de zaak van mijn dochtertje. Ook hij was ervan overtuigd dat deze personen geen goed werk hebben geleverd.

  Ik ben dan ook erg blij met de unieke beslissing van het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan en deze zaak eindelijk eens bij de rechter neerlegd, zodat deze eindelijk ook eens uitspraken kan gaan doen aangaande de wel en/of niet verantwoordelijkheden van zogenaamde gezinsvoogden van jeugdzorg enz enz

  Mijn hoop is dan ook dat uw aankomende vervolging niet zal stagneren, omdat de gezinsvoogd bezwaar heeft aangetekend tegen de aankomende vervolging die het OM wenst uit te voeren, want dat zou betekenen dat onze kinderen wederom in ernstig gevaar zullen verkeren, omdat gezindvoogden toch zoiets hebben van:
  ze kunnen ons toch niet vervolgen.

  Als papa van de vermoorde Anoeska Grishaver kan ik alleen maar zeggen het volgende:

  bedankt Openbaar Ministerie voor uw moed om eindelijk eens foute gezinsvoogden enz enz voor de rechter te brengen in dit land. ik hoop dan ook van harte dat jeugdzorg en andere kinderbeschermers in dit land eindelijk onze kinderen eens serieus nemen en onze weerloze kinderen niet aan hun lot overlaten. Ook kinderen hebben recht op bescherming, net zoals grote mensen in dit land.

  Met vriendelijke groeten,

  Chiel Grishaver (papa van Anoeska)

  NB: graag ontvang ik van u een antwoord op mijn bovenstaand inhoudelijk schrijven.

 8. papa van Anoeska (laatste nieuws m.b.t. een monumentje voor kleine Anoeska) December 9, 2006 at 6:02 pm #

  Zoals jullie in dit register hebben kunnen lezen en hebben gelezen gaat het traject om tot een monumentje te komen voor Anoeska in het Euromastpark te Rotterdam erg stroef.

  Om tot een persoonlijke afspraak te komen met zowel de Plv. korpschef en de korpsbeheerder en tevens Burgemeester van Rotterdam, aangaande een vergunning voor een monumentje voor Anoeska moet ik echt tot het uiterste gaan en jullie hebben hier natuurlijk over gelezen in dit register.

  In deze reactie is mij door de politie Rotterdam-Rijnmond telefonisch op 1 december j.l. beloofd om binnen 1 week schriftelijk te reageren, richting mij wat betreft die afspraak met de Plv. korpschef en
  korpsbeheerder/Burgemeester.

  Vandaag (9 december 2006) op de laatste dag van de termijn van 1 week heb ik inderdaad de brief ontvangen.

  Helaas staat er in deze brief weer niet een afspraak voor een persoonlijk gesprek met deze heren van de politie en tevens gemeente Rotterdam.

  In de brief staat dat mijn verzoek – die ik overigens al op 10 oktober j.l. heb ingediend – inmiddels bij de korpsbeheerder en tevens Burgemeester van Rotterdam is voorgelegd. Helaas ontvang ik zijn schriftelijke reactie van zijn kant niet meer deze week maar ontvang ik deze een week later en dus uiterlijk voor vrijdag 15 december 2006.

  Ten slotte schrijft de politie Rotterdam-Rijnmond, met excuses voor de vertraging.

  Dus voor iedereen die belangstelling heeft voor de verdere gang van zaken, aangaande het uiteindelijk kunnen realiseren van een monumentje voor kleine Anoeska, wil ik advisren om deze site te blijven bezoeken. Op deze site zal ik jullie informeren, aangaande het monumentje.

  Veel liefs van de papa van Anoeska.

 9. papa van Anoeska (laatste informatie, aangaande een monumentje voor Anoeska) December 14, 2006 at 6:59 pm #

  Date: Thu, 14 Dec 2006 17:39:00 +0000 (GMT)
  From: “Chiel” Add to Address Book
  Subject: Ter attentie v/d korpsleiding/BBZ en/of Mw. mr.L.C. Molenaar.
  To: info@rijnmond.politie.nl

  Geachte lezers van het callcenter politie Rotterdam-Rijnmond,

  Als eerste wens ik jullie graag, jullie eigen kenmerknummer xxx te vermelden.

  Graag wens ik jullie aandacht voor het volgende:

  Geachte korpsleiding/BBZ en/of Mw. mr. L.C. Molenaar,

  Zoals jullie weten heb ik een aangetekende verzoekbrief aan jullie verzonden en wel gedateerd – schrik niet – op d.d. 10 oktober 2006. Vervolgens hoor ik wekenlang niets van jullie kant en dacht ik, weet je wat, ik ga maar eens bellen. Toen ik belde met een van jullie medewerkers van de BBZ en ik vroeg waarom ik niets mocht vernemen op mijn aangetekende verzoekbrief en waarom ik ook geen bevestigingsbrief van jullie kant mocht ontvangen kreeg ik te horen dat zij het ook niet wisten en dat men dat is even haarfijn zou uitzoeken. Vervolgens heb ik ze nog meegegeven om even te informeren bij de inmiddels welbekende Mw. mr. LC. Molenaar (beleidsadviseur korpsbeheerder) omdat zij degene is waar ik mijn verzoekbrief aan heb moeten toezenden. Ik heb uiteindelijk een bevestigingsbrief mogen ontvangen op 14 november j.l. en toen hoorde ik wederom weer weken niets van jullie kant. Ik ben toen maar weer een keer gaan bellen (1 december j.l.) met jullie BBZ afdeling en wel via een RRD telefoonnummer (anders lukte het helemaal niet om contact te krijgen)

  Dit telefoontje heeft er uiteindelijk toe geleid dat de welbekende Mw. Molenaar mij terugbelde en mij uitlegde dat zij ook niet begreep waarom alles zo loopt, zoals het schijnbaar allemaal loopt en waarom er dus geen antwoord kwam op mijn aangetekende schrijven van 10 oktober j.l.

  Zij beloofde mij om dit uit te zoeken en zou mij dan binnen 1 week antwoorden, dat beloofde zij mij en sterker nog, ze zou er persoonlijk (2e keer) zorg voor dragen dat mijn schrijven (verzoekbrief) onder de ogen kwam (als dit al niet het geval was) van de Plv. korpschef de heer Vissers en de heer Opstelten als korpsbeheerder en tevens Burgemeester.

  Tot mijn grote verbazing viel op de laatste dag van de beloofde termijn van 1 week de brief van de politie Rotterdam-Rijnmond in mijn brievenbus, helaas en zonder een uitnodiging, aangaande een persoonlijke afspraak met beide heren van de politie/gemeente Rotterdam.

  Wat er wel in stond vermeld onder andere is het volgende:

  Datum 7 december 2006

  Uw verzoek is inmiddels aan de korpsbeheerder voorgelegd. Helaas ontvangt u de schriftelijke reactie van zijn kant niet meer deze week maar ontvangt u deze een week later en dus uiterlijk voor vrijdag 15 december 2006.

  was getekend,

  Mw. mr. L.C. Molenaar
  Beleidsadviseur korpsbeheerder

  Zoals jullie zullen begrijpen uit het toezenden van deze nieuwe mail aan jullie korps te Rotterdam is er wederom weer niets schriftelijks door mij ontvangen en dit nadat mij toch schriftelijk is toegezegd dat dit zou gebeuren en wel uiterlijk voor vrijdag 15 december 2006.

  Graag uw aandacht voor het volgend:

  Uw korps zal zeker kunnen begrijpen dat voor mij nu echt de maat vol is en ik eis dan ook nu voor de laatste keer (binnen 1 week en dus uiterlijk voor zaterdag 23 december 2006) een schriftelijk antwoord op mijn verzoekbrief van d.d. 10 oktober 2006 en wel een positief antwoord, aangaande een persoonlijke afspraak met beide bovenstaande heren.

  Als jullie niet aan mijn verzoek zullen voldoen dat ben ik echt genoodzaakt om juridische stappen (om alsnog een afspraak af te dwingen) te ondernemen en wel richting het Rotterdamse politiekorps.

  Het is voor mij van het grootste belang dat er een afspraak komt, aangaande de zaak van mijn vermoorde dochtertje Anoeska en alles wat daarbij komt kijken, onder andere het alsnog kunnen realiseren van een monumentje voor mijn overleden dochtertje.

  Als laatste wens ik u nog mee te geven het volgende:

  De laatste jaren heb ik (vader van de vermoorde Anoeska Grishaver) regelmatig met jullie korps te maken gehad, aangaande de zaak van mijn vermoorde dochtertje Anoeska en kan ik alleen maar constateren dat het een grote hel is geweest – let wel – vanuit jullie kant. Jullie zouden je diep moeten schamen voor het feit hoe jullie met nabestaande en/of slachtoffers omgaan. Ik voel mij diep geraakt door jullie gehele houding en benadering, richting mij als persoon maar natuurlijk ook gezien mijn rol in de hoedanigheid van nabestaande en/of slachtoffer aangaande een kindermoord.

  Hoogachtend,

  Chiel Grishaver (papa van Anoeska)
  XXXXXXXXXXXXXXX

  NB: in Panorama nr: 38 (september 2006) en Panorama nr: 50 (december 2006) staan reportages, aangaande de zaak van mijn vermoorde dochtertje Anoeska. Misschien kunnen jullie die eens lezen, aangaande begrip voor nabestaande en/of slachtoffers op te kunnen brengen.

  C.c. dossier raadsvrouwe/man
  C.c. intern dossier
  C.c. derden

 10. Gedichtje !! December 16, 2006 at 7:09 pm #

  Rotterdam 1983/1986

  Het regende toen tranen,
  bij duizenden vielen ze neer
  De engelen weenden zachtjes,
  ook dit deed hun zo zeer
  Dit had niet gemogen,
  dit was veel te wreed
  Ze had niet mogen sterven,
  met zoveel leed

  Daar stond ik aan haar grafje,
  op mijn knieen viel ik neer
  Ik schreeuwde door de duisternis,
  ik riep haar, keer op keer
  Verblind door al mijn tranen,
  overmand door mijn verdriet
  Ik hoorde slechts de stilte,
  een antwoord kreeg ik niet

  Tot op die dag,
  de zon scheen op het grafje neer
  Alsof er engelen zongen,
  zo helder en zo teer
  Toen raakte ze mijn hart aan,
  en sprak met lichte smart
  Huil niet, lieve papa,
  ik woon nu in je hart

  Daar zal ik blijven wonen
  tot we weer samen zijn
  Daar ben ik heel gelukkig,
  daar voel ik ook geen pijn
  Dus leef, mijn lieve papa
  en maak maar weer plezier
  En weet je kleine meisje,
  dat woont voor altijd hier

 11. Papa van Anoeska ( Laatste informatie !! ) December 21, 2006 at 9:34 pm #

  Date: Thu, 21 Dec 2006 14:24:03 +0000 (GMT)
  From: “chiel” Add to Address Book
  Subject: RE: 4267G Ter attentie v/d korpsleiding/BBZ
  To: info@rijnmond.politie.nl
  CC: xxx@rijnmond.politie.nl
  Geachte politie Rotterdam-Rijnmond,

  t.a.v. de korpsleiding/BBZ.

  Vandaag ben ik erachter moeten komen dat de bewuste Mw. mr. L.C. Molenaar niet meer werkzaam is bij de politie Rotterdam en dat zij inmiddels een job heeft bij een of andere deelgemeente te Rotterdam. Dit heb ik mogen horen van ene heer Groen (klachtencoordinator van de politie Rotterdam) Hij deelde mij ook mede dat nu ene mevrouw Martens (secretariaat BBZ) haar taken heeft overgenomen.

  Het is toch wel erg wrang om te horen dat degene – die mijn verzoekbrief van 10 oktober j.l. behartigde – ineens niet meer bij de politie werkt en mij daar ook helemaal niet op heeft geattendeerd, terwijl ik toch contacten met haar had aangaande mijn verzoekbrief. sterker nog, haar brief van 7 december j.l aan mij laat daar ook niets over los. zij beloofd mij in haar brief dat de korpsbeheerder van jullie korps mij uiterlijk voor 15 december 2006 zou antwoorden. Natuurlijk is deze korpsbeheerder zijn toezegging niet nagekomen aan mij en heb ik daarom de laatste 7 dagen per email ( via jullie callcenter) om opheldering moeten vragen waar mijn antwoordbrief bleef. Ook het callcenter heeft mij nooit ingelicht over het vertrek van L.C. Molenaar. Het enigste wat ik steeds vernam was dat mijn emails alsnog waren doorgezonden naar de betreffende collega van jullie en/of naar de betreffende afdelingen, die dan vervolgens wel contact met mij zouden opnemen.

  Omdat er maar niets gebeurde dacht ik van, weet je wat, ik ga maar weer eens bellen met onze vrienden te Rotterdam en wel met ene heer Groen (klachtencoordinor) en die vertelde mij dus wat er gaande was.

  Vervolgens kreeg ik contact met de BBZ en die vertelde mij dat ze wel begrip konden opbrengen, aangaande mijn grote frustraties wat betreft het niet krijgen van antwoorden op mijn verzoekbrief van 10 oktober j.l en dat ik vervolgens nadat dit schriftelijk op (7december j.l) was beloofd door L.C. Molenaar ook weer geen antwoordbrief mocht ontvangen van jullie korpsbeheerder.

  Als laatste kreeg ik mee dat de BBZ en/of de politie Rotterdam de korpsbeheerder niet kan dwingen tot antwoorden en dan met name, wanneer hij denkt dit te doen.

  Ik heb BBZ nogmaals uitgelegd en wel voor de laatste keer, dat mijn verzoekbrief is gedateerd 10 oktober 2006 en dat het inmiddels 21 december 2006 is en dat ik van mening ben dat het wel erg lang duurt alvorens ik een uitgebreide antwoordbrief krijg en of mag ontvangen. Ook heb ik nogmaals uitgelegd dat ik een politiebrief (met jullie logo erop) van de bewuste Mw. mr. L.C. molenaar heb ontvangen en wel op 7 december j.l. met daarin haar mededeling dat ik uiterlijk voor vrijdag 15 december 2006 een antwoordbrief zou ontvangen van jullie korpsbeheerder de heer Opstelten. Helaas is deze schriftelijke toezegging niet door jullie korpsbeheerder nagekomen.

  Ik heb BBZ uitgelegd dat als ik voor zaterdag 23 december 2006 a.s. geen antwoordbrief heb ontvangen van Opstelten dat ik dan geen andere keuze meer heb om mijn juridische achterban de opdracht te geven om mijn zaken wederom te behartigen en wel richting jullie politiekorps/Plv.korpschef en/of korpsbeheerder.

  U zult begrijpen dat voor mij de maat vol is wat betreft jullie politiekorps en dat het zo niet langer meer kan. Als het zo moet zijn dat jullie alleen maar inhoudelijk antwoorden wensen te geven als er eerst juridische hulptroepen moeten komen, dan moet dit maar zo zijn.

  Als laatste deel ik u mede dat ik zelf nu de correspondentie met uw korps staak en dit verder over zal laten aan mijn achterban.

  Rest mij uw korps fijne feestdagen toe te wensen.

  Hoogachtend,

  Chiel Grishaver

  C.c. dossier raadsvrouwe/man
  C.c. intern dossier
  C.c. toekomstige journalistieke media

 12. Chiel Grishaver (papa van Anoeska) Belangrijk nieuws !!! January 1, 2007 at 1:35 am #

  Beste mensen,

  Inmiddels kan ik jullie meedelen dat het Openbaar Ministerie te Rotterdam mij heeft toegezegd dat ze mij een schriftelijke brief zullen toezenden, waarin zal staan vermeld dat Justitie te Rotterdam ook achter een monumentje zal staan, gezien de moordzaak op Anoeska.

  Dus met andere woorden, als ik deze brief ontvang kan ik verder gaan – met steun van Justitie te Rotterdam – om alsnog een vergunning te verkrijgen voor een monumentje voor Anoeska.

  Het is erg mooi dat Justitie dit mij telefonisch heeft meegedeeld en ik wacht dan ook in spanning af op hun beloofde brief.

  Zo gauw ik meer weet hierover, dan horen jullie dit natuurlijk.

  Verder wens ik iedereen een prettig 2007 toe.

 13. Papa van Anoeska (nog steeds geen beloofde brieven ontvangen) January 21, 2007 at 12:02 pm #

  Beste mensen,

  Zoals jullie hebben zullen gelezen van dit gastenboek heeft het Openbaar Ministerie te Rotterdam mij telefonisch beloofd dat ze mij een brief zouden toezenden met daarin de schriftelijke mededeling dat ook het Openbaar Ministerie te Rotterdam van mening is dat er alsnog een monumentje voor mijn vermoorde dochtertje Anoeska zou moeten komen.

  Het Openbaar Ministerie te Rotterdam heeft mij dus telefonisch (december 2006) beloofd om deze brief rond de 15e van deze maand aan mij te doen toekomen. Helaas zijn ze deze beloofde toezegging tot op heden, inmiddels is het al weer 21 januari 2007, niet nagekomen.

  Ook heb ik nog steeds geen beloofde antwoordbrief van de politie ( Korpsbeheerder I. W. Opstelten ) Rotterdam ontvangen, terwijl ze deze toch echt in een schriftelijk schrijven van d.d. 7 december 2006 hadden beloofd.

  De antwoordbrief helst een persoonlijke afspraak met zowel de Plv Korpschef als de Korpsbeheerder en tevens Burgemeester I. W. Opstelten, aangaande een aantal zaken die nog opgehelderd dienen te worden omtrent de onjuiste en uiteindelijke juiste exacte vindplaats van Anoeska in het Euromastpark maar ook het verkrijgen van alsnog een vergunning voor een monumentje enz enz.

  Dus zoals jullie zullen begrijpen, komen er maar geen beloofde antwoordbrieven vanuit Rotterdam.

  Inmiddels is het zo dat ik juridische steun heb ingeschakeld, aangaande het alsnog verkrijgen van deze antwoordbrieven en mijn verzoeken daarin.

  Kort samengevat: het is natuurlijk een grof schandaal wat deze personen en/of instellingen aan het doen zijn. Ik verzeker jullie dat ik dit nooit accepteer en zal er alles aan doen om tot succes te komen, dat verzeker ik jullie.

  NB: inmiddels heb ik dan ook een klachtbrief aangetekend toegezonden aan de politie Rotterdam-Rijnmond en wel aangaande het feit dat mijn verzoekbrief van 10 oktober 2006 nog steeds niet is afgehandeld.

 14. Chiel Grishaver January 31, 2007 at 12:01 pm #

  Beste lezers,

  Inmiddels kan ik jullie met blijdschap meedelen dat de beloofde brief vanuit het Openbaar Ministerie te Rotterdam – aangaande een steunbrief voor het aanvragen van een vergunning voor een monumentje voor Anoeska – eindelijk is ontvangen door mij.

  Dus met andere woorden, ik kan nu met steun van Justitie te Rotterdam een aanvraag gaan doen bij de Gemeente Rotterdam, wat betreft een vergunning voor het monumentje voor mijn vermoorde dochtertje Anoeska.

  Zo gauw ik meer weer hierover, horen jullie dat uiteraard.

  Daarnaast kan ik jullie nog meedelen dat de politie Rotterdam-Rijnmond nog steeds niets van zich heeft laten horen, aangaande de beloofde antwoordbrief van hun kant. Deze antwoordbrief zou moeten komen van de korpsbeheerder, de heer I. W. Opstelten.

  Het is inmiddels al bijna 4 maanden geleden dat ik mijn aangetekende verzoekbrief heb ingediend bij hen maar nog steeds zijn ze niet in staat om mij op een nette en/of behoorlijke wijze schriftelijk te antwoorden, ondanks dat men dit op 7 december 2006 mij schriftelijk is beloofd door hen en met hen bedoel ik natuurlijk de politie Rotterdam-Rijnmond en om precies te zijn de welbekende heer I. W. Opstelten.

  Ook heeft men nog steeds niet gereageerd op mijn klachtbrief hierover, deze heb ik moeten indienen op 15 januari 2007, omdat men niet mijn verzoekbrief van d.d. 10 oktober 2006 wenst af te handelen en/of te behandelen.

  wordt vervolgd !!!

 15. Chiel Grishaver (Papa van Anoeska) February 8, 2007 at 11:24 am #

  Beste mensen,

  Inmiddels is er eindelijk positief schriftelijk gereageerd vanuit de politie Rotterdam-Rijnmond en wel aangaande mijn verzoekbrief van d.d. 10 oktober 2006. Ik kom binnenkort hierop terug.

  Chiel Grishaver (Papa van Anoeska)

 16. Papa van Anoeska March 10, 2007 at 10:54 am #

  Prive gastenboek voor vermoorde Anoeska:

  http://www.condoleanceregister.com/index.php?p=part_registered.php&id=383

 17. Laatste actuele nieuws March 22, 2007 at 10:29 pm #

  eindelijk heeft de politie Rotterdam-Rijnmond, uit monde van de korpsbeheerder en tevens Burgemeester van Rotterdam de heer I. W. Opstelten uitgebreid schriftelijk toegegeven dat er verwijtbaar slordig politiewerk is verricht, dat de politie in eerste instantie te oppervlakkig te werk is gegaan, dat het zo nooit had mogen gebeuren, diverse personen (technische recherche) die verantwoordelijk waren voor de juiste aanwijzing door de korpsleiding zijn aangesproken op hun verwijtbare tekortkoming in hun handelen. daarnaast is mijn klacht hierover volledig gegrond verklaard en bied men excuses aan.

  Zoals jullie zullen begrijpen is dit eindelijk eens goed nieuws en kan ik verder met het realiseren van het monumentje voor Anoeska.

  Dit was het goede nieuws tot op heden, mocht er meer nieuws komen dan zullen jullie dit vernemen via deze site en/of in de media.

  Was getekend,

  woordvoerder van de papa van Anoeska

 18. Woordvoerder van de vader van Anoeska June 11, 2007 at 8:34 pm #

  Zeer belangrijk nieuws:

  De politie Rotterdam-Rijnmond en hun verzekeraar weigeren t/m heden daadwerkelijk aansprakelijkheid te erkennen. Zoals jullie hebben kunnen lezen bij het bericht van 22 maart j.l heeft de politie wel een uitgebreide brief opgemaakt met daarin hun fouten toegevende maar vervolgens lig ik nu weer in strijd met hen en/of hun verzekeraar aangaande erkenning.

  De verzekeraar van de politie zwijgt na enkele toegezonden brieven aan hen door mijn advocate als het graf, terwijl men toch schriftelijke heeft aangegeven dat men terug zou komen op de kwestie, zodra men de verdere info van de politie Rotterdam-Rijnmond zou hebben ontvangen.

  Inmiddels is dit door hen op d.d. 14 maart 2007 dus bijna drie maanden geleden schriftelijk beloofd en wel aan mijn advocate. Daarna is men dus gaan zwijgen als het graf en reageert men ook niet meer op herinneringsbrieven van mijn advocate.

  Natuurlijk zal ik mij nooit neerleggen bij het feit dat ze geen aansprakelijkheid wensen te erkennen en ik zal dan ook alles doen en/of in het werk stellen om deze on-menselijke personen/praktijken wettelijk geaccepteerd aan te pakken.

  De heren zijn nog zeker niet klaar met mij, dat verzeker ik jullie.

  Ik zal dan ook wederom alle mogelijke media aandacht inschakelen en/of aanpakken om deze on-menselijke praktijken aan het licht te brengen, zodat iedereen in dit land op de hoogte zal zijn van deze onbehoorlijke praktijken.

  Daarnaast ben ik/wij (advocaten) aan het bestuderen of ik alsnog officieel aangifte kan/zal gaan doen tegen de politie Rotterdam-Rijnmond, aangaande het gedoe met de onjuiste/juiste vindplaats aanwijzing. Het lijkt er namelijk zeer sterk op dat men bewust en/of opzettelijk heeft tegengewerkt in het traject aanwijzing exacte vindplaats van Anoeska, zodat ik daar alsnog een monumentje kan gaan plaatsen.

  Dit bericht is in opdracht van de vader van Anoeska geplaatst.

 19. Woordvoerder van de vader van Anoeska June 19, 2007 at 6:10 pm #

  Inmiddels heeft mijn advocate een antwoord kunnen afdwingen bij de verzekeraar van de politie Rotterdam-Rijnmond, aangaande de erkening van aansprakelijkheid.

  De verzekeraar heeft aangegeven dat de politie Rotterdam-Rijnmond nog steeds niet de aanvullende informatie heeft verstrekt aan hen, zodat zij de zaak verder kunnen beoordelen. De politie heeft het verzoek al drie maanden geleden ontvangen van hun verzekeraar en nu blijkt dat men nog steeds niets heeft ontvangen van de politie Rotterdam.

  Met andere woorden, dat de aansprakelijkheids (erkening) zaak grote vertraging oploopt, is de schuld van de politie Rotterdam-Rijnmond. Het zeer tegenwerkende gedrag van de politie Rotterdam-Rijnmond is niet nieuw maar zeer herkenbaar voor mij in de gehele zaak van mijn vermoorde dochtertje Anoeska.

  Daarnaast is het wel zo dat de verzekeraar ook slecht tot geen info verstrekt aan mijn advocate en in die zin zijn zij ook debet (schuldig) aan het vertragende gedoe in de aansprakelijkheid (erkening) zaak.

  Mijn advocate zal dan ook een klacht indienen bij de Raad van Toezicht Verzekeringen.

 20. Woordvoerder van de vader van Anoeska. June 20, 2007 at 2:56 pm #

  Laatste actuele nieuws:

  Mijn advocate heeft vandaag te horen gekregen van de verzekeraar van de politie Rotterdam-Rijnmond dat ze de bewuste aanvullende informatie heeft ontvangen en dat men volgende week zal beslissen of men aansprakelijkheid erkend en/of niet enz enz.

  We wachten volgende week af, aangaande de verzekeraars beslissing.

  NB: een klacht indienen bij de Raad van toezicht Verzekeringen is dan ook van en/of tijdelijk van de baan.

 21. Woordvoerder van de vader van Anoeska July 2, 2007 at 10:09 pm #

  Verzekeraar heeft per fax meegedeeld dat men alsnog geen aansprakelijkheid wenst te erkennen.

  De politie Rotterdam-Rijnmond heeft schriftelijk wel haar grove fouten toegegeven, echter de verzekeraar van de politie loopt moeilijk te doen.

  Deze week is er overleg met mijn advocaat om te bekijken wat we nu gaan doen, jullie zullen verder hierin vernemen zo gauw er meer nieuws is.

  Daarnaast kan ik nog meedelen dat het traject bij de gemeente Rotterdam, aangaande de daadwerkelijke officiele vergunning voor het monumentje voor Anoeska niet lekker verloopt en ook hier stagnatie plaatsvind.

  Het word ook hier eens tijd dat men de grote woorden eens gaat verruilen voor grote daden, zodat het monumentje er eindelijk eens kan komen.

  ook over deze toestand is deze week overleg met mijn advocaat om te bekijken wat nu en hoe nu verder.

  woordvoerder.

 22. Woordvoerder van de vader van Anoeska. July 13, 2007 at 4:14 pm #

  Wegens ziekte voorlopig geen up to date info !!

 23. Woordvoerder van de vader van Anoeska August 3, 2007 at 6:31 pm #

  Heer xxx (gemeentewerken te Rotterdam)

  Bij deze moet (ik kan er psychisch niet meer tegen) ik u mededelen dat de realisatie van het monumentje voor mijn vermoorde dochtertje Anoeska Grishaver niet meer zal plaatsvinden, dit om redenen van het gedoe allemaal van de afgelopen maanden. Ik heb absoluut geen vertrouwen meer in de gemeente Rotterdam en dat zult u vast niet raar vinden als u terugkijkt op hetgeen wat er allemaal heeft plaats gevonden. Ik voel mij als nabestaanden en/of slachtoffer ontzettend in de zeik genomen door u en/of de gemeente Rotterdam, aangaande de gehele aanvraag, wat betreft een monumentje voor Anoeska in het Euromastpark.

  Zoals u ook weet heeft er voor mijn vergunningaanvraag (maart 2007) bij de gemeente Rotterdam al een jarenlange strijd (tegen de politie Rotterdam-Rijnmond) gelopen, wat betreft de aanwijzing exacte vindplaats enz enz.

  Het is voor mij genoeg geweest, ik voel mij totaal psychisch afgemat door alle toestanden, wat betreft exacte vindplaats en/of vergunningaanvraag monumentje. Uw schrijven (24 juli 2007, tijd 10:24 uur ) aan mij waarin u wederom schrijft dat u niet weet wanneer de brief van opstelten richting mij komt, is voor mij de druppel die de emmer heeft doen overlopen maar ook uw schrijven daarvoor en wel op 23 juli 2007, tijd 15:29 uur waarin u mij vraagt of ik alsnog de aavraag wil intrekken (omdat ik dat suggereerde in mijn email van 11 juli 2007) valt mij in het verkeerde keelgat.

  Zoals u weet was die bewuste mail het gevolg van de frustraties die op mijn pad kwamen, sinds ik met u in contact ben gekomen.

  Zoals u ook uit de stukken weet ben ik in mei 2004 begonnen om een monumentje te kunnen realiseren voor mijn vermoorde dochtertje Anoeska, het is inmiddels augustus , schrik niet, 2007 en nog is er niets van dit alles terecht gekomen. U zult begrijpen dat dit zo niet verder kan gaan.

  Ik zal de heer I. W. Opstelten inhoudelijk aanschrijven wat betreft hetgeen wat er allemaal heeft plaats gevonden en de redenen waarom ik mij gedwongen heb gevoelt om niet meer door te gaan met het realiseren van een monumentje voor mijn vermoorde dochtertje Anoeska in het Euromastpark.

  Ik zal Burgemeester I.W. Opstelten verzoeken om een onderzoek in te stellen naar hetgeen wat er allemaal heeft plaats gevonden enz enz.

  Nogmaals, ik voel mij psychisch ernstig aangedaan als nabestaande en/of slachtoffer maar ook als burger in het algemeen.

  Hoogachtend,

  Grishaver M.R.A. (Chiel)

  C.c. advocate
  C.c. eventuele media

 24. Ada August 3, 2007 at 11:55 pm #

  Schunnig. Kan verder behalve heel veel sterkte en kracht eigenlijk niets zinvols zeggen. Courage!

 25. Zeer belangrijk nieuws om te lezen !! August 14, 2007 at 7:10 pm #

  Geachte lezers,

  Zoals jullie hierboven (3 augustus 2007 tijd 18:31 uur) hebben kunnen lezen zal een permanent monumentje in het Euromastpark te Rotterdam NIET meer plaatsvinden. Dit na aanleiding van alle tegenwerkingen van o.a. de gemeente Rotterdam en wel van de afdeling gemeentewerken aldaar.

  Natuurlijk zal er een monument voor Anoeska komen.

  In overleg met de vader van Anoeska is besloten om een permanent monument te realiseren in de vorm van een zeer uitgebreid boek waarin de gehele afgrijselijke (kindermoord) zaak zal worden beschreven.

  Het zeer uitgebreide boek zal ter nagedachtenis en/of als herinnering aan Anoeska in deze maatschappij gepubliceerd worden.

  Natuurlijk zal het enige tijd duren voordat het boek gerealiseerd is en/of zal zijn maar de vader van Anoeska verzekerd een ieder dat dit boek er zal komen.

  woordvoerder v/d vader van Anoeska.

 26. Ada August 15, 2007 at 12:44 am #

  Ik blijf m’n steun en begrip tonen aan de vader van Anoeska, maar waarom voelt deze laatste reaktie dan aan als een advertentie? Bah.

 27. http fout August 15, 2007 at 6:23 pm #

  http fout

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: