Dagboek van maandag 29 mei

29 May

RevuhagemanNieuwe Revu heeft deze week een nogal opmerkelijk verhaal over Louis Hagemann, die veroordeeld is voor de moord op Corina Bolhaar en haar twee kinderen. Dit gebeurde nadat Peter R. de Vries er kort voor de verjaringstermijn aandacht aan besteedde. De strekking van de reportage is dat Hageman ten onrechte is veroordeeld voor deze drievoudige moord. Ik ga daar verder niet veel over zeggen: ik werk zelf ook voor Nieuwe Revu, dit verhaal is gemaakt door Stan de Jong en dat is bepaald geen vriend van Peter de Vries. Dat heeft te maken met de Deventer moordzaak, waarin Stan de Jong Peter de Vries nogal aanviel (in HP de Tijd).

Grootste bezwaar was toen dat De Jong geen wederhoor had gepleegd. Ook nu lees ik nergens dat er contact geweest is tussen De Jong en De Vries. Daarom voeg ik er nog maar even een detail aan toe. Nadat Hageman was veroordeeld, heeft hij een prijs xe2x80″ ik meen 50.000 euro xe2x80″ gezet op het hoofd van Peter de Vries, plus instructies over een wapen en de beste locatie om de moord uit te voeren. Dit verhaal was in elk geval zo serieus dat De Vries er aangifte van heeft gedaan bij de politie.

Inmiddels is er een reactie van de advocaat van Louis die zich namens zijn clixc3xabnt via het web-log tot mij wendt en zich verbaast over de beschuldiging. Clixc3xabnt ontkent ten stelligste dat hier iets van waar is, het is lasterlijk en smadelijk en hij heeft namens clixc3xabnt opdracht gekregen tuchtrechtelijke en civielrechtelijk maatregelen te nemen.

Dat verbaast mij nou weer. Ik zou er van alles op kunnen zeggen, maar voorlopig laat ik het maar even bij de reactie van Peter de Vries zelf (zie reactie drie).

De politie van Breda zoekt naar de eigenaar van bijna honderdduizend euro. Het geld zat in een witte plastic zak met het opschrift xe2x80x98Totalxe2x80x99, die een passant woensdagavond vond langs een weg in het Ulvenhoutsebos bij Breda. Om precies te zijn: om 11 uur xe2x80x99s avonds, aan de St. Annadreef, vijfhonderd meter voorbij horecagelegenheid De Fazanterie. De 49-jarige man die het vond, heeft het geld op het politiebureau afgeleverd. Mocht de politie de eigenaar van het geld niet binnen een jaar vinden, dan komt het bedrag toe aan de xe2x80x98eerlijke vinderxe2x80x99.

Het doet me denken aan een verhaal uit 1985, toen de 44-jarige Jan L. uit Muntendam (inderdaad) 300.000 gulden op straat vond. Hij wandelde xe2x80x98s nachts over de Ossemarkt in Groningen. "Per ongeluk schopte ik tegen een plastic zak. Ik zag dat er wat inzat, raapte hem op en toen bleek er een groot aantal bankbiljetten in te zitten," vertelde hij. In eerste instantie wilde hij niet zeggen hoeveel geld hij gevonden had, later bleek het om een bedrag van bijna 300.000 gulden te gaan.

Op advies van zijn advocaat bracht hij de vondst naar een notaris, waar het geld officieel werd geteld. Toen plaatste hij een advertentie onder nummer, waarin hij meldde dat hij een ‘bedrag met zes nullen’ had gevonden en dat degene die het verloren was zich bij hem kon melden. Pas toen lichtte hij de politie in.

De politie twijfelde sterk aan het verhaal, maar de zaak zat juridisch zo sterk in elkaar dat er niets aan gedaan kon worden. Wel stelde de Fiod een onderzoek in naar de financixc3xable handel en wandel van de gelukkige vinder. Het bleek dat L. het geld goed kon gebruiken, omdat hij net een riante villa met zwembad aan het bouwen was.

Hoe dit afgelopen is, weet ik niet, wel is die Jan L. drie jaar later opnieuw in het nieuws gekomen, toen hij was neergeschoten in een cafxc3xa9. Ook zijn mede-directeur was betrokken bij een minstens zo bizar verhaal over een gestolen Mercedes met veel contant geld erin.

In alle kranten lees ik nu dat het geld na een jaar al van de xe2x80x98eerlijke vinderxe2x80x99 is. Destijds was het zo dat het bedrag dertig jaar lang ter beschikking moest blijven, voor het geval de rechtmatige eigenaar op zou duiken. Tot die tijd mocht de vinder er wel het xe2x80x98vruchtgebruikxe2x80x99 van plukken, dat wil zeggen: vastzetten en de rente opstrijken.

No Responses to “Dagboek van maandag 29 mei”

 1. G.J. van Oosten May 29, 2006 at 1:51 pm #

  Geachte heer Kortelink,

  Namens client, L.F. Hagemann, wend ik mij tot u. Met verbazing las ik uw beschuldiging over een door client uitgeloofde beloning op het hoofd van de heer Peter R. de Vries. Client ontkent ten stelligste dat hier iets van waar is. De stappen die client wel tegen de heer De Vries overweegt (hetgeen reeds bekend is bij de heer De Vries) zijn civilerechtelijk van aard. Uw suggestie is dan ook lasterlijk en smadelijk. Mag ik van u vernemen waarop u zich baseert? Ik heb namens client opdracht gekregen tuchtrechtelijke en civielrechtelijk maatregelen te nemen, maar verneem graag voordien uw weerwoord.

  Met vriendelijke groet,

  G.J. van Oosten

 2. Femke May 29, 2006 at 2:02 pm #

  Holleeder is vandaag jarig! Dat was je nog vergeten, HJK. Gefeliciteerd, Neus!

 3. Peter R. de Vries May 29, 2006 at 3:41 pm #

  Hendrik Jan Korterink heeft gelijk als hij stelt dat er door mij officieel aangifte is gedaan tegen Louis H. op grond van een getuige die beweerde dat hij door Louis was benaderd om mij te liquideren. De verklaring was concreet en niet anoniem. De betrokkene was naar zijn zeggen door Louis H. een fors geldbedrag geboden om mij uit te schakelen. Naam en adres van een sportschool waar dit het beste kon gebeuren waren hem er als – feitelijk kloppende details – bijgegeven. Het verhaal van de getuige komt trouwens niet helemaal uit de lucht vallen. In de Elsevier van 25 januari 2003 staat het volgende stukje:

  ‘In telefoongesprekken die Louis H. vanuit de gevangenis voerde met zijn vriendin heeft hij herhaaldelijk gezegd dat hij Peter R. de Vries zou vermoorden. ‘Hem en zijn hele familie’. Ook tegen verhorende rechercheurs uitte hij dergelijke dreigementen’.

  Bij mijn weten heeft advocaat nimmer tegen dit stukje geprotesteerd, het is in ieder geval nimmer gerectificeerd. Of komt ook daar nog een civiele zaak van misschien?

  En inderdaad, ook een aantal rechercheurs dat bij de verhoren van Louis H. aanwezig is geweest heeft mij gemeld dat H. ‘zware bedreigingen’ aan mijn adres heeft geuit. Mede om die reden ben ik later ook door een speciale veiligheifsfunctionaris van de Amsterdamse politie bezocht, die belast was met de coordinatie van beveiliging van de betrokken politiemensen, de aanklagers en ondergetekende. Waarvan maar even akte.

  Peter R. de Vries

 4. stan de jong May 29, 2006 at 5:01 pm #

  Beste Hendrik Jan,

  Iemand wees mij erop dat je op je log een stukje had gewijd aan mijn coververhaal in Nieuwe Revu. Dat is prima, omdat het natuurlijk een grote moordzaak betreft waarover veel valt te vertellen.
  Toch een aantal opmerkingen.
  1) De suggestie dat mijn journalistieke blik wordt vertroebeld door een vete die ik zou hebben met Peter R. de Vries werp ik verre van mij. Het beste bewijs ligt notabene in jouw handen. Enige tijd terug kreeg ik via-via stukken met betrekking tot de zaak Albert K., die een huurmoordenaar zou hebben ingeschakeld om zijn broer en twee concurrenten uit de weg te ruimen. Een uitzending van Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, vormde het belangrijkste bewijs. K. werd veroordeeld, maar beweert erin te zijn geluisd. Aangezien ik niet de schijn wilde wekken dat ik bij elke uitzending van De Vries in het geweer kom, maar ook omdat ik de bezwaren van K. minder overtuigend vond, heb ik deze zaak bewust niet ter hand genomen voor Revu. Dat kunnen diverse bronnen op de redactie bevestigen. Inmiddels heb jij de beschikking over de stukken gekregen. Ik ben benieuwd of je er nog iets mee doet. De kern van mijn betoog is dat het natuurlijk onvermijdelijk is dat in belangrijke zaken misdaadverslaggevers soms tegenover elkaar komen te staan. En zo kruisten de wegen van De Vries en ondergetekende elkaar voor de tweede keer. Daar zit niets achter.
  2) De roep om wederhoor begint langzamerhand absurdistische vormen aan te nemen. Wanneer iemand anders denkt over een zaak die door journalisten op televisie of in geschrift breed wordt uitgemeten, en dan geacht wordt nog eens xe2x80x98wederhoorxe2x80x99 te halen bij de auteur, kunnen we wel ophouden. Zo staan op jouw weblog wel eens stukjes over mijn journalistieke werk in de Deventer moordzaak, waarvan jij vindt dat ik die te eenzijdig belicht. Goed, dat is jouw mening, maar het zou toch wel heel ver strekken als ik van jou zou eisen om nog eens een keer aan mij weerwoord te vragen? Hetzelfde kan gelden voor meningen over de Endstratapes, de uitzendingen van John van den Heuvel, etcetera. Ook Peter R. de Vries heeft in diverse columns in Panorama en op andere podia zich in niet mis te verstane bewoordingen over mijn vermeende prutswerk in de Deventer moordzaak uitgelaten. Dat vind ik niet leuk, maar ja, wie kaatst kan de bal verwachten. De Vries heeft in (minimaal) twee uitzendingen zijn visie in de zaak-Bolhaar uitputtend kunnen geven. Ik denk er simpelweg anders over.
  3) De bedreigingen aan het adres van Peter R. de Vries. Laten we voorop stellen dat zij met de zaak-Bolhaar an sich niets van doen hebben. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan en kan er dus geen oordeel over vellen. Volgens Louis en zijn advocaat, zo lees ik, zijn het hersenspinsels. Vaststaat, althans dat concludeer ik, dat de aangifte niet tot een vervolging en berechting heeft geleid. Nogmaals: ze behoorden niet tot het onderwerp van mijn onderzoek. Gezien de zware beschuldigingen aan zijn adres neem ik wel aan dat je Louis even om weerwoord hebt gevraagd. Dit laatste, Hendrik Jan, schrijf ik met een knipoog.

  Vriendelijke groet

  Stan de Jong

 5. www.marjol3in.nl.nu May 29, 2006 at 11:30 pm #

  Wat vreselijk weer, wanneer houdt de ellende op?
  Ik heb dit log gelinkt op mijn eigen weblog: http://marjol3in.punt.nl/?r=1&id=306525

 6. Jacky December 5, 2007 at 11:35 am #

  Hallo Hendrik-Jan,

  Ik zou graag willen dat Peter R de Vries
  de naam van zijn programma wijzigt in

  “Van horen zeggen tegen betaling”

  Dat lijkt mij een passende naam.

  Vaak moet meneer de Vries de meest zielige
  personen optrommelen om een verklaring te
  krijgen of om de boel op zijn kop te zetten.

  Let maar eens op..9 van de 10 uitzendingen
  bestaan uit het niets opduikende vrienden,
  kennissen alwaar een dader iets tegen gezegd
  zou hebben. Doe mij even een lol.

  Peter bemoeit zich ook met “eerlijke proces
  voering” maar dan alleen als hij er zelf
  ook bij gebaat is.

  Op het moment dat hij moet toegeven dat hij
  zelf fouten heeft gemaakt schaart hij zich
  niet in diezelfde zaak achter een
  “falend rechtsysteem”

  Peter is een verwaande kwast met een dubbele
  tong. Een klein kind die zijn zin wil doordrijven voor de kijkcijfers…kostte wat
  het kost.

  Ik heb ook een enorm rechtvaardigheidsgevoel
  en wil ook de waarheid boven tafel zien.
  Daar heb ik totaal geen moeite mee!
  Maar als ik ook maar enigszins heb vermoeden
  krijg dat iemand een ander erin wil luizen
  dan neem ik die persoon zijn/haar verhaal
  met een korreltje zout!
  Graag zie ik dan ook dat zijn/haar verleden,
  leefwijze e.d. ook even onderzocht worden.
  Je moet het niet op je geweten hebben dat
  een onschuldig iemand levenslang heeft.
  Hoe gaat Peter dat goed maken.
  Amerika zit vol met onschuldigen die de
  doodstraf en/of levenslang hebben gehad.
  Mede door bemoeienissen van personen als
  Peter R de Vries.

  Groetjes,

  Jacky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: