23 Jul

DAGBOEK VAN ZONDAG 23 JULI

Dit weblog is er onder andere voor bedoeld om de lezer een kijkje te gunnen in de wereld van de misdaadjournalistiek. Het is natuurlijk erg verleidelijk om de mooie kant van dit boeiende ambacht te lazen zien. Maar er is ook een andere kant, die van de lastige en irritante stoorzenders, zoals lieden die je – geheel ten onrechte – vertellen "dat je niet zomaar op straat een foto van dat huis mag maken", duurbetaalde voorlichters die niet verder komen dan "daar mogen we in het belang van het onderzoek niets over zeggen" en oude ooit zo waardevolle contacten bij de politie die uit angst voor ontslag niet eens meer een een kenteken durven na te trekken.

Deze week werd ik naar aanleiding van wat veldwerk in Alphen aan den Rijn (zie dagboek dinsdag 18 juli) gebeld door Chantal Wolvers, de zus van de onlangs vermoorde Tamara Wolvers. Chantal had er lucht van gekregen dat we via de salsa-vereniging waar haar zus danste aan foto’s van Tamara waren gekomen. Het waren fraaie plaatjes, waarvan enkele ook op internet waren gepubliceerd en waarvan de auteursrechten naar alle waarschijnlijkheid bij de maker van de salsaclub berusten. Maar Chantal zag dat anders en verbood ons vriendelijk doch beslist de foto’s te gebruiken. Aangezien de productie al in een vergevorderd stadium was beland, plaatste me dit in een lastige situatie. Er werd dringend beroep gedaan op ons respect naar de familie, terwijl diezelfde familie een paar dagen eerder een herdenkingsbijeenkomst had gehouden in het centrum van Alphen waarbij camerateams vakkundig inzoomden op de tranenvloed van de nabestaanden. Toen ik Chantal confronteerde met het feit dat er tegen het gebruik van die foto’s toch echt niet veel te doen was, gaf ze aan daar geen moeite mee te hebben. In de te verschijnen Aktueel zal dan ook een portretfoto van Tamara te zien zijn, gemaakt vanaf een levengrote foto die op het podium bij de bijeenkomst was geplaatst.

Het was zoals gezegd een moeizaam en lastig gesprek. Want natuurlijk probeer je als misdaadjournalist rekening te houden met de gevoelens van de nabestaanden. Het feit dat iemand vanuit heftige emoties en omdat ze weet hoe het werkt omdat ze "ooit zelfs iets in de modellenwereld heeft gedaan" meent je haar wil te kunnen opleggen, is extra pijnlijk en grenst aan emotionele chantage. Toch heb ik Chantal haar zin gegeven, maar er zijn de afgelopen dagen momenten geweest waarop ik me afvroeg waar mensen, die net zoiets afschuwelijks hebben meegemaakt en nog niet eens aan de verwerking zijn toegekomen, zich soms druk over maken…

Aangemaakt door Henk Strootman

No Responses to “”

 1. Harrie July 24, 2006 at 12:20 am #

  Ik kan mij voorstellen dat familie zich daar wel druk om kan maken.

  In eerste instantie is het jullie als journalisten te doen om brengen van nieuws en daarmee wil je dus scoren.

  De familie heeft te maken met een verlies van een dierbaar iemand, en iedereen gaat daar weer anders mee om.

  Ik vind niet dat jij, puur en alleen uit beroepsoverwegingen, daar een oordeel over mag geven.

 2. George July 24, 2006 at 10:31 am #

  Ik ben het helemaal met Harrie eens. Journalisten verliezen zo vaak de vervelende gevolgen van hun acties volkomen uit het oog. Uit scoringsdrift of uit arrogantie of beiden. Die mensen hebben een naaste verloren op een gruwelijke manier, die hebben er geen enkel belang bij dat er foto’s in de krant komen. Gewoon niet plaatsen als men dat niet wil. Wat nou stoorzenders?

 3. Hanky July 24, 2006 at 11:03 am #

  Harrie en George, ik begrijp jullie niet. Blijkbaar lezen jullie graag over dit soort misdaden, anders kom je niet op dit weblog. Dan moet je ook niet de journalist beledigen die jou dat verhaal levert.
  Het is bijna nooit in het belang van de familie wanneer er over zo’n moord geschreven wordt. Vaak komen er feiten naar boven die familieleden liever niet op straat zien liggen. Dus heb je tegenstrijdige belangen: die van de journalist (en zijn lezers) en die van de familie.
  In dit geval had de familie zelf de openbaarheid gezocht, zelfs ook een portretfoto beschikbaar gesteld. Dan is het vreemd dat een zus opeens bezwaar gaat maken tegen een foto waarvan zij niet de rechten op heeft. Henk Strootman heeft de foto uiteindelijk niet geplaatst en dat was heel netjes van hem. Hij zegt alleen dat het een probleem opleverde…

 4. tamara July 24, 2006 at 11:45 am #

  Vreselijk dat mensen die niets met Tamara te maken hebben zoveel commentaar leveren. Jullie weten niet half hoeveel verdriet de familie heeft en dan is het triest dat ze zich ook nog met mensen zoals jullie bezig moeten houden. Als je nou nog wat nuttigs kon toevoegen maar helaas tis alleen maar om jullie blaadje te vullen…..

 5. Helikopter July 24, 2006 at 1:10 pm #

  Henk het is heel simpel het gedoe omtrent foto’s en het wel of niet publiceren, gebeurt meestal door het gepeupel. Luitjes die in hun hele leven ooit enige media aandacht hebben gekregen. En opeens is die daar (de media) en gaan ze zich belangrijk voelen en gedragen en komen met bepaalde eisen, en dit maakt ook gelijk duidelijk waarom deze middelmaat voor de rest van hun leven weer in de anonimiteit blijft

 6. tamara July 24, 2006 at 3:33 pm #

  Helikopter,

  Je reactie vind ik wel erg kort door de bocht, door de overweldigde emoties die een moord met zich meebrengt kun je niet rationeel reageren op de media.

 7. Louis July 24, 2006 at 6:23 pm #

  Ik kan mij heel goed voorstellen dat de familie moeite heeft met het plaatsen van een foto, maar omdat dit misdrijf nog niet is opgelost en de dader nog vrij rondloopt, moet de journalist de foto naar mijn mening wel plaatsen. Immers er is een kans dat iemand haar herkent, ergens met iemand heeft gezien en de politie meer kan vertellen, zodat dit misdrijf wordt opgelost.

 8. zwarte weduwe July 24, 2006 at 11:08 pm #

  toen mijn man overleed bleek hij de spil in een grote BV fraude, door zijn ‘vrienden’ tijdens zijn ongeneeslijke ziekte opgezet. De polite kwam mij vertellen hoe gemeen men gebruik had gemaakt van zijn ziekte en hoe ik berooid achter bleef en of ik maar even wilde vertellen wie die vrienden waren… De vrienden kwamen langs om zich te vergewissen of ik wat te vertellen had, de schuldeisers belde mij schamper op om te vertellen wat een leuke erfenis er op mij te wachten lag. Er was er geen een die ook maar een moment zich afvroeg hoe ik mij voelde… En ik had nergens wat mee te maken! Ik heb de politie niet geholpen, ik heb de vrienden beslist niet geholpen want ik heb alle handelingen terug laten draaien, zodat de vrienden hun eigen rotzooitje konden opknappen en de schuldeisers bij de juiste lui aan konden kloppen. Toen heb ik mijn koffers gepakt en ben met de noorderzon vertrokken, want geloof me er is niemand serieus begaan met ‘slachtoffers’. Die zijn bijzaak en klagen alleen maar!

 9. jannes July 25, 2006 at 8:51 am #

  @Henk

  met deze tenenkrommende bijdrage aan dit weblog toon je weer eens aan waarom journalisten zo’n slechte naam hebben bij het publiek. Je hebt als journalist een enorme verantwoordelijkheid tegenover de mensen waar je over bericht. Daar moet je mee om kunnen gaan. Jij kunt dat blijkbaar niet door een zeer redelijk verzoek van iemand niet alleen te negeren, maar ook nog eens te veroordelen. Waar haal je het lef vandaan om iemand die net een dierbare heeft verloren zo op een website te kijk te zetten. Echt niet te geloven.

  Een echte misdaadjournalist is geinteresseerd in het verhaal van de mensen zelf. Niet in namen of foto’s.

 10. Ton Biesemaat July 25, 2006 at 9:23 am #

  Bij tijdschriften gaat het om beeldmateriaal. Zonder zinnig beeldmateriaal heb je geen verhaal. Dat is het belang van de journalist. Botst vaak met mensen die in de shit zitten. Overigens kan iedereen zich journalist noemen -geen beschermd/erkend beroep- dus is het logisch dat de politie geen kenteken natrekt. Maar een goed netwerk doet wonderen denk ik???

 11. Henk Strootman July 25, 2006 at 9:30 am #

  Hoewel ik had aangekondigd niet uit te zijn op een oeverloze discussie, moet ik toch even reageren op de bijdrage van Jannes. Ik respecteer zijn mening, maar vrees dat hij mijn bijdrage niet goed heeft gelezen. Er staat duidelijk in dat ik het verzoek van Chantal uiteindelijk wxc3xa9l heb gehonoreerd en de mij toegezonden foto’s dus niet heb gebruikt. Ik heb precies dat gedaan waar ze geen moeite mee had en dat was het benutten van de foto’s, die bij de door de familie georganiseerde bijeenkomst waren gemaakt. Verder veroordeel ik niemand. Ik heb alleen mijn verbazing uitgesproken over het feit dat mensen die zo diep in de narigheid zitten toch nog de energie kunnen opbrengen om zich bezig te houden met de waan van de dag. En dan nog iets Jannes; journalistiek zonder namen en foto’s, waar haal je dat vandaan?

 12. jannes July 25, 2006 at 10:31 pm #

  A) je geeft dus toe dat je bezig bent met de waan van de dag……daar zie ik een opening voor de discussie. Je verbaast je over het feit dat mensen ‘die zo diep in de narigheid zitten nog energie kunnen opbrengen voor de waan van de dag’ Beste Henk, jij bent verantwoordelijk voor die waan van de dag!!!!

  B)je kunt prima een goed verhaal opzetten zonder al die sensationeel bedoelde foto’s en zonder die oeverloze opsomming van namen, straatnummers en plaatsen. Duik in de zaak, spoor de dader op (al is dat meestal slechts een mislukte kopie van uberspeurder De Vries), MAAR LAAT DE NABESTAANDEN MET RUST.

  De serieuze journalistiek probeert de slachtoffers zoveel mogelijk te beschermen. De wat minder serieuze journalisten niet. Zij dienen zich te realiseren dat het verhaal ondergeschikt is aan de mens. Maar ja, dat scoort natuurlijk niet!

  Verder is je argumentatie voor het gebruik van de in het openbaar gemaakte foto’s tijdens de herdenking op zijn minst vals. Je beschuldigt de nabestaanden van effectbejag terwijl zij juist simpel iets wilden organiseren om hun woede en verdriet te kanaliseren. Natuurlijk kan er dan geen bezwaar worden gemaakt tegen registratie door de pers. Om dat later als argument tegen de nabestaanden te gebruiken is laf en getuigt van weinig respect tegenover deze mensen in het bijzonder en de mensheid in het algemeen. Je zou bijna denken dat de motivering van de heer Henk Strootman om als ‘journalist’ zaken te onthullen meer gericht is op de bevrediging van het eigen ‘ik’ dan van een diepgeworteld verlangen om zaken uit de duisternis te halen.

  P.S. soms is wijsheid: niet publiceren!

 13. steef July 25, 2006 at 11:04 pm #

  Jannes heeft natuurlijk helemaal gelijk, ik heb me ook geergerd aan je stukje Henk. Vooral waar je spreekt over mensen die niet in de publiciteit willen komen als zijnde lastige en irritante stoorzenders, die je het werken lastig maken. Dat doet mij een beetje denken aan die inbreker die zich beklaagt over het feit dat al die vervelende mensen sloten op hun huizen hebben laten zetten en hem daardoor het werken onmogelijk maken. Het lijkt mij xe2x80x98part of the jobxe2x80x99 dat er mensen zijn die niet mee willen werken aan jouw stukkie voor de krant, dat zul je moeten respecteren en het is aan jou om er een creatieve oplossing voor te vinden. Sommige, ik meen zelfs te mogen stellen de meeste, mensen willen nu eenmaal liever niet in de publiciteit komen.
  Ook waar je de zus van Tamara portreteert als xe2x80x98iemand die wel eens iets in de modellenwereld heeft gedaanxe2x80x99, getuigt van zeer misplaatst sarcasme.
  Wel netjes van je dat je haar toch haar zin hebt gegeven, daar blijkt uit dat je in ieder geval nog niet helemaal verdorven bent.

 14. Wippoldenaar. July 25, 2006 at 11:53 pm #

  Jannes en Steef,
  gaan jullie lekker op het FOK forum zitten met jullie langdradige nietszeggende commentaren.
  Daar zit het vol met kinderen die nog niet kunnen lezen.

 15. jannes July 26, 2006 at 3:04 pm #

  Nietszeggende commentaren?

  Nou, dan moet het ook niet zo moeilijk voor je zijn om met tegenargumenten te komen. Ik wacht in spanning af.

 16. wippoldenaar July 26, 2006 at 10:23 pm #

  Jannes, dat jij ergens in je epistels schrijft “daar zie ik een opening voor discussie” zeg mij genoeg. Ik schreef toch al: Ga lekker op het FOK forum zitten tussen de andere kinderen die niet kunnen lezen.
  Als ik daar nu bij zet: “En die wel op iedere scheet van jou reageren.” snap je het dan wel?
  Henk Strootman schrijft toch duidelijk niet uit te zijn op discussie.
  Iedere aan jullie oeverloze gezever gespendeerde letter vind ik zonde van de tijd.
  Dag Jannes

 17. jannes July 26, 2006 at 10:28 pm #

  Dat is je reinste onzin, mijn beste. Henk mag dan niet uit zijn op een discussie, door zulke domme dingen te zeggen zwengel je als vanzelf de discussie aan. Enorm zwaktebod natuurlijk om eerst iets volstrekts belachelijks het web op te slingeren en vervolgens doodleuk beweren dat je geen discussie wil. Dat is weglopen voor je verantwoordelijkheid!

  Ik wacht nog steeds op tegenargumenten (al verwacht ik deze niet aangezien ze er niet zijn. Het zwijgen van Henk en de herhaling van zetten van wippoldenaar zegt mij genoeg)

  Moeilijk he, jongens! Een beetje gefundeerde kritiek krijgen en er dan ook nog mee om moeten gaan!

 18. Henk Strootman July 26, 2006 at 10:51 pm #

  Beste Jannes, of moet ik zeggen Joop? Of Henk? Of Iwan? Of jij degene bent die achter al deze namen schuilgaat is iets wat ik ernstig vermoed (IP-nummer) maar niet kan bewijzen. Frappant is in ieder geval wel dat alle reacties van deze heren hetzelfde zeurderige schoolmeesterstoontje hebben. Er is – ook naar Hendrik Jan toe, dus je hebt mogelijk iets tegen het genre misdaadjournalistiek – werkelijk geen postitief woord te bekennen!
  Ik sta trouwens altijd open voor discussie; mensen die mij kennen weten dat. Maar dit is daarvoor niet de plaats. Het wordt anders al gauw chatten en daar hou ik niet van.

 19. jannes July 27, 2006 at 6:50 pm #

  Tsja, als je geen argumenten hebt, dan heeft het verder ook geen zin.

  P.S. misschien ben ik wel een zeurderige schoolmeester. Ik heb alleen sterk de indruk dat jij vroeger te weinig aandacht hebt geschonken aan je schoolmeesters. Zeker tijdens het vak ‘respect voor je medemens’ en ‘integriteit’.

 20. Robert July 27, 2006 at 9:26 pm #

  Wat de kritiek op de journalistiek betreft: publicatie van niet-opgeloste zaken leidt ook nog wel eens tot het oplossen van die zaken.
  Voorbeelden genoeg, me dunkt.

 21. Wippoldenaar July 28, 2006 at 11:20 pm #

  Je kan er beter niet op reageren Robert, Jannes (en zijn alter ego’s) heeft gewoon gebrek aan aandacht. En dat probeert hij hier te krijgen door nutteloze discussies uit te lokken.

 22. esther July 29, 2006 at 10:23 am #

  Een discussie is alleen nutteloos als anderen weigeren in te gaan op zeer relevante vragen en aldus weglopen voor hun verantwoordelijkheid. Misdaadjournalisten hebben altijd de mond vol van hun eigen ‘onthullingen’ (die in de regel vaak niet meer zijn dan vage geruchten), maar o wee als iemand eens gefundeerde kritiek levert op het toch wel erg wankele evenwicht tussen nieuwsgaring en sensatiezucht…dan sluiten de rijen en is de kritiekgever ineens lastig en moet er niet gereageerd worden.

  ik zou erg benieuwd zijn naar de mening van de Raad voor de Journalistiek over enkele elementen van dit weblog. En dan eens kijken of de heren zich nog verschuilen achter ‘ik hou niet van chatten, dus ik ga er niet op in’

 23. wippoldenaar July 29, 2006 at 1:43 pm #

  jannes/esther, is dat nou duur, zo’n gender-change operatie?

 24. karin July 30, 2006 at 10:50 pm #

  Nee hoor, zelfs jij kan het betalen!

 25. Mary-Ann July 30, 2006 at 11:05 pm #

  Oh je.. de raad van Journalistiek komt er weer bij. Het zou mij dan nu zeker niet meer verbazen dat jannes, esther en al die andere alter ego’s van Mr Steve Brown himselfs afkomstig zijn.
  Die is ook altijd zo rap met rennen naar
  dergelijke instanties. Die voelt zich ook altijd zo ontzettend in zijn gelijk staan. En oh al dat onrecht naar hem, tja, daar zou je ook paranoia van worden nietwaar.

  Henk en HJ.. gewoon lekker doorgaan !

 26. Wippoldenaar July 31, 2006 at 8:38 pm #

  Karin/Esther/Jannes jij boft maar dat het zo goedkoop is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: